Motto týdne

"Dar Ducha svatého, to ale není bonboniéra! To není nová věcička, která se může jen tak přidat k ostatnímu bohatství, které jsme si nashromáždili. Duch svatý je osoba, a proto se nevejde do našeho srdce, dokud tam nebude moci zaujímat centrální místo. Musíme proto své srdce vyprázdnit, rozšířit, připravit na příchod Ducha."

o. V. Kodet

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Poselství svatého otce Františka ke světovému dni míru 1. ledna 2014

1. Leden 2014 - 12:54

Bratrství jako základ míru a cesta k němu

1. Ve svém prvním Poselství ke Světovému dni míru toužím obrátit se ke všem, k jednotlivcům i k národům, a popřát jim život naplněný radostí a nadějí. V srdci každého muže a každé ženy totiž sídlí touha žít plným životem, k němuž patří nepotlačitelný sen o bratrství, které vede člověka ke společenství s druhými. V nich nacházíme nikoli nepřátele a konkurenty, ale bratry, jež máme přijímat a ujímat se jich.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

29. Prosinec 2013 – 4. Leden 2014
 • Vánoční sbírky činily v Rad. Svratce 30 370 Kč. Děkujeme.
 • Vánoční sbírky činily v Olešné 17 810 Kč. Děkujeme.
 • V úterý 31.12. na Silvestra zveme do Rad. Svratky na bdění před Nejsv. Svátostí od 22.00; ve 23.15 bude mše sv. a po ní se přesuneme na faru ke slavnostnímu přípitku. Zveme mládež i dospělé.
 • Další Nikodémova noc v kostele v Rad. Svratce bude opět na 1. pátek 3.1.2013. Srdečně zveme.
 • Nemocné navštívíme až na počátku února. V nutných případech můžete pozvat kněze osobně.
 • Tříkrálová sbírka: bude v Zubří a v Olešné v sobotu 4.12., v Křídlech a Nové Vsi v neděli 5.12. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Tříkrálová sbírka: bude v Rad. Svratce, v Řečici, Zubří a v Olešné v sobotu 4.12., v Křídlech a Nové Vsi v neděli 5.12. Děkujeme za Vaši štědrost. 
 • Na Slavnost Tří králů v pondělí 6.1. bude mše sv. v Olešné a Rad. Svratce v 17:30, při mši sv. bude žehnání vody, kadidla a zlatých předmětů.
 • K příspěvku na adopci na dálku na zajištění dalšího studijního roku indických dětí je třeba ještě vybrat v Rad. Svratce 5 900 Kč.
 • K příspěvku na adopci na dálku na zajištění dalšího studijního roku indických dětí je třeba ještě vybrat v Olešné 1 800 Kč.
 • Setkání biřmovanců bude společné v pátek 10.1. v Rad. Svratce. Začne mší sv. v 18:30 hod.
 • V době vánoční (do 12.1.) v souvislosti se začátkem nového roku se můžete domluvit s knězem na žehnání bytu nebo domu. Stačí mít připravenou svěcenou vodu a rodina se sejde ke společné modlitbě. Podle zájmu, můžete připravit čaj.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Rad. Svratce v pátek 17.1. v 17:00 hod.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Olešné ve čtvrtek 16.1. po mši sv.
 • VÁNOČNÍ SBÍRKA: staré, nepoužívané mobily, můžete přinášet do 5.1.2014 do kostelů v Rad. Svratce a Olešné do krabic pod poličkou na tiskoviny..
 • Během bohoslužeb v neděle, slavnosti a při pohřbech je v Rad. Svratce k dispozici WC na faře. Vstup bočním vchodem ze dvora (WC je vlevo vedle vstupních dveří). K otevření stačí dveře přitáhnout k sobě a po odchodu za sebou zabouchnout.
 • 12. Ples farní charity se koná v kulturním domě v Jámách v sobotu 25.1.2014. Vstupenky si můžete zakoupit u zástupců farních charit v jednotlivých obcích.
 • Zítra v pondělí zveme děti a jejich rodiče a prarodiče na /vánoční/ večerní mši sv., a proto bude mít od 16:15 malá scholička zkoušku. Jste srdečně zváni...

Narodil se Kristus Pán, veselme se!

Všem farníkům a přátelům přejeme
požehnané vánoční dny
pallotini

Blahoslavení jste...

Často jsem přemýšlel, co by vám, manželům a manželkám, chtěl povědět Pán Ježíš. Asi by na vás všechny s láskou pohlédl a chtěl by vás potěšit a povzbudit. Možná by řekl: Blahoslavení jste vy manželé, kteří jste svůj život postavili na Bohu, své manželství jste přijali jako dar i službu sobě navzájem a v tomto postoji vytváříte prostředí lásky, v němž mohou vyrůstat vaše děti.

Blahoslaveni jste vy, kteří jste sobecky neodmítli děti a v dveře jste v nich přijali Boži dar. Stejně tak i vy, kteří jste přijali cizí děti a staráte se o ně jako o vlastní. 

Blahoslavení jste vy, kteří jste starost o váš vzájemný vztah, o vaši rodinu a o výchovu děti nepostavili až za své zaměstnání a záliby.

Blahoslavení jste vy, kteří si dokážete odpouštět i těžká provinění a začínat znovu, protože pravě tím jste znamením milosrdného Boha.

Blahoslaveni jste vy, kteří jste lásku neoddělili od odpovědnosti a zůstáváte si věrní, protože pravě tím svědčíte o absolutní věrnosti Boži

Blahoslaveni jste vy, kteří jako nejsnazší východisko z těžkostí a krizi které ke každému manželství patři, nevidíte v rozchodu

Blahoslaveni jste vy, kteří jste se neuzavřeli sami v sobe, ale jste zdravě otevření vůči světu okolo vás.

Blahoslaveni jste když se vám kvůli zachováni vašeho manželského slibu budou ostatní posmívat a povazovat vás za hlupáky. Nebojte se Vaši odměnu vám nikdo nevezme

Vojtěch Cikrle – Vy jste sůl země a světlo světa

Blahoslavení jste, když usilujete o dobrý vztah a snažíte se tvořit dobrou rodinu, i když možná necítíte žádnou oporu okolo sebe.

Stránky

Sdílet na signálech