Motto týdne

"Vděčnost je vůní lidského a křesťanského života."

Pius XII

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

K Roku víry

10. Listopad 2013 - 17:26

Každému z nás se na naší osobní cestě víry Bůh dává postupně poznat takový, jaký je. Právě tím nás osvobozuje od všech karikatur, kterými jsme Boha často deformovali. Boží slovo má tu moc nám být v tomto směru velikou pomocí. Prožíváme „Rok víry“, který je příležitostí, abychom svoji víru očistili a prohloubili. Každý z nás si může sepsat takové osobní krédo, které mu pomůže uchovat si krásné okamžiky, kterým ho Pán oslovil v srdci a dal se mu více poznat takový, jaký ve skutečnosti je. Zde nabízíme pro inspiraci jednu takovou ukázku osobního vyznání víry, které vzniklo z modlitby nad Slovem Božím.

Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

10. – 16. Listopad 2013
  • Dnes (v neděli 10.11.) v 18:00 je setkání zástupců farní Charity v Rad. Svratce.
  • Další Pouť Nový Jeruzalém bude ve středu 13.11. v Měříně. Program začne v 17:00 hod. Hl. celebrantem je Mons. Pavel Posád, světící biskup v Českých Budějovicích.
  • Středeční adorace v RS bude za občany Rad. Svratky a zastupitele obce. 
  • Mše sv. v sobotu v Nové Vsi a v Řečici budou od příštího týdne stejně jako ve všední den v 17:30 hod.
  • Biblická hodina v Oš evangelium na 33. neděli v mezidobí Lk 21, 5-19
  • Příští neděli 17.11. v 10:00 hod. bude v Olešné mše sv. s promluvou pro děti. Zveme děti i jejich rodiče.
  • Mládež zveme na Pouť mládeže do Českého Krumlova ve dnech 29.11. – 1.12. Doprava auty. Ubytování je zajištěno na poutním místě Kájov. Přihlásit se můžete u animátorů nebo ve farní kanceláři. Doprovod zajišťují animátoři a kněz.
  • Slavnost Ježíše Krista Krále bude v celé církvi spojena se slavnostním zakončením Roku víry, který jsme prožívali. V tuto neděli (24.11.) si můžete s sebou na mše sv. donést Písmo svaté nebo katechizmus a na závěr bohoslužby budou tyto knihy požehnány.

Všem farníkům přejeme krásnou neděli 

pallotini

Víra je naším celoživotním společníkem, díky ní můžeme

vnímat úžasná díla, jež pro nás Bůh činí.

Stránky

Sdílet na signálech