Motto týdne

"Z pokory vždy vyzařuje Boží velikost a sláva. Jak úžasné jsou cesty Boží! Bůh používá pokory, nepatrnosti, bezmocnosti a chudoby, aby světu dokázal, že ho miluje."

bl. Matka Tereza z Kalkaty

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

3. neděle postní

19. – 25. Březen 2017
 • Dnes, v neděli 19.3 po mši sv. v Rad. Svratce bude formační setkání pro ministranty z naši farnosti.
 • V pondělí 20.3. na slavnost sv. Josefa bude mše sv.v Rad. Svratce v 18:00 hod. a v Olešné v 17:00 hod. V sobotu 25.3. na slavnost Zvěstování Páně bude mše sv. v Rad. Svratce v 8:30 hod. a v Olešné v 10:00 hod. Mše sv. v Nové Vsi 25. března nebude.
 • Na slavnost Zvěstování Páně při mši sv. bude možné přijmout duchovní adopci počatého dítěte, jehož život je ohrožený úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Modlitba trvá 9 měsíců a každý den se modlíme jeden desátek růžence, snažíme se udělat alespoň jeden dobrý skutek milosrdenství denně a jedenkrát za měsíc se zúčastníme ve všední den mše sv. s přijetím sv. přijímání, a to s osobním úmyslem za adoptované dítě a za jeho rodiče. Můžete se také přihlásit přes internet na webové strance http://hnutiprozivot.cz.
 • Každou neděli odpoledne v postní době vás zveme na pobožnost Křížové cesty a také z pátku na sobotu od 19:00 do 8:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“
 • Dnešní Křížovou cestu povede mládež.
 • Dnes, v neděli 19.3. po Křížové cestě v 15:15 hod. zveme do farního sálu v Rad. Svratce na prezentaci o. Jana Davida o poselství Panny Marie z Fatimy.
 • V sobotu 25.3. v 19:30 hod. bude v Rad. Svratce setkání vedoucích a asistentů na 18. farní tábor, který se uskuteční opět počátkem července v Březině u Ledče nad Sázavou. Přesný termín farního tábora ohlásíme v nejbližších týdnech.
 • Upozorňujeme na změnu času ze zimního na letní ze soboty 25. na neděli 26. března. Tentokrát budeme spát o hodinu méně.
 • Od neděle 26.3. do úterý 28.3. v naší farnosti budeme prožívat farní postní exercicie. Povede je o. Slavomír Peklanský z Jám. Program najdete na plakátku na nástěnce, na stolku pod kůrem a také na webových stránkách farnosti.
 • Sbírka příští neděli v Rad. Svratce bude věnována na stavbu nových varhan a v Olešné na opravy.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.

otcové  pallotini

2. neděle postní

12. – 18. Březen 2017
 • Ještě dnes, v neděli 12.3. v 19:30 hod. zveme manžele ke společnému setkání na faře v Rad. Svratce.
 • V pondělí, 13.3 je výroční den zvolení papeže Františka na Petrovy stolec v Římě, proto pamatujme na něj v našich modlitbách.
 • Každou neděli postní doby vás zveme na pobožnost Křížové cesty. Tato pobožnost je v Nové Vsi ve 13:30 hod., v Rad. Svratce a v Olešné ve 14:30 hod., v Řečici v 17:00 hod. (pokud nebude mše sv.). Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby, ať se modlí doma. Dnešní Křížovou cestu povedou ženy.
 • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 8:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“. Můžete přicházet v jakoukoliv dobu a předkládat Pánu své díky, chvály a prosby. Na faru nezvoňte, protože bude otevřen boční vchod.
 • Ve středu 15.3. bude v Rad. Svratce setkání pro rodiče a děti, které se připravují na 1. sv. přijímání. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod.
 • Ve čtvrtek 16.3. vás zveme na mariánskou pobožnost (Nový Jeruzalém) do Křižanova. Program začne v 17:00 hod. a hlavním celebrantem bude o. Jakub Tůma, kaplan u sv. Tomáše v Brně.
 • V pátek 17.3. bude opět formační setkání pro všechny děti z farnosti Olešná. Na programu v 15:45 hod. na faře zpěv, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a po ní další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 17.3. po mši sv.
 • V sobotu 18.3 zveme všechny ministranty z farnosti Olešná na formační setkání. Začneme v kostele v 9:00 hod.
 • V neděli 19.3 zveme všechny ministranty z farnosti na formační setkání do Rad. Svratky. Začneme po mši sv.
 • Měsíční pouť ve Slavkovicích bude opět v sobotu 18.3. Program začne v 16:00 hod. a v 17:00 bude mše sv. Hl. celebrantem této pouti bude o. Jeroným Josef Ertelt, karmelitán z Prahy.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech