Motto týdne

"Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne."

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

27. neděle v mezidobí

7. – 13. Říjen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: Čtvrtek: Památka sv. Jana XXIII., papeže; Pátek: Památka sv. Radima, biskupa; Sobota: Sobotní památka Panny Marie.
 • Ještě dnes, v neděli 7.10., vás zveme do Slavkovic na pouť ke sv. Faustyně. Mši sv. v 15:00 hod. bude sloužit Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Další podrobnosti najdete na plakátku před kostelem.
 • Rad. Svratka: Sbírka věnována na fond PULS z neděle 23.9. činila 13 303,- Kč a sbírka věnována na opravy z neděle 30.9. činila 27 284,- Kč. Pán Bůh záplat za vaši štědrost.
 • Olešná: Sbírka věnována na fond PULS z neděle 23.9. činila 8 460,- Kč a sbírka věnována na opravy z neděle 30.9. činila 5 018,- Kč. Pán Bůh záplat za vaši štědrost.
 • Zítra, v pondělí 8.10., se uskuteční farní pouť do Klokot a do Želivu. Odjezd autobusu bude v 6:25 hod. od školy v Řečici, v 6:30 hod. od kulturního domu v Rad. Svratce, v 6:35 hod. z Nové Vsi (na Pinduli), v 6:40 hod. z Olešné. Cena za dopravu a oběd je 550 Kč.
 • V měsíci říjnu vás zveme ke společné modlitbě sv. růžence. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby v kostelech a kaplích, ať se společně modlí s rodinou doma. Růženec v Nové Vsi a v Rad. Svratce je, když není mše sv., v 18:00 hod.
 • Všechny biřmovance a jejich rodiny zveme ke společné novéně k Duchu svatému před svátostí biřmování, která bude v Olešné v neděli 14.10. v 10:00 hod. Novénu se modlíme každý den v 19:30 hod. na různých místech: v pondělí 8.10. v Rad. Svratce, v úterý 9.10. v Olešné, ve středu 10.10. v Nové Vsi, ve čtvrtek 11.10. v Rad. Svratce, v pátek 12.10. v Olešné, v sobotu 13.10. v Nové Vsi. Kdo se nemůže zúčastnit, ať modlí novénu s rodinou doma.
 • Prosíme ochotné ženy z farnosti Olešná o napečení koláčků na svátost biřmování a přinesení v neděli 14.10. do 9:00 hod. na faru v Olešné. Zároveň upozorňujeme, že z důvodu biřmování a většího počtu lidí na mši sv., kdo může, ať si přinese sedátko na sezení.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve čtvrtek 11.10. v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Program začne v 18:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P.ICLic. Karel Moravec, biskupský vikář, rektor poutního místa Panny Marie v Králíkách.
 • V pátek 12.10. v Olešné po modlitbě noveny kolem 20:00 hod. bude generální zkouška pro všechny kandidáty biřmování.
 • Informujeme, že příští neděle 14.10. mše sv. v Rad. Svratce bude v 8:00 hod.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

26. neděle v mezidobí

30. Září – 6. Říjen 2018
 • Děkujeme všem, kteří připravili kostel a výzdobu v Rad. Svratce před poutí a také za hudební doprovod paní Vítkové a schole.
 • Ještě dnes, v neděli 30.9., zveme do kostela v Rad. Svratce v 15:00 hod. na svátostné požehnání a v 19:30 hod. na setkání manželů na faru do Radešínské Svratky.
 • Dnešní neděli (30.9.) je sbírka věnovaná na opravy kostela v Rad. Svratce (nové topení, restaurování bočních oltářů) a v Olešné sbírka je věnována na opravy.
 • Zítra, v pondělí 1.10., začíná měsíc říjen, měsíc svatého růžence. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby v kostelech a kaplích, ať se společně modlí s rodinou doma. O tuto modlitbu naléhavě prosí Panna Maria ve Fatimě.
 • Setkání farní rady v Olešné bude v úterý 2.10, v 19:00 hod. a v Rad. Svratce ve čtvrtek 4.10. v 19:00 hod.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 4.10. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 5.10. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:15 hod.
 • V pátek 5.10. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • Všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Páně zveme v pátek 5.10. v 18:00 hod na mši sv. do Rad. Svratky a v sobotu 6.10. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. při příležitosti první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
 • V pátek 5.10. po mši sv. od 18:45 hod. do 22:00 hod. zveme do kostela v Rad. Svratce na Nikodémovu noc. Během tohoto setkání bude příležitost k adoraci Nejsvětější Svátosti a ke svaté zpovědi.
 • Všechny biřmovance a jejich rodiny zveme ke společné novéně k Duchu svatému před svátostí biřmování, která bude v Olešné v neděli 14.10. v 10:00 hod. Novéna začíná v pátek 5.10. a budeme se modlit každý den v 19:30 hod. na různých místech: v pátek 5.10. v Rad. Svratce, v sobotu 6.10. v Nové Vsi, v neděli 7.10. v Olešné, v pondělí 8.10. v Rad. Svratce, v úterý 9.10. v Olešné, ve středu 10.10. v Nové Vsi, ve čtvrtek 11.10. v Rad. Svratce, v pátek 12.10. v Rad. Svratce, v sobotu 13.10. v Nové Vsi. Kdo se nemůže zúčastnit, ať modlí novénu s rodinou doma. Texty novény jsou vzadu na stolku.
 • Jako otcové pallotini vás zveme do rodiny. Našemu zakladateli ležela na srdci Unie katolického apoštolátu a to je to, co chceme spolu s vámi vytvářet. Je jedno, jestli už jste v nějakém společenství nebo hnutí, ale jestli chcete prohloubit svůj duchovní život a být aktivní v církvi. První setkání se uskuteční v sobotu 6.10. v 9:00 hod. na faře v Rad. Svratce. Těšíme se na vás.
 • Další Večer Chval v Rad. Svratce bude v sobotu 6.10. ve 20:00 hod.
 • Ještě jednou vás srdečně zveme na farní pouť do Klokot a do Želivu, která se uskuteční v pondělí 8.10. Máme ještě dost volných míst. Cena 550 Kč zahrnuje dopravu autobusem, vstupné na komentovanou prohlídku kláštera Želiv a oběd v  restauraci. Podrobnosti na plakátku. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na arch nebo u Tomáše Mahla (telefonní číslo 777 119 136).

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech