Motto týdne

"Není nám dovoleno zoufat, protože Bůh je milosrdný. Není nám dovoleno setrvávat ve špatnosti, protože Bůh je spravedlivý."

sv. Jan Zlatoústý

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

24. neděle v mezidobí

17. – 23. Září 2017
 • Dnešní nedělní sbírka (17.9.) ve farnosti Rad. Svratka je určena na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Příští neděli (24.9.) bude sbírka věnovaná na varhany. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Dnešní nedělní sbírka (17.9.) ve farnosti Olešná je určena na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Příští neděli (24.9.) bude sbírka věnovaná na opravy. Pán Bůh zaplať za vaší štědrost.
 • Ještě dnes (v neděli 17.9.) zveme na pouť do Křídel. Mše sv. bude v 10:30 hod.
 • Blíží se letošní pouť na sv. Václava v Rad. Svratce. Od pátku 15.9. každý den po mši sv. probíhá novéna ke sv. Václavovi. V sobotu 23.9. v 18:00 hod. bude mše sv., sloužit ji bude o. Marian Kuffa, který se věnuje lidem na okraji společnosti. Svátost smíření bude v tento den od 16:00 hod. V neděli 24.9. bude mše sv. v 7.30 a hlavní poutní mše svatá v 10:30 hod. a hl. celebrantem bude o. Petr Šustáček, farář v Kozmicích u Ostravy.
 • V pondělí, 25.9. zveme do kostela v Rad. Svratce na mši sv. v 18:00 hod. všechny děti a především ty děti, které v tomto školním roce přistoupí k prvnímu sv. přijímání a také zveme jejich rodiče. Po mši sv. bude organizační setkání.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 29.9. v 16:45 hod. na faru do Olešné. V rámci setkání bude zpěv, v 18:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • Končí přihlašování na Národní pouť do Staré Boleslavi ve čtvrtek 28.9. Cena za dopravu je 350 Kč. Odjezd autobusu bude v 5:45 od autobusové zastávky v Olešné, v 5:50 od Billy v Novém Městě, v 5:55 z Nové Vsi a v 6:00 hod. od kulturního domu v Rad. Svratce. Můžete se ještě dnes zapsat na seznam na stolku vzadu v kostele.
 • Firma Plastpol, s.r.o. Nová Ves u Nového Města na Moravě oznamuje, že zakládá sběrné místo pro obecně prospěšnou společnost „ KOLA PRO AFIRKU“ - www.kolaproafriku.cz. Tento projekt umožňuje dětem v Africe cestu ke vzdělání. Některé děti dochází do školy i desítky kilometrů. Prostřednictvím organizace KOLA PRO AFRIKU jim tak pomůžete ke „ zkrácení cesty“ ke vzdělání. Darováním kol podpoříte rozvoj gramotnosti dětí, větší možnosti uplatnění a zvýšení jejich občanského statutu. Kola, nebo i části můžete darovat v prostorách firmy Plastpol, s.r.o., provozovna Nová Ves u Nového Města na Moravě č. p. 182 každý pátek od 13.00 do 17.00 hod. do konce září. Všem dárcům předem děkujeme. Telefonní spojení pro bližší informace: 773 675 384 pan Ludvík Polnický.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

23. neděle v mezidobí

10. – 16. Září 2017
 • První setkání manželů po prázdninách bude dnes, v neděli 10. 9. v 19:30 hod. na faře v Radešínské Svratce. Srdečně zveme.
 • Blíží se letošní pouť na sv. Václava v Rad. Svratce. Proto v pondělí 11.9. od 8:00 hod. zveme na brigádu, jejímž cílem bude generální úklid kostela, fary a terénu kolem kostela a fary. Od pátku 15. 9. každý den po mši sv. bude probíhat novéna ke sv. Václavovi.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve středu 13. září 2017 v 18:00 hod. v Radostíně nad Oslavou. Hl. celebrantem mše sv. bude Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a Bohdalově.
 • Setkáním v pátek 15.9. v 18:00 hod. začíná v Rad. Svratce příprava na svatost biřmování. Zveme všechny mladé naší farnosti, kteří ukončili 14. rok života a také všechny dospělé zájemce, kteří ještě tuto svátost nepřijali.
 • Příští neděli (17.9.) při mši sv. v 7:30 hod. v Olešné poděkujeme společně Pánu Bohu za letošní úrodu. Prosíme přineste na mši svatou letošní plody, které požehnáme. Tohoto dne sbírka ve farnosti Olešná bude určena na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Pod kůrem jsou letáky, z kterých se můžete dozvědět více o fondu PULS.
 • Příští neděli (17.9.) sbírka ve farnosti Rad. Svratka bude určena na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Pod kůrem jsou letáky, z kterých se můžete dozvědět více o fondu PULS.
 • Příští neděli (17.9.) zveme na pouť do Křídel. Mše sv. bude v 10:30 hod.
 • Máme ještě hodně volných míst v autobusu na letošní pouť 28.9. do Staré Boleslavi. Tento den je státní a církevní svátek. Prosíme, využijte tuto možnost. Prosíme také, nečekejte na poslední chvíli. Přihlašovat se můžete na archu vzadu v kostele. Cena za dopravu je 350 Kč.
 • V rámce oslav 240. výročí brněnské diecéze otec biskup Vojtěch Cikrle srdečně zve do Brna na Petrov v pátek 29.9. všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2016-17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Podrobnosti na plakátku před kostelem. Kdo má zájem, ať dá vědět do neděle 15.9. o. Janovi. Připravíme společnou dopravu.
 • Zveme mladé, kteří by se chtěli zapojit do větší aktivity v církvi, na animátorský kurz. Podrobnosti a přihlášky na webových stránkách brno.signaly.cz

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY

 • V sobotu 16.9.2017 v 11:00 hod. chtějí v kostele sv. Máří Magdalény v Olešné uzavřít sňatek pan Jan Vítek z Řečice a slečna Petra Trojanová ze Zubří. Kdo by věděl okolnosti bránící uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.
 • V sobotu 16.9.2017 v 11:00 hod. chtějí v kostele Českobratrské evangelické církve ve Sněžném uzavřít sňatek pan Petr Elis z Rovného a slečna Martina Stará z Nové Vsi. Kdo by věděl okolnosti bránící uzavření tohoto . manželství, ať je oznámí duchovní správě.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech