Motto týdne

"Modlitba je klíč, kterým se duším v očistci otvírá brána nebe."

sv. Augustin

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 2. neděle po Narození Páně

5. – 11. Leden 2014
 • V pondělí 6.1. na Slavnost Zjevení Páně (lidově Tří králů) zveme na mše sv. v 17:30 hod. v Olešné i v Radešínské Svratce.
 • Vánoční sbírky na konci roku činily v Rad. Svratce 15 600 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Vánoční sbírky na konci roku činily Olešné 16 910 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Od 5.1. si můžete v kostele vyzvednout volební lístky pro volby do farní rady farnosti Olešná, jsou pro každou obec zvlášť. Vyplněné odevzdejte do neděle 19.1. do volebních schránek v kostele.
 • Biblická hodina v Oš ve čtvrtek 9.1.: evangelium na Svátek Křtu Páně Mt 3,13-17
 • Středeční adorace v RS bude za Boží požehnání pro farní společenství v novém roce.
 • Setkání biřmovanců bude společné v pátek 10.1. v Rad. Svratce. Začne mší sv. v 18:30 hod.
 • V době vánoční (do 12.1.) v souvislosti se začátkem nového roku se můžete domluvit s knězem na žehnání bytu nebo domu. 
 • Zveme na pobožnosti u jesliček na zakončení vánoční doby v neděli 12.1.: Rad. Svratce začneme průvodem světla - v 15:30 se sejdeme u kříže v Pustých. Zveme rodiče, děti (i v kočárku) s lampičkami nebo lampiony. Průvodem se přesuneme do kostela, kde proběhne krátká pobožnost u jesliček. Společnou modlitbou poděkujeme Kristu za jeho příchod, že nám přinesl světlo a přichází jako světlo světa.
 • Zveme na pobožnosti u jesliček na zakončení vánoční doby v neděli 12.1.: V Olešné se sejdeme ke společnému Bdění u jesliček ve 14:30 hod. Zveme děti, aby si připravily básničky nebo písničky, kterými udělají Ježíškovi i druhým radost.
 • Setkání farní charity bude v neděli 12.1. v 18:00 hod. na faře v Rad. Svratce.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Rad. Svratce v pátek 17.1. v 17:00 hod.
 • Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. sv. přijímání bude v Olešné ve čtvrtek 16.1. po mši sv.
 • K příspěvku na adopci na dálku na zajištění dalšího studijního roku indických dětí je třeba ještě vybrat v R. Svratce 1 700 Kč.
 • 12. Ples farní charity se koná v kulturním domě v Jámách v sobotu 25.1.2014. Bude hrát Bobrůvanka. Velmi vítané jsou příspěvky do tomboly, které můžete dát na faru v Rad. Svratce a Olešné. 
 • Farní tábor se plánuje přibližně v rozmezí od 28.6. do 17.7. Bude trvat 10 dní. Přesný termín bude sdělen později.
 • Lístečky s úmysly mší sv. vraťte vyplněné do zákristie, abychom neobsazené termíny mohli nabídnout dalším zájemcům.
 • Další Pouť Nový Jeruzalém bude v pondělí 13.1.2014 ve Velkém Meziříčí. Program začne v 17:00 hod. Hl. celebrantem je P. Martin Pernička, farář ve Zvoli, Rozsochách a Rožné.

„DOBRÉ SKUTKY JSOU ČLÁNKY, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ ŘETĚZ LÁSKY“. 

Všem farníkům a přátelům přejeme 
požehnané vánoční dny
pallotini

Poselství svatého otce Františka ke světovému dni míru 1. ledna 2014

1. Leden 2014 - 12:54

Bratrství jako základ míru a cesta k němu

1. Ve svém prvním Poselství ke Světovému dni míru toužím obrátit se ke všem, k jednotlivcům i k národům, a popřát jim život naplněný radostí a nadějí. V srdci každého muže a každé ženy totiž sídlí touha žít plným životem, k němuž patří nepotlačitelný sen o bratrství, které vede člověka ke společenství s druhými. V nich nacházíme nikoli nepřátele a konkurenty, ale bratry, jež máme přijímat a ujímat se jich.

Stránky

Sdílet na signálech