Motto týdne

"Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války."

Panna Marie ve Fatimě

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

7. neděle v mezidobí

19. – 25. Únor 2017
 • Upozorňujeme vás na změny bohoslužeb v příštím týdnu. Dnes, v neděli 19.2., mše sv. v Nové Vsi bude v 17:00 hod. a v sobotu 25.2. v 8:00 hod. V Olešné mše sv. bude v pondělí 20.2. v 17:00 hod. a v Zubří 25.2. v 17:00 hod. V Rad. Svratce mše sv. v úterý 21.2. bude v 18:00 hod. a v sobotu 25.2. v 11:00 hod. Podrobnosti máte na lístku Pořady bohoslužeb.
 • Od pondělí 20.2. začínají pro děti a mládež jarní prázdniny. Dnes je poslední den přihlašování dětí na Den a noc na faře v Olešné a Rad. Svratce. Podrobnosti najdete na plakátku.
 • Kněžská rekolekce v Novém Městě bude ve čtvrtek 23.2. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 24.2. po mši sv. Srdečně vás zveme.
 • V sobotu 25.2. v kostele v Rad. Svratce budou mít své setkání Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce. Program začne v 10:00 hod. adorací Nejsvětější Svátosti a v 11:00 hod. bude mše sv.
 • Příští neděli 26.2. bude ve farnostech sbírka Haléř sv. Petra. Těmito prostředky může Svatý otec jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí, pomoct obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • CK VOMA Třebíč nás zve na Národní pouť českých a moravských diecézí do Fatimy na dny 7.-16.9.2017 při slavení 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Cena 13.750,- Kč. Zájemci přihlašujte se a zapisujte se na arch vzadu v kostele v Rad. Svratce a Olešné. (Uveďte prosíme jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon, emailová adresa.). Z důvodu velkého zájmu má naše farnost rezervaci volných míst v autobuse do neděle 26.2. Více podrobností najdete na plakátku, na nástěnce před kostelem nebo na webových stránkách farnosti.
 • Srdečně vás zveme a zároveň připomínáme, že každou středu v Olešné a každý čtvrtek po mši sv. v  Radešínské Svratce a v Řečici je adorace Nejsvětější svátosti za obnovu rodin naší farnosti a za nová, kněžská a řeholní povolání. Každou středu se modlíme ke sv. Josefu za stavbu nových varhan v  kostele Rad. Svratce a také za stavbu kaple v Nové Vsi a za všechny dárce. Prosíme využijte dobře tuto možnost.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý týden,
dětem a mládeži dobré využití času jarních prázdnin.

otcové  pallotini

6. neděle v mezidobí

12. – 18. Únor 2017
 • Ještě dnes, v neděli 12.2., zveme na faru do Rad. Svratky na setkání manželů. Začátek je v 19:30 hod.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude v pondělí 13.2. v kostele sv. Petra a Pavla v Lysicích. Program začne v 17:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Martin Hönig, kaplan ve Znojmě.
 • Ve středu 15.2. bude v Rad. Svratce setkání pro rodiče a děti z farnosti Rad. Svratka a Olešná, které se připravují na 1. sv. přijímání. Setkání se začne mší sv. v 18:00 hod.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 17.2. v 15:45 hod. na faru do Olešné. V rámci setkání bude zpěv, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • V sobotu 18.2 zveme na faru všechny ministranty z farnosti Olešná na formační setkání. Začátek v 9:00 hod. v kostele.
 • V sobotu 18.2. zveme všechny ministranty z farnosti Radešínská Svratka na formační setkání. Začátek v 8:00 hod. mší sv. v kostele.
 • O jarních prázdninách je pro děti připraven opět Den a noc na faře v Rad. Svratce a v Olešné. A to od 20. do 21.2. v Olešné a od 21. do 22.2. v Rad. Svratce. Bližší informace najdete na plakátku.
 • CK VOMA Třebíč nás zve na Národní pouť českých a moravských diecézí do Fatimy na dny 7.-16.9.2017 při slavení 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Cena 13.750,- Kč. Zájemci přihlašujte se co nejdříve v cestovní kanceláři; tel. č. 568 821 115; ckvoma@ckvoma.cz. Víc podrobnosti najdete na plakátku, na stolku pod kůrem.

Všem farníkům na přímluvu sv. Vincence Pallottiho přejeme požehnanou neděli
a hodně lásky, pokoje a síly Ducha svatého pro celý týden.

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech