Motto týdne

"Jak bolestný je pohled na společnost, která svou energii vkládá do reptání a rozhořčení, namísto toho, aby vyvíjela snahu. Tvořivou snahu, příležitosti a změnu! "

papež František

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

22. neděle v mezidobí

2. – 8. Září 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: Pondělí: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve; Sobota: Svátek Narození Panny Marie.
 • Sbírka v neděli 26.8. v Rad. Svratce věnovaná na nové topení činila 8 074,- Kč. a sbírka v Olešné věnovaná na opravy činila 8 105,- Kč.
 • Ještě dnes v neděli 2.9. v 19:30 hod. zveme na první poprázdninové setkání manželů na faře v Rad. Svratce. V rámci setkání bude modlitba sv. růžence, zamyšlení nad nedělním evangeliem a diskuze.
 • V kostelech i v kaplích vzadu najdete přihlášky dětí do náboženství. Vyplněné odevzdejte nejpozději do 16.9. do zákristie, katechetům, kněžím nebo do schránky na faře. Výuka náboženství začne od pondělí 17.9. Rozpis výuky na nástěnce před kostelem.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 6.9. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 7.9. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:15 hod.
 • Na 1. pátek v měsíci září zveme do kostela v Olešné. Na programu od 16:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi, v 17:00 hod. mše sv.
 • V souvislosti s prvním pátkem (7.9.) vás zveme na mši sv. a po ní na Nikodémovou noc v kostele v Rad. Svratce. Využijme tento čas na osobní modlitbu před Nejsvětější svátostí a ke svátosti smíření. Zpověď bude do 22:00 hod. a pokračování adorace Nejsvětější svátosti bude na faře od pátku od 22:00 hod. do soboty do 7:00 hod.
 • Mše sv. na svátek Narození Panny Marie v Rad. Svratce bude v sobotu 8.9. v 8:00 hod.
 • Potáborové setkání dětí v Rad. Svratce bude v neděli 16.9. v 15:00 hod. Srdečně zveme na společné posezení všechny účastníky a jejich rodiče, animátory a vedoucí letošního tábora v Březině.
 • Informujeme, že od soboty 1.9. je nový pořad a čas bohoslužeb v kostelech i kaplích našich farností. Podrobnosti najdete na lístkách. Zároveň zveme vás na adorace Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za nová, kněžská a řeholní povolání, které se budou konat po mši sv. v úterý v Nové Vsi, ve čtvrtek v Řečici a Rad. Svratce, v pátek v Olešné.
 • Od září úřední hodiny farní kanceláře v Radešínské Svratce budou v úterý, ve čtvrtek a v pátek vždy od 8:00 do 10:00 hod. Mimo úřední hodiny je možné volat kdykoliv na telefonní čísla (č. 566 673 331 nebo o. Mariusz č. 730 584 839). Svatost smíření podle možnosti kněze 30 min. přede mší sv. nebo po domluvě po mši sv.
 • Biskupství brněnské zahajuje v letošním roce Teologický kurz 2018-2019 a také začíná Animátorský kurz 2018-2020. Bližší informace o kurzech a přihláškách, také kontakty a odkazy na webové stránky si můžete přečíst na plakátcích pod kůrem a na nástěnce před kostelem.
 • Informujeme, že v pondělí 8.10. se uskuteční pouť starších do Klokot a do Želivu. Podrobnosti budou dostupné od příštího týdne na plakátku a také arch, na který bude možné se zapsat. Cena za dopravu a oběd je 400 Kč.
 • Pan Václav Šustr informuje, že jsou ještě volná místa na poutní zájezd na Turzovku v neděli 9.9. Cena za dopravu 430 Kč. Odjezd autobusu z NMNM u Billy v 5:00 hod. a návrat kolem 20:00 hod. Je možnost nastoupit v Olešné, v Bystřici, případně dle dohody. Přihlášky na telefonním čísle 777 640 961.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden
a dětem, mládeži i učitelům hodně moudrosti, zápalu a horlivosti v novém školním roce.

otcové pallotini

21. neděle v mezidobí

26. Srpen – 1. Září 2018
 • Dnešní neděli 26. 8. sbírka ve farnosti je věnována na nové topení a v Olešné na opravy.
 • V neděli 26.8. po mši svaté v Rad. Svratce zveme na faru na společné posezení u dobré kávy.
 • XIV. pouť na Kalvárii v Řečici se uskuteční dnes, v neděli 26.8. Začátek je v 15:00 hod. u kapličky v Řečici, kde začne modlitba křížové cesty a kolem 16:30 hod. mše sv. Hl. celebrantem bude o. Josef Gruba, SAC.
 • V sobotu 1.9. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Po mši sv. bude mariánské rozjímání.
 • Zveme na 15. diecézní pouť rodin do Žďáru nad Sázavou, která se uskuteční 1.9. Letos půjde o skutečné putování, a to ze čtyř míst – z Obyčtova v 9:30 hod., ze Slavkovic v 10:30 hod., ze Sázavy v 10:00 hod. a ze Žďáru nad Sázavou z kostela sv. Prokopa v 11:45 hod. Program na Zelené Hoře začne ve 13:30 hod. Pontifikální mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude v 16:00 hod. sloužit biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku.
 • Informujeme, že od soboty 1.9. se mění pořad a čas bohoslužeb v kostelech i kaplích našich farností. Podrobnosti najdete na lístkách.
 • Další Večer Chval v Rad. Svratce bude v sobotu 1.9. ve 20:00 hod.
 • Školáky a jejich rodiče zveme na mši sv. v neděli 2.9. do Rad. Svratky a do Olešné, aby přijali požehnání do nového školního roku. Děti a studenti si mohou s sebou přinést k požehnání i svoje aktovky a školní potřeby.
 • V kostelech a v kaplích vzadu najdete přihlášky dětí do náboženství. Vyplněné odevzdejte nejpozději do 10.9. do zákristie, katechetům, kněžím nebo do schránky na faře.
 • Příští neděli 2.9. v 19:30 hod zveme do Rad. Svratky na faru manžele na společné setkání. V rámci setkání bude modlitba sv. růžence, zamyšlení nad nedělním evangeliem a diskuze.
 • Kruh živého růžence farnosti Rad. Svratka zve mezi sebe nové osoby, které by se chtěly připojit ke společné modlitbě. Členové živého růžence se zavazují denně modlit jeden daný desátek, na stejné úmysly, který obdrží na začátku každého měsíce. Podrobnosti a informace u o. Mariusze.

Přejeme farníkům a hostům požehnaný týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech