Motto týdne

"Jestliže toužíš vidět Boha, už věříš."

sv. Augustin

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 2. neděle postní

16. – 22. Březen 2014
 • Sbírka na nové varhany v Rad. Svratce činila 62 209 Kč. Děkujeme všem.
 • V pátek 21.3. od 16:30 v Radešínské Svratce proběhne další setkání rodičů a děti, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání. 
 • V sobotu 22.3. se paní Věra Vítková dožívá 75 let, na přímluvu sv. Cecílie vyprošujeme zdraví a Boží požehnání a děkujeme za její službu. U příležitosti narozenin paní Vítkové a duchovní obnovy pro mládež bude v Radešínské Svratce v sobotu 22.3. mimořádná mše sv. v 8:00 hod. Jste srdečně zváni. 
 • Biblická hodina v Oš: evangelium 3. neděle postní Jan 4,5-42
 • Příprava na 1. sv. přijímání bude v Olešné ve čtvrtek 20.3. po mši sv. Rodiče i děti zveme na mši sv.
 • Pěší křížová cesta letos z Olešné do Zubří bude 5. neděli postní 6.4. Od kostela v Olešné vyjdeme ve 14:30 hod.
 • Mládež zveme na postní duchovní obnovu, která začne v pátek 21.3. v 18:30 hod. mší sv. bude sloužit P. Pavel Vybíhal z Jimramova, který duchovní obnovu povede. Po mši sv. program pro biřmovance. Duchovní obnova potrvá do neděle 23.3., kdy skončí mší sv. Účast všech biřmovanců, asistentů a animátorů nutná.
 • Ve dnech 23. – 25. května 2014 proběhne ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR pod heslem „Ty jsi svědek mého milosrdenství“. Pokud by ještě někdo měl možnost ubytovat účastníky kongresu, ať se obrátí v Rad. Svratce a Řečici na Annu Janů (tel: 734 457 755), v Oš a Křídlech na sr. Marii (tel.: 739 389 238) a v Zubří na paní Humlíčkovou (tel: 732 956 121). 
 • Otec biskup Vojtěch zve mládež na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 12.4. 2014 v Brně v katedrále od 8:30 hod. V letošním roce můžete nově využít rezervaci na dopolední skupinky na stránkách DCM.
 • DĚTI: po každé mši sv. si mohou vyzvednout lístky s obrázkem k evangeliu a úkolem pro postní dobu. Za splnění úkolu si vybarví každý den jeden lísteček květinky a tu pak dají další neděli do košíku u obětních darů.
 • Otec Jozef jménem ministrantů děkuje všem dárcům za příspěvky na jarní pouť ministrantů, která byla velice úspěšná. Všem Pán Bůh zaplať

„Každá cesta, i ta nejdelší,
se dá ujít malými kroky,
které konáme vytrvale.“

Přejí otcové pallotini

Ohlášky z 1. neděle postní

9. – 15. Březen 2014
 • Dnešní sbírka v Rad. Svratce je určena na nové varhany v souvislosti s jejich plánovanou výstavbou.
 • Zveme na křížové cesty v kostelech a kaplích farnosti.
 • Dnes v neděli 9.3. po křížové cestě odjedou z Radešínské Svratky ministranti s o. Jozefem do Fulneku.
 • POZVÁNKA NA JARNÍ PRÁZDNINY: zveme děti na Den a noc na faře
                            -- od pondělí 10.3. 15:00 hod. do úterý 11.3. 15:00 hod. na faře v Olešné
                            -- od úterý 11.3. 15:00 hod. do středy 12.3. 15:00 hod. na faře v Rad. Svratce
                            Kdo se chce přihlásit, může se zapsat na listinu v zákristii.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za ty, kteří letos vstoupí do manželství.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve čtvrtek 13.3. v 17:00 hod. v kostele sv. Václava v Křižanově. Hl. celebrantem bude Mons. Jan Peňáz.
 • Setkání asistentů a vedoucích připravovaného XV. farního tábora se uskuteční v pátek 14.3. po mši sv. v 18:30 hod.
 • Biblická hodina v Oš: evangelium 2. neděle postní Mt 17,1-9
 • Setkání nově zvolené Farní a ekonomické rady v Olešné bude ve čtvrtek 3.4. po mši sv. v 18:30 hod.
 • Mládež zveme na postní duchovní obnovu, která začne v pátek 21.3. v 18:30 hod. mší sv. a potrvá do neděle 23.3., kdy skončí mší sv.
 • XIV. Pochod pro život 2014. Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. Jsme pro život. Jsme kreativní. V loňském roce přišlo o život dalších 23 tisíc dětí. Možná jen jejich maminkám nikdo neřekl, že na potrat jít nemusí. Pochod pro život začíná 29. března 2014 ve 14:15 na Mariánském náměstí a pokračuje průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen krátkým programem. 
 • Po mši sv. se bude udělovat popelec. Ti kdo ho ještě letos nepřijali, mohou zůstat po mši sv. v kostele.​

„UTRPENÍ JE BOŽÍM DAREM, JENŽ TĚM, KTEŘÍ SE STARAJÍ O TRPÍCÍ,
UMOŽŇUJE UKÁZAT SVOU LÁSKU.“

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech