Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

9. neděle v mezidobí - Slavnost Těla a Krve Páně

3. – 9. Červen 2018
 • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošní pouti Božího Těla v Olešné a také všem, kteří se různým způsobem podíleli na její přípravě. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Výtěžek 1. misijního jarmarku v Rad. Svratce činil 19 000 Kč. Děkujeme všem, kteří se různým způsobem podíleli na této akci a podpořili misie v Pákistánu. Pán Bůh zaplať.
 • Další setkání manželů bude na faře v Rad. Svratce dnes v neděli 3.6. v 19:30 hod.
 • Nemocné navštívíme ve čtvrtek 7.6. od 9:00 hod. v Nové Vsi a v Olešné od 10:00 hod.
 • Informujeme, že mše sv. v sobotu 9.6. bude v Nové Vsi v 8:00 hod. a v neděli 10.6. mše sv. v Řečici nebude.
 • Ve dnech od 8. do 10. června zveme do Slavkovic na III. Kongres o Božím milosrdenství, který se bude konat pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského. Především vás upozorňujeme na každodenní mši sv. ve Slavkovicích, která v pátek 8.6. bude v 17:30 hod. sloužena Mons. Antonínem Baslerem, pomocným biskupem olomouckým, v sobotu 9.6. mše sv. bude v 16:00 hod. sloužena Mons. Josefem Halko, pomocným biskupem bratislavským, v neděli 10.6. mše sv. bude v 15:00 hod. a hl. celebrantem této mše sv. bude Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Zveme také v sobotu 9.6. v 19:00 hod. do Slavkovic na Večer Chval s kapelou ESPÉ ze Slovenska.
 • Vzadu na stolku jsou přihlášky na TYNAF, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.6. Prosíme také o odevzdání přihlášek na farní tábor v Březině, který bude probíhat ve dnech od 2. do 11. července.
 • Farní zahradní slavnost v Rad. Svratce bude v neděli 17.6. Mše sv. bude ve 14:00 hod. na farním hřišti. Hlavním celebrantem bude o. Jan Daněk z Nového Města na Moravě. Prosíme hospodyňky o napečení koláčů a buchet a jejich přinesení v sobotu 16.6. na faru do Rad. Svratky mezi 17:00 a 19:00 hod.
 • Otec Tomáš Kazański zve mladé na cyklopouť podél Baltského pobřeží v Polsku, ve dnech od 6. do 16. července. Nejdříve se po cestě vlakem do Varšavy účastníci zúčastní Pallotinského setkání mladých (6. - 7. 7.), a pak bude následovat přesun vlakem k Baltu a od 9. do 15. 7. cesta na kolech do Gdaňska v polsko-české skupině. Každý den se pojede přibližně 80 km. Noclehy budou na farách, proto je třeba mít spacák a karimatku, nebude doprovodné vozidlo. Zpáteční cesta bude také vlakem. Zájemci ať se hlásí u o. Tomáše co nejdříve. (mob. 739 002 737, kazanskisac@gmail.com) Plakátek na nástěnce před kostelem.
 • Zveme na pěší pouť do Slavkovic, ve dnech od soboty 21.7. do 27.7. Letos vyjde 6 proudů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a (Mezylese) Polsko. Přihlásit se můžete na webových stránkách pouti: pout.cz.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Slavnost Nejsvětější trojice

