Motto týdne

"Modlitba je klíč, kterým se duším v očistci otvírá brána nebe."

sv. Augustin

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

16. – 22. Únor 2014
 • Příští neděli bude sbírka Haléř sv. Petra. Takto získané prostředky budou zaslány Sv. Otci na pomoc potřebným lidem ve světě.
 • V pondělí bude mít v Rad. Svratce mši sv. P. Jiří Brtník. Ten před rokem vykonával jáhenskou službu ve Žďáře nad Sáz. II. a nyní působí jako kaplan ve Velkém Meziříčí. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. 
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za farní společenství farnosti.
 • Farní a ekonomická rada v Rad. Svratce se sejde ve středu 19.2. v 18:30 po mši sv. Členy prosím, aby připravili záležitosti svých obcí, které je třeba projednat.
 • Setkání biřmovanců bude společné pro obě farnosti v pátek 21.2. v Rad. Svratce. Začne mší sv. v 18:30 hod., při které bude hlavním celebrantem P. Jiří Jeniš z Centra pro mládež Mamre v Osové Bitýšce.Ten zve biřmovance na setkání ve farním sále.
 • V sobotu 22.2. bude v Rad. Svratce mimořádná mše sv. v 8:00 hod. a po ní setkání ministrantů. 
 • Setkání katechetů se uskuteční v úterý 25.2. od 19:00 hod. na faře v Rad. Svratce.
 • Sestry sv. Kříže z Kroměříže zvou na postní duchovní obnovu dívky ve věku 10 – 16 let ve dnech 28. – 30.3. (Kontakt pro přihlášení duchovniobnova@seznam.cz; tel.: 733 741 766). Nabízí také termín 14. – 16.3. pro dívky od 17 let (kontakt dokromeriz@gmail.com, 573 342 749). Bližší informace na plakátku.
 • Biblická hodina v Olešné: evangelium 7. neděle v mezidobí Mt 5,38-48
 • V sobotu 22.2. bude v Zubří mše sv. v 16:30 hod
 • Mše sv. na poděkování za činnost dosavadní ekonomické a farní rady a za jejich rodiny v Olešné bude v Olešné v pátek 7.3. Slavnostní předání jmenovacích dekretů novým členům bude při mši sv. v neděli 9.3.

„TO DOBRÉ, CO KONÁŠ, BUDE ZÍTRA ZAPOMENUTO.

PŘESTO DĚLEJ DOBRÉ VĚCI.“

otcové pallotini

II. Kongres o Božím milosrdenství

23. – 25. Květen 2014

Slavkovice / Nové Město n. Moravě 23.5. – 25.5.2014

a) Ubytování: V souvislosti s blížícím se kongresem o Božím milosrdenství se obracíme s prosbou na všechny, kteří by mohli a byli ochotni poskytnout ubytování účastníkům kongresu. Jedná se o ubytování z pátku na sobotu (23. - 24. května) a ze soboty na neděli (24. - 25. května) 2014. Pokud byste byli ochotni poskytnout ubytování, přihlaste se u osob, které za ubytování zodpovídají a které vám poskytnou bližší informace:

Jámy: Jitka Bláhová, tel.: 774 627 639;
Hlinné: Jitka Marková, tel.: 775 617 114;
Nové Město na Moravě: Marie Potměšilová, tel.: 737 626 946;
Slavkovice: Hana Kostelencová, tel.: 776 553 774;
Radešínská Svratka: Anna Janů, tel.: 734 457 755;
Olešná a Křídla: sestra Marie, tel.: 739 389 238;
Zubří: pí Humlíčková, tel.: 732 956 121;
Řečice: pí. Vítková, tel.: 731 402 681;
Nová Ves: pí Polnická, tel.: 774 535 519.

Pan Bůh zaplať za pomoc!

b) Stravování: Také v souvislosti s přípravou kongresu prosíme všechny, kdo by chtěli během kongresu pomoci skupince stravování, (při vydávání jídla apod.), aby se nahlásili u paní Holemářové, tel.: 777 863 950, nebo paní Zachové, tel.: 604 944 457.

Stránky

Sdílet na signálech