Motto týdne

"Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti (usnutí) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti."

srov. Katechismus čl. 963

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

19. neděle v mezidobí

13. – 19. Srpen 2017
 • V pátek, tj. 11.8. se ukončil TYNAF - týden pro děti na faře. Děkujeme všem, kteří ho připravili a vedli. Především Jiřímu Trávníčkovi, který byl hlavním vedoucím. A ostatním také děkujeme za modlitbu.
 • Zítra, 14.8. zveme do Olešné na mariánskou pobožnost, Nový Jeruzalém. Program začne v 18:00 hod. Hlavním celebrantem mše sv. bude o. Ladislav Kozubík, SDB, farář v Babicích u Lesonic. Prosíme ochotné ženy o napečení koláčků a přinesení zítra, 14.8. do 18:00 hod. na faru v Olešné.
 • V úterý, 15.8. slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek. V Rad. Svratce mše sv. bude v 18:00 hod. a v Nové Vsi v 19:00 hod hod. V Olešné budeme slavit vigilii této slavnosti v pondělí 14.8.
 • Ve dnech od 15. do 20. srpna se uskuteční v Olomouci Celostátní setkání mládeže. V sobotu 19.8. bude setkání pro rodiny, na které jsou zváni rodiče. Podrobný program a hodně zajímavých věci o této pastorační akci pro mladé najdete na webových stránkách https://olomouc2017.signaly.cz/. Prosíme vás také o modlitbu za požehnané plody této události a za všechny organizátory a účastníky.
 • Připomínáme poutě třetích sobot v měsíci k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Zveme na sobotu 19. 8. v 17 hod. na mši svatou, kterou bude sloužit o. Pavel Rostislav Novotný, Opraem., farář v Želetavě. Celoroční informace poutí ve Slavkovicích, mše svaté a svátosti smíření jsou k dispozici na plakátku ve venkovní a také vnitřní nástěnce.
 • Jáhen L. Kinc zve nás všechny na pěší pouť na Velehrad, která se uskuteční ve dnech od 21. do 26.8. V neděli 20.8. v 14:00 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970).
 • V neděli 27.8. zveme na XIII. pouť na Kalvárii v Řečici. Začátek ve 14:30 hod. u kapličky v Řečici - křížová cesta, kolem 16 hod. mše sv.
 • V sobotu 26.08. 2017 ve 12 hod. chtějí v kostele sv. Máří Magdalény v Olešné uzavřít svátost manželství pan Matouš Juráň a slečna Veronika Šípková. Kdo by věděl okolnosti bránící uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden

otcové pallotini

Svátek Proměnění Páně

6. – 12. Srpen 2017
 • Nedělní sbírka z 30.7. v Řečici a v Rad. Svratce věnovaná na stavbu nových varhan činila 11 377,- Kč, poutní sbírka v Nové Vsi věnovaná na stavbu nové kaple činila 34 597,- Kč A v Olešné sbírka věnována na opravy činila 4 140,- Kč.. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Od soboty 5. 8. celý tento týden bude probíhat na faře v Rad. Svratce TYNAF. Prosíme o modlitbu za děti a za ty, kteří se o ně starají a dětem se věnují. Z důvodu probíhajícího TYNAFu budou tento týden od pondělí do pátku mše svaté v 9:00 hod.
 • Zveme na pouť Nový Jeruzalém, který se bude konat v pondělí 14.8. v Olešné. Program začne v 18:00 hod. Hlavním celebrantem mše sv. bude o. Ladislav Kozubík, SDB, farář v Babicích u Lesonic. Prosíme ochotné ženy o napečení koláčků a přinesení v pondělí 14.8. do 18:00 hod. na faru v Olešné.
 • Blíží se Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Uskuteční se ve dnech od 15. do 20. srpna. V sobotu 19.8. bude setkání pro rodiny, na které jsou zváni rodiče. Podrobný program a hodně zajímavých věcí o této pastorační akci pro mladé najdete na webových stránkách https://olomouc2017.signaly.cz/. Prosíme vás také o modlitbu za požehnané plody této události a za všechny organizátory a účastníky.
 • Letošní pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve dnech od 21. do 26.8. V neděli 20.8. ve 14:00 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970).
 • Informujeme, že byl koupený nový vysavač pro úklid fary v Rad. Svratce a nová plastová popelnice na smetí. Také byla pořízena formou pronájmu nová barevná kopírka pro kancelář, protože stará kopírka už dosloužila.
 • Děkujeme p. Janu Polnickému z Nové Vsi za výměnu části schodiště na kůr, firmě p. Jaromíra Krejčího z Řečice za elektrikářské práce na kůru a také p. Františkovi Křížovi z Řečice za zednické opravy na kůru. V tomto týdnu od úterý 8.8. bude pokládaná nová podlaha na kůru.
 • Během prázdnin a dovolených pamatujme na Pána Boha.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech