Motto týdne

"Nevím přesně , jaké to bude v nebi, vím však, že až zemřeme a přijde okamžik, kdy nás Bůh bude soudit, NEBUDE se nás ptát: Kolik dobrých věcí jsi v životě udělal?, ale zeptá se: Kolik LÁSKY jsi vložil do toho, co jsi dělal?"

sv. Matka Tereza z Kalkaty

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

26. neděle v mezidobí

25. Září – 1. Říjen 2016
 • Sbírka minulou neděli (18. 9.) na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze činila ve farnosti Radešínská Svratka 7 420 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost. Dnešní sbírka ve farnosti Radešínská Svratka je věnována na stavbu nových varhan a ve farnosti Olešná na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze.
 • Ještě dnes zveme do kostela v 15:00 hod. na svátostné požehnání a v 19:30 hod.na setkání manželů na faru do Radešínské Svratky.
 • Děkujeme všem, kteří připravili kostel i výzdobu před poutí v Rad. Svratce a také za hudební doprovod p. Vítkové a schole.
 • Ve středu 28. 9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v Rad. Svratce v 8:30 hod. a v Olešné v 10:00 hod. Prosíme, aby tento den pro nás všechny byl časem odpočinku a ne dnem práce na poli či v zahrádkách.
 • Ve středu 28. 9. pojedeme na Národní pouť do Staré Boleslavi. Odjezd autobusu bude v 5:45 od autobusové zastávky v Olešné, v 5:50 od Billy v Novém Městě, v 5:55 z Nové Vsi (na Pinduli) a v 6:00 hod. od kulturního domu v Rad. Svratce.
 • Kněžská rekolekce bude v Novém Městě na Mor. ve čtvrtek 29. 9. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • V souvislosti 1. sobotou v měsíci říjnu zveme ke svátosti smíření a také zveme na mši svatou do Rad. Svratky v sobotu v 8:00 hod.
 • Příští neděli 2.10. v 15:00 hod. zveme k příležitosti 100 letého výročí na pobožnost u Mahlova kříže (nad Radešínskou Svratkou směr Bobrová). Kříž postavili ve válečném roce 1916 manželé Eduard a Augustina Mahlovi. Při pobožnosti budeme společně děkovat za dar míru a prosit za jeho obnovení do míst, kde zuří válka a násilí.
 • Příští neděli 2.10. po mši sv. v Olešné zveme na krátkou prezentaci o formách úcty k Božímu Milosrdenství. Přednáška navazuje na jubilejní rok milosrdenství a bude také přípravou na putování obrazu Ježíše Milosrdného po rodinách naši farnosti od 16. října a také na obnovu svatých misií, které budou od 10. do 13.listopadu 2016.
 • Kopretina – Centrum pro rodiče s dětmi zve na přednášky ve dnech 30. 9. a 1. 10. do farního sálu v Radešínské Svratce. Podrobnosti na letácích na stolku pod kůrem.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

25. neděle v mezidobí

18. – 24. Září 2016
 • Dnešní sbírka v Rad. Svratce (v neděli 18. 9.) je určena na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Příští neděli (v neděli 25. 9) bude sbírka věnována na stavbu nových varhan v naším kostele.
 • Sbírka příští neděli v Olešné 25. 9. bude věnována na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi.
 • Děkujeme všem, kteří se v posledním týdnu v Rad. Svratce zúčastnili úklidu kostela, fary a farního areálu. Pán Bůh zaplať.
 • Adorační den farnosti Olešná bude zítra, v pondělí 19. 9. Začne se v 8:00 hod. výstavem Nejsvětější svátosti a zakončení se v 17:30 modlitbou růžence. Zapište se na arch vzadu v kostele a také využijte dobře tento čas.
 • Blíží se SLAVNOST sv. Václava. Od pátku 16. 9. každý den po mši sv. probíhá novéna ke sv. Václavovi. V sobotu 24. 9. od 18:00 hod. vás zveme ke svátosti smíření a v 19:00 hod. zveme na pobožnost k našemu patronovi. Hlavní pouť bude v neděli 25. 9. v 10:30 hod. a hlavním celebrantem bude P. Jacek Kruczek, farář z Přibyslavic.
 • Upozorňujeme na změny bohoslužeb v příštím týdnu: v sobotu 24. 9. budou mše sv. v Nové Vsi a Zubři v 17:00 hod. a v neděli 25. 9. budou mše sv. v Rad. Svratce v 7:30 hod. a v 10:30 hod. V Olešné v neděli 25. 9. bude mše sv. v 9:00 hod.
 • Končí čas přihlašování se na Národní pouť do Staré Boleslavi ve středu 28. 9. Cena za dopravu je 350 Kč. Odjezd autobusu bude v 5:45 od autobusové zastávky v Olešné, v 5:50 od Billy v Novém Městě, v 5:55 z Nové Vsi a v 6:00 hod. od kulturního domu v Rad. Svratce. Můžete se ještě dnes zapsat na seznam na stolku vzadu v kostele.
 • Srdečně zveme všechny děti, které rády zpívají, na setkávání Scholičky na faře v Radešínské Svratce. Setkání probíhají každý pátek v 16:45 hod.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 23. 9. po mši sv.
 • V sobotu zveme všechny ministranty z farnosti Rad. Svratka na první setkání po prázdninách do Rad. Svratky. V 8:00 hod. bude mše sv. a po ní setkaní na faře. Současně zveme k ministrantské službě další, kteří by chtěli sloužit Pánu a především ty, kteří loni byli u 1. sv. přijímaní.
 • Končí se termín k přihlašování na Teologický kurz pořádaný Biskupstvím brněnským a také na Animátorský kurz. Bližší informace o kurzech a přihláškách, také kontakty a odkazy na webové stránky si můžete přečíst na plakátcích pod kůrem.
 • Setkání farní a ekonomické rady v Rad. Svratce bude v čtvrtek 6. října v 19:00 hod. a v Olešné bude v pátek 7. října v 19:00 hod.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech