Motto týdne

"Jestliže chcete udělat radost vašemu srdci, snažte se umrtvovat váš jazyk."

sv. Jan XXIII

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

3. neděle adventní

11. – 17. Prosinec 2016
 • Ještě dnes, v neděli 11.12. v 16:30 hod. vás zveme do kostela v Rad. Svratce na mariánskou pobožnost. Zazní Akatist – chvalozpěv ke cti Panny Marie v podání naší scholy.
 • V průběhu adventní doby vás zveme na rorátní mše sv. do Nové Vsi v úterý v 6:15 hod., do Olešné ve středu v 6:00 hod., do Řečice ve čtvrtek v 6:00 hod. a do Rad. Svratky v sobotu v 8:00 hod.
 • Od neděle 27. listopadu jsou dostupné lístečky na úmysly mší svatých v Nové Vsi, v Řečici a Olešné. Vyplněné odevzdejte do neděle 18. prosince. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v zákristii.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude v úterý 13.12. v kostele v Olešnici. Hlavním celebrantem bude P. Jan Hodovský, farář v Cetkovicích a Vískách. Program začne v 17:00 hod.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 16.12. v 15:45 hod. na faru do Olešné. V rámci setkání bude zpěv, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • V pátek 16.12. mše sv.v Rad. Svratce bude v 8:00 hod.
 • V neděli 18.12. zveme na mše sv. do Rad. Svatky zvláště děti a jejich rodiče. Mše sv. bude s promluvou pro děti.
 • Předvánoční příležitost ke sv. smíření bude v Rad. Svratce v neděli 18.12. od 14:30 hod., v Nové Vsi v úterý 20.12. od 18:30 hod., v Řečici v čtvrtek 22.12. od 16:00 hod. a v Olešné v pátek 23.12. od 17:30 hod.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

2. neděle adventní

4. – 10. Prosinec 2016
 • Dnes, v neděli 4.12. ve 14:30 hod. zveme děti a rodiče do kostela v Olešné na setkání se sv. Mikulášem. A večer v 18:30 hod. na setkání manželů na faru do Rad. Svratky.
 • V průběhu adventní doby zveme vás a zvláště děti a mládež na rorátní mše sv. do Nové Vsi v úterý v 6:15 hod., do Olešné ve středu v 6:00 hod., do Řečice ve čtvrtek v 6:00 hod. a do Rad. Svratky v sobotu v 8:00 hod.
 • Sbírka v neděli 27.11. ve farnosti Radešínská Svratka na výstavbu nových varhan činila 22 085,- Kč a sbírka věnovaná na opravy ve farnosti Olešná činila 6 093,- Kč.
 • Od neděle 27.11. jsou dostupné lístečky na úmysly mší svatých v Nové Vsi, v Olešné a v Řečici. Vyplněné odevzdejte do neděle 18. prosince. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v zákristii.
 • Ve středu 7.12. bude v Rad. Svratce organizační setkání pro rodiče a děti z farností Rad. Svratka a Olešná, které se budou v příštím roce připravovat na 1. sv. přijímání. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod. a bude pokračovat ve farním sále v Rad. Svratce.
 • Na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu ve čtvrtek 8.12. budou mše sv. v Řečici v 6:00 hod., v Olešné v 17:00 hod. a v Rad. Svratce v 18:00 hod. Tento den při mši sv. bude možné přijmout duchovní adopci počatého dítěte, jehož život je ohrožený úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Modlitba trvá 9 měsíců a každý den se modlíme jeden desátek růžence, snažíme se udělat alespoň jeden dobrý skutek milosrdenství denně a jedenkrát za měsíc se zúčastníme ve všední den mše sv. s přijetím sv. přijímání, a to s osobním úmyslem za adoptované dítě a za jeho rodiče. Můžete se také přihlásit přes internet na webové strance http://hnutiprozivot.cz.
 • V pátek 9.12 nebude na faře v Rad. Svratce scholíčka pro děti.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 9.12. po mši sv. Srdečně vás zveme.
 • V sobotu 10.12. Kopretina zve na duchovní obnovu pro ženy s o. Pavlem Habrovcem. Přihlásit se můžete u paní Lenky Vencálkové tel.: 739 389 209.
 • V sobotu 10.12. nebude mše sv. v Řečici.
 • Letošní pouť pro mládež bude od 9. do 11.12. do Fulneku a okolí. Zveme všechny mladé od 14 let na společný čas modlitby, výletů a zážitků. Přihlašovat se můžete u o. Jana nebo u Jiřího Trávníčka.
 • V neděli 11.12. v 16:30 hod. vás zveme do kostela v Rad. Svratce na mariánskou pobožnost. Zazní Akatist – chvalozpěv ke cti Panny Marie v podání naší scholy.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech