Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

11. neděle v mezidobí

17. – 23. Červen 2018
 • Ještě dnes, v neděli 17.6. vás zveme do Rad. Svratky na farní zahradní slavnost. Mše sv. bude ve 14:00 hod. na farním hřišti a její hl. celebrantem bude o. Jan Daněk z Nového Města na Moravě. Po mši sv. zveme na společné posezení s kapelou Moraváci.
 • V pondělí 18.6. v 19:00 hod. bude na faře v Olešné organizační setkání před letošním farním dnem, který se uskuteční v neděli 22.7. Na setkání zveme všechny: mladší a starší, všechny, kteří by se jakýmkoliv nápadem a ochotou chtěli podílet na uskutečnění tohoto dne. Těšíme se na setkání.
 • Katechety zveme na setkání v úterý 19.6. ve 20:00 hod. do Rad. Svratky.
 • Úmysly mší sv. na II. pololetí v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi prosíme odevzdejte do dnešní neděle 17. června. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v sakristii.
 • V pátek 22.6. o. Jan David zve mládež připravující se na svátost biřmování na setkání do Rad. Svratky. Setkání se začne mší sv. v 18:00 hod a po ní bude společné posezení na farní zahradě. Z tohoto důvodu mše sv. v Olešné bude v 17:00 hod.
 • Mše sv. v Nové Vsi v sobotu 23.6. bude v 8:00 hod.
 • Zveme holky ve věku od 12 do 16 let v sobotu 23.6. od 8:45 do 19:00 hod. na společný program na faru do Olešné. Akce je zaměřena na krásu, zdraví, otázky ohledně víry a společného setkání s ostatními děvčaty z naší a vedlejší farnosti. Během setkání se dozvíte o duchovním životě sester Ježíšových. Čeká vás modlitba chval. A samozřejmě nabude chybět spousta zábavných her a mnoho dalšího. Jídlo bude zajištěno. Příspěvek 50 Kč. Více podrobnosti najdete na plakátku před kostelem a také na stolku vzadu kostela.
 • V sobotu 23.6. v 10:00 hod. bude v Olešné pohřeb p. Františka Koutníka.
 • Příští neděli 24.6. při mši sv. v Rad. Svratce zveme do farního sálu na společné setkání, sladkou buchtičku a kávu.
 • Příští neděli 24.6. bude sbírka ve farnosti na bohoslovce brněnské diecéze.
 • Příští neděli 24.6. při mši sv. v 10:00 hod. bude v Olešné slavnostní rozloučení s o. Janem Davidem, který je od 1. července 2018 jmenovaný farářem v Jámách. Zároveň je to den jeho svátku. Proto pamatujme na něho v našich modlitbách.
 • Informujeme, že od 1. července na čas prázdnin se mění pořady bohoslužeb v naší farnosti. Mše sv. budou během týdne v 19:00 hod.: v pondělí v Rad. Svratce, v úterý v Nové Vsi, ve středu v Olešné, ve čtvrtek v Rad. Svratce, v pátek v Olešné a v Rad. Svratce, v sobotu v Řečici. V neděli mše sv. budou pouze dopoledne v Rad. Svratce a v Olešné. V neděli večer mše svatá nebude.
 • Informujeme, že z důvodu dovolené ve dnech od 20.6. do 30.6. nebude ve farnosti přítomen o. Mariusz. Všechny podrobnosti prosíme vyřizujte s o. Janem.
 • Prosíme rodiče o odevzdávání přihlášek dětí na 19. farní tábor. Je ještě 30 volných míst. Kontakty jsou uvedeny na přihláškách v kostelech a na www.farnitabor-rs.cz. Vedoucí a kněží se těší na 10 dní prožitých spolu s dětmi v krásné přírodě.
 • Vzadu na stolku jsou přihlášky na TYNAF, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8.
 • Zveme na pěší pouť do Slavkovic ve dnech od soboty 21.7. do 27.7. Letos vyjde 6 proudů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a (Mezylese) Polsko. Přihlásit se můžete na webových stránkách pouti: www.pout.cz.
 • Otec Tomáš Kazański zve mladé na cyklopouť podél Baltského pobřeží v Polsku, ve dnech od 6. do 16. července. Zájemci ať se hlásí u o. Tomáše (mob. 739 002 737, kazanskisac@gmail.com). Plakátek na nástěnce před kostelem.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

10. neděle v mezidobí

10. – 16. Červen 2018
 • Ještě dnes v neděli 10.6. zveme do Slavkovic na mši sv. v 15:00 hod., kterou bude sloužit Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský v rámci III. Národního Kongresu o Božím milosrdenství.
 • Z důvodu setkání pallotinů na Slovensku informujeme, že nebude mše sv. dnes v neděli 10.6. v Řečici, v pondělí 11.6. v Rad. Svratce, v úterý 12.6. v Olešné a v Nové Vsi.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve středu 13.6. v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou. Program začne v 18:00 hod. a hlavním celebrantem bude Mons. Petr Piťha, probošt kapituly Všech svatých na Pražském hradě.
 • Zveme vás na společné setkání s Pánem do Rad. Svratky na další Večer chval spojený s adorací Nejsvětější svátosti. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14.6. v 20:00 hod.
 • V pátek 15.6. v 16:45 hod. bude na faře v Radešínské Svratce spolčo pro děvčata a mší svatou v 18:00 hod. začne další příprava na biřmování.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 15.6. do kostela v Olešné na v tomto školním roce poslední společný program. V rámci setkání bude v 17:45 hod. zpěv na faře, v 19:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • Srdečně zveme ministranty a jejich kamarády z farnosti Rad. Svratka, Olešná a Jámy na ministrantský fotbalový turnaj do Hlinného na hřiště v sobotu 16.6. ve 14:00 hod. Prosíme, vezměte si sportovní oblečení a obuv.
 • Farní zahradní slavnost v Rad. Svratce bude příští neděli 17.6. Mše sv. bude ve 14:00 hod. na farním hřišti. Hlavním celebrantem bude o. Jan Daněk z Nového Města na Moravě. Při této slavnosti se rozloučíme s o. Janem Davidem, který je od 1. července 2018 jmenovaný farářem v Jámách. Zároveň prosíme hospodyňky o napečení koláčů a buchet a jejich přinesení v sobotu 16.6. na faru do Rad. Svratky mezi 17:00 a 19:00 hod. Prosíme také muže o pomoc při montáži podia na nedělní slavnost v sobotu 16.6. od 9:00 hod.
 • V pondělí 18.6. v 19:00 hod. bude na faře v Olešné organizační setkání před letošním farním dnem, který se uskuteční v neděli 22.7. Na setkání zveme všechny: mladší a starší, všechny, kteří by se jakýmkoliv nápadem a ochotou chtěli podílet na uskutečnění tohoto dne. Těšíme se na setkání.
 • Úmysly mší sv. na II. pololetí v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi prosíme odevzdejte do příští neděle 17. června. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v sakristii.
 • Katechety zveme na setkání v úterý 19.6. ve 20:00 hod. do Rad. Svratky.
 • Vzadu na stolku jsou přihlášky na TYNAF, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8. Prosíme také o odevzdání přihlášek na farní tábor v Březině, který bude probíhat ve dnech od 2. do 11. července.
 • Zveme na pěší pouť do Slavkovic ve dnech od soboty 21.7. do 27.7. Letos vyjde 6 proudů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a (Mezylese) Polsko. Přihlásit se můžete na webových stránkách pouti: www.pout.cz

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech