Motto týdne

"Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi."

Lk 6, 31

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

13. neděle v mezidobí

26. Červen – 2. Červenec 2016
 • Sbírka na bohoslovce minulou neděli 19.6. činila v Rad. Svratce 13 248 Kč, v Olešné 4 420 Kč. Děkujeme.
 • Ve středu 29.6 na slavnost sv. Petra a Pavla proběhne v brněnské katedrále ve 14:00 hod. biskupské svěcení pomocného biskupa, Mons. Pavla Konzbula. Prosíme vás o modlitbu za nového biskupa. Tento den také při mši sv. v RS a Olešné na poděkujeme Pánu Bohu za uplynulý školní rok, proto zveme na mši sv. především všechny děti a jejich rodiče.
 • Kněžská rekolekce bude v Novém Městě na Mor. ve čtvrtek 30.6. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • Ve čtvrtek 30.6. bude v Rad. Svratce mše sv. v 14:00 hod. na zahájení farního tábora. Po ní budou táborníci odjíždět do Březiny. Mše sv. v Řečici nebude.
 • V pátek 1.7. mše sv. v Olešné bude v 17:00 hod. (adorace NS od 16:00) a v RS v 18:00 hod. Po ní Nikodémova noc do 22:00 hod.
 • V souvislosti s 1. sobotou v měsíci červenci zveme ke svátosti smíření a také zveme na mši svatou v sobotu v 8:00 hod. Připomínáme zároveň, že na stránkách farnosti najdete rozjímání nad růžencovým tajemstvím.
 • Informujeme, že nebudou mše sv. v sobotu 2.7 v Řečici a v neděli 3.7 v Nové Vsi.
 • Nemocné v měsíci červenci navštívíme o týden později: ve čtvrtek 7.7. od 9:00 NV a v pátek 8.7. od 9:00 v RS, od 10:00 v Řečici a od 10:00 v Olešné.
 • Ve dnech od 6. do 13. srpna se uskutečni na faře v RS TYNAF - týden na faře. Vzadu na stolcích jsou k dispozici přihlášky. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům.
 • Pěší pouť k Božímu milosrdenství se uskuteční ve dnech 9. – 15.7.2016. Přihlášky a informace najdete na nástěnce.
 • V sobotu 2.7. od 7:30 hod. zveme muže na brigádu na postavení lešení kolem kostela v Olešné.
 • V sobotu 16.7.2016 v 11:30 hod. chtějí v kostele sv. Máří Magdalény v Olešné uzavřít manželství pan Václav Sirový, bytem Újezdec 5 a slečna Marie Bartošová, bytem Olešná 110. Kdo by věděl okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.
 • Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden

otcové  pallotini

12. neděle v mezidobí

19. – 25. Červen 2016
 • Děkujeme všem, kteří připravili letošní farní zahradní slavnost v Rad. Svratce a také těm, kteří přijali do svých domovů poutníky s Olešnice a Bystřice nad Pernštejnem v Nové Vsi. Pán Bůh vám zaplať.
 • Dnešní neděli (19. 6.) je sbírka věnovaná na bohoslovce brněnské diecéze.
 • Dnes večer (v neděli 19.6.) v 18.30 hod. zveme manžele na další setkání na faru do Rad. Svratky.
 • V pátek 24.6. bude slavit svůj svátek o. Jan David. Srdečně zveme na mši sv. v 18:00 hod. do Rad. Svratky. Mše sv. v Olešné bude v 17:00 hod.
 • V sobotu 25.6 nebude mše sv. v Rad. Svratce.
 • V neděli 26.6. v 10:30 hod. bude poutní mše sv. v Zubří. Proto mše sv. v Olešné bude v 7:30 hod. Mše sv. v Nové Vsi v neděli 26.6. nebude.
 • 17. farní tábor se uskuteční v Březině od 30.6. do 6.7. 2016. Letos máme ještě 30 volných míst. Byli bychom opravdu rádi, kdybychom mohli tato místa zaplnit dětmi z našich farností, neboť mimo táborového programu bude možno prožívat krásné společenství každodenním slavením mše sv. Vzhledem k bohatému programu prázdnin a k souběhu akcí i v obcích našich farností je možné zúčastnit se po domluvě pouze části tábora. Pokud se někdo obává, že je na tábor příliš velký, nemusí to být žádný problém, přihlašovat se mohou i starší 16 let.
 • Pěší pouť k Božímu milosrdenství se uskuteční ve dnech 9. – 15.7.2016. Přihlášky a informace najdete na nástěnce.
 • Ve dnech od 6. do 13. srpna se uskutečni na faře TYNAF - týden na faře v RS. Vzadu na stolcích jsou k dispozici přihlášky. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům.
 • V sobotu 2.7. zveme muže na brigádu, na postavení lešeni kolem kostela v Olešné.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech