Motto týdne

"Je třeba se stále namáhat, po celý náš život až do smrti, pro budoucí štěstí, pro sjednocení se s Bohem."

Daniel Ange

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

2. neděle v mezidobí

15. – 21. Leden 2017
 • Ještě dnes 15. 1. v 16:00 hod. zveme do farního sálu v Rad. Svratce na přednášku p. Josefa Tučka o duchovním životě a v 19:30 hod. na faru do Rad. Svratky na setkání manželů.
 • Při příležitosti setkání u vánočního stromku v Rad. Svratce dne 18.12. se vybralo na nové varhany 2 414 Kč.
 • Letošní tříkrálová sbírka v našich farních obcích činila: v obci Rad. Svratka 23 981 Kč, v obci Řečice 27 711 Kč a v obci Nová Ves 43 185 Kč. Celkem za naši farnost bylo vybráno v této sbírce 94 877 Kč .
 • Ve středu 18.1. bude v Rad. Svratce setkání pro rodiče a děti z farnosti Radešínská Svratka i Olešná, které se připravují na 1. sv. přijímání. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod. a bude pokračovat ve farním sále v Rad. Svratce.
 • Od 18. do 25. ledna je týden za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl v našich modlitbách.
 • Ve čtvrtek 19.1. slaví svůj svátek o. Mariusz. Z toho důvodu vás zveme všechny na mši sv. do Rad. Svratky v 18:00 hod.
 • Informujeme, že v pátek 20.1. bude mše sv. v Rad. Svratce v 8:00 hod. ráno, v sobotu 21.1. mše sv. nebude a v Nové Vsi v sobotu bude mše sv. ráno v 8:00 hod.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 20.1. v 15:45 hod. na faru do Olešné. V rámci setkání bude zpěv, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • Příští neděli 22. ledna je výroční den, kdy řád pallotinů slaví narození pro nebe sv. Vincence Pallottiho. Tuto slavnost oslavíme při mši sv.
 • Na zajištění dalšího studijního roku indických dětí v rámci adopce na dálku je třeba v Rad. Svratce vybrat ještě 7 550 Kč a v Olešné 1 532 Kč . Příspěvek můžete dát do sbírky v označené obálce nebo na faru.
 • V neděli 15. 1. a 22. 1. po mši svaté v Radešínské Svratce bude na faře možnost zakoupení vstupenek na 1. farní ples v Radešínské Svratce. Cena vstupenky je 100,- Kč.
 • Olešná: Vstupenky na 1. farní ples v Radešínské Svratce, který se uskuteční 28. 1. 2017 v kulturním domě v Radešínské Svratce je možné zarezervovat na telefonním čísle 774 253 632 nebo na mailu farniplesrs@gmail.com a také v neděli 22. ledna bude možnost vstupenky zakoupit po mši svaté vzadu v kostele.
 • Prosíme ty páry, které letos mají záměr uzavřít svátost manželství v naší farnosti, aby se nám ozvaly do konce ledna. Tyto informace nám pomohou případně zorganizovat společnou přípravu ke svátosti manželství.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli
a hodně lásky, pokoje a síly Ducha svatého pro celý pracovní týden.

otcové  pallotini

Svátek Křtu Páně

8. – 14. Leden 2017
 • Dnešním svátkem Křtu Páně končíme liturgicky vánoční dobu.
 • Ještě dnes 8. 1. od 14:30 hod. zveme do Rad. Svratky a Olešné na pobožnost u jesliček.
 • V úterý 10. 1. ve 14:30 hod. bude pohřeb pana Jaromíra Filipa z Řečice. Z tohoto důvodu nebude mše svatá ráno v 8:00 hod.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve čtvrtek 12. 1. v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Program začne v 17:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Pavel Kafka.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 13. 1. po mši sv.
 • V sobotu 14. 1. nebude mše sv. v Rad. Svratce a v Nové Vsi bude v 8:00 hod.
 • V sobotu 14. 1. v 16:00 hod. bude setkání farní charity na faře v Radešínské Svratce.
 • Příští neděli 15. 1. v 16:00 hod. zveme do farního sálu v Rad. Svratce na přednášku p. Josefa Tučka o duchovním životě.
 • V neděli 8. 1. ,15. 1. a 22. 1. po mši svaté v Radešínské Svratce bude možnost zakoupení vstupenek na 1. farní ples v Radešínské Svratce. Cena vstupenky je 100,- Kč.
 • Olešná: Vstupenky na 1. farní ples v Radešínské Svratce, který se uskuteční 28. 1. 2017 v kulturním domě v Radešínské Svratce je možné zarezervovat na telefonním čísle 774 253 632 nebo na mailu farniplesrs@gmail.com.
 • Informujeme, že farní a ekonomická rada farnosti Rad. Svratka bude ve čtvrtek 26. 1. 2017 v 19:00 hod. a v Olešné v pátek 27.1.2017 v 18:00 hod.
 • Na zajištění dalšího studijního roku indických dětí v rámci adopce na dálku je třeba vybrat v Rad. Svratce ještě 7550 Kč a v Olešné 1532 Kč. Příspěvek můžete dát do sbírky v označené obálce nebo na faru.
 • Prosíme ty páry, které letos mají záměr uzavřít svátost manželství v naší farnosti, aby se nám ozvaly do konce ledna. Tyto informace nám pomohou případně zorganizovat společnou přípravu ke svátosti manželství.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli
a hodně lásky, pokoje a síly Ducha 
svatého pro celý pracovní týden.

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech