Motto týdne

"Prožívat Svatý týden následováním Ježíše znamená učit se vycházet ze sebe samých a vycházet vstříc druhým, vydávat se na periferie života, vycházet jako první vstříc našim bratrům a sestrám, zejména těm nejvzdálenějším a nejvíce opomíjeným, kteří potřebují porozumění, útěchu a pomoc."

papež František

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

30. neděle v mezidobí

28. Říjen – 3. Listopad 2018
 • Dnešní neděli 28.10. sbírka ve farnosti Rad. Svratka je určena na nový plynový kotel do farního sálu, který musíme vyměnit. Jeho výměna bude stát asi 90 000 Kč. Sbírka na misie v neděli 21.10. ve farnosti Rad. Svratka činila 14 742,- Kč.
 • Dnešní neděli 28.10. sbírka ve farnosti Olešná je určena na opravy. Sbírka na misie v neděli 21.10. ve farnosti Olešná činila 13 898,- Kč.
 • Informujeme, že dnes, v neděli 28.10., mše sv. v Nové Vsi bude v 17:00 hod. a mše sv. v Rad. Svratce v pondělí 29.10 bude přesunuta na středu 31.10. v 18:00 hod.
 • Všechny děti základní školy zveme na pěší procházku do přírody v úterý 30.10. Vyjdeme od fary v Rad. Svratce v 9.00 hod., vrátíme se kolem 13.00 hod. Vezměte si s sebou svačinu, pití, dobrou obuv, vhodné oblečení a hlavně dobrý humor.
 • Blíží se listopad a s ním také možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Odpoledne 1.11. a celý den 2.11. je možné při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Věřím v Boha. Od 1.11. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Před Slavností Všech svatých a Vzpomínky na zemřelé vás zveme ke svátosti smíření. Mimořádná předdušičková zpověď bude: v Nové Vsi v úterý 30.10. od 16:00 hod, v Olešné v úterý 30.10. od 18:30 hod, v Rad. Svratce ve středu 31.10. od 17:00 hod. Srdečně vás zveme.
 • Ve čtvrtek 1.11. na Slavnost všech svatých a také v pátek 2.11. na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé budou mše sv. v Olešné v 17:00 hod a v Rad. Svratce v 18:00 hod. Mše sv. v Řečici 1.11. nebude.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 1.11. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 2.11. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:00 hod.
 • V pátek 2.11. od 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat. V Olešné od 16:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti s příležitostí ke zpovědi. V Rad. Svratce po mši sv. bude od 19:00 hod. do 22:00 hod. Nikodémova noc. Během tohoto setkání bude příležitost k adoraci Nejsvětější Svátosti a ke zpovědi.
 • V sobotu 3.11. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. při příležitosti první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Po mši sv. bude mariánské rozjímání a v 9:00 hod. vás zveme do farního sálu na delší setkání pro ty, kteří by chtěli vstoupit do pallotinské rodiny.
 • V sobotu 3.11. ve 20:00 hod. zveme mladé na další setkání na faru do Radešínské Svratky.
 • Zveme vás na pobožnost za zemřelé na hřbitov v Olešné v neděli 4.11. od 14:00 hod. a v Rad. Svratce u kostela v neděli 4.11. od 15:00 hod.
 • Vzadu v kostele od dnešní neděle bude každý týden připravena brožurka Nedělní Liturgie, ve které můžete najít nedělní čtení a krátký komentář do liturgických čtení během týdne. Díky ní se můžeme lépe připravit na prožívání eucharistie. Prosíme vezměte si ji. Pokud bude zájem, tak přiobjednáme. Pro děti vzadu na stolku jsou samolepky, které si lepí do nedělního albumu.
 • Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina v Rad. Svratce zve ženy na duchovní obnovu v sobotu 10.11. od 8:00 hod. s P. Václavem Hejčem a Annou Janů. Přihlášky do 1.11. na mobil 739 389 209 nebo 732 126 905. Podrobnosti na plakátku pod kůrem a na vývěsce před kostelem.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý pracovní týden.
otcové pallotini

29. neděle v mezidobí

21. – 27. Říjen 2018
 • V tomto tydnu si připomínáme: pondělí: památka sv. Jana Pavla II; úterý: památka sv. Jana Kapistránského; středa: památka sv. Antonína Marie Klareta; sobota: sobotní památka Panny Marie
 • Dnešní neděli 21.10. slavíme misijní neděli, jejíž součástí je sbírka věnovaná na potřeby misií. Po mši sv. vás zveme na faru na společnou kávu a přátelské setkání.
 • Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě svátosti biřmování v neděli 14.10. v Olešné a také se zúčastnili včerejší brigády (v sobotu 20.10.) kolem kostela. Pán Bůh záplat za vaši ochotu a štědrost.
 • Vzadu na stolku je zápis z poslední farní rady a program aktivit Kopretiny. Vezměte si je a přečtěte.
 • Informujeme, že nebudou mše sv. ve farnosti: dnes (v neděli 21.10.) v Řečici, v pondělí 22.10. v Rad. Svratce a v úterý 23.10. v Nové Vsi a v Olešné. Přijaté úmysly mší sv. v těchto dnech budou odslouženy mimo farnost.
 • Ve čtvrtek 25.10. v Novém Městě na Moravě bude kněžská rekolekce. V 8:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. mše sv. Srdečně vás zveme.
 • První setkání pro děti, které příští rok přistoupí k 1. sv. přijímání, a jejich rodiče bude v Rad. Svratce v pátek 26.10. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod. a pak bude pokračovat ve farním sále.
 • V sobotu 27.10. v 20:00 hod. vás zveme do kostela v Rad. Svratce na další Večer chval spojený s adorací Nejsvětější svátosti.
 • Mše sv. v Zubří v sobotu 27.10. bude v 8:00 hod. a mše sv. v neděli 28.10. v Nové Vsi bude v 17:00 hod.
 • Ze soboty 27.10. na neděli 28.10 se mění čas. Budeme spát o hodinu víc.
 • Příští neděli 28.10. sbírka ve farnosti Rad. Svratka bude určena na nový plynový kotel do farního sálu, který musíme vyměnit. Jeho výměna bude stát cca 90 000 Kč.
 • Příští neděli 28.10. sbírka ve farnosti Olešná bude věnována na opravy.
 • Blíží se listopad, měsíc, ve kterém vzpomínáme na zemřelé. Plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů je možné získat již od 25. října, pokud tak někdo nemůže učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11. po splnění obvyklých podmínek: přijetí svátosti smíření; eucharistie; modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas Maria či jiná modlitba). Předpokladem je úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu.
 • Vzadu v kostele na stolku jsou kalendáře na příští rok, jejichž nákupem podpoříme stavbu kostela bl. Marie Restituty v Brně Lesné. Cena za jeden kus je 70 Kč.
 • Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina v Rad. Svratce zve ženy na duchovní obnovu v sobotu 10.11. od 8:00 hod. s P. Václavem Hejčem a Annou Janů. Přihlášky do 1.11. na mobil 739 389 209 nebo 732 126 905. Podrobnosti na plakátku pod kůrem a na vývěsce před kostelem.
 • Evangelizační projekt GODZONE (www.tour.godzone.sk) pořádá večer plný chválové hudby a tance v pátek 16.11. Je organizovaná doprava autobusem ze Žďáru do Bratislavy. Kontakt a přihlášky na vecerychval.zdar@gmail.com.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý pracovní týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech