Motto týdne

"Tu řekl Ježíš svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!"

Mt 9, 37-38

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

11. neděle v mezidobí (Rad. Svratka), Slavnost Těla a Krve Páně (Olešná)

18. – 24. Červen 2017
 • Ještě jednou děkujeme všem, kteří letos jakýmkoliv způsobem pomohli při organizaci Farní zahradní slavnosti v Rad. Svratce. Obcím Rad. Svratka, Řečice, Nová Ves a p. Aloisovi Šaclovi za finanční podporu a všem ostatním za přítomnost a rodinnou atmosféru. Výtěžek z letošní zahradní slavnosti činil 19 260,- Kč.
 • Ještě jednou děkujeme všem, kteří letos jakýmkoliv způsobem pomohli při přípravách a organizaci Slavnosti Božího Těla v Olešné. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes (v neděli 18.6.) v 19:30 hod. zveme manžele na setkání na faru do Rad. Svratky.
 • Kněžská rekolekce bude v Novém Městě ve čtvrtek 22.6. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • V sobotu 24.6. bude slavit svůj svátek o. Jan David. Pamatujme na něho v modlitbě.
 • V sobotu 24.6. od 8:00 hod. zveme muže na brigádu u kostela v Olešné. Cílem práce je vyrovnání terénu kolem kostela.
 • Příští neděli 25. 6. bude sbírka na bohoslovce brněnské diecéze.
 • Příští neděle 25.6 zveme na mši sv. do Rad. Svratky děti a jejich rodiče, protože při této bohoslužbě společně poděkujeme Pánu Bohu za ukončený školní a katechetický rok.
 • Úmysly mší sv. na II. pololetí v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi prosíme odevzdejte do konce června.
 • Mše sv. během prázdnin budou v týdnu v 19:00 hod.: v pondělí v Rad. Svratce, v úterý v Nové Vsi, ve středu v Olešné, ve čtvrtek v Rad. Svratce, v pátek v Olešné a Rad. Svratce, v sobotu v Řečici. V neděli mše sv. budou pouze dopoledne v Rad. Svratce a v Olešné. V neděli večer mše svatá nebude.
 • Prosíme rodiče o odevzdávání přihlášek dětí na 18. farní tábor. Máme ještě 20 – 25 volných míst, pokud má někdo zájem, přihlaste se, prosíme, co nejdříve. Budeme rádi, když se kapacita tábořiště naplní, aby co nejvíce našich dětí mohlo prožít vše, co pro nás vedoucí a Pán Bůh chystají. Ostatní prosíme o modlitbu za farní tábor.
 • Ve dnech od 5. do 11. srpna se uskuteční na faře TYNAF - Týden na faře v RS. Vzadu na stolcích jsou k dispozici přihlášky. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům.
 • Ve dnech od 15.8. do 20.8. se uskuteční v Olomouci Celostátní Setkání Mládeže. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste tuto možnost využili. Přihlásit se je možné na webu: https://olomouc2017.signaly.cz/.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Slavnost Nejsvětější Trojice

11. – 17. Červen 2017
 • Sbírka (v neděli 4.6.) na charitativní účely činila ve farnosti Rad. Svratka 9 830,-Kč. a ve farnosti Olešná 6 027,-Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude zítra (v pondělí 12.6.) v kostele Narození Panny Marie v Jimramově. Program začne v 18:00 hod. a hlavním celebrantem bude Mons. Pavel Posád, světící biskup v Českých Budějovicích.
 • Katechety zveme na setkání ve středu 14.6. V 18:00 hod. bude mše sv. a po ní setkání na faře v Rad. Svratce.
 • Zveme na Slavnost Božího Těla ve čtvrtek 15.6. do Rad. Svratky. Mše sv. bude v 18:00 hod. a po ní eucharistický průvod obcí. Zveme zvláště družičky, ministranty, hasiče. Tento den nebude mše sv. v Řečici.
 • V pátek 16.6. bude opět formační setkání pro všechny děti z farnosti Olešná. Na programu v 16:45 hod. na faře zpěv, v 18:00 hod. mše sv. pro děti a po ní další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • V pátek 16.6. po mši sv. v Rad. Svratce zveme na biblickou hodinu.
 • Srdečně zveme ministranty a jejich kamarády z farnosti Rad. Svratka, Olešná a Jámy na ministrantský fotbalový turnaj do Jam, v neděli 18.6. Začneme v 15:00 hod. Vezměte s sebou sportovní oblečení a obuv.
 • Na slavnost Božího Těla příští neděli 18.6. bude v Olešné mše sv. v 9:00 hod. Po mši sv. půjdeme průvodem obcí. Srdečně zveme muzikanty, hasiče, mládež v krojích z Nové Vsi, družičky, zpěváky a všechny ostatní hosty a farníky.
 • Úmysly mší sv. na II. pololetí v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi prosíme odevzdejte do konce června.
 • Kdo by měl ještě zájem o DVD s pobožnosti rozloučení se starými varhanami v kostele v Rad. Svratce, ať se zapíše na seznam na stolku pod kůrem.
 • Informujeme, že od 1. července na čas prázdnin se mění pořady bohoslužeb v naší farnosti. Mše sv. bude během týdne v 19:00 hod.: v pondělí v Rad. Svratce, v úterý v Nové Vsi, ve středu v Olešné, ve čtvrtek v Rad. Svratce, v pátek v Olešné a Rad. Svratce, v sobotu v Řečici. V neděli mše sv. budou pouze dopoledne v Rad. Svratce a v Olešné. V neděli večer mše svatá nebude.
 • Prosíme rodiče o odevzdávání přihlášek dětí na 18. farní tábor. Je ještě 30 volných míst. Kontakty jsou uvedeny na přihláškách v kostelech a na www.farnitabor-rs.cz. Vedoucí a kněží se těší na 10 dní prožitých spolu s dětmi v krásné přírodě.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech