Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

Slova potřebují ticho, jinak vadnou

2. Prosinec 2013 - 21:41

Ticho je pro mě stavem ze všech stavů tím nejdůležitějším a zároveň i nejvzácnějším. Ticho je totiž stavem velké a s ničím jiným nezaměnitelné možnosti otevřít se úplně jinému rozměru, než který známe z pozemské existence. Je to jediný stav, ve kterém člověk může slyšet jemné volání z nitra, které zve do světa splynutí a možnosti dotknout se, zakusit dokonalost.

Ohlášky z 1. neděle adventní

1. – 7. Prosinec 2013
 • Středeční adorace v RS bude za požehnané prožití adventu.
 • Nemocné navštívíme v Rad. Svratce a v Řečici v pátek 6.12. od 8.30.
 • Další Nikodémova noc v Rad. Svratce bude v pátek 6.12. (1. pátek v měsíci). Setkejme se s Kristem při adoraci, ve svátosti smíření, v osobní modlitbě. Srdečně zveme...
 • V pondělí 9.12. na Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny hříchu bude mše sv. v Rad. Svratce i v Olešné v 17:30 hod.
 • Rodiče dětí z Řečice, Nové Vsi a Radešínské Svratky, které chtějí v letošním roce přistoupit k 1. svatému přijímání, zveme na organizační setkání v pátek 13.12. v 17:00 hod. do Radešínské Svratky.
 • Prosíme dárce, sponzory z řad podnikatelů i štědrých farníků o finanční příspěvky pro farnost Radešínská Svratka nebo i na nové varhany v Rad. Svratce. Čísla účtů také najdete na farních webových stránkách. Rádi Vám na požádání vystavíme potvrzení o daru.
 • V neděli 8.12. připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Odpoledne v 15:30 farní schola zve do kostela v RS na mariánskou pobožnost. Z liturgických důvodu slavnost se přenáší na pondělí.
 • Nemocné navštívíme v Olešné a Zubří ve čtvrtek 5.12 od 8:30 hod.
 • Děti se setkají se sv. Mikulášem v Olešné ve čtvrtek 5.12. po mši sv., která bude už v 16:30 hod. Děti můžete nahlásit u sr. Marie. Biblická hodina v Olešné nebude.
 • V pátek 6.12. (1. pátek v měsíci) bude v Olešné od 16:30 hod. adorace a v 17:30 hod. mše sv.
 • Prosíme dárce, sponzory z řad podnikatelů i štědrých farníků o finanční příspěvky pro farnost Olešná. Číslo účtu také najdete na farních webových stránkách. Rádi Vám na požádání vystavíme potvrzení o daru.

"ČLOVĚK BEZ VÍRY JE JAKO POCESTNÝ BEZ CÍLE,
JAKO NĚKDO, KDO BOJUJE NADĚJE A VÍTĚZSTVÍ"

Všem farníkům a přátelům
přejeme krásnou adventní neděli
pallotini

Stránky

Sdílet na signálech