Motto týdne

"Neexistuje žádný skutečný mír bez spravedlnosti, pravdy a solidarity."

Jan Pavel II.

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky ze Slavnosti seslání Ducha Svatého

8. – 14. Červen 2014
 • Dnes (v neděli 8.6.) je v Rad. Svratce sbírka na charitativní účely.
 • Rodiny prvokomunikantů z farnosti Rad. Svratka zveme dnes (v neděli 8.6.) odpoledne od 15:00 hod. na piknik na farní zahradě. 
 • V úterý 10.6. od 15:00 hod. zveme na velkou brigádu do Rad. Svratky na úklid kolem kostela a v areálu farní zahrady, aby se prostranství připravilo na Farní zahradní slavnost. 
 • Na slavnost Božího Těla v neděli 22.6. bude v Olešné mše sv. v 9:00 hod. Zveme hasiče a družičky. Všechny, kdo se budou podílet na přípravě a průběhu Božího Těla v Olešné (zvláště stavba oltářů), zveme na organizační setkání v út 10.6. v 19:30 h. na faru v Olešné.
 • Ve středu 11.6. bude Rad. Svratce v 15:00 hod. pohřeb paní Růženy Vítkové z Řečice.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za duchovní povolání a ty, kteří se rozhodují o své životní cestě, za letošní maturanty.
 • Ženy z farnosti Rad. Svratka prosíme o napečení koláčků na pouť Nový Jeruzalém a donesení v pátek do 15:00 na faru v RS; na Farní zahradní slavnost můžete koláčky přinést kdykoliv. V souvislosti se slavností prosíme o úpravu okolí hrobů na starém i novém hřbitově.
 • TyNaF čili Týden na faře se bude letos konat v Radešínské Svratce od 3.8. do 9.8.2014. Přihlášky jsou k vyzvednutí v kostele.
 • POUŤ NOVÝ JERUZALÉM v Radešínské Svratce
  V pátek 13.6. bude v Radešínské Svratce od 18:00 hod. mariánská pouť Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Slavomír Peklanský, SAC z Fulneku. Sbírka s této pouti po zaplacení autobusu bude věnovaná na výstavbu varhan ve farním kostele v Radešínské Svratce. Všichni jste srdečně zváni. Zvláště se obrátíme na ministranty z naších a vedlejších farnosti. 
 • V neděli 15.6. se bude konat v Rad. Svratce Farní zahradní slavnost. Mši sv. za dlouholetého ministranta Mirka Dostála a na poděkování za 5 let působení pallotinů v Rad. Svratce bude sloužit ve 14:00 hod. Mons. Jan Daněk, děkan z Nového Města. Srdečně zveme ministranty.
 • Lístečky na úmysly mší svatých na příští půlrok budou k dispozici v zákristii kostela v Rad. Svratce od neděle 22.6. Vyplněné lístečky odevzdejte do neděle 29.6.
 • Příští neděli bude v Olešné sbírka na bohoslovce.
 • Prvokomunikanty z farnosti Olešná zveme i s rodiči na mši sv. ve čtvrtek 12.6. v 18:30 hod. do Olešné, kde budou požehnány památky dětí. 
 • Biblická hodina v Oš: evangelium na Sl. Nejsvětější Trojice J 3,16-18
 • Lístečky na úmysly mší svatých na příští půlrok budou k dispozici v zákristii kostela v Olešné a v kapli v Nové Vsi od neděle 15.6.
 • Zakončení výuky náboženství bude v obou farnostech v týdnu po 15.6.
 • V pondělí 16.6. dopoledne od 9:00 hod. se bude na farní zahradě v Rad. Svratce konat dětský den, který bude pokračováním Farní zahradní slavnosti. Program pro veřejnost si připravily školy a školky z Nové Vsi a Rad. Svratky. Zveme rodiče a prarodiče.
 • Jsou ještě místa na farní tábor. Pokud by měl ještě někdo zájem ať se přihlásí ve farní kanceláři anebo přímo u Tomáše Mahla v Rad. Svratce. 

otcové pallotini

 

P o z v á n k a

Milí občané, dobrý den! Přijměte od nás pozvání k společnému a přátelskému posezení a setkání v rámci FARNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, která se uskuteční v areálu farní zahrady v Radešínské Svratce v NEDĚLI 15. ČERVNA. Neseďme doma, ale pojďme si odpočinout, popovídat si se známými, přáteli a sousedy, zatančit si a také ochutnat z hojnosti připraveného občerstvení. Osvědčený parket, dobrá kapela, výborné víno, domácí občerstvení a krásné společenství ještě nikomu neuškodily. Spíše naopak. A vše při zpěvu ptáků ve svěže zelené zahradě a ve skvělé atmosféře všech účastníků. Neváhejme…Stejně jako vloni, všichni jsme srdečně zváni. Každý (podle svých potřeb a přání) může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Zvou pořadatelelé.

V programu: 

Od 14:00 Mše sv., kterou bude sloužit Mons. Jan Daněk, farář z Nového Města na Moravě spolu s otci pallotiny, kteří při této mši sv. budou Pánu Bohu děkovat za 5 let pastorační služby ve zdejším nádherném kraji na Vysočině. Páter Marek Orko Vácha říká: „Pole, žně, hořčičné zrno, ptáci, sůl, lilie, kvas, město na hoře, vinný kmen, koukol, pšenice, ovce, rybáři – to vše Ježíši připomíná svět nebe. K Bohu vede vše, co máme před očima – pokud se díváme s čistým srdcem.“ 

Od 16:00 pro všechny přítomné bude hrát pro radost k tanci i poslechu kapela Muzikanti Ladislava Prudíka z Dolních Heřmanic u Velkého Meziříčí. 

