Motto týdne

"Jeden lotr na kříži přijal svůj kříž a přijal ho do království, druhý chtěl být osvobozen a přijat nebyl..."

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

4. neděle adventní

22. – 28. Prosinec 2013
 • Betlémské světlo si můžete vyzvednout dnes a až do 25.12. v kostelích v Rad. Svatce a Olešné; do Nové Vsi ho přivezeme na mši sv. 24.12. v 21:00 hod.
 • Starší a nemocné navštíví v pondělí 23.12. v Rad. Svratce děti s o. Jozefem. Zveme děti, aby přišly na faru už v 9.00 h. S sebou si přineste hudební nástroje a zvonečky.
 • V pátek 27.12. na svátek sv. Jana se bude na závěr mše sv. žehnat víno, které si můžete s sebou přinést. Po mši sv. zveme k posezení na faru v Rad. Svratce.
 • V sobotu 28.12. zveme ministranty z Nové Vsi, Řečice a Rad. Svratky na mši sv. v 8:00 hod. Po mši sv. bude na faře sváteční setkání. 
 • Dnes odpoledne v neděli 22.12. v 17:00 hod. zveme na rozsvícení vánočního stromku u kostela v Olešné.V programu koledy a občerstvení.
 • Starší a nemocné navštíví v pondělí 23.12. děti s o. Janem v Olešné od 9:30 h. S sebou si přineste hudební nástroje a zvonečky.
 • V pátek 27.12. na svátek sv. Jana se bude na závěr mše sv. žehnat víno, které si můžete s sebou přinést. Po mši sv. zveme k posezení na faru v Olešné.
 • Na svátek Sv. Rodiny v neděli 29.12. zveme na pouť do Řečice (mše sv. bude v 10:30 hod.) i na mše sv. ve farních kostelích zvláště manžele, protože bude příležitost obnovit si vzájemně manželské sliby.
 • Sbírky o Vánocích a zvláště v neděli 30.12. budou určeny na opravy ve farnostech.
 • V úterý 31.12. na Silvestra zveme zvláště mládež a ty, kteří se připravují na biřmování, do Rad. Svratky na bdění před Nejsv. Svátostí od 22.00; ve 23.15 bude mše sv. a po ní se přesuneme na faru ke slavnostnímu přípitku.
 • Příspěvek na adopci na dálku na zajištění dalšího studijního roku indických dětí můžete dát v Rad. Svratce na faru, do sbírky v označené obálce nebo paní Vítkové.
 • Příspěvek na adopci na dálku na zajištění dalšího studijního roku indických dětí můžete dát v Olešné do zákristie nebo také do sbírky.
 • Další Nikodémova noc v kostele v Rad. Svratce bude opět na 1. pátek 3. 1. 2014. Srdečně zveme.
 • Upozorňujeme na nové pokladničky v kostele v Rad. Svratce. Jedna je určena na nové varhany a druhá na finanční příspěvky. Dárcům a podnikatelům rádi vystavíme potvrzení o daru.
 • XII. ples farní charity se bude konat v KD v Jamách v sobotu 25. ledna 2014.

„Bože, vím a jsem hluboce přesvědčen, že všechno, co děláš, 
dobré... Nemohu ani myslet, ani usuzovat bez že bys ty na tom neměl účast“. 

Všem farníkům a přátelům přejeme krásnou a
klidnou adventní neděli 

pallotini

Vánoční bohoslužby 2013/14

24. Prosinec 2013 – 1. Leden 2014

KOSTEL RADEŠÍNSKÁ SVRATKA

Úterý 24.12. Štědrý den 23:00 hod.
Středa 25.12. Boží hod vánoční 8:30 hod.
Čtvrtek 26.12. sv. Štěpán 8:30 hod.
Pátek 27.12. sv. Jan 17:30 hod.
Sobota 28.12. Svátek sv. Mláďátek 8:00 hod.
Neděle 29.12. Svátek Sv. rodiny 8:30 hod.
Úterý 31.12. sv. Silvestr 16:00 hod.
Středa 1.1.2014 Slavnost Matky Boží 10:00 hod.
Neděle 12.1.2014 Vánoční bdění u jesliček 15:00 hod.

KOSTEL OLEŠNÁ

Úterý 24.12. Štědrý den 16:00 hod.
Středa 25.12. Boží hod vánoční 9:30 hod.
Čtvrtek 26.12. sv. Štěpán 9:30 hod.
Pátek 27.12. sv. Jan 17:30 hod.
Neděle 29.12. Svátek Sv. rodiny 10:00 hod.
Úterý 31.12. sv. Silvestr 17:30 hod.
Středa 1.1.2014 Slavnost Matky Boží 10:00 hod.

Bohoslužby v kaplích

Nová Ves

Úterý 24.12. Štědrý den 21:00 hod.
Sobota 28.12. Svátek sv. Mláďátek 17:30 hod.
Středa 1.1.2014 Slavnost Matky Boží 17:30 hod.

Řečice / pouť

Neděle 29.12. Svátek Svaté rodiny 10:30 hod.
    Slavnostní požehnání 15:00 hod.

Zubří

Sobota 28.12. Svátek sv. Mláďátek 16:30 hod.

 

V neděli 29.12. ve svátek Svaté rodiny bude při mších sv. obnova manželských slibů. Už nyní srdečně zveme manželské páry na tyto bohoslužby. Obzvlášť zveme letošní novomanžele a mladé páry. „Svatá Rodino, Ježíši, Marie a Josefe, buď nám vzorem a veď nás.“

Stránky

Sdílet na signálech