27. Květen – 2. Červen 2018
 • Děkujeme všem, kteří se minulý týden v pondělí zúčastnili farního poutního zájezdu do Křtin, na Vranov u Brna, do Sloupu a Šošůvky. Také děkujeme těm, kteří se minulou středu 23.5. zúčastnili adoračního dne v našem kostele v Rad. Svratce.
 • Sbírka v neděli 20.5. věnována ve farnosti Rad. Svratka na charitativní účely činila 9 028,- Kč.
 • Sbírka v neděli 20.5. věnována ve farnosti Olešná na charitativní účely činila 6 700,- Kč.
 • Od dnešní neděle 27.5. jsou dostupné lístky na úmysly mší sv. v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi. V Rad. Svratce úmysly mší sv. na II. pololetí zapisujte do kalendáře. Lístky na mše sv. odevzdejte nejpozději do neděle 17.6.
 • Dnes v neděli 27.5. v Rad. Svratce prožijeme misijní neděli. Po mši sv. bude misijní jarmark, jehož výtěžek bude věnován na misie v Pákistánu. Také po mši sv. bude přednáška s fotkami o. Günthera o Pákistánu. Ve farní kavárně bude možné ochutnat misijní kávu. V 17:00 hod. v kostele bude koncert scholy Nathanael z Radostína nad Oslavou. Upřímně vás prosíme, udělejte si čas, přijďte a prožijme společně tuto misijní neděli.
 • Na Slavnost Božího Těla ve čtvrtek 31.5. bude mše sv. v Rad. Svratce v 18:00 hod. a po ní eucharistický průvod obcí. Proto zveme zvláště děti, letošní prvokomunikanty, družičky, ministranty a hasiče. Tento den nebude mše sv. v Řečici. Ve 20:00 hod. zveme na adoraci Nejsvětější svátosti s modlitbou chvály.
 • Nemocné navštívíme: v pátek 1.6. od 9:00 hod. v Rad. Svratce a v Řečici od 10:00 hod., ve čtvrtek 7.6. od 9:00 hod. v Nové Vsi a v Olešné od 10:00 hod.
 • V souvislosti s prvním pátkem (1.6.) vás zveme do Olešné v 18:00 hod. na adoraci Nejsvětější svátosti spojenou s příležitostí sv. zpovědi a po ní na mši sv. v 19:00 hod.
 • V pátek 1.6. od 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • V souvislosti s prvním pátkem (1.6.) vás zveme na mši sv. a po ní na Nikodémovou noc v kostele v Rad. Svratce. Využijme tento čas na osobní modlitbu před Nejsvětější svátostí a ke svátosti smíření. Zpověď bude do 22:00 hod. a pokračování adorace Nejsvětější svátosti bude na faře od pátku od 22:00 hod. do soboty do 7:00 hod.
 • Na první sobotu v měsíci červnu vás zveme do Rad. Svratky uctít Pannu Marii. Na programu bude v 7:30 hod. modlitba sv. růžence, v 8:00 hod. mše sv. a po ní mariánské rozjímání.
 • Na slavnost Božího Těla příští neděli 3.6. bude v Olešné mše sv. v 9:00 hod. Po mši sv. půjdeme průvodem obcí. Srdečně zveme muzikanty, hasiče, mládež v krojích z Nové Vsi, družičky, zpěváky a všechny ostatní hosty a farníky.
 • Ve dnech od pátku 8.6. do neděle 10.6. se uskuteční III. Národní Kongres o Božím milosrdenství. Program Kongresu je na nástěnce před vchodem na kůr a na nástěnce před kostelem. Srdečně vás zveme.
 • Informujeme, že 19. farní tábor bude v Březině v termínu od 2.7. do 11.7. a jeho patronem bude sv. Vincenc Pallotti. Kdo by měl ještě zájem, může se přihlásit. Také ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8. se uskuteční pro děti na faře v Rad. Svratce TYNAF. Přihlášky jsou k dispozici pod kůrem.
 • Otec Tomáš Kazański zve mladé na cyklopouť podél Baltského pobřeží v Polsku, ve dnech od 6. do 16. července. Nejdříve se po cestě vlakem do Varšavy účastníci zúčastní Pallotinského setkání mladých (6. - 7. 7.), a pak bude následovat přesun vlakem k Baltu a od 9. do 15. 7. cesta na kolech do Gdaňska v polsko-české skupině. Každý den se pojede přibližně 80 km. Noclehy budou na farách, proto je třeba mít spacák a karimatku, nebude doprovodné vozidlo. Zpáteční cesta bude také vlakem. Zájemci ať se hlásí u o. Tomáše co nejdříve. (mob. 739 002 737, kazanskisac@gmail.com) Plakátek na nástěnce před kostelem.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech