Motto týdne

"Dar Ducha svatého, to ale není bonboniéra! To není nová věcička, která se může jen tak přidat k ostatnímu bohatství, které jsme si nashromáždili. Duch svatý je osoba, a proto se nevejde do našeho srdce, dokud tam nebude moci zaujímat centrální místo. Musíme proto své srdce vyprázdnit, rozšířit, připravit na příchod Ducha."

o. V. Kodet

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 8. neděle v mezidobí

2. – 8. Březen 2014
 • Tento týden je popeleční středa, den přísného postu. Tímto dnem vstupujeme do postní doby.
 • V pondělí 3.3. bude v Rad. Svratce mše sv. s promluvou pro děti. Prosíme děti, aby si připravily s rodiči přímluvy a díky a společně přišli do kostela. 
 • Nemocné navštívíme v Rad. Svratce a Řečici v pátek 7.3. od 8:30 hod. 
 • Další příprava na 1. sv. přijímání bude v Rad. Svratce v pátek 7.3. od 17:00 hod.
 • Další  Nikodémova  noc  bude  v  Rad.  Svratce  v  pátek  7.3. /1.  pátek  v  měsíci/ setkejme  se  s  Kristem  při  adoraci,  ve  svátosti  smíření,  v  osobní  modlitbě. Srdečně zveme...
 • Další  setkání  biřmovanců  bude  v pátek  7.3.  Začne  v obou  farnostech  mší  sv. v 18:30 hod. Zveme biřmovance, aby přišli na mši sv.
 • Na 1. postní neděli 9.3. vyhlašujeme v Rad. Svratce v souvislosti s plánovanou výstavbou nových varhan sbírku na nové varhany.
 • Nemocné navštívíme v Olešné a v Křídlech ve čtvrtek 6.3. od 9:30 hod.
 • Biblická hodina v Oš: evangelium 1. neděle postní Mt 4,1-11
 • Další  setkání  biřmovanců  bude  v pátek  7.3.  Začne  v obou  farnostech  mší  sv. v 18:30 hod. Zveme biřmovance, aby přišli na mši sv., která bude sloužena za členy dosavadní pastorační a ekonomické rady v Olešné a za jejich rodiny.
 • Na 1. postní neděli 9.3. bude v Olešné uvedena nová  farní a ekonomická rada. Zveme její členy, aby přišli na mši svatou.
 • POZVÁNKA NA  JARNÍ PRÁZDNINY: zveme na Den a noc na  faře pro děti – od pondělí 10.3. 15:00 hod. do úterý 11.3. 15:00 hod. na faře v Olešné a od úterý 11.3. 15:00 hod. do středy 12.3. 15:00 hod. na faře v Rad. Svratce. Program pro děti si připraví mládež spolu s o.  Janem. Přihlašovat se můžete do neděle 9.3. Bližší informace na plakátku.
 • Další  pouť  Nový  Jeruzalém  bude  ve  čtvrtek  13.3.  v 17:00  hod.  v kostele  sv. Václava v Křižanově. Hl. celebrantem bude Mons. Jan Peňáz, farář ve Křtinách.
 • Mládež zveme do Rad. Svratky na postní duchovní obnovu, která začne v pátek 21.3. v 18:30 hod. mší sv. a potrvá do neděle 23.3., kdy skončí mší sv. 
 • Termín XV. farního tábora bude od 30.6. do 9.7. Přihlášky budou k vyzvednutí v nejbližší  době.  V souvislosti  s připravovaným  táborem  se  uskuteční  v pátek 14.3. mše sv. v 18:30 hod. příprava pro asistenty a vedoucí, kteří se budou chtít podílet na přípravě farního tábora. Další TYNAF v Rad. Svratce se uskuteční od 1. – 9.8.
 • V dnešním  farním  týdenníku ministranti najdou pro sebe nezbytné informace v souvislosti s jarní pouti.
 • V obou  farnostech  se  v  letošní  postní  době  budeme  zamýšlet  nad  tématem Proměna srdce (téma pro děti).

otcové pallotini

Poselství svatého otce Františka k XXIX. světovému dni mládeže 2014

28. Únor 2014 - 8:58

Drazí mladí,

do mé paměti se vtisklo mimořádné setkání v Rio de Janeiru během XXVIII. světového dne mládeže: velká slavnost víry a bratrství! Výborní Brazilci nás přijali s otevřenou náručí podobně jako socha Krista Spasitele, která na vrcholku Corcovada dominuje úžasné scenérii pláže Copacabana. Na tomto mořském pobřeží Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem­misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i vzdálenými, až po nejzazší zeměpisné a existenciální periférie naší doby.

Stránky

Sdílet na signálech