Ohlášky ze 7. neděle velikonoční

1. – 7. Červen 2014
 • Prvokomunikanty z farnosti Rad. Svratka zveme i s rodiči na mši sv. v pondělí 2.6. v 18:30 hod. na mši sv. do Rad. Svratky, kdy budou požehnány památky, které dostali. Piknik pro rodiny prvokomunikantů bude v neděli 8.6. od 14:30 hod. na farní zahradě.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za vyřešení konfliktu na Ukrajině.
 • Nemocné navštívíme v Radešínské Svratce a Řečici v pátek 6.6. od 8:30 hod. 
 • Sbírky v červnu: na charitativní účely v Olešné dnes (v neděli 1.6.) a na bohoslovce v neděli 15.6. 
 • Nemocné navštívíme v Olešné a v Křídlech ve čtvrtek 5.6. od 9:30 hod. 
 • Další příprava na 1. sv. přijímání bude v Olešné ve čtvrtek 5.6. v 17:00 h. 1. sv. přijímání v Olešné bude v neděli 8.6. v 10:00 hod. (8 dětí).
 • Biblická hodina v Olešné: evangelium na Slavnost Seslání Ducha sv. J 20,19-23
 • Všechny, kdo se budou podílet na přípravě a průběhu Božího Těla v Olešné, zveme na organizační setkání v úterý 10.6. v 19:30 h. na faru v Olešné.
 • Další Nikodémova noc bude v pátek 6.6./1. pátek v měsíci/ setkejme se s Kristem při adoraci, ve svátosti smíření, v osobní modlitbě.
 • Další setkání biřmovanců bude v pátek 6.6. Začne v obou farnostech mší sv. v 18:30 hod. Zveme biřmovance, aby přišli na mši sv. V Olešné bude od 17:30 hod. adorace.
 • Na sobotu 7.6. připadá památka Panny Marie Královny apoštolů, patronky Společnosti katolického apoštolátu, kongregace pallotinů a také patrocinium kaple na faře v Radešínské Svratce. Proto zveme tento den na mši sv. v 8:00 hod. ve farní kapli.
 • Sbírky v červnu: na charitativní účely v Rad. Svratce příští neděli 8.6., na bohoslovce v neděli 22.6.
 • Děkujeme všem, kteří nabídli ubytování při kongresu v Řečici a Nové Vsi. Vzhledem k tomu, že jsme přednostně ubytovávali v Novém Městě a ve Slavkovicích a poptávka byla mnohem nižší než nabídka, tak se na vás v podstatě nedostalo. Oceňujeme vaši ochotu, uchovejte si ji i do budoucna.
 • Z organizačních důvodů prosíme o vracení vyplněných přihlášek na 15. farní tábor v Březině co nejdříve, případně alespoň napište na 777 119 136 nebo na maheltomas@seznam.cz, abychom mohli s vašimi dětmi počítat. Děkujeme.
 • V pátek 13.6. bude další pouť Nový Jeruzalém v Radešínské Svratce. Hlavním celebrantem bude P. Slavomír Peklanský, SAC. Program začne v 18:00 hod. 
 • Na farní zahradní slavnost v Radešínské Svratce v neděli 15.6. bude mše sv. ve 14:00 hod. 
 • Farnice a farníky (hospodyňky) prosíme, aby počítaly s touto prosbou a domluvily se mezi sebou na upečení koláčků na Nový Jeruzalém a farní zahradní slavnost.

P o z v á n k a

Milí občané, dobrý den! Přijměte od nás pozvání k společnému a přátelskému posezení a setkání v rámci FARNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, která se uskuteční v areálu farní zahrady v Radešínské Svratce v NEDĚLI 15. ČERVNA. Neseďme doma, ale pojďme si odpočinout, popovídat si se známými, přáteli a sousedy, zatančit si a také ochutnat z hojnosti připraveného občerstvení. Osvědčený parket, dobrá kapela, výborné víno, domácí občerstvení a krásné společenství ještě nikomu neuškodily. Spíše naopak. A vše při zpěvu ptáků ve svěže zelené zahradě a ve skvělé atmosféře všech účastníků. Neváhejme…Stejně jako vloni, všichni jsme srdečně zváni. Každý (podle svých potřeb a přání) může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Zvou pořadatelelé.

V programu: 

Od 14:00 Mše sv., kterou bude sloužit Mons. Jan Daněk, farář z Nového Města na Moravě spolu s otci pallotiny, kteří při této mši sv. budou Pánu Bohu děkovat za 5 let pastorační služby ve zdejším nádherném kraji na Vysočině. Páter Marek Orko Vácha říká: „Pole, žně, hořčičné zrno, ptáci, sůl, lilie, kvas, město na hoře, vinný kmen, koukol, pšenice, ovce, rybáři – to vše Ježíši připomíná svět nebe. K Bohu vede vše, co máme před očima – pokud se díváme s čistým srdcem.“ 

Od 16:00 pro všechny přítomné bude hrát pro radost k tanci i poslechu kapela Muzikanti Ladislava Prudíka z Dolních Heřmanic u Velkého Meziříčí. 

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech