Motto týdne

"Křesťan nemůže přemýšlet o svém poslání, aniž by jej pojal jako cestu ke svatosti, „neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3)."

Papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

20. neděle v mezidobí

19. – 25. Srpen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme:
  Pondělí: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
  Úterý: Památka sv. Pia X., papeže
  Středa: Památka Panny Marie Královny
  Pátek: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  Sobota: Sobotní památka Panny Marie
 • Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu různým způsobem pomohli při přípravě Nového Jeruzaléma v Olešné. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost a ochotu. Ať sám Pán je pro vás největší odměnou.
 • 18. cyrilometodějská pouť na Velehrad: Před-etapa vychází dnes (v neděli 19.8.) ve 13:30 hod. z Rad. Svratky. Končí na Vítochově v 19:00 hod. mší svatou. Úvodní etapa bude pokračovat z Vítochova v pondělí 20. 8. ve 12:00 hod.
 • V sobotu 25.8. v 8:00 hod. bude mše sv. v Zubří. Srdečně zveme.
 • Příští neděli 26. 8. bude sbírka ve farnosti Rad. Svratka věnována na nové topení a v Olešné na opravy.
 • V neděli 26.8. po mši svaté v Rad. Svratce zveme na faru na společné posezení u dobré kávy.
 • XIV. pouť na Kalvárii v Řečici se uskuteční v neděli 26.8. Začátek je v 15:00 hod. u kapličky v Řečici, kde začne modlitba křížové cesty a kolem 16:30 hod. mše sv. Hl. celebrantem bude o. Josef Gruba, SAC. S tohoto důvodu nebude mše sv. v sobotu 25.8.
 • V sobotu 1. září zveme na 15. diecézní pouť rodin do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelenou Horu do Žďáru nad Sázavou. Letos půjde o skutečné putování, a to ze čtyř míst – z Obyčtova, ze Slavkovic, ze Sázavy a ze Žďáru nad Sázavou z kostela sv. Prokopa. Pontifikální mši svatou bude v 16:00 hod. sloužit biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku.
 • Kruh živého růžence farnosti Rad. Svratka zve mezi sebe nové osoby, které by se chtěly připojit ke společné modlitbě. Členové živého růžence se zavazují denně modlit jeden daný desátek, na stejné úmysly, který obdrží na začátku každého měsíce. Podrobnosti a informace u o. Mariusze.
 • Informujeme, že ve Slavkovicích je možnost pravidelné sv. Smíření, a to po celý rok v sobotu a v neděli od 14:00 do 17:00 hod., 1. a 3. sobotu v měsíci od 10:00 do 17:00 hod., 4. čtvrtek měsíce během Nikodémovy noci od 20:30 do 23:00 hod. Ve farnosti Rad. Svratka a Olešná sv. zpověď je podle možnosti kněze 30. minut přede mší sv. nebo po domluvě po mši sv. Srdečně vás zveme.

Všem farníkům a hostům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

19. neděle v mezidobí

12. – 18. Srpen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: v úterý: památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; ve středu: Slavnost Nanebevzetí Panny;
 • V pátek, tj. 10.8. se ukončil TYNAF - týden pro děti na faře. Děkujeme všem, kteří ho připravili a vedli. Především Jiřímu Trávníčkovi, který byl hlavním vedoucím. A ostatním také děkujeme za modlitbu.
 • V úterý 14.8. zveme do Olešné na mariánskou pobožnost Nový Jeruzalém. Program začne v 18:00 hod. Hlavním celebrantem mše sv. bude novokněz brněnské diecéze, o. Tomáš Marada. Z tohoto důvodu mše sv. v Nové Vsi z úterý 14.8. bude přesunuta na středu 15.8. v 19:00 hod. Prosíme ochotné ženy o napečení koláčků a přinesení v úterý 14.8. do 18:00 hod. na faru v Olešné.
 • Ve středu 15.8. slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek. V Rad. Svratce mše sv. bude v 18:00 hod. a v Nové Vsi v 19:00 hod. V Olešné budeme slavit vigilii této slavnosti v úterý 14.8.
 • Ve čtvrtek 16.8. ve 20:00 hod. zveme do Rad. Svratky na další Večer chval spojený s adorací Nejsvětější svátosti.
 • Připomínáme poutě třetích sobot v měsíci k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Zveme na sobotu 18.8. v 17 hod. na mši svatou, kterou bude sloužit o. Przemyslav Krakowczyk, pallotin z Varšavy. Celoroční informace o poutích ve Slavkovicích, mší svatých a svátosti smíření jsou k dispozici na plakátku ve venkovní a také vnitřní nástěnce.
 • Jáhen L. Kinc zve na pěší pouť na Velehrad, která se uskuteční ve dnech od 20. do 25.8. V neděli 19.8. v 13:30 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970).
 • V neděli 26.8. zveme na XIV. pouť na Kalvárii v Řečici. Začátek je v 15:00 hod. u kapličky v Řečici, kde začne modlitba křížové cesty a kolem 16:30 hod. mše sv. Hl. celebrantem bude o. Józef Gruba, SAC.
 • V neděli 26.8. po mši svaté zveme na faru na společné posezení při dobré kávě.
 • V sobotu 18.8.2018 v 11:00 hod. chtějí v kostele sv. Václava v Rad. Svratce uzavřít sňatek pan Jiří Dvořák, bytem Olešná a slečna Adéla Hronová, bytem Radešínská Svratka. Kdo by věděl okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech