Motto týdne

"Maria není cílem naší cesty, ale je znamením na cestě."

Joachim kardinál Meisner

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

20. neděle v mezidobí

14. – 20. Srpen 2016
 • Připomínáme a ještě zveme na XVI. pěší pouť na Velehrad od neděle 21. 8. do soboty 27. 8. Vychází se 21. 8. v neděli z Radešínské Svratky. Duchovní téma pěší pouti je „duchovní ovoce Svatého roku Božího milosrdenství“. Informace a přihlášky u jáhna Ladislava Kince. Bližší podrobnosti na plakátku.
 • Z důvodu pěší pouti na Velehrad nebude v neděli 21. 8. mše svatá v Nové Vsi.
 • Zveme na 13. diecézní pouť rodin k bráně Svatého roku milosrdenství do Žďáru nad Sázavou – Kláštera v sobotu 27. 8. Mše svatá bude sloužena v 10 hod. a hlavním celebrantem bude nový pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul. Mottem poutě je „Láska je radost“. Podrobnosti na plakátku pod kůrem.
 • XII. pouť na Kalvárii v Řečici se bude konat v neděli 28. 8. Začátek bude ve 14:30 hod. u kapličky v Řečici, kdy půjdeme křížovou cestou nahoru na Kalvárii s modlitbou křížové cesty a na Kalvárii kolem 16 hod. bude sloužena mše sv.
 • Na Slavnost svatého Václava ve středu 28. 9. připravujeme pouť do Staré Boleslavi. Program Národní svatováclavské pouti 2016 je možné si přečíst na plakátku pod kůrem. Přihlašovat se můžete na archu vzadu v kostele.
 • Připomínáme poutě třetích sobot v měsíci k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Zveme na sobotu 20. 8. v 17 hod. na mši svatou. Celoroční informace poutí ve Slavkovicích, mše svaté a svátosti smíření jsou k dispozici na plakátku ve venkovní nástěnce.

Všem farníkům a hostům přejeme požehnaný týden

otcové  pallotini

19. neděle v mezidobí

7. – 13. Srpen 2016
 • Od soboty 6. 8. celý tento týden probíhá na faře v RS TYNAF. Prosíme o modlitbu za děti a za ty, kteří se o ně starají a dětem se věnují.
 • Upozorňujeme, že z důvodu probíhajícího TYNAFu budou tento týden od pondělí do pátku v Radešínské Svratce mše svaté v 9:00 hod.
 • V sobotu 13. 8. v 18 hod. Vás zveme na 200. prosebnou mariánskou pouť Nový Jeruzalém, a to do baziliky Panny Marie a sv. Mikuláše do Žďáru nad Sázavou. Hlavním celebrantem bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.
 • Zveme na XVI. pěší pouť na Velehrad od neděle 21. 8. do soboty 27. 8. Vychází se 21. 8. v neděli z Radešínské Svratky. Duchovní téma pěší pouti je „duchovní ovoce Svatého roku Božího milosrdenství“. Informace a přihlášky u jáhna Ladislava Kince. Bližší podrobnosti na plakátku.
 • XII. pouť na Kalvárii v Řečici se bude konat v neděli 28. 8. Začátek bude ve 14:30 hod. u kapličky v Řečici, kdy půjdeme křížovou cestou nahoru na Kalvárii s modlitbou křížové cesty a na Kalvárii kolem 16 hod. bude sloužena mše sv.
 • Na Slavnost svatého Václava ve středu 28. 9. připravujeme pouť do Staré Boleslavi. Program Národní svatováclavské pouti 2016 je možné si přečíst na plakátku pod kůrem. Přihlašovat se můžete na archu vzadu v kostele.
 • Připomínáme poutě třetích sobot v měsíci k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Zveme na sobotu 20. 8. v 17 hod. na mši svatou. Celoroční informace poutí ve Slavkovicích, mše svaté a svátosti smíření jsou k dispozici na plakátku ve venkovní nástěnce.

Všem farníkům a hostům přejeme požehnaný týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech