Motto týdne

"Jeden lotr na kříži přijal svůj kříž a přijal ho do království, druhý chtěl být osvobozen a přijat nebyl..."

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Proč by křesťané neměli slavit Halloween

5. Listopad 2013 - 17:44

Blíží se Svátek všech svatých a i jemu předcházející svátek Halloween. Mnoho lidí považuje účast na Haloween párty za naprosto nevinnou zábavu. Nicméně historie a význam tohoto svátku svědčí o opaku.

Význam

Haloween je slovo převzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day, což doslova znamená předvečer všech svatých. 

Ohlášky z 31. neděle v mezidobí

3. – 9. Listopad 2013
 • Do 8.11. zveme na mše sv., kterých bude víc než obvykle v souvislosti s možností získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Farníky prosíme, aby této možnosti využili. Na některé mše sv. jsou ještě volné úmysly, můžete se domluvit s kněžími.
 • Mše sv. za zemřelé kněze, kteří v našich farnostech působili budou slouženy: v Radešínské Svratce v úterý (5.11.) v 17:30 a v Olešné ve středu (6.11.) v 17:30. Srdečně zveme. 
 • Omlouváme se za chybu na lístečcích kde je páteční mše sv. Radešínské Svratce uvedena na 18:00, je to chyba. V pátek (8.11.) jak v Olešné, tak i v Radešínské Svratce mše sv. budou od 18:30 hodin. Na tyto mše sv. zveme samozřejmě kandidáty k biřmování, kteří budou mít přípravu.
 • Sbírky na opravy minulou neděli (27.10.) činily v Rad. Svratce 12 230 Kč a v Olešné 7 977 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • V pondělí 4.11. bude v Rad. Svratce v 17:30 hod. mše sv. s promluvou pro děti. Zveme děti z Rad. Svratky, Nové Vsi a Řečice.
 • V úterý v Radešínské Svratce na faře se uskuteční setkání katechetů.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude na zvláštní úmysly farníků.
 • Setkání biřmovanců bude v pátek 8.11. V Rad. Svratce začne mší sv. v 18:30 a v Olešné také v 18:30 hod. mší sv.
 • V neděli 10.11. v 18:00 je setkání zástupců farní Charity v Rad. Svratce.
 • Biblická hodina v Olešné evangelium na 32. neděli v mezidobí Lk 20, 27-38
 • Další Pouť Nový Jeruzalém bude ve středu 13.11. v Měříně. Program začne v 17:00 hod. Hl. celebrantem je Mons. Pavel Posád, světící biskup v Českých Budějovicích.

Všem farníkům přejeme krásnou podzimní neděli

pallotini

Stránky

Sdílet na signálech