Motto týdne

"Kdo uplatňuje lásku v denním životě, roste v podobnosti s Kristem a Otcem."

Sv. Terezie z Avily

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

17. – 23. Listopad 2013
  • Středeční adorace v RS bude za všechny, kteří se věnují církevní hudbě. Budeme jim vyprošovat Boží požehnání.
  • Další setkání biřmovanců bude společné v pátek 22.11. v Rad. Svratce a začne mší svatou v 18:30 hod. Rodiče prosíme, aby dohlédli na účast svých dětí a pomohli jim s dopravou. Mládež se ještě může přihlásit na Pouť mládeže do Českého Krumlova ve dnech 29.11. – 1.12. 
  • Slavnost Ježíše Krista Krále bude v celé církvi spojena se slavnostním zakončením Roku víry, který jsme prožívali. V tuto neděli (24.11.) si můžete s sebou na mše sv. donést Písmo svaté nebo katechizmus a na závěr bohoslužby budou tyto knihy požehnány. 
  • Sbírka příští neděli bude v obou farnostech věnována na opravy.
  • Kopretina v Rad. Svratce zve na Duchovní obnovu pro ženy s Markem Dundou v sobotu 30.11. Přihlásit se můžete v Kopretině tel.: 739 389 209 do 22.11.
  • Vzadu na stolku najdete Průvodce adventem. Cena je 10 Kč a můžete dát peníze do sbírky.
  • Připravené adventní věnce budou požehnány při mších svatých v neděli 1.12. Mše sv. bude také v Nové Vsi.
  • V pondělí 25.11. mše sv. v Rad Svratce nebude, bude v úterý 26.11. v 17:30 hod.
  • Biblická hodina v Oš: evangelium na Slavnost Krista Krále Lk 23,35-43
  • Připravené adventní věnce budou požehnány při mších svatých v neděli 1.12. Mše sv. bude také v Nové Vsi.

POZVANKY NA PŘEDNÁŠKY/prezentace

1) Radešínská Svratka (farní sál) pátek 22. listopadu od 19:30 hodin setkání určené hlavně pro mládež. "Velikost Božího stvoření." Bude trvat asi 2 hodiny a bude zaměřená na témata: - opodstatněnost víry v dnešním světě: - odsunula současná věda víru do ústraní?: - dává nám Bůh nějak vědět o tom, že je? (Ing. J. Tuček)

2) Mexico. Neděle 24. listopadu 2013 od 17:00 hodin. Podle zájmu přístavba nebo sál kulturního domu v Řečici. Téma: Má v dnešní společnosti, založené na poznatcích moderní vědy, opodstatnění víra v Boha? Popis: Na základě některých jevů v mateřské farnosti, si musel přednášející položit řadu otázek, na které se upřímně snažil najít odpovědi. Délka 2 hodiny. (Ing. Josef Tuček)
Srdečně zveme...

Všem farníkům a návštěvníkům naších stránek 

přejeme krásnou a požehnanou neděli

 

K Roku víry

10. Listopad 2013 - 17:26

Každému z nás se na naší osobní cestě víry Bůh dává postupně poznat takový, jaký je. Právě tím nás osvobozuje od všech karikatur, kterými jsme Boha často deformovali. Boží slovo má tu moc nám být v tomto směru velikou pomocí. Prožíváme „Rok víry“, který je příležitostí, abychom svoji víru očistili a prohloubili. Každý z nás si může sepsat takové osobní krédo, které mu pomůže uchovat si krásné okamžiky, kterým ho Pán oslovil v srdci a dal se mu více poznat takový, jaký ve skutečnosti je. Zde nabízíme pro inspiraci jednu takovou ukázku osobního vyznání víry, které vzniklo z modlitby nad Slovem Božím.

Stránky

Sdílet na signálech