Motto týdne

"Jeden lotr na kříži přijal svůj kříž a přijal ho do království, druhý chtěl být osvobozen a přijat nebyl..."

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Slavnost Ježíše Krista Krále

24. – 30. Listopad 2013
 • Dnešní sbírka (neděle 24.11.) je v obou farnostech věnována na opravy.
 • Dnes odpoledne (v neděli 24.11.) od 17:00 hod. zveme do kulturního domu v Řečici na přednášku pana Ing. Josefa Tučka: „Má v dnešní společnosti, založené na poznatcích moderní vědy, opodstatnění víra v Boha?“
 • Mše svatá v Rad. Svratce v pondělí ani v úterý nebude. Mše sv. v Nové Vsi se přesouvá z úterý na středu na 16:30 hodin.
 • Středeční adorace v RS bude na poděkování za plody Roku víry.
 • Ve čtvrtek 28.11. bude v Olešné pohřeb pana Jaroslava Hemzy z Olešné, a proto večerní mše sv. ani biblická hodina nebudou. Úmysl mše sv. za Annu Skalníkovou, Františka Skalníka, celou přízeň a Jaroslava Roseckého se přesouvá na pátek 6.12.
 • Kněžská rekolekce bude v Novém Městě na Mor. ve čtvrtek 28.11. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • V sobotu 30.11. pořádá Kopretina v Rad. Svratce Duchovní obnovu pro ženy vedenou P. Markem Dundou.
 • Pouť mládeže do Českého Krumlova: odjezd v pátek 29.11. v 15:30 hod. od fary v RS, příjezd v neděli 1.12. k faře v RS v odpoledních hodinách (kolem 16:00 hod.). S sebou: 500 Kč na dopravu a pobyt + kapesné, jídlo (zajišťuje si každý sám), spacák, karimatku, růženec, kancionál, dobrou náladu :-).
 • Příští nedělí začíná adventní doba. Při mších svatých v Rad. Svratce, Olešné i Nové Vsi zažehneme první svíci na adventním věnci a budou požehnány adventní věnce, které si můžete donést a položit před oltář.
 • Úmysly mší sv. v Rad. Svratce na neděle 15.12. a 22.12. zatím nebyly nahlášeny. Pokud nebudou lístečky v tomto týdnu odevzdány, budou volné úmysly dány k dispozici dalším zájemcům.

Všem farníkům přejeme krásnou neděli 
pallotini

Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

17. – 23. Listopad 2013
 • Středeční adorace v RS bude za všechny, kteří se věnují církevní hudbě. Budeme jim vyprošovat Boží požehnání.
 • Další setkání biřmovanců bude společné v pátek 22.11. v Rad. Svratce a začne mší svatou v 18:30 hod. Rodiče prosíme, aby dohlédli na účast svých dětí a pomohli jim s dopravou. Mládež se ještě může přihlásit na Pouť mládeže do Českého Krumlova ve dnech 29.11. – 1.12. 
 • Slavnost Ježíše Krista Krále bude v celé církvi spojena se slavnostním zakončením Roku víry, který jsme prožívali. V tuto neděli (24.11.) si můžete s sebou na mše sv. donést Písmo svaté nebo katechizmus a na závěr bohoslužby budou tyto knihy požehnány. 
 • Sbírka příští neděli bude v obou farnostech věnována na opravy.
 • Kopretina v Rad. Svratce zve na Duchovní obnovu pro ženy s Markem Dundou v sobotu 30.11. Přihlásit se můžete v Kopretině tel.: 739 389 209 do 22.11.
 • Vzadu na stolku najdete Průvodce adventem. Cena je 10 Kč a můžete dát peníze do sbírky.
 • Připravené adventní věnce budou požehnány při mších svatých v neděli 1.12. Mše sv. bude také v Nové Vsi.
 • V pondělí 25.11. mše sv. v Rad Svratce nebude, bude v úterý 26.11. v 17:30 hod.
 • Biblická hodina v Oš: evangelium na Slavnost Krista Krále Lk 23,35-43
 • Připravené adventní věnce budou požehnány při mších svatých v neděli 1.12. Mše sv. bude také v Nové Vsi.

POZVANKY NA PŘEDNÁŠKY/prezentace

1) Radešínská Svratka (farní sál) pátek 22. listopadu od 19:30 hodin setkání určené hlavně pro mládež. "Velikost Božího stvoření." Bude trvat asi 2 hodiny a bude zaměřená na témata: - opodstatněnost víry v dnešním světě: - odsunula současná věda víru do ústraní?: - dává nám Bůh nějak vědět o tom, že je? (Ing. J. Tuček)

2) Mexico. Neděle 24. listopadu 2013 od 17:00 hodin. Podle zájmu přístavba nebo sál kulturního domu v Řečici. Téma: Má v dnešní společnosti, založené na poznatcích moderní vědy, opodstatnění víra v Boha? Popis: Na základě některých jevů v mateřské farnosti, si musel přednášející položit řadu otázek, na které se upřímně snažil najít odpovědi. Délka 2 hodiny. (Ing. Josef Tuček)
Srdečně zveme...

Všem farníkům a návštěvníkům naších stránek 

přejeme krásnou a požehnanou neděli

 

Stránky

Sdílet na signálech