Motto týdne

"K čemu je opravdová víra, když se podle ní nežije?"

sv. Bernard

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

29. neděle v mezidobí

22. – 28. Říjen 2017
 • Ještě dnes, v neděli 22.10. po mši sv. v Rad. Svratce bude na faře setkání pro ministranty.
 • Dnešní sbírka, v neděli 22.10. je věnovaná na potřeby misií.
 • Dnes, v neděli 22.10. proběhne pouze v kostele v Rad. Svratce druhé kolo voleb do pastorační rady naší farnosti. U východu z kostela budou rozdány lístečky. Na těchto listinách bude moci každý farník starší 15 - ti let vybrat a zakřížkováním označit pouze tři osoby, které chce za svou farnost zvolit do pastorační rady. Během následujícího týdne do neděle 29. října farníci vrátí do urny vyplněnou kandidátní listinu. Prosíme, ať každý hlasující bere kandidátní listinu jenom pro sebe. Pozor: nebereme kandidátní listinu např. pro manžela, souseda, syna, dceru, babičku, dědečka.
 • Připomínáme, že v měsíci říjnu se každý den v kostele v Rad. Svratce v 17:30 hod. společně modlíme sv. růženec. V Olešné pokud není mše sv., modlitba růžence je v 18:00 hod. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby v kostele, ať se společně modlí s rodinou doma. V tomto týdnu především pamatujme v modlitbě za misie a misionáře, za šíření víry ve všech částech světa a na úmysly Svatého otce Františka.
 • V čtvrtek 26.10. v Novém Městě na Moravě bude kněžská rekolekce. V 8:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. mše sv. Srdečně vás zveme.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 27.10. po mši sv.
 • Srdečně zveme děvčata ZŠ, které rády zpívají a hrají, na setkání na faře v Rad. Svratce. Setkání se uskuteční v pátek 27.10.
 • Mše sv. v Zubří bude v sobotu 28.10. v 17:00 hod.
 • Ze soboty 28.10. na neděli 29.10 se mění čas. Budeme spát o hodinu víc.
 • Příští neděli 29.10. sbírka ve farnosti Rad. Svratka bude určena na varhany a ve farnosti Olešná sbírka bude věnována na opravy.
 • Příští neděli 29.10. v Olešné budeme prožívat Slavnost Výročí posvěcení kostela.
 • Vzadu v kostele na stolku jsou kalendáře na příští rok. Cena za jeden kus je 65 Kč.
 • Blíží se listopad, měsíc, ve kterém vzpomínáme na zemřelé. Zveme vás na pobožnost za zemřelé na hřbitov v Olešné v neděli 29.10. od 14:00 hod. a v Rad. Svratce na hřbitov u kostela od 15:00 hod. Plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů je možné získat již od 25. října, pokud tak někdo nemůže učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11. po splnění obvyklých podmínek: přijetí svátosti smíření; eucharistie; modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas Maria či jiná modlitba). Předpokladem je úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý pracovní týden.
otcové pallotini

28. neděle v mezidobí

15. – 21. Říjen 2017
 • Ještě dnes v neděli 15. října ve 14:30 hod. zveme na primiční mši svatou P. Lukáše Okurky do kostela sv. Kunhuty v Novém Města na Moravě.
 • V měsíci říjnu pamatujme na společnou modlitbu sv. růžence. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby v kostelech a kaplích, ať se společně modlí s rodinou doma. V tomto týdnu především pamatujme na modlitbu za dobré a moudré volby do poslanecké sněmovny ČR.
 • Výsledky prvního kola voleb do pastorační rady farnosti Rad. Svratka jsou vyvěšeny na nástěnce před kostelem. Druhé kolo voleb, stejně jak první kolo, proběhne pouze v kostele v Rad. Svratce v neděli 22.10. Podmínkou vstupu do druhého kola voleb je získání minimálně 5 - ti hlasů. Do čtvrtku 19.10. volební komise (ekonomická rada) osloví kandidáty zvolené v prvním kole a připraví nové kandidátní listiny. V neděli 22. října budou tyto listiny rozdány farníkům. Na těchto listinách bude moci každý farník starší 15 - ti let vybrat a zakroužkováním označit pouze tři osoby, které chce za svou farnost zvolit do pastorační rady. Během následujícího týdne do neděle 29. října farníci vrátí do urny zakroužkovanou kandidátní listinu. Prosíme, ať každý hlasující bere kandidátní listinu jenom pro sebe. Pozor: nebereme kandidátní listinu např. pro manžela, souseda, syna, dceru, babičku, dědečka.
 • V pátek 20.10 bude příprava na svátost biřmování. Začneme mší sv. v 18:00 hod.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 20.10. do kostela v Olešné na další společný program. V . rámci setkání v 15:45 hod. bude zpěv, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • V sobotu 21.10. v 9:00 hod. bude v Olešné setkání pro ministranty.
 • Příští neděli 22.10 budeme slavit misijní neděli, jejíž součástí bude i sbírka věnovaná na potřeby misií.
 • Srdečně zveme všechny ministranty z farnosti Rad. Svratka na první v tomto školném roce formační setkání. Setkání se uskuteční příští neděli 22.10, po mši sv. v Rad. Svratce.
 • Vzadu v kostele na stolku jsou kalendáře, které si můžete koupit na příští rok. Cena za jeden kus je 65 Kč.
 • Srdečně zveme děvčata ZŠ, které rády zpívají a hrají na setkávání na faře v Radešínské Svratce. Setkání budou probíhat každých 14 dní v pátek v 16:45 hod. Příští setkání bude 27.10.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý pracovní týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech