Motto týdne

"Kdo chce projevit Bohu svou lásku, už jej miluje."

Sv. Markéta Marie Alacoque

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

29. neděle v mezidobí

16. – 22. Říjen 2016
 • Od dnešní neděle 16. října po rodinách naší farnosti začne putovat obraz Ježíše Milosrdného. Kdo má zájem, může se zapisovat na seznam vzadu v kostele na stolku do 16. října. Seznamy jsou připraveny pro každou farní obec zvlášť. Po 16. říjnu, kdo by měl zájem, prosíme, aby oslovil kontaktní osobu uvedenou na seznamu. Za obec Radešínská Svratka paní Jarmila Hronová (č. 734 746 099), za obec Řečice paní Věra Vítková (č. 731 402 681), za obec Nová Ves paní Václava Janů (č. 776 233 505). Za obec Olešná paní Zita Hemzová (č. 733 259 528), za obec Křídla paní Marie Chalupová (č. 607 665 931), za obec Zubří pan František Ondráček (č. 720 319 652). Pokud to bude možné, zapisujte se postupně a popořadě a ne na přeskáčku, aby putování obrazu proběhlo plynule a aby se nestalo, že některý den nebude mít obraz koho navštívit. K obrazu bude přiložen sborník různých textů, které můžete využít k modlitbě a rozjímání. Také informujeme, že obraz budete přebírat od rodiny, která je před vámi uvedená na seznamu. Všechny další technické podrobnosti probírejte s kontaktní osobou odpovídající za danou obec.
 • Včera po obcích naší farnosti proběhla veřejná sbírka na stavbu nových varhan v našem kostele. Děkujeme všem, kteří jste přispěli a také těm, kteří vybírali peníze. Pán Bůh zaplať.
 • Vzadu v kostele na polici jsou dostupné kalendáře, které si můžete koupit na příští rok. Cena za jeden kus je 60 Kč.
 • Informujeme o změně bohoslužeb v příštím týdnu: v úterý 18.10. mše sv. v Rad. Svratce bude v 18:00 hod. a v pátek 21.10. v 8:00 hod., ve středu 19.10. a sobotu 22.10. mše sv. v Rad. Svratce nebude, v Nové Vsi mše sv. v sobotu 22.10. bude v 8:00 hod.
 • Mše sv. pro děti v Rad. Svratce bude v neděli 23.10. Děti zveme 30 min přede mší svatou na faru na přípravu písní. V tento den budeme také prožívat Světový den misií. Z tohoto důvodu bude sbírka věnována na misie.
 • Informujeme o změně bohoslužeb v příštím týdnu: ve středu 19.10. mše sv. v Olešné nebude a v Nové Vsi mše sv. v sobotu 22.10. bude v 8:00 hod.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 21.10. v 15:45 hod. na faru do Olešné. V rámci setkání bude zpěv, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • V neděli 23.10. budeme prožívat Světový den misií. Z tohoto důvodu sbírka bude věnována na misie.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

28. neděle v mezidobí

9. – 15. Říjen 2016
 • V měsíci říjnu vás zveme ke společné modlitbě svatého růžence v kostele půl hodiny přede mší sv. a také v rodinách. Prosme na přímluvu Panny Marii Růžencové za obnovu rodin naší farnosti a za požehnané plody obnovy svatých misií, které budeme prožívat v naší farnosti od 10. do 13. listopadu.
 • Od dnešního dne jsou dostupné kalendáře, které si můžete koupit na příští rok. Cena za jeden kus je 60 Kč.
 • Dnes odpoledne (v neděli 9.10.) zveme do Slavkovic na podzimní pouť ke sv. Faustyně. Mši sv. v 15:00 hod. bude sloužit Mons. Henryk Ciereszko, pomocný biskup diecéze Bialystok, z Polska.
 • Dnes večer (v neděli 9.10.) v 19:30 hod. zveme manžele na další setkání na faru do Rad. Svratky.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude v čtvrtek 13.10. v kostele sv. Martina v Jámách. Program začne v 18:00 hod. a hlavním celebrantem bude P. Pavel Kopeček, farář v Podolí u Brna. Z tohoto důvodu mše sv. v Rad. Svratce bude v 8:00 hod.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 14.10. po mši sv.
 • V sobotu 15.10. zveme všechny ministranty z naší farnosti na setkání do Rad. Svratky. V 8:00 hod. bude mše sv. a po ní setkaní na faře. Současně zveme k ministrantské službě další, kteří by chtěli sloužit Pánu a především ty, kteří loni byli u 1. sv. přijímaní.
 • Od neděle 16. října po rodinách naší farnosti začne putovat obraz Ježíše Milosrdného. Kdo má zájem, může se zapisovat na seznam vzadu v kostele na stolku.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech