Motto týdne

"Duše, které šíří úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život jako něžná matka své nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich soudcem, ale milosrdným Spasitelem."

Dn 1045

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

Neděle Božího milosrdenství

23. – 29. Duben 2017
 • Dnes, 23.4. zveme do Slavkovic na pouť k Božímu milosrdenství. Mši sv. v 15:00 hod. celebruje Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Podrobný program najdete na nástěnce.
 • Dnes můžete odevzdat do zákristie papírovou kasičku tzv. postničku, do které jste vkládali své postní almužny, abychom je mohli předat Charitě.
 • Kněžská rekolekce v Novém Městě bude ve čtvrtek 27.3. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • V sobotu 29.4. zveme všechny ministranty z farnosti Rad. Svratka na 8:00 hod. na mši sv. a následně na setkání.
 • V pátek 28.4. bude opět formační setkání pro všechny děti z farnosti Olešná. Na programu v 17:45 hod. na faře zpěv, v 19:00 hod. mše sv. pro děti.
 • V neděli 30.4. v 8:30 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. všechny hasiče. Při této bohoslužbě na přímluvu sv. Floriana budeme děkovat Pánu Bohu za jejich službu.
 • 6. MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ – podpořit hladovějící děti na misiích můžete v neděli 30.4. po mši svaté před kostelem v OLEŠNÉ. Výtěžek z „prodeje“ štrúdlu bude zaslán Papežskému misijnímu dílu.
 • V neděli 30.4. sbírka ve farnosti Rad. Svratka bude na varhany.
 • V neděli 30.4. sbírka ve farnosti Olešná bude na opravy.
 • V roce 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě ve dnech 27. - 28.5. připravujeme farní pouť do Polska, do Krakova-Lagiewnik a Zakopaného, kde je kostel zasvěcený Panně Marii Fatimské, postavený na poděkování Pánu Bohu za záchranu života Jana Pavla II. při atentátu. O podrobnostech vás budeme informovat později.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání a milosrdenství na celý týden.
otcové  pallotini

Boží hod velikonoční

16. – 22. Duben 2017
 • Děkujeme všem, kteří v poslední době věnovali svůj čas a pracovali v kostele a na faře při přípravě oslavy Velikonoc. Za každou maličkost a drobnost Pán Bůh zaplať.
 • Dnes v neděli 16.4. zveme do Olešné na svátostné požehnání ve 14:00 hod. a do R. Svratky na svátostné požehnání v 15:00 hod.
 • Po každé mši sv. se modlíme novénu k Božímu milosrdenství a novénu ke sv. Vojtěchu, kterou oslavíme v Rad. Svratce, v sobotu 22.4. v 9:00 hod. Hl. celebrantem této mše sv. bude o. Pavel Habrovec.
 • Informujeme, že od 18.4. v Nové Vsi a v Řečici a od 21.4. v Olešné mše sv. budou v 19:00 hod.
 • Další příprava na 1. sv. přijímání bude ve středu 19.4. a začne mší svatou v 18:00 hod.
 • Hnutí pro život pořádá v sobotu 22. dubna 2017 v Praze pravidelný Národní pochod pro život. V 10:00 hod. bude sloužena mše sv. v pražské katedrále. Více informací najdete na webových stránkách http://pochodprozivot.cz.
 • Do Neděle Božího milosrdenství (23.4.) doneste do zákristie papírovou kasičku tzv. postničku, do které jste vkládali své postní almužny, abychom je mohli předat Charitě.
 • V neděli 23.4. zveme do Slavkovic na pouť k Božímu milosrdenství. Mši sv. v 15:00 hod. bude celebrovat Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Podrobnosti najdete na plakátku před kostelem. Z tohoto důvodu nebude večer mše sv. v Řečici.
 • V roce 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě ve dnech 27. - 28.5. připravujeme farní pouť do Polska, do Krakova-Lagiewnik a Zakopaného, kde je kostel zasvěcený Panně Marii Fatimské, postavený na poděkování Pánu Bohu za záchranu života Jana Pavla II. při atentátu. O podrobnostech vás budeme informovat později.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání od Vzkříšeného Pána ​na celý týden.

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech