Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

Boží hod svatodušní

20. – 26. Květen 2018
 • Dnešní sbírka v neděli 20.5. je ve farnosti věnována na charitativní účely.
 • Dnes odpoledne v neděli 20.5. ve 13:30 hod. srdečně zveme na pouť matek na Kalvárii v Řečici. Sejdeme se ve 13:30 hod. u kapličky.
 • Společné posezení na farní zahradě v Rad. Svratce pro letošní prvokomunikanty a jejich rodiče bude dnes, v neděli 20.5. v 16:00 hod. Doneste si s sebou nápoje, koláče a cukroví, ostatní bude zajištěno.
 • V měsíci květnu pamatujme na májovou pobožnost. Pokud bude mše sv., tak litanie k Panně Marii bude po mši svaté. V další dny májová pobožnost bude v 19:00 hod. Pamatujme i na tuto modlitbu v našich rodinách.
 • Kdo by ještě měl zájem o pouť do Křtin, na Vranov u Brna, do Sloupu a Šošůvky, ať se po mši sv. zapíše na seznam vzadu v kostele. Pouť se uskuteční zítra, tj. v pondělí 21.5. Máme ještě 20 míst volných. Odjezd autobusu bude v 7:30 hod. od školy v Řečici, v 7:40 hod. od kulturního domu v Rad. Svratce, v 7:45 hod. z Nové Vsi (na Pinduli), v 7:50 hod. z Olešné. Cena za dopravu a oběd je 350 Kč. Z důvodu poutě nebude mše sv. v pondělí v Rad. Svratce.
 • Ve středu 23.5. naše farnost Radešínská Svratka bude prožívat adorační den. Takový den se koná v každé farnosti jednou za rok a má dané pevné datum. Adorace Nejsvětější svátosti bude od 8:00 hod. do 18:00 hod. Prosíme zapište se na seznam vzadu v kostele, aby po celou dobu někdo bděl před Pánem Ježíšem.
 • Květnová kněžská rekolekce bude 24.5. výjimečně v Bystřici nad Pernštejnem. Mše sv. v 8:30 hod.
 • V sobotu 26.5. v 17:00 hod. jste všichni srdečně zváni na sousedské posezení s dechovým orchestrem Z-UŠáci na výletiště do Nové Vsi. Za nepříznivého počasí bude program přesunutý do kulturního domu.
 • Příští neděli 27.5. v Rad. Svratce bude misijní neděle. Tento den mši sv. bude sloužit o. Günther Ecklbauer, oblát, který několik let pracoval jako misionář v Pákistánu. Po mši svaté se bude konat misijní jarmark, výtěžek bude věnován na misie v Pákistánu. Také po mši sv. bude přednáška s fotkami o. Günthera o Pákistánu a během toho bude možné ve farní kavárně ochutnat misijní kávu. V 17:00 hod. v kostele bude koncert scholy Nathanael z Radostína nad Oslavou. Své příspěvky do misijního jarmarku doneste na faru v Rad. Svratce již v sobotu 26.5., a to od 17:00 hod. do 19:00 hod. Upřímně vás prosíme, udělejte si tuto neděli čas a přijďte.
 • Setkání farní a ekonomické rady farnosti Rad. Svratka se uskuteční ve čtvrtek 24.5. v 19:00 hod.
 • Ve dnech od pátku 8.6. do neděle 10.6. se uskuteční III. Národní Kongres o Božím milosrdenství. Program Kongresu je na nástěnce před vchodem na kůr a zapisovat se můžete ještě dnes na seznam vzadu v kostele.
 • Informujeme, že 19. farní tábor bude Březině v termínu od 2. do 11.7. a jeho patronem bude sv. Vincenc Pallotti. Kdo by měl ještě zájem, může se přihlásit. Přihlášky jsou k dispozici pod kůrem.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

