Motto týdne

"Jeden lotr na kříži přijal svůj kříž a přijal ho do království, druhý chtěl být osvobozen a přijat nebyl..."

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

2. neděle adventní

8. – 14. Prosinec 2013
 • Dnes (8.12.) odpoledne v 15:30 hod. zveme do Radešínské Svratky na mariánskou pobožnost u příležitosti svátku Neposkvrněného početí.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za adoptované indické děti a za jejich budoucnost a za ty, kteří přispívají na adopci. Příspěvek na další rok studia dětí můžete dát na faru v RS nebo paní Vítkové.
 • Rodiče dětí z Řečice, Nové Vsi a Radešínské Svratky, které chtějí v letošním roce přistoupit k 1. svatému přijímání, zveme na organizační setkání v pátek 13.12. v 17:00 hod. do Radešínské Svratky.
 • Další setkání biřmovanců bude v RS v pátek 13.12.: v 18:30 mše sv. a po ní příprava.
 • Předvánoční zpovídání: začne v Řečici v sobotu 14.12. od 16:00 /od 17:30 mše sv./
 • Na mši sv. v kapli v Nové Vsi mohou děti přinášet srdíčka nebo slámu a takto připravit jesle pro Pána Ježíše.
 • Kancionály zůstávající v kostele v Rad. Svratce jsou ve špatném stavu. Chtěli bychom staré kancionály, které nikomu nepatří, odstranit a nahradit několika novými. Pro osobní potřebu si můžete na faře v Rad. Svratce zakoupit nové modré kancionály za 150 Kč.
 • Rodiče dětí z Olešné, Křídel a Zubří, které chtějí v letošním roce přistoupit k 1. svatému přijímání, zveme na organizační setkání ve čtvrtek 12.12. po mši sv. na faru v Olešné.
 • Další setkání biřmovanců bude v Olešné v pátek 13.12. Příprava začne v 19:30 hod
 • Jsou k dispozici modré kancionály za 150 Kč, které mohou být také vánočním dárkem.
 • Lístečky na úmysly mší sv. budou k dispozici v zákristiích kostelů a kaplí od neděle 15.12.2013.
 • Setkání zástupců farních Charit je v neděli 15.12. v 17:00 hod. na faře v Rad. Svratce.
 • VÁNOČNÍ SBÍRKA: staré, nepoužívané mobily, můžete přinášet do 5.1.2014 do kostelů v Rad. Svratce a Olešné do krabic pod poličkou na tiskoviny. Tyto mobily pošleme polským pallotinům, kteří je využijí na podporu misií. Můžete přidat i nabíječku.

„Plodem ticha je modlitba,
plodem modlitby je víra,
plodem víry je láska,
plodem lásky je služba,
plodem služby je pokoj.“
(bl.Matka Tereza)

Všem farníkům a přátelům
přejeme krásnou adventní neděli
pallotini

Duchovní sobota pro ženy s P. Markem Dundou

2. Prosinec 2013 - 21:46

Před 1. adventní nedělí jsme se  sešly , asi 40 žen ve farním sále v Radešínské Svratce k duchovní obnově, kterou vedl již po několikáté P. Marek Dunda z Fatimu, vranovské farnosti. Sobotní den byl rozdělen do čtyř bloků, vždy se zamyšlením nad tématem.

Otec Marek nám díky svému klidnému hlasovému projevu navodil tu správnou atmosféru ztišení a rozjímání. Jeho myšlenky, citace a příběhy ze života na nás hluboce zapůsobily a postupně se nám vrývaly do srdcí.

Stránky

Sdílet na signálech