Motto týdne

"Neexistuje žádný skutečný mír bez spravedlnosti, pravdy a solidarity."

Jan Pavel II.

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z neděle 19. ledna 2014

19. – 25. Leden 2014
 • Ve středu připadá liturgická památka sv. Vincence Pallottího, zakladatele Společnosti katolického apoštolátu, čili našeho řadu. Na slavení děkovné mše sv. jste srdečně zváni. 
 • V pátek se opět sejdeme s kandidáty k biřmovaní. Setkání začne mši sv. v 18:30 kostele. 
 • Během tříkrálové sbírky se vybralo: v RS 16 350 Kč, v Ře 22 133 Kč, v Nové Vsi 36 720 Kč. Děkujeme za vaši štědrou pomoc.
 • Představení dětí, které letos půjdou k 1. sv. přijímání, bude v Rad. Svratce v neděli 2.2. při mši sv. v 8:30 hod. Rodiče prosíme, aby si udělali čas a zúčastnili se mše sv. Probíhá příprava na 1. sv. přijímání, které je v plánu v Rad. Svratce v neděli 1.6. 
 • Mše sv. v Řečici bude v sobotu sobotu 25.1. v 8:00 ráno.
 • Dnes končí 1. kolo voleb do farní pastorační rady farnosti Olešná. Ještě po mši sv. můžete vyplnit lístek s návrhy kandidátů za svou obec a vhodit ho do volební urny. Propiska je v zákristii. Díky vašemu návrhu bude ve 2. kole možný výběr z více kandidátů.
 • V pátek bude další setkání biřmovanců. Začátek v 19:30 na faře. 
 • S hospodařením farnosti za uplynulý rok se můžete podrobně seznámit na nástěnce v předsíni kostela.
 • Během tříkrálové sbírky se vybralo: v Olešné 11 070 Kč, v Křídlech 13 750 a v Zubří 17 300 Kč a v Nové Vsi 36 720 Kč. Děkujeme za vaši štědrou pomoc.
 • Biblická hodina v Oš: evangelium na 3. neděli v mezidobí Mt 4,12-23 
 • Mše sv. v Zubří bude v sobotu 25.1. v 16:30 hod.
 • Představení dětí, které letos půjdou k 1. sv. přijímání, bude v Olešné v neděli 2.2. při mši sv. v 10:00 hod. Rodiče prosíme, aby si udělali čas a zúčastnili se mše sv. Probíhá příprava na 1. sv. přijímání, které je v plánu v neděli 8.6. v Olešné.
 • Den zasvěceného života budou zasvěcené osoby slavit s o. biskupem v sobotu 1.2.2014. Prosíme o modlitbu o zasvěcené osoby a nová povolání.
 • Výtěžek Farního charitního plesu, který se koná v sobotu 25.1. v Jámách, bude věnován na nutnou opravu farního kostela Všech svatých v Rané u Loun, kde působí rodák z jamské farnosti P. Josef Peňáz. Velmi vítané jsou příspěvky do tomboly, které můžete dát na faru v RS a Oš. 
 • Ti, kteří chtějí uzavřít svátost manželství v letošním roce, a chtěli by absolvovat odbornou přípravu, ať se přihlásí na faru. Společná část představuje 3 setkání a pak budou setkání individuální s každým párem snoubenců.
 • Při sbírce mobilů na podporu misií se vybralo se 100 mobilů. Děkujeme za podporu této věci.
 • Pozvánka pro ministranty: v termínu jarních prázdnin 10. – 16.3.2014 o. Jozef plánuje 2 až 3 denní výlet na severní Moravu. Nahlásit se můžete u o. Jozefa. Cena symbolických 100 Kč.

„Pán požehá svůj lid pokojem. Soupeřte mezi sebou o to, kdo nejvíc miluje Boha. Dbejte, aby Vás nikdo nepředběhl v dobrých skutcích a lasce.“

Sv. Vincenc Pallotti

Vše dobré Vám přejí otcové pallotini

Činit co chce Bůh

12. Leden 2014 - 16:44

slovo faráře

Známý kněz a spisovatel Marek Orko Vácha ve své jedné knížce napsal: „Dobré skutky nemáme činit proto, aby si nás druzí všimli, ani z důvodu skryté evangelizace, ani z jiného důvodu. Dobro se má dělat, protože je dobré, jen tak, pro radost květinám a motýlům. Vysvětlením lásky je láska. Dobro má být vykonáno pro dobro samotné.“ Zase na jiném místě tentýž autor dodává: „Naše těžká práce je často jen útěk nebo přestrojená lenost. Nejde vůbec o to, konat dobro, ale to dobro, které chce teď Bůh.“

Stránky

Sdílet na signálech