Motto týdne

"První krok, abychom se naučili milovat druhé, je: zkus je chápat."

ADRIENNE VON SPEYR

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Svátek Křtu Páně

12. – 18. Leden 2014
 • Vánoční pobožnost u jesliček dnes (v neděli 12.1.) začneme v Rad. Svratce průvodem světla - v 15:30 se sejdeme u kříže v Pustých. Zveme rodiče, děti (i v kočárku) s lampičkami nebo lampiony. Průvodem se přesuneme do kostela, kde proběhne krátká pobožnost u jesliček. Společnou modlitbou poděkujeme Kristu za jeho příchod, že nám přinesl světlo a přichází jako světlo světa.
 • Vánoční pobožnost u jesliček dnes (v neděli 12.1.) v Olešné začne ve 14:30 hod. Zveme děti, aby si připravily básničky nebo písničky, kterými udělají Ježíškovi i druhým radost.
 • Setkání farní charity bude dnes (v neděli 12.1.) v 18:00 hod. na faře v Rad. Svratce.
 • Další Pouť Nový Jeruzalém bude v pondělí 13.1.2014 ve Velkém Meziříčí. Program začne v 17:00 hod. Hl. celebrantem je P. Martin Pernička, farář ve Zvoli, Rozsochách a Rožné.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za manžele, kteří očekávají narození svých dětí.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Rad. Svratce v pátek 17.1. v 17:00 hod.
 • Biblická hodina v Olešné: evangelium na 2. neděli v mezidobí J 1,29-34
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Olešné ve čtvrtek 16.1. po mši sv.
 • Výtěžek Farního charitního plesu, který se koná v sobotu 25.1. v Jámách, bude věnován na nutnou opravu farního kostela Všech svatých v Rané u Loun, kde působí rodák z jamské farnosti P. Josef Peňáz. Velmi vítané jsou příspěvky do tomboly, které můžete dát na faru.
 • Farní tábor se plánuje přibližně v rozmezí od 28.6. do 12.7. Bude trvat 10 dní. 
 • Kněžská rekolekce se bude konat ve čtvrtek 30.1. v Rad. Svratce. Začne mší sv. v 8:30 hod.
 • Poděkování všem koledníkům a pořadatelům tříkrálové sbírky za čas věnovaný této akci a za svědectví.
 • Malá schola v Rad. Svratce nebude mít 13.1. a 20.1. zkoušku. Dětem přejeme co nejlepší známky v písemkách a zkouškách.
 • Příští neděli budeme v naších farnostech slavit zakladatele Společnosti katolického apoštolátu (Pallotinů) sv. VINCENCE PALLOTTÍHO. A to u příležitosti liturgického svátku, který připadá ve středu 22. ledna.
 • Do 19.1. trvá 1. kolo voleb do farní pastorační rady v Olešné. Lístky jsou k dispozici v kostele.
 • Mše sv. v Zubří bude v sobotu 25.1. v 16:30 hod.

Svatý Vincenc Pallotti říká: „Pán požehná svůj lid pokojem. Soupeřte mezi sebou o to, kdo nejvíc miluje Boha!“

Pěkný a požehnaný týden přejí pallotini

 

Ohlášky z 2. neděle po Narození Páně

5. – 11. Leden 2014
 • V pondělí 6.1. na Slavnost Zjevení Páně (lidově Tří králů) zveme na mše sv. v 17:30 hod. v Olešné i v Radešínské Svratce.
 • Vánoční sbírky na konci roku činily v Rad. Svratce 15 600 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Vánoční sbírky na konci roku činily Olešné 16 910 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Od 5.1. si můžete v kostele vyzvednout volební lístky pro volby do farní rady farnosti Olešná, jsou pro každou obec zvlášť. Vyplněné odevzdejte do neděle 19.1. do volebních schránek v kostele.
 • Biblická hodina v Oš ve čtvrtek 9.1.: evangelium na Svátek Křtu Páně Mt 3,13-17
 • Středeční adorace v RS bude za Boží požehnání pro farní společenství v novém roce.
 • Setkání biřmovanců bude společné v pátek 10.1. v Rad. Svratce. Začne mší sv. v 18:30 hod.
 • V době vánoční (do 12.1.) v souvislosti se začátkem nového roku se můžete domluvit s knězem na žehnání bytu nebo domu. 
 • Zveme na pobožnosti u jesliček na zakončení vánoční doby v neděli 12.1.: Rad. Svratce začneme průvodem světla - v 15:30 se sejdeme u kříže v Pustých. Zveme rodiče, děti (i v kočárku) s lampičkami nebo lampiony. Průvodem se přesuneme do kostela, kde proběhne krátká pobožnost u jesliček. Společnou modlitbou poděkujeme Kristu za jeho příchod, že nám přinesl světlo a přichází jako světlo světa.
 • Zveme na pobožnosti u jesliček na zakončení vánoční doby v neděli 12.1.: V Olešné se sejdeme ke společnému Bdění u jesliček ve 14:30 hod. Zveme děti, aby si připravily básničky nebo písničky, kterými udělají Ježíškovi i druhým radost.
 • Setkání farní charity bude v neděli 12.1. v 18:00 hod. na faře v Rad. Svratce.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Rad. Svratce v pátek 17.1. v 17:00 hod.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Olešné ve čtvrtek 16.1. po mši sv.
 • K příspěvku na adopci na dálku na zajištění dalšího studijního roku indických dětí je třeba ještě vybrat v R. Svratce 1 700 Kč.
 • 12. Ples farní charity se koná v kulturním domě v Jámách v sobotu 25.1.2014. Bude hrát Bobrůvanka. Velmi vítané jsou příspěvky do tomboly, které můžete dát na faru v Rad. Svratce a Olešné. 
 • Farní tábor se plánuje přibližně v rozmezí od 28.6. do 17.7. Bude trvat 10 dní. Přesný termín bude sdělen později.
 • Lístečky s úmysly mší sv. vraťte vyplněné do zákristie, abychom neobsazené termíny mohli nabídnout dalším zájemcům.
 • Další Pouť Nový Jeruzalém bude v pondělí 13.1.2014 ve Velkém Meziříčí. Program začne v 17:00 hod. Hl. celebrantem je P. Martin Pernička, farář ve Zvoli, Rozsochách a Rožné.

„DOBRÉ SKUTKY JSOU ČLÁNKY, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ ŘETĚZ LÁSKY“. 

Všem farníkům a přátelům přejeme 
požehnané vánoční dny
pallotini

Stránky

Sdílet na signálech