Motto týdne

"Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne."

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

29. neděle v mezidobí

21. – 27. Říjen 2018
 • V tomto tydnu si připomínáme: pondělí: památka sv. Jana Pavla II; úterý: památka sv. Jana Kapistránského; středa: památka sv. Antonína Marie Klareta; sobota: sobotní památka Panny Marie
 • Dnešní neděli 21.10. slavíme misijní neděli, jejíž součástí je sbírka věnovaná na potřeby misií. Po mši sv. vás zveme na faru na společnou kávu a přátelské setkání.
 • Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě svátosti biřmování v neděli 14.10. v Olešné a také se zúčastnili včerejší brigády (v sobotu 20.10.) kolem kostela. Pán Bůh záplat za vaši ochotu a štědrost.
 • Vzadu na stolku je zápis z poslední farní rady a program aktivit Kopretiny. Vezměte si je a přečtěte.
 • Informujeme, že nebudou mše sv. ve farnosti: dnes (v neděli 21.10.) v Řečici, v pondělí 22.10. v Rad. Svratce a v úterý 23.10. v Nové Vsi a v Olešné. Přijaté úmysly mší sv. v těchto dnech budou odslouženy mimo farnost.
 • Ve čtvrtek 25.10. v Novém Městě na Moravě bude kněžská rekolekce. V 8:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. mše sv. Srdečně vás zveme.
 • První setkání pro děti, které příští rok přistoupí k 1. sv. přijímání, a jejich rodiče bude v Rad. Svratce v pátek 26.10. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod. a pak bude pokračovat ve farním sále.
 • V sobotu 27.10. v 20:00 hod. vás zveme do kostela v Rad. Svratce na další Večer chval spojený s adorací Nejsvětější svátosti.
 • Mše sv. v Zubří v sobotu 27.10. bude v 8:00 hod. a mše sv. v neděli 28.10. v Nové Vsi bude v 17:00 hod.
 • Ze soboty 27.10. na neděli 28.10 se mění čas. Budeme spát o hodinu víc.
 • Příští neděli 28.10. sbírka ve farnosti Rad. Svratka bude určena na nový plynový kotel do farního sálu, který musíme vyměnit. Jeho výměna bude stát cca 90 000 Kč.
 • Příští neděli 28.10. sbírka ve farnosti Olešná bude věnována na opravy.
 • Blíží se listopad, měsíc, ve kterém vzpomínáme na zemřelé. Plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů je možné získat již od 25. října, pokud tak někdo nemůže učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11. po splnění obvyklých podmínek: přijetí svátosti smíření; eucharistie; modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas Maria či jiná modlitba). Předpokladem je úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu.
 • Vzadu v kostele na stolku jsou kalendáře na příští rok, jejichž nákupem podpoříme stavbu kostela bl. Marie Restituty v Brně Lesné. Cena za jeden kus je 70 Kč.
 • Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina v Rad. Svratce zve ženy na duchovní obnovu v sobotu 10.11. od 8:00 hod. s P. Václavem Hejčem a Annou Janů. Přihlášky do 1.11. na mobil 739 389 209 nebo 732 126 905. Podrobnosti na plakátku pod kůrem a na vývěsce před kostelem.
 • Evangelizační projekt GODZONE (www.tour.godzone.sk) pořádá večer plný chválové hudby a tance v pátek 16.11. Je organizovaná doprava autobusem ze Žďáru do Bratislavy. Kontakt a přihlášky na vecerychval.zdar@gmail.com.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý pracovní týden.
otcové pallotini

28. neděle v mezidobí

14. – 20. Říjen 2018
 • Ještě dnes, v neděli 14.10. v 19:30 hod. zveme na faru do Rad. Svratky manžele na společné setkání.
 • Vzadu na stolku je zápis z poslední farní rady. Vezměte si ho a přečtěte.
 • V měsíci říjnu pamatujme na každodenní modlitbu růžence. Především vyprošujme pro Církev dar jednoty, modleme se za ochranu rodin před vlivem různých moderních ideologií. Na závěr této modlitby se modleme modlitbu Pod ochranu Tvou se utíkáme a modlitbu ke sv. Michaelovi archandělovi.
 • Mše sv. v Rad. Svratce ze čtvrtka 18.10. bude přesunuta na středu 17.10. Podrobnosti máte na lístkách.
 • V pátek 19.10. se uskuteční další formační program pro děti naší farnosti Olešná. Na programu bude v 15:45 hod. scholička na faře, v 17:00 hod. mše sv. s promluvou pro děti a po mši sv. společný program pro děti. Tohoto dne nebude Biblická hodina pro dospělé.
 • V pátek 19.10. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce setkání děvčat a po mši sv. zveme na Biblickou hodinu.
 • V sobotu 20.10. zveme do Slavkovic na třetí sobotní pouť. Program začne v 16:00 hod. Mše sv. bude v 17:00 hod. Svátost smíření tento den bude od 10:00 do 17:00 hod.
 • V sobotu 20.10. od 8:00 hod. zveme ochotné muže na brigádu na dokončení prací kolem kostela v Olešné.
 • Zveme srdečně mládež (ti, kteří přijali svátost biřmování 14.10., ale i ostatní mladé) na společné setkání na faru do Rad. Svratky v sobotu 20.10. ve 20:00 hod.
 • Příští neděli 21.10. budeme slavit misijní neděli, jejíž součástí bude i sbírka věnovaná na potřeby misií.
 • První setkání pro děti, které příští rok přistoupí k 1. sv. přijímání, a jejich rodiče bude v Rad. Svratce v pátek 26.10. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod a pak bude pokračovat ve farním sále.
 • Informujeme, že nebudou mše sv. ve farnosti: v neděli 21.10. v Řečici, v pondělí 22.10. v Rad. Svratce a v úterý 23.10 v Nové Vsi a v Olešné. Přijaté úmysly mší sv. v těchto dnech budou odslouženy mimo farnost.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý pracovní týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech