Motto týdne

"Pokud chcete najít Boha, hledejte jej tam, kde je skrytý: v nejpotřebnějších, nemocných, hladových a vězněných. "

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

6. neděle velikonoční

21. – 27. Květen 2017
 • Ještě dnes (v neděli 21.5.) srdečně zveme na pouť matek na Kalvárii v Řečici. Sejdeme se ve 14:00 hod. u kapličky. V 17:00 hod. zveme do Rad. Svratky na slavnostní požehnání spojené s májovou pobožností. Při teto pobožnosti se rozloučíme se starými varhanami, které v pondělí 22.5 budou demontované a poté předány do Regionálního muzea Horní Pooslaví v Kněževsi na Oslavou.
 • Od pondělí, tj. 22.5. od 8:00 hod. začínají práce v interiéru kostela. První etapou je příprava kostela na osekávání zdí, pak osekávání zdí a v sobotu generální úklid kostela spojený s obědem na faře. Prosíme, udělejte si čas na pomoc při těchto pracích v kostele. Čím více se nás zapojí, tím rychleji práce proběhnou. Kdo nemůže dopoledne, ať přijde odpoledne, po práci. Pracovat budeme od 8:00 až do večera. Ať se každý cítí zodpovědný za tuto věc! Podrobněji o těchto pracích promluví starosta obce Radešínská Svratka pan Jiří Zavřel.
 • V tomto týdnu, tj. od pondělí 22.5. do soboty 27.5. mše sv. v Rad. Svratce budou slouženy v kapli na faře. Po mši sv. bude májová pobožnost.
 • V čtvrtek 25.5. na slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše sv. v Olešné v 19:00 hod. V Rad. Svratce z důvodu prací v kostele bude mše sv. v 18:00 hod. sloužena ve dvoře před velkým farním sálem. V tento den nebude mše sv. v Řečici.
 • Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 25.5. v Novém Městě. Mše sv. se začne v 8:30 hod.
 • Od pátku 26.5. po mši sv. se budeme modlit novénu před Slavností Seslání Ducha Svatého.
 • V neděli 28.5. sbírka ve farnosti Rad. Svratka bude na varhany.
 • 18. farní tábor v Březině bude v termínu od 1. do 10.7. Patronem letošního tábora bude blahoslavený Hroznata, patron plzeňské diecéze. Proto nás 4.7. na táboře navštíví pan biskup plzeňské diecéze Mons. Tomáš Holub. Abychom se na tuto vzácnou návštěvu pěkně připravili, odjíždíme již v sobotu 1.7. Přihlášky najdete k dispozici v našich kostelech pod kůrem.
 • Informujeme, že setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Rad. Svratka bude ve čtvrtek 8.6. v 19:30 hod. a v Olešné bude v pátek 9.6., v 19:30 hod.
 • Už dnes vás zveme na primiční mši sv. do Slavkovic v úterý 30.5. v 18:00 hod. s účastí novokněží pallotinů z Polska. Z tohoto důvodu mše sv. v Nové Vsi bude přesunuta na pondělí 29.5.
 • Blíží se celostátní setkání mládeže, které proběhne ve dnech od 15. do 20.8. v Olomouci. Pokud se někdo z mladých přihlásí do konce května, bude pro ně cena setkání nejvíce dotovaná, zaplatí za celé setkání 950,- Kč (přihlášení do konce června 1.200,- a přihlášení později 1.400,-). A ještě jedna informace, kterou se nikde nedočtete, a to, že díky možnosti ubytování na VŠ kolejích v Olomouci bude ubytování na těchto kolejích přidělováno těm, kdo se dříve přihlásí. Po naplnění lůžkové kapacity se bude spát na karimatkách na zemi v tělocvičnách atp. Další informace k setkání jsou na https://olomouc2017.signaly.cz/.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

5. neděle velikonoční

14. – 20. Květen 2017
 • Dnes (v neděli 14.5.) v 19:30 hod. zveme na faru do Rad. Svratky manžele na společné setkání.
 • Podle toho, co jsme ohlašovali minulou neděli v zadu na stolku je košík, do kterého můžete dávat dotazy týkající se plánovaných prácí v interiéru kostela. Příští neděli, tj. 21.5. na ně odpovíme. Dále prosíme, udělejte si čas na pomoc při těchto pracích v kostele. Vzadu na stolku je seznam, na který se můžete zapisovat na brigádu. Čím více se nás zapojí, tím rychleji práce proběhnou. Ať se každý cítí zodpovědný za tuto věc!
 • Zítra, tj. v pondělí 15.5. v 19:30 hod. ve farním sálu bude pracovní schůzka před blížícími se opravami v kostele.
 • V měsíci květnu vybízíme všechny farníky k účasti na májových pobožnostech. Pokud bude mše sv., májová pobožnost bude po mši svaté. V další dny, kdy nebude mše svatá, bude májová pobožnost ve farnosti v 19:00 hod. Kdo se nemůže zúčastnit v kostele, ať se modlí s rodinou doma.
 • Na třetí květnovou neděli, tj. 21.5. srdečně zveme na pouť matek na Kalvárii v Řečici. Sejdeme se ve 14:00 hod. u kapličky.
 • Ve středu 17.5. v 19:00 hod. zveme do Olešné na mši sv. děti, které přistoupily v neděli k 1. sv. přijímání. Obdrží památky na tuto slavnost a také budou požehnány dárky, které k této příležitosti dostaly.
 • V pátek 19.5. bude opět formační setkání pro všechny děti z farnosti Olešná. Na programu v 17:45 hod. na faře zpěv, v 19:00 hod. mše sv. pro děti a po ní další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II (klášter) zve na pouť ke svatému Janu Nepomuckému. Podrobný program na nástěnce před kostelem.
 • Informujeme, že 18. farní tábor bude Březině v termínu od 1. do 10.7. Přihlášky najdete k dispozici v našich kostelech pod kůrem.
 • V sobotu 20.5.2017 v 11:00 hod. chtějí v kostele sv. Václava a Vojtěcha v Rad. Svratce uzavřít sňatek pan Petr Šidlák, bytem Řečice 132 a slečna Vendula Stehlíková, bytem Nová Ves u Nového Města na Moravě 61. Kdo by věděl okolnosti bránící uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech