Motto týdne

"Nedávej příliš na to, je-li kdo s tebou nebo proti tobě, ale svým konáním dbej o to, aby ve všem, co činíš, byl s tebou Bůh. Měj dobré svědomí a Bůh tě obhájí. Neboť při kom bude stát Bůh, tomu neuškodí ničí zloba."

Tomáš Kempenský

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

30. neděle v mezidobí

23. – 29. Říjen 2016
 • Dnes večer (v neděli 23.10.) v 19:30 hod. zveme manžele na další setkání na faru do Rad. Svratky.
 • Od neděle 16. října po rodinách naší farnosti putuje obraz Ježíše Milosrdného. Kdo má ještě zájem, může se ozvat kontaktní osobě. Za obec Radešínská Svratka paní Jarmila Hronová (č. 778 468 758), za obec Řečice paní Věra Vítková (č. 731 402 681), za obec Nová Ves paní Václava Janů (č. 776 233 505), za obec Olešná paní Zita Hemzová (č. 733 259 528), za obec Křídla paní Marie Chalupová (č. 607 665 931), za obec Zubří pan František Ondráček (č. 720 319 652). K obrazu je přiložen sborník různých textů, které můžete využít k modlitbě a rozjímání. Všechny další technické podrobnosti probírejte s kontaktní osobou odpovídající za danou obec.
 • Veřejná sbírka na stavbu nových varhan v  kostele Rad. Svratka činila 214 851 Kč (v obci Rad. Svratka bylo vybráno 83 040 Kč, v obci Řečice 60 880 Kč a v obci Nová Ves bylo vybráno 70 931 Kč). Děkujeme všem, kteří jste přispěli a také těm, kteří vybírali peníze. Pán Bůh zaplať.
 • Dnešní sbírka je věnována na misie.
 • Informujeme o změně bohoslužeb v příštím týdnu: v úterý mše sv. v Rad. Svratce bude v 18:00 hod., ve středu 26.10. mše sv. bude v 8:00 hod. a ve čtvrtek 27.10. v 8:30 hod. V sobotu 29.10. mše sv. v Rad. Svratce nebude.
 • Mše sv. ve středu 26.10. v Olešné bude v 18:00 hod. a v sobotu 29.10. bude mše sv. v Zubří v 17:00 hod.
 • Kněžská rekolekce bude v Rad. Svratce ve čtvrtek 27.10. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 28.10. po mši sv.
 • Vzadu v kostele na polici jsou ještě dostupné kalendáře, které si můžete koupit na příští rok. Cena za jeden kus je 60 Kč.
 • Příští neděli 30.10. budeme prožívat v Olešné Slavnost Výročí posvěcení kostela. Sbírka v tuto neděli bude určena na opravy.
 • Blíží se listopad, měsíc, ve kterém vzpomínáme na zemřelé. Zveme vás na pobožnost za zemřelé na hřbitov v Olešné v neděli 30.10. od 14:00 hod. a v Rad. Svratce u kostela v neděli 30.10. od 15:00 hod. Plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů je možné získat již od 25. října, pokud tak někdo nemůže učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11. po splnění obvyklých podmínek: přijetí svátosti smíření; eucharistie; modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). Předpokladem je úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

29. neděle v mezidobí

16. – 22. Říjen 2016
 • Od dnešní neděle 16. října po rodinách naší farnosti začne putovat obraz Ježíše Milosrdného. Kdo má zájem, může se zapisovat na seznam vzadu v kostele na stolku do 16. října. Seznamy jsou připraveny pro každou farní obec zvlášť. Po 16. říjnu, kdo by měl zájem, prosíme, aby oslovil kontaktní osobu uvedenou na seznamu. Za obec Radešínská Svratka paní Jarmila Hronová (č. 734 746 099), za obec Řečice paní Věra Vítková (č. 731 402 681), za obec Nová Ves paní Václava Janů (č. 776 233 505). Za obec Olešná paní Zita Hemzová (č. 733 259 528), za obec Křídla paní Marie Chalupová (č. 607 665 931), za obec Zubří pan František Ondráček (č. 720 319 652). Pokud to bude možné, zapisujte se postupně a popořadě a ne na přeskáčku, aby putování obrazu proběhlo plynule a aby se nestalo, že některý den nebude mít obraz koho navštívit. K obrazu bude přiložen sborník různých textů, které můžete využít k modlitbě a rozjímání. Také informujeme, že obraz budete přebírat od rodiny, která je před vámi uvedená na seznamu. Všechny další technické podrobnosti probírejte s kontaktní osobou odpovídající za danou obec.
 • Včera po obcích naší farnosti proběhla veřejná sbírka na stavbu nových varhan v našem kostele. Děkujeme všem, kteří jste přispěli a také těm, kteří vybírali peníze. Pán Bůh zaplať.
 • Vzadu v kostele na polici jsou dostupné kalendáře, které si můžete koupit na příští rok. Cena za jeden kus je 60 Kč.
 • Informujeme o změně bohoslužeb v příštím týdnu: v úterý 18.10. mše sv. v Rad. Svratce bude v 18:00 hod. a v pátek 21.10. v 8:00 hod., ve středu 19.10. a sobotu 22.10. mše sv. v Rad. Svratce nebude, v Nové Vsi mše sv. v sobotu 22.10. bude v 8:00 hod.
 • Mše sv. pro děti v Rad. Svratce bude v neděli 23.10. Děti zveme 30 min přede mší svatou na faru na přípravu písní. V tento den budeme také prožívat Světový den misií. Z tohoto důvodu bude sbírka věnována na misie.
 • Informujeme o změně bohoslužeb v příštím týdnu: ve středu 19.10. mše sv. v Olešné nebude a v Nové Vsi mše sv. v sobotu 22.10. bude v 8:00 hod.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 21.10. v 15:45 hod. na faru do Olešné. V rámci setkání bude zpěv, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • V neděli 23.10. budeme prožívat Světový den misií. Z tohoto důvodu sbírka bude věnována na misie.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech