Motto týdne

" Nebojte se... Máte větší cenu než všichni vrabci."

Mt 10,26-33

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

12. neděle v mezidobí

25. Červen – 1. Červenec 2017
 • Dnešní neděli (25. 6.) je sbírka věnovaná na bohoslovce brněnské diecéze.
 • Informujeme, že ve středu 28.6. mše sv. v Olešné nebude. Mše sv. bude ve čtvrtek 29.6. v 19:00 hod., při které oslavíme slavnost sv. Petra a Pavla.
 • V souvislosti s 1. sobotou v měsíci červenci zveme ke svátosti smíření a také zveme na mši svatou v sobotu v 9:00 hod do Rad. Svratky. Připomínáme zároveň, že na webových stránkách farnosti najdete rozjímání nad růžencovým tajemstvím.
 • Od 1. července se mění pořad bohoslužeb. Mše sv. v sobotu 1.7. v Řečici bude v 19:00 hod.
 • V neděli 2.7. v 10:30 hod. bude poutní mše sv. v Zubří. Proto mše sv. v Olešné bude v 7:30 hod.
 • Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic se uskuteční ve dnech od 22. do 28.7.2017. Letos vyjde pět proudů: z Českých Budějovic, z Fulneku, z Prahy, z Hodonína a z Mladé Boleslavi. Informace a přihlášení na webových stránkách http://www.pout.cz/
 • Ve dnech od 5. do 11. srpna se uskuteční na faře TYNAF - Týden na faře v RS. Vzadu na stolcích jsou k dispozici přihlášky. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům.
 • Ve dnech od 15. do 20. srpna se uskuteční v Olomouci Celostátní Setkání Mládeže. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: https://olomouc2017.signaly.cz/.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

11. neděle v mezidobí (Rad. Svratka), Slavnost Těla a Krve Páně (Olešná)

18. – 24. Červen 2017
 • Ještě jednou děkujeme všem, kteří letos jakýmkoliv způsobem pomohli při organizaci Farní zahradní slavnosti v Rad. Svratce. Obcím Rad. Svratka, Řečice, Nová Ves a p. Aloisovi Šaclovi za finanční podporu a všem ostatním za přítomnost a rodinnou atmosféru. Výtěžek z letošní zahradní slavnosti činil 19 260,- Kč.
 • Ještě jednou děkujeme všem, kteří letos jakýmkoliv způsobem pomohli při přípravách a organizaci Slavnosti Božího Těla v Olešné. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes (v neděli 18.6.) v 19:30 hod. zveme manžele na setkání na faru do Rad. Svratky.
 • Kněžská rekolekce bude v Novém Městě ve čtvrtek 22.6. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • V sobotu 24.6. bude slavit svůj svátek o. Jan David. Pamatujme na něho v modlitbě.
 • V sobotu 24.6. od 8:00 hod. zveme muže na brigádu u kostela v Olešné. Cílem práce je vyrovnání terénu kolem kostela.
 • Příští neděli 25. 6. bude sbírka na bohoslovce brněnské diecéze.
 • Příští neděle 25.6 zveme na mši sv. do Rad. Svratky děti a jejich rodiče, protože při této bohoslužbě společně poděkujeme Pánu Bohu za ukončený školní a katechetický rok.
 • Úmysly mší sv. na II. pololetí v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi prosíme odevzdejte do konce června.
 • Mše sv. během prázdnin budou v týdnu v 19:00 hod.: v pondělí v Rad. Svratce, v úterý v Nové Vsi, ve středu v Olešné, ve čtvrtek v Rad. Svratce, v pátek v Olešné a Rad. Svratce, v sobotu v Řečici. V neděli mše sv. budou pouze dopoledne v Rad. Svratce a v Olešné. V neděli večer mše svatá nebude.
 • Prosíme rodiče o odevzdávání přihlášek dětí na 18. farní tábor. Máme ještě 20 – 25 volných míst, pokud má někdo zájem, přihlaste se, prosíme, co nejdříve. Budeme rádi, když se kapacita tábořiště naplní, aby co nejvíce našich dětí mohlo prožít vše, co pro nás vedoucí a Pán Bůh chystají. Ostatní prosíme o modlitbu za farní tábor.
 • Ve dnech od 5. do 11. srpna se uskuteční na faře TYNAF - Týden na faře v RS. Vzadu na stolcích jsou k dispozici přihlášky. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům.
 • Ve dnech od 15.8. do 20.8. se uskuteční v Olomouci Celostátní Setkání Mládeže. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste tuto možnost využili. Přihlásit se je možné na webu: https://olomouc2017.signaly.cz/.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech