Motto týdne

"Kdo uplatňuje lásku v denním životě, roste v podobnosti s Kristem a Otcem."

Sv. Terezie z Avily

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Činit co chce Bůh

12. Leden 2014 - 16:44

slovo faráře

Známý kněz a spisovatel Marek Orko Vácha ve své jedné knížce napsal: „Dobré skutky nemáme činit proto, aby si nás druzí všimli, ani z důvodu skryté evangelizace, ani z jiného důvodu. Dobro se má dělat, protože je dobré, jen tak, pro radost květinám a motýlům. Vysvětlením lásky je láska. Dobro má být vykonáno pro dobro samotné.“ Zase na jiném místě tentýž autor dodává: „Naše těžká práce je často jen útěk nebo přestrojená lenost. Nejde vůbec o to, konat dobro, ale to dobro, které chce teď Bůh.“

Svátek Křtu Páně

12. – 18. Leden 2014
 • Vánoční pobožnost u jesliček dnes (v neděli 12.1.) začneme v Rad. Svratce průvodem světla - v 15:30 se sejdeme u kříže v Pustých. Zveme rodiče, děti (i v kočárku) s lampičkami nebo lampiony. Průvodem se přesuneme do kostela, kde proběhne krátká pobožnost u jesliček. Společnou modlitbou poděkujeme Kristu za jeho příchod, že nám přinesl světlo a přichází jako světlo světa.
 • Vánoční pobožnost u jesliček dnes (v neděli 12.1.) v Olešné začne ve 14:30 hod. Zveme děti, aby si připravily básničky nebo písničky, kterými udělají Ježíškovi i druhým radost.
 • Setkání farní charity bude dnes (v neděli 12.1.) v 18:00 hod. na faře v Rad. Svratce.
 • Další Pouť Nový Jeruzalém bude v pondělí 13.1.2014 ve Velkém Meziříčí. Program začne v 17:00 hod. Hl. celebrantem je P. Martin Pernička, farář ve Zvoli, Rozsochách a Rožné.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za manžele, kteří očekávají narození svých dětí.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Rad. Svratce v pátek 17.1. v 17:00 hod.
 • Biblická hodina v Olešné: evangelium na 2. neděli v mezidobí J 1,29-34
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Olešné ve čtvrtek 16.1. po mši sv.
 • Výtěžek Farního charitního plesu, který se koná v sobotu 25.1. v Jámách, bude věnován na nutnou opravu farního kostela Všech svatých v Rané u Loun, kde působí rodák z jamské farnosti P. Josef Peňáz. Velmi vítané jsou příspěvky do tomboly, které můžete dát na faru.
 • Farní tábor se plánuje přibližně v rozmezí od 28.6. do 12.7. Bude trvat 10 dní. 
 • Kněžská rekolekce se bude konat ve čtvrtek 30.1. v Rad. Svratce. Začne mší sv. v 8:30 hod.
 • Poděkování všem koledníkům a pořadatelům tříkrálové sbírky za čas věnovaný této akci a za svědectví.
 • Malá schola v Rad. Svratce nebude mít 13.1. a 20.1. zkoušku. Dětem přejeme co nejlepší známky v písemkách a zkouškách.
 • Příští neděli budeme v naších farnostech slavit zakladatele Společnosti katolického apoštolátu (Pallotinů) sv. VINCENCE PALLOTTÍHO. A to u příležitosti liturgického svátku, který připadá ve středu 22. ledna.
 • Do 19.1. trvá 1. kolo voleb do farní pastorační rady v Olešné. Lístky jsou k dispozici v kostele.
 • Mše sv. v Zubří bude v sobotu 25.1. v 16:30 hod.

Svatý Vincenc Pallotti říká: „Pán požehná svůj lid pokojem. Soupeřte mezi sebou o to, kdo nejvíc miluje Boha!“

Pěkný a požehnaný týden přejí pallotini

 

Stránky

Sdílet na signálech