Motto týdne

"Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí."

Jan XXIII.

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

29. Září – 5. Říjen 2013
 • Dnešní sbírka (29.9.) je věnována na opravy ve farnostech.
 • V pondělí 30.9. v 18:30 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. pro děti zvlášť děti, ministranty a rodiče. Vezměte s sebou i své kamarády.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za členy živého růžence a za nové členy.
 • Nemocné navštívíme v Rad. Svratce a v Řečici v pátek 4.10. od 8:30 hod.
 • V sobotu 12.10. se uskuteční potáborové setkání. Zveme všechny letošní účastníky, animátory a vedoucí. Program začne v Rad. Svratce na faře ve 13:00 hod. Všechny srdečně zveme.
 • Ve středu při mši sv. v 15.00 hod. se rozloučíme s naším zesnulým farníkem panem Václavem Mahlem z Radešínské Svratky. Bože náš Otče buď milosrdný pro nás a pro naše zemřelé nyní i navěky…
 • Biblická hodina v Olešné evangelium na 27. neděli v mezidobí Lk 17, 5-10
 • Nemocné navštívíme v Olešné a Zubří ve čtvrtek 3.10. od 9:00 hod.
 • Na první pátek v měsíci 4.10. bude v Olešné adorace v 17:30 hod. a po ní v 18:30 mše sv.
 • V Rad. Svratce bude opět Nikodémova noc na první pátek v měsíci 4.10. Máte možnost zahájit devět prvních pátků (do Slavnosti Božského Srdce Páně – říjen-červen).
 • V neděli 6.10. zveme do Slavkovic na poutní mši svatou v 15:00 hod. ke sv. Faustyně. Hlavním celebrantem bude Mons. Karel Herbst, SDB, pomocný biskup arcidiecéze pražské.
 • V pondělí 14.10. zveme do Jam na pouť Nový Jeruzalém. Program začne v 18:00 hod. Hl. celebrantem je P. Petr Dokládal, farář ve Starém Jičíně.
 • Upozorňujeme na 2. ročník konference “Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením”, která se bude konat dne 17. října 2013 v Brně. Na konferenci zazní mimo jiné příspěvek o problémech spojených s pohřbíváním dětí po potratu a dětí mrtvorozených. Účastníci se rovněž mohou těšit na příspěvek představující chyby v nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky týkajícího se (ne) přípustnosti interrupcí. Další informace a registrace viz web konference: http://nejmensiznas.cz/.

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

1. – 8. Září 2013
 • Pan děkan Jurnečka poslal poděkování za pomoc pro postižené povodněmi na Litoměřicku, Děčínsku a Mělnicku. Za farnost Olešná a Rad. Svratka bylo odesláno 30 000 Kč a za Farní charitu také 30 000 Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • Po prázdninách opět začne setkávání scholičky. Zveme všechny děti, které rády zazpívají a zahrají Pánu Bohu nejen na faře a v kostele. První setkání bude v pondělí 2.9. v 17:15 hod. na faře v RS. Proto, jako obvykle půjdeme na mši sv. Kamarády a spolužáky vezměte s sebou.
 • Středeční adorace v RS bude za mír a usmíření v Sýrii.
 • V Zubří bude mše sv. v sobotu 7.9. v 17:30 hod. u příležitosti památky Narození Panny Marie.
 • Na pouť do Třeboně, která se uskuteční v úterý 10.9., je ještě 13 volných míst. Můžete tak navštívit zámek v Třeboni a také pivovar Radegast (což potěší zvlášť muže). Přihlásit se můžete ve farní kanceláři v Rad. Svratce (tel.: 566 673 331 nebo 739 389 238). Autobus pojede 5:50 od Billy v N. Městě, 5:55 z Nové Vsi na Pinduli, 6:00 z Rad. Svratky a 6:10 z Hlinného.
 • Výuka náboženství ve školách i na farách začne v týdnu od 16. září. Rozpis najdete na nástěnkách.
 • V září začne roční příprava na biřmování. Přihlášené prosíme, aby počítali s tím, že se příprava bude konat dvakrát za měsíc. Starší mládež – animátory (kteří dosáhli alespoň 20 let a kteří chtějí pomoc s přípravou) prosíme, aby se přihlásili u o. Józefa.
 • Společenství živého růžence zve ty, kdo by se chtěli zapojit do každodenní modlitby jednoho desátku růžence na společný úmysl. V současné době je 6 míst volných a přihlásit se můžete ve farní kanceláři v RS nebo u paní Věry Vítkové.
 • V sobotu  5.10.2013  ve 12:30 hod. chtějí v kostele sv. Václava a Vojtěcha v Rad. Svratce přijmout svátost manželství pan Jiří Kříž, narozený 24.6.1984 v Novém Městě na Moravě, bytem Hlinné 46, a slečna Jitka Žáková, narozená 16.6.1986 v Novém Městě na Mor., bytem Řečice 153. Kdo by věděl okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.
 • Pouť Nový Jeruzalém bude v pátek 13.9. od 18:00 hod. v Radostíně nad Oslavou.

Požehnanou neděli přejí pallotini

Stránky

Sdílet na signálech