Motto týdne

"Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov."

Mt 6, 7

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z neděle 2. února 2014 /Svátek Uvedení Páně do chrámu/

2. – 8. Únor 2014
 • V pondělí 3.2. bude mše sv. pro děti v kostele v Rad. Svratce, zveme děti, rodiče, prarodiče. Malá scholička se opět sejde od 16:15 hod. na faře. Rodiče prosíme, aby s dětmi připravili doma přímluvy, které děti při mši sv. přečtou.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání a za rodiny, ve kterých vyrůstají.
 • Nemocné navštívíme v Rad. Svratce a Řečici v pátek 7.2. od 8:30 hod.
 • Setkání prvokomunikantů v Rad. Svratce bude opět v pátek 7.2. v 17:00 hod. (v RS také v pátek 14.2. v 17:00 hod.)
 • Další Nikodémova noc bude v pátek 7.2./1. pátek v měsíci/ setkejme se s Kristem při adoraci, ve svátosti smíření, v osobní modlitbě. Srdečně zveme...
 • Další setkání biřmovanců bude v pátek 7.2. Začne v obou farnostech mší sv. v 18:30 hod.
 • V Olešné do neděle 9.2. probíhá 2. kolo voleb do farní rady. Volební lístky si můžete vyzvednout v kostele vzadu na stolečku.
 • Nemocné navštívíme v Olešné a v Křídlech ve čtvrtek 6.2. od 9:30 hod.
 • Biblická hodina v Oš: evangelium 5. neděle v mezidobí Mt 5,13-16 
 • Setkání prvokomunikantů v Oš bude opět ve čtvrtek 6.2. po mši sv.
 • V pátek 7.2. bude v Olešné před mší sv.od 17:30 hod. výstav Nejsvětější Svátosti.

„Bůh a život v Bohu by měli být vzorem pro moji zbožnost. Děláme to opačně. Boha si modelujeme podle vlastních představ a svoji zbožnost jako tu jedinou pravou vnucujeme ostatním.“

otcové pallotini

Slovo, které uzdravuje

26. Leden 2014 - 22:52

Píše se rok 1949. Josef Korbel se chystá spolu s rodinou k odjezdu do Jižní Afriky. On i jeho manželka tam mají začít misijní práci. Den před odjezdem je však Josef zatčen agenty StB a uvězněn. Je přesvědčen, že ho záhy propustí. Jistě se jedná o omyl, vždyť nespáchal žádný zločin.

Stránky

Sdílet na signálech