Motto týdne

"V pokoře spočívá síla, která získává lidi pro Boha."

sv. Vincenc z Pauly

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Radešínská Svratka
„VARHANY“

Bankovní spojení ČS – 3245626339/0800

 

3) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

 

4) Nová Ves
"KAPLE"

Bankovní spojení ČS – 3650946379/0800

2. neděle adventní

4. – 10. Prosinec 2016
 • Dnes, v neděli 4.12. ve 14:30 hod. zveme děti a rodiče do kostela v Olešné na setkání se sv. Mikulášem. A večer v 18:30 hod. na setkání manželů na faru do Rad. Svratky.
 • V průběhu adventní doby zveme vás a zvláště děti a mládež na rorátní mše sv. do Nové Vsi v úterý v 6:15 hod., do Olešné ve středu v 6:00 hod., do Řečice ve čtvrtek v 6:00 hod. a do Rad. Svratky v sobotu v 8:00 hod.
 • Sbírka v neděli 27.11. ve farnosti Radešínská Svratka na výstavbu nových varhan činila 22 085,- Kč a sbírka věnovaná na opravy ve farnosti Olešná činila 6 093,- Kč.
 • Od neděle 27.11. jsou dostupné lístečky na úmysly mší svatých v Nové Vsi, v Olešné a v Řečici. Vyplněné odevzdejte do neděle 18. prosince. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v zákristii.
 • Ve středu 7.12. bude v Rad. Svratce organizační setkání pro rodiče a děti z farností Rad. Svratka a Olešná, které se budou v příštím roce připravovat na 1. sv. přijímání. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod. a bude pokračovat ve farním sále v Rad. Svratce.
 • Na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu ve čtvrtek 8.12. budou mše sv. v Řečici v 6:00 hod., v Olešné v 17:00 hod. a v Rad. Svratce v 18:00 hod. Tento den při mši sv. bude možné přijmout duchovní adopci počatého dítěte, jehož život je ohrožený úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Modlitba trvá 9 měsíců a každý den se modlíme jeden desátek růžence, snažíme se udělat alespoň jeden dobrý skutek milosrdenství denně a jedenkrát za měsíc se zúčastníme ve všední den mše sv. s přijetím sv. přijímání, a to s osobním úmyslem za adoptované dítě a za jeho rodiče. Můžete se také přihlásit přes internet na webové strance http://hnutiprozivot.cz.
 • V pátek 9.12 nebude na faře v Rad. Svratce scholíčka pro děti.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 9.12. po mši sv. Srdečně vás zveme.
 • V sobotu 10.12. Kopretina zve na duchovní obnovu pro ženy s o. Pavlem Habrovcem. Přihlásit se můžete u paní Lenky Vencálkové tel.: 739 389 209.
 • V sobotu 10.12. nebude mše sv. v Řečici.
 • Letošní pouť pro mládež bude od 9. do 11.12. do Fulneku a okolí. Zveme všechny mladé od 14 let na společný čas modlitby, výletů a zážitků. Přihlašovat se můžete u o. Jana nebo u Jiřího Trávníčka.
 • V neděli 11.12. v 16:30 hod. vás zveme do kostela v Rad. Svratce na mariánskou pobožnost. Zazní Akatist – chvalozpěv ke cti Panny Marie v podání naší scholy.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

1. neděle adventní

27. Listopad – 3. Prosinec 2016
 • Dnešní neděli v Církvi začínáme nový liturgický rok. V průběhu adventní doby budou rorátní mše sv. v Nové Vsi v úterý v 6:30 hod., ve středu v Olešné v 6:30 hod., v Řečici ve čtvrtek v 6:30 hod. a v Rad. Svratce v sobotu v 8:00 hod., která bude věnovaná především dětem. Rodiče prosíme, aby děti v účasti na rorátech podpořili.
 • Dnešní sbírka (v neděli 27.11.) ve farnosti Radešínská Svratka je věnována na výstavbu nových varhan a v Olešné sbírka je určena na opravy.
 • Od dnešního dne jsou dostupné lístečky na úmysly mší svatých v Olešné, v Nové Vsi a v Řečici. Na zadní stranu lístečků uveďte jméno a telefonní číslo. Vyplněné odevzdejte do neděle 18. prosince. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v zákristii.
 • Jménem pana starosty Josefa Eichlera vás zveme ještě dnes, tuto neděli 27.11., v 17:00 hod. do Řečice před kapličku na rozsvícení stromu.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 1.12. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod.; v Rad. Svratce v pátek 2.12. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:00 hod.
 • V souvislosti s 1. pátkem v měsíci prosinci zveme ke svátosti smíření a také zveme na mši svatou výjimečně v 17:00 hod., kterou bude sloužit o. Jakub Holík z Třebíče. Tohoto dne na eucharistii budeme hostit pracovníky Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
 • V Olešné na1. pátek v měsíci prosinci mši sv. bude výjimečně v 8:00 hod. Po mši sv. bude krátká adorace Nejsvětější svátosti s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitbou odevzdání.
 • Další Nikodémova noc v Rad. Svratce bude v pátek 2.12. po mši sv. do 22:00 hod.
 • Mikulášská nadílka v Rad. Svratce bude ve čtvrtek 1.12. v 16:00 hod. Poukázky na balíčky jsou připraveny k zakoupení v Kopretině.
 • Svatý Mikuláš letos opět vzkázal, že by se rád podíval do kostela v Olešné. Tuto vzácnou návštěvu přivítáme v neděli 4.12. ve 14:30 hod. Děti, které se chtějí se svatým Mikulášem setkat, zapište na seznamu v zákristii do pátku 2.12.
 • V sobotu 3.12. vás zveme ke společnému uctívání Panny Marie. Na programu: v 7:30 hod. modlitba svatého růžence, v 8:00 hod. mše sv. rorátní o Panně Marii a po mši sv. mariánské rozjímání.
 • Ve středu 7.12. zveme do Rad. Svratky na organizační setkání rodiče a děti z farností Rad. Svratka i Olešná, které se budou v příštím roce připravovat na 1. sv. přijímání. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod. a bude pokračovat ve farním sále v Rad. Svratce.
 • Letošní pouť pro mládež bude od 9. do 11.12. do Fulneku a okolí. Zveme všechny mladé od 14 let na společný čas modlitby, výletů a zážitků. Přihlašovat se můžete u o. Jana nebo u Jiřího Trávníčka.
 • Dne 28. ledna 2017 se uskuteční 1. farní ples v Radešínské Svratce. Na tento ples srdečně zveme a zároveň Vás prosíme o dary do tomboly (věcné, finanční), které bude možné po novém roce odevzdávat na faru. Více informací přineseme během adventu.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden

otcové  pallotini

Stránky

Sdílet na signálech