Motto týdne

"Jeden lotr na kříži přijal svůj kříž a přijal ho do království, druhý chtěl být osvobozen a přijat nebyl..."

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Poselství svatého otce Františka ke světovému dni míru 1. ledna 2014

1. Leden 2014 - 12:54

Bratrství jako základ míru a cesta k němu

1. Ve svém prvním Poselství ke Světovému dni míru toužím obrátit se ke všem, k jednotlivcům i k národům, a popřát jim život naplněný radostí a nadějí. V srdci každého muže a každé ženy totiž sídlí touha žít plným životem, k němuž patří nepotlačitelný sen o bratrství, které vede člověka ke společenství s druhými. V nich nacházíme nikoli nepřátele a konkurenty, ale bratry, jež máme přijímat a ujímat se jich.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

29. Prosinec 2013 – 4. Leden 2014
 • Vánoční sbírky činily v Rad. Svratce 30 370 Kč. Děkujeme.
 • Vánoční sbírky činily v Olešné 17 810 Kč. Děkujeme.
 • V úterý 31.12. na Silvestra zveme do Rad. Svratky na bdění před Nejsv. Svátostí od 22.00; ve 23.15 bude mše sv. a po ní se přesuneme na faru ke slavnostnímu přípitku. Zveme mládež i dospělé.
 • Další Nikodémova noc v kostele v Rad. Svratce bude opět na 1. pátek 3.1.2013. Srdečně zveme.
 • Nemocné navštívíme až na počátku února. V nutných případech můžete pozvat kněze osobně.
 • Tříkrálová sbírka: bude v Zubří a v Olešné v sobotu 4.12., v Křídlech a Nové Vsi v neděli 5.12. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Tříkrálová sbírka: bude v Rad. Svratce, v Řečici, Zubří a v Olešné v sobotu 4.12., v Křídlech a Nové Vsi v neděli 5.12. Děkujeme za Vaši štědrost. 
 • Na Slavnost Tří králů v pondělí 6.1. bude mše sv. v Olešné a Rad. Svratce v 17:30, při mši sv. bude žehnání vody, kadidla a zlatých předmětů.
 • K příspěvku na adopci na dálku na zajištění dalšího studijního roku indických dětí je třeba ještě vybrat v Rad. Svratce 5 900 Kč.
 • K příspěvku na adopci na dálku na zajištění dalšího studijního roku indických dětí je třeba ještě vybrat v Olešné 1 800 Kč.
 • Setkání biřmovanců bude společné v pátek 10.1. v Rad. Svratce. Začne mší sv. v 18:30 hod.
 • V době vánoční (do 12.1.) v souvislosti se začátkem nového roku se můžete domluvit s knězem na žehnání bytu nebo domu. Stačí mít připravenou svěcenou vodu a rodina se sejde ke společné modlitbě. Podle zájmu, můžete připravit čaj.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Rad. Svratce v pátek 17.1. v 17:00 hod.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Olešné ve čtvrtek 16.1. po mši sv.
 • VÁNOČNÍ SBÍRKA: staré, nepoužívané mobily, můžete přinášet do 5.1.2014 do kostelů v Rad. Svratce a Olešné do krabic pod poličkou na tiskoviny..
 • Během bohoslužeb v neděle, slavnosti a při pohřbech je v Rad. Svratce k dispozici WC na faře. Vstup bočním vchodem ze dvora (WC je vlevo vedle vstupních dveří). K otevření stačí dveře přitáhnout k sobě a po odchodu za sebou zabouchnout.
 • 12. Ples farní charity se koná v kulturním domě v Jámách v sobotu 25.1.2014. Vstupenky si můžete zakoupit u zástupců farních charit v jednotlivých obcích.
 • Zítra v pondělí zveme děti a jejich rodiče a prarodiče na /vánoční/ večerní mši sv., a proto bude mít od 16:15 malá scholička zkoušku. Jste srdečně zváni...

Narodil se Kristus Pán, veselme se!

Všem farníkům a přátelům přejeme
požehnané vánoční dny
pallotini

Blahoslavení jste...

Často jsem přemýšlel, co by vám, manželům a manželkám, chtěl povědět Pán Ježíš. Asi by na vás všechny s láskou pohlédl a chtěl by vás potěšit a povzbudit. Možná by řekl: Blahoslavení jste vy manželé, kteří jste svůj život postavili na Bohu, své manželství jste přijali jako dar i službu sobě navzájem a v tomto postoji vytváříte prostředí lásky, v němž mohou vyrůstat vaše děti.

Blahoslaveni jste vy, kteří jste sobecky neodmítli děti a v dveře jste v nich přijali Boži dar. Stejně tak i vy, kteří jste přijali cizí děti a staráte se o ně jako o vlastní. 

Blahoslavení jste vy, kteří jste starost o váš vzájemný vztah, o vaši rodinu a o výchovu děti nepostavili až za své zaměstnání a záliby.

Blahoslavení jste vy, kteří si dokážete odpouštět i těžká provinění a začínat znovu, protože pravě tím jste znamením milosrdného Boha.

Blahoslaveni jste vy, kteří jste lásku neoddělili od odpovědnosti a zůstáváte si věrní, protože pravě tím svědčíte o absolutní věrnosti Boži

Blahoslaveni jste vy, kteří jako nejsnazší východisko z těžkostí a krizi které ke každému manželství patři, nevidíte v rozchodu

Blahoslaveni jste vy, kteří jste se neuzavřeli sami v sobe, ale jste zdravě otevření vůči světu okolo vás.

Blahoslaveni jste když se vám kvůli zachováni vašeho manželského slibu budou ostatní posmívat a povazovat vás za hlupáky. Nebojte se Vaši odměnu vám nikdo nevezme

Vojtěch Cikrle – Vy jste sůl země a světlo světa

Blahoslavení jste, když usilujete o dobrý vztah a snažíte se tvořit dobrou rodinu, i když možná necítíte žádnou oporu okolo sebe.

Stránky

Sdílet na signálech