7. neděle Velikonoční

13. – 19. Květen 2018
 • Ještě dnes, v neděli 13.5. zveme do kostela v Rad. Svratce manžele na společné setkání. V 19:30 hod. modlitba růžence a po ní adorace Nejsvětější svátosti spojená s novénou k Duchu Svatému.
 • Od pátku 11.5. trvá novéna k Duchu svatému, kterou se modlíme každý den ve 20:00 hod. v kostele v Rad. Svratce. Už dnes vás zveme na vigilii Seslání Ducha svatého, která se uskuteční v kostele v Rad. Svratce v sobotu 19.5. v 20:00 hod. Na programu bude mše sv., adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou chvály a agape (přátelské posezení ve farním sálu). Na toto setkání zveme především ty, kteří se zúčastnili letošního kursu Nový Život, mládež, která se připravuje na svátost biřmování a všechny ostatní, kteří by chtěli zažít Boží přítomnost.
 • V měsíci květnu pamatujme na májovou pobožnost. Pokud bude mše sv., tak litanie k Panně Marii bude po mši svaté. V další dny májová pobožnost bude v 19:00 hod.
 • V pondělí 14.5. v 18:00 hod. zveme do kostela v Rad. Svratce na mši sv. děti, které přistoupily v neděli 13.5. k 1. sv. přijímání. Obdrží památku na tuto slavnost a také budou požehnány náboženské dárky, které k této příležitosti dostaly. Zároveň informujeme, že společné posezení na farní zahradě pro letošní prvokomunikanty a jejich rodiče bude v neděli 3.6. v 15:00 hod. a ne, jak bylo uvedeno na seznamu příprav v neděli 20.5. Za změnu termínu se omlouváme.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude v úterý 15.5. v kostele sv. Vavřince v Bohdalově. Program začne v 18:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Jiří Neliba z Kladna.
 • V pátek 18.5. v 19:00 hod. bude mše sv. v Olešné s promluvou pro děti. Přede mší svatou v 17:45 hod. bude na faře scholička.
 • V pátek 18.5. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • V sobotu 19.5. v den Slavnosti Panny Marie, Královny apoštolů zveme v 8:00 hod. na poutní mši sv. do kaple na faru v Rad. Svratce.
 • Příští neděli 20.5. bude sbírka ve farnosti na charitativní účely.
 • Třetí květnovou neděli, tj. 20.5. srdečně zveme na pouť matek na Kalvárii v Řečici. Sejdeme se ve 13:30 hod. u kapličky.
 • Jsou ještě volná místa na pouť starších do Křtin, na Vranov u Brna, do Sloupu a Šošůvky. Prosíme zapisujte se na seznam vzadu v kostele. Podrobnosti jsou na plakátku před kostelem. Pouť se uskuteční v pondělí 21.5. a cena za dopravu a oběd je 350 Kč.
 • Blíží se 1. misijní jarmark, který se uskuteční v neděli 27.5. po mši sv. v Rad. Svratce. Výtěžek bude věnován na misie v Pákistánu. Každý, kdo se chce ještě podílet na tomto díle, může přispět různými produkty, výrobky, pochoutkami a podobně. Zájemci ať se ozvou Ivaně Stehlíkové z Nové Vsi. Také tento den nás navštíví o. Günther Ecklbauer, oblát, který několik let pracoval jako misionář v Pákistánu.
 • Srdečně vás zveme ve dnech od pátku 8.6. do neděle 10.6. na III. Národní Kongres o Božím milosrdenství do Slavkovic. Program Kongresu je na nástěnce před vchodem na kůr a všechny zájemce prosíme, aby se do úterý 15.5. zapsali na seznam, který je vzadu v kostele na stolku. Je ještě hodně volných míst.
 • Informujeme, že setkání farní a ekonomické rady farnosti Rad. Svratka se uskuteční ve čtvrtek 24.5. v 19:00 hod. Do soboty 19.5. je možné posílat návrhy do programu na mailovou adresu farnosti: radesinskasvratka@dieceze.cz.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech