Motto týdne

"Dar Ducha svatého, to ale není bonboniéra! To není nová věcička, která se může jen tak přidat k ostatnímu bohatství, které jsme si nashromáždili. Duch svatý je osoba, a proto se nevejde do našeho srdce, dokud tam nebude moci zaujímat centrální místo. Musíme proto své srdce vyprázdnit, rozšířit, připravit na příchod Ducha."

o. V. Kodet

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Proč by křesťané neměli slavit Halloween

5. Listopad 2013 - 17:44

Blíží se Svátek všech svatých a i jemu předcházející svátek Halloween. Mnoho lidí považuje účast na Haloween párty za naprosto nevinnou zábavu. Nicméně historie a význam tohoto svátku svědčí o opaku.

Význam

Haloween je slovo převzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day, což doslova znamená předvečer všech svatých. 

Ohlášky z 31. neděle v mezidobí

3. – 9. Listopad 2013
 • Do 8.11. zveme na mše sv., kterých bude víc než obvykle v souvislosti s možností získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Farníky prosíme, aby této možnosti využili. Na některé mše sv. jsou ještě volné úmysly, můžete se domluvit s kněžími.
 • Mše sv. za zemřelé kněze, kteří v našich farnostech působili budou slouženy: v Radešínské Svratce v úterý (5.11.) v 17:30 a v Olešné ve středu (6.11.) v 17:30. Srdečně zveme. 
 • Omlouváme se za chybu na lístečcích kde je páteční mše sv. Radešínské Svratce uvedena na 18:00, je to chyba. V pátek (8.11.) jak v Olešné, tak i v Radešínské Svratce mše sv. budou od 18:30 hodin. Na tyto mše sv. zveme samozřejmě kandidáty k biřmování, kteří budou mít přípravu.
 • Sbírky na opravy minulou neděli (27.10.) činily v Rad. Svratce 12 230 Kč a v Olešné 7 977 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • V pondělí 4.11. bude v Rad. Svratce v 17:30 hod. mše sv. s promluvou pro děti. Zveme děti z Rad. Svratky, Nové Vsi a Řečice.
 • V úterý v Radešínské Svratce na faře se uskuteční setkání katechetů.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude na zvláštní úmysly farníků.
 • Setkání biřmovanců bude v pátek 8.11. V Rad. Svratce začne mší sv. v 18:30 a v Olešné také v 18:30 hod. mší sv.
 • V neděli 10.11. v 18:00 je setkání zástupců farní Charity v Rad. Svratce.
 • Biblická hodina v Olešné evangelium na 32. neděli v mezidobí Lk 20, 27-38
 • Další Pouť Nový Jeruzalém bude ve středu 13.11. v Měříně. Program začne v 17:00 hod. Hl. celebrantem je Mons. Pavel Posád, světící biskup v Českých Budějovicích.

Všem farníkům přejeme krásnou podzimní neděli

pallotini

Stránky

Sdílet na signálech