Motto týdne

"Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti."

Žl 51

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

3. neděle postní

4. – 10. Březen 2018
 • Děkujeme všem, kteří minulý týden připravili a vedli pro děti „Den a noc na faře“ v Rad. Svratce a v Olešné.
 • Sbírka v neděli 25.2. věnovaná ve farnosti Rad. Svratka na Haléř sv. Petra činila 17 116,- Kč.
 • Sbírka v neděli 25.2. věnovaná ve farnosti Olešná na Haléř sv. Petra činila 12 076,- Kč.
 • Dnešní Křížovou cestu (v neděli 4.3.) povede mládež.
 • Dnes, v neděli 4.3 v 16:00 hod. v kostele v Novém Veselí bude přednáška o Gulagu. Podrobnosti nejdete na nástěnce před kostelem.
 • V pondělí 5.3. mší sv. v 17:00 hod začne další příprava na 1. sv. přijímání.
 • Zítra, v pondělí 5.3. naše farnost Rad. Svratka bude prožívat den modliteb za bohoslovce. Modlitební den na tento úmysl má jednou v roce každá farnost. Pamatujme na tento úmysl také při soukromé i společné modlitbě v rodinách. Je to také příležitost připomenout, že otec biskup Vojtěch Cikrle zve mladé muže do semináře. Přihlášky se podávají do konce března. Podrobnosti najdete na nástěnce před kostelem.
 • Nemocné navštívíme v úterý 6.3. v Nové Vsi od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod.
 • Upozorňujeme vás na změny bohoslužeb v příštím týdnu. Mše sv. z úterý 6.3. v Olešné bude přesunuta na čtvrtek 8.3. Ve čtvrtek 8.3. nebude mše sv. v Řečici, ale bude přesunuta do Rad. Svratky v 18:00 hod. Změny bohoslužeb jsou z důvodu kanonické vizitace pallotinů z Polska. Srdečně vás zveme ve čtvrtek 8.3. na mši sv. do Olešné a do Rad. Svratky, při které se představení pallotinů chtějí potkat s vámi a také s farní radou.
 • V pátek 9.3. mší sv. v 18:00 hod. začne v Rad. Svratce další příprava na svátost biřmování.
 • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. probíhá na faře v Rad. Svratce noční adorace Nejsvětější svátosti. Využijme tuto příležitost k osobní modlitbě před Pánem.
 • Od soboty 10.3. začíná novéna před slavností sv. Josefa, kterému jsme před dvěma roky zasvětili naši farnost a stavbu nových varhan v našem kostele. Pokud bude mše sv., tak se novénu budeme modlit po mši sv. Jinak pamatujme na modlitbu doma. Připravené texty novény máte vzadu v kostele na stolku.
 • Letošní postní exercicie budeme prožívat ve farnosti od pátku 16.3. do neděle 18.3. Povedou je sestry z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství z Dvora Králové nad Labem. Program je na nástěnce a také na stolku pod kůrem.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.
otcové pallotini

2. neděle postní

25. Únor – 3. Březen 2018
 • Dnešní neděli 25.2. je ve farnosti sbírka Haléř sv. Petra. Těmito prostředky může Svatý otec jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí, pomoct obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • Dnešní neděli 25.2. si připomínáme jedno z osmičkových výročí - tzv. Vítězný únor. Také to bude 68 roků od chvíle, kdy "vítězníci" umlátili P. Josefa Toufara.  Přijměme jako výzvu pro dobré prožívání postní doby slova z jeho kázání: "Žijme tak, jako bychom dnes zemřít měli.  Žijme pečlivě, modře a vezdejším časem vykupujme život věčný."
 • Ještě dnes, v neděli 25.2. v 19:30 hod. bude na faře v Rad. Svratce setkání promanžele.
 • Během postní doby se před každou mší sv. modlíme Křížovou cestou. Také každé nedělní odpoledne v postní době vás zveme na pobožnost Křížové cesty. Tato pobožnost je v Nové Vsi ve 13:30 hod., v Rad. Svratce a v Olešné ve 14:30 hod. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby, ať se modlí doma. Dnešní Křížovou cestu povedou muži.
 • Od pondělí 26.2. začínají pro děti a mládež jarní prázdniny. Dnes je poslední den přihlašování dětí na Den a noc na faře v Olešné a v Rad. Svratce. Podrobnosti najdete na plakátku.
 • Upozorňujeme vás na změny bohoslužeb v příštím týdnu. Zítra, v pondělí 26.2. v 17:00 hod. bude mše sv. v Olešné, v úterý 27.2. mše sv. v Rad. Svratce bude v 15:00 hod. a ve čtvrtek 1.3. bude mše sv. v Řečici v 18:30 hod. Podrobnosti máte na lístku Pořady bohoslužeb.
 • Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 2.3. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:00 hod. Nemocné v Nové Vsi navštívíme v úterý 6.3. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod.
 • V pátek 2.3. od 16:00 hod. bude v Olešné adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi.
 • V souvislosti s 1. pátkem vás zveme na mši sv. a po ní na Nikodémovou noc v Rad. Svratce v pátek 2.3. Využijme tento čas na osobní modlitbu před Nejsvětější svátostí a ke svátosti smíření. Program v kostele bude do 22:00 hod. a pak bude adorace Nejsvětější svátosti na faře do soboty do 7:00 hod.
 • V sobotu 3.3. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. při příležitosti první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Po mši sv. bude mariánské rozjímání.
 • Informujeme, že 19. farní tábor bude Březině v termínu od pondělí 2.7. do středy 11.7. Patronem letošního tábora bude sv. Vincenc Pallotti.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech