Motto týdne

"Jsme to, čemu věříme a stáváme se tím, v co věříme"

OSVALDO POLI

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

16. neděle v mezidobí

17. – 23. Červenec 2016
 • Dnes odpoledne ve 14:30 hod. zveme do kostela v Olešné na svátostné požehnání a po něm na přátelské posezení v kruhu známých. Pro děti bude připraven skákací hrad a jiné činnosti.
 • Prosíme rodiče, aby do konce července odevzdali přihlášky svých dětí na TYNAF v Rad. Svratce.
 • Zveme na pouť ke sv. Anně do Nové Vsi v neděli 24.7. Mše sv. bude na výletiště, v 10:30 hod. Z toho důvodu bude mše sv. v Rad. Svratce v 7:30 hod. a v Olešné v 9:00 hod.
 • Zveme také v neděli 24.7. do Nové Vsi ve 14:30 hod. na svátostné požehnání.
 • Farní kancelář během prázdnin je k dispozici v ranních hodinách nebo v době kolem mši sv.
 • Připomínáme, že ještě máme hodně volných úmyslů na mši sv. v Radešínské Svratce. Prosíme, využijte tuto možnost.
 • Pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve dnech 22. – 27.8. V neděli 21.8. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970)

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden

otcové  pallotini

15. neděle v mezidobí

10. – 16. Červenec 2016
 • V sobotu, tj. 9.7 v Březině se ukončil farní tábor. Děkujeme všem, kteří ho připravili a vedli. Především Tomáši Mahlovi, který byl hlavním vedoucím. A ostatním také děkujeme za modlitbu.
 • Během prázdnin vás upozorňujeme na změny bohoslužeb v naší farnosti. Je to z důvodu různých pastorálních aktivit, které vedeme v této době (poutě, tábory, světové dny mladých). Z toho důvodu v příštím týdnu od úterý do čtvrtka nebudou mše sv. v kostelech a kaplích, protože otcové budou na pěší pouti do Slavkovic. V případě potřeby zaopatření nemocných se ozvěte farářovi v Bobrové ( telefon 604 600 464).
 • Farní kancelář během prázdnin je k dispozici v ranních hodinách nebo v době kolem mši sv.
 • Připomínáme, že ještě máme hodně volných úmyslů na mši sv. v Radešínské Svratce. Prosíme, využijte tuto možnost.
 • Ve středu 13. 7. zveme na Nový Jeruzalém do Oslavice u Velkého Meziříčí. Program začne v 18:00 hod. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Peňáz, farář ve Křtinách.
 • Příští neděli 17.7. zveme na Karmelskou pouť do Řečice. Mše sv. bude v 10:30 hod.
 • Příští neděli 17.7. zveme na Pouť ke sv. Maří Magdaléně a Farní den v Olešné. Mše sv. bude v 10:00 hod. a hlavním celebrantem bude P. Slavomír Peklanský z Jam. V 14:30 bude svátostné požehnání a od 15:00 hod. posezení při hudbě a dobrém jídle, pro děti bude připraven skákací hrad. Udělejte si čas a přijďte se setkat s ostatními. Prosíme také kuchařky o napečení koláčků a moučníků. Přineste je v sobotu 16.7. do 15:00 hod. na faru do Olešné. Tyto dobroty budou v neděli odpoledne nabídnuty ke kávě.
 • Srdečně zveme do Slavkovic na Setkání poutníků Pěší pouti k Božímu milosrdenství dne 15. a 16.7. Program na plakátku.
 • Ve dnech od 6. do 13. srpna se uskuteční na faře v RS TYNAF - týden na faře. Vzadu na stolcích jsou k dispozici poslední přihlášky. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech