Motto týdne

"Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne."

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?
Články
1%
Ohlášky
28%
Fotky
28%
Nejbližší akce
13%
Termíny bohoslužeb
17%
Informace v sekci Pastorace
13%
Celkem hlasů: 71

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

31. neděle v mezidobí

4. – 10. Listopad 2018

30. neděle v mezidobí

28. Říjen – 3. Listopad 2018
 • Dnešní neděli 28.10. sbírka ve farnosti Rad. Svratka je určena na nový plynový kotel do farního sálu, který musíme vyměnit. Jeho výměna bude stát asi 90 000 Kč. Sbírka na misie v neděli 21.10. ve farnosti Rad. Svratka činila 14 742,- Kč.
 • Dnešní neděli 28.10. sbírka ve farnosti Olešná je určena na opravy. Sbírka na misie v neděli 21.10. ve farnosti Olešná činila 13 898,- Kč.
 • Informujeme, že dnes, v neděli 28.10., mše sv. v Nové Vsi bude v 17:00 hod. a mše sv. v Rad. Svratce v pondělí 29.10 bude přesunuta na středu 31.10. v 18:00 hod.
 • Všechny děti základní školy zveme na pěší procházku do přírody v úterý 30.10. Vyjdeme od fary v Rad. Svratce v 9.00 hod., vrátíme se kolem 13.00 hod. Vezměte si s sebou svačinu, pití, dobrou obuv, vhodné oblečení a hlavně dobrý humor.
 • Blíží se listopad a s ním také možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Odpoledne 1.11. a celý den 2.11. je možné při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. Od 1.11. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Před Slavností Všech svatých a Vzpomínky na zemřelé vás zveme ke svátosti smíření. Mimořádná předdušičková zpověď bude: v Nové Vsi v úterý 30.10. od 16:00 hod, v Olešné v úterý 30.10. od 18:30 hod, v Rad. Svratce ve středu 31.10. od 17:00 hod. Srdečně vás zveme.
 • Ve čtvrtek 1.11. na Slavnost všech svatých a také v pátek 2.11. na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé budou mše sv. v Olešné v 17:00 hod a v Rad. Svratce v 18:00 hod. Mše sv. v Řečici 1.11. nebude.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 1.11. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 2.11. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:00 hod.
 • V pátek 2.11. od 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat. V Olešné od 16:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti s příležitostí ke zpovědi. V Rad. Svratce po mši sv. bude od 19:00 hod. do 22:00 hod. Nikodémova noc. Během tohoto setkání bude příležitost k adoraci Nejsvětější Svátosti a ke zpovědi.
 • V sobotu 3.11. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. při příležitosti první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Po mši sv. bude mariánské rozjímání a v 9:00 hod. vás zveme do farního sálu na delší setkání pro ty, kteří by chtěli vstoupit do pallotinské rodiny.
 • V sobotu 3.11. ve 20:00 hod. zveme mladé na další setkání na faru do Radešínské Svratky.
 • Zveme vás na pobožnost za zemřelé na hřbitov v Olešné v neděli 4.11. od 14:00 hod. a v Rad. Svratce u kostela v neděli 4.11. od 15:00 hod.
 • Vzadu v kostele od dnešní neděle bude každý týden připravena brožurka Nedělní Liturgie, ve které můžete najít nedělní čtení a krátký komentář do liturgických čtení během týdne. Díky ní se můžeme lépe připravit na prožívání eucharistie. Prosíme vezměte si ji. Pokud bude zájem, tak přiobjednáme. Pro děti vzadu na stolku jsou samolepky, které si lepí do nedělního albumu.
 • Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina v Rad. Svratce zve ženy na duchovní obnovu v sobotu 10.11. od 8:00 hod. s P. Václavem Hejčem a Annou Janů. Přihlášky do 1.11. na mobil 739 389 209 nebo 732 126 905. Podrobnosti na plakátku pod kůrem a na vývěsce před kostelem.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý pracovní týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech