Motto týdne

"Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov."

Mt 6, 7

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 27. neděle v mezidobí

6. – 12. Říjen 2013
 • Poděkování za farní pouť v Radešínské Svratce – za mytí oken, výzdobu kostela, ministrantům a všem za účast a ženám za buchty donesené na faru, zpěvákům, varhaníkům a schole.
 • Sbírky minulou neděli (29.9.) činily ve farnosti Radešínská Svratka 27 800 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Středeční adorace v Radešínské Svratce bude na poděkování za farní prázdninové aktivity Tábor, TYNAF a pěší pouť na Velehrad a za požehnání pro ty, kteří se na nich podíleli.
 • V sobotu 12.10. se uskuteční potáborové setkání. Zveme všechny letošní účastníky, animátory a vedoucí. Program začne v Radešínské Svratce na faře ve 13:00 hod. Všechny srdečně zveme.
 • Sbírky na opravy minulou neděli (29.9.) činily ve farnosti Olešná 6 450 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Biblická hodina v Olešné evangelium na 28. neděli v mezidobí Lk 17, 11-19
 • V neděli 6.10. slaví svůj svátek otec Artur. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Časy bohoslužeb se budou měnit už v týdnu od 14.10. (tedy o 14 dní dříve než nastane posun času).
 • Setkání biřmovanců bude v pátek 11.10. po mši sv. v 18:30 v Rad. Svratce a v Olešné v 19:30 hod. na faře.
 • Dnes odpoledne (v neděli 6.10.) zveme do Slavkovic na poutní mši svatou v 15:00 hod. ke sv. Faustyně. Hlavním celebrantem bude Mons. Karel Herbst, SDB, pomocný biskup arcidiecéze pražské.
 • V pondělí 14.10. zveme do Jam na pouť Nový Jeruzalém. Program začne v 18:00 hod. Hl. celebrantem je P. Petr Dokládal, farář ve Starém Jičíně.
 • Běží výuka náboženství! Upozorňujeme zvláště starší žáky a jejich rodiče, prosíme, aby dohlédli, jestli jejich děti chodí pravidelně.
 • POZVÁNKA: Ahoj všichni, chci vás a vaše hochy srdečně pozvat v neděli 13.10. v 15. hodin do kostela sv. Kunhuty do Nového Města na Moravě. Přijede tam otec Marek Dunda s partou kluků, kteří si říkají Soluňáci - po sv. Cyrilovi a Metodějovi - a chtějí místním klukům představit své společenství. Otec Marek kluky vede už mnoho let a přijímá chlapce již od útlého věku (na tábor jezdí i čtyřletí). Říká, že muž má být nositel víry v rodině a v tomto duchu hochy vede - k modlitbě, k práci, k lásce k Bohu a k bližním...  Přijďte. Setkání se Soluňáky ve vás zanechá hlubokou stopu. Pozvěte ostatní rodiny, o kterých víte, že mají chlapce a že by to pro ně mohlo být přínosem...

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

29. Září – 5. Říjen 2013
 • Dnešní sbírka (29.9.) je věnována na opravy ve farnostech.
 • V pondělí 30.9. v 18:30 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. pro děti zvlášť děti, ministranty a rodiče. Vezměte s sebou i své kamarády.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za členy živého růžence a za nové členy.
 • Nemocné navštívíme v Rad. Svratce a v Řečici v pátek 4.10. od 8:30 hod.
 • V sobotu 12.10. se uskuteční potáborové setkání. Zveme všechny letošní účastníky, animátory a vedoucí. Program začne v Rad. Svratce na faře ve 13:00 hod. Všechny srdečně zveme.
 • Ve středu při mši sv. v 15.00 hod. se rozloučíme s naším zesnulým farníkem panem Václavem Mahlem z Radešínské Svratky. Bože náš Otče buď milosrdný pro nás a pro naše zemřelé nyní i navěky…
 • Biblická hodina v Olešné evangelium na 27. neděli v mezidobí Lk 17, 5-10
 • Nemocné navštívíme v Olešné a Zubří ve čtvrtek 3.10. od 9:00 hod.
 • Na první pátek v měsíci 4.10. bude v Olešné adorace v 17:30 hod. a po ní v 18:30 mše sv.
 • V Rad. Svratce bude opět Nikodémova noc na první pátek v měsíci 4.10. Máte možnost zahájit devět prvních pátků (do Slavnosti Božského Srdce Páně – říjen-červen).
 • V neděli 6.10. zveme do Slavkovic na poutní mši svatou v 15:00 hod. ke sv. Faustyně. Hlavním celebrantem bude Mons. Karel Herbst, SDB, pomocný biskup arcidiecéze pražské.
 • V pondělí 14.10. zveme do Jam na pouť Nový Jeruzalém. Program začne v 18:00 hod. Hl. celebrantem je P. Petr Dokládal, farář ve Starém Jičíně.
 • Upozorňujeme na 2. ročník konference “Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením”, která se bude konat dne 17. října 2013 v Brně. Na konferenci zazní mimo jiné příspěvek o problémech spojených s pohřbíváním dětí po potratu a dětí mrtvorozených. Účastníci se rovněž mohou těšit na příspěvek představující chyby v nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky týkajícího se (ne) přípustnosti interrupcí. Další informace a registrace viz web konference: http://nejmensiznas.cz/.

Stránky

Sdílet na signálech