Motto týdne

"Ježíš učil své následovníky, jak žít křesťanský život. Začít žít podle Ježíšova učení je zhola nemožné bez jeho Ducha."

NICKY GUMBEL

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

Slavnost Nejsvětější Trojice

22. – 28. Květen 2016
 • Informujeme, že novým pomocným biskupem brněnské diecéze zůstal včera papežem Františkem jmenován R.D. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, dosavadní farář u katedrály sv. Petra v Brně. 
 • Sbírka na charitativní účely činila v Rad. Svratce 7 787 Kč a v Olešné 4 236 Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • V úterý 24.5. v 13:00 hod. bude pohřeb pana Ing. Romana Šustáčka z Rad. Svratky.
 • Zveme na Slavnost Božího Těla ve čtvrtek 26.5. do Radešínské Svratky. Mše sv. bude v 18:00 hod. a po ní eucharistický průvod obcí. Zveme zvláště družičky, ministranty, hasiče. Tento den nebude mše sv. v Řečici.
 • V Olešné bude mše sv. v pátek 27.5. v 8:00 hod. 
 • Biblická hodina bude v pátek 27.5. po mši sv. v Rad. Svratce.
 • V sobotu 28.5. pojedeme na Národní pouť do Krakova-Lagiewnik. Odjezdy autobusu jsou na plakátku. Cena za dopravu je 600 Kč a dospělí nad 15 let ještě obdrží poutnický balíček, který bude stát 100 Kč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo pas a kartičku pojišťovny. Pokud máte zloté, tak si můžete vzít menší obnos. Otec Mariusz bude mít k dispozici také částku na vyměnění.
 • Na slavnost Božího Těla příští neděli 29.5. bude v Olešné mše sv. v 9:00 hod. Po mši sv. půjdeme průvodem obcí. Srdečně zveme muzikanty, hasiče, mládež v krojích, družičky, zpěváky a všechny ostatní hosty, farníky... Ženy prosíme o napečení koláčů a buchet pro hosty a jejich přinesení na faru.
 • Prosíme rodiče o odevzdávání přihlášek dětí na 17. farní tábor. Kontakty jsou uvedeny v přihláškách v kostelech a na www.farnitabor-rs.cz. Vedoucí a kněží se těší na 10 dní prožitých spolu s dětmi v krásné přírodě.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden

otcové  pallotini

Slavnost Seslání Ducha Svatého

15. – 21. Květen 2016
 • Tuto neděli 15.5.  je sbírka určena na charitativní účely.
 • Ještě dnes (v neděli 15.5.) v Rad. Svratce ve 14:00 hod. a v Olešné v 15:00 hod. zveme na svátostné požehnání, které je spojené se Slavností Seslání Ducha Svatého.
 • Setkání manželů na faře v Rad. Svratce bude dnes výjimečně v 18:30 hod. Zveme vás ke společné modlitbě růžence, zamyšlení nad Evangeliem a sdílení.
 • V měsíci květnu po mši sv. se modlíme litanii k Panně Marii. Kdo nemůže přijít do kostela, ať pamatuje na modlitbu doma.
 • V pondělí 16.5. zveme na mši sv. v 17:00 hod. na Zelenou horu při níž otec biskup Vojtěch požehná nové zvony určené pro kostel na Zelené hoře.
 • Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 19.5. v kostele v Novém Městě. Mše sv. začne v 8:30 hod.
 • Biblická hodina bude v pátek 20.5. po mši sv. v Rad. Svratce i v Olešné.
 • V sobotu 21.5. zveme na pěší pouť ke Svaté bráně do Žďáru nad Sázavou. Vyjdeme v 9:30 hod. z Olešné i z Rad. Svratky. Oba proudy se sejdou ve Slavkovicích, odkud budou pokračovat společně na Zelenou horu, kde bude v 16:30 hod. mše sv. a po ní projdeme Svatou bránou v bazilice. Podle počtu účastníků bude zajištěn návrat zpět. V sobotu proto nebude mše sv. ani v Rad. Svratce ani v Nové Vsi.
 • Příště neděli 22.5. nebude mše sv. v Řečici, protože otcové pallotini odjíždějí na setkání delegatury na Slovensko.
 • V sobotu 28.5. pojedeme na Národní pouť do Krakova-Lagiewnik. Odjezdy autobusu jsou na plakátku. Cena za dopravu je 600 Kč a dospělí nad 15 let ještě obdrží poutnický balíček, který bude stát 100 Kč. Vezměte si sebou občanský průkaz nebo pas a kartičku pojišťovny. Pokud máte zloté, tak si můžete vzít menší obnos. Otec Mariusz bude mít k dispozici také částku na vyměnění.
 • Na Slavnost Božího Těla ve čtvrtek 26.5. připravujeme v Radešínské Svratce eucharistický průvod obcí, proto zveme zvláště družičky, ministranty, hasiče.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech