Motto týdne

"Křesťan nemůže přemýšlet o svém poslání, aniž by jej pojal jako cestu ke svatosti, „neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3)."

Papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

18. neděle v mezidobí

5. – 11. Srpen 2018
 • Nedělní sbírka z 29.7. v Řečici a v Rad. Svratce věnovaná na nové topení činila 6 991,- Kč a poutní sbírka v Nové Vsi věnovaná na opravu harmonia činila 101 811,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Nedělní sbírka z 29.7. v Olešné věnovaná na opravy činila 3 480,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Od soboty 4.8. celý tento týden bude probíhat na faře v Rad. Svratce TYNAF. Prosíme o modlitbu za děti a za ty, kteří se o ně starají a dětem se věnují. Z důvodu probíhajícího TYNAFu budou tento týden v Rad. Svratce od pondělí do pátku mše svaté v 9:00 hod.
 • Zveme na pouť Nový Jeruzalém, který se bude konat v úterý 14.8. v Olešné. Program začne v 18:00 hod. Hlavním celebrantem mše sv. bude novokněz brněnské diecéze P. Tomáš Marada.
 • Letošní pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve dnech od 20. do 25.8. V neděli 19.8. ve 13:30 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970).
 • V sobotu 18.8.2018 v 11:00 hod. chtějí v kostele sv. Václava v Rad. Svratce uzavřít sňatek pan Jiří Dvořák, bytem Olešná a slečna Adéla Hronová, bytem Radešínská Svratka. Kdo by věděl okolnosti bránící uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden.
otcové pallotini

17. neděle v mezidobí

29. Červenec – 4. Srpen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: v úterý: památku sv. Ignáce z Loyoly; ve středu: památku sv. Alfonsa Marie z Liguori; v pátek: Výročí posvěcení kostela v Radešínské Svratce; v sobotu: památku sv. Jana Marie Vianneye.
 • Dnešní sbírka v Řečici a v Rad. Svratce je věnována na nové topení, v Nové Vsi na opravu harmonia do nové kaple a v Olešné na opravy. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Děkujeme všem, kteří minulý týden pracovali při nátěru lavic před červotočem v Rad. Svratce.
 • Ještě dnes, v neděli 29.7. zveme na Pouť do Nové Vsi ke sv. Anně. Mši sv. v 10:00 hod. spojenou s posvěcením nové kaple bude sloužit Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnsky biskup. Odpoledne ve 14:30 hod. bude svátostné požehnání.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi v úterý 31.7. od 17:30 hod., v Olešné ve středu 1.8. od 17:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme ve čtvrtek 2.8. od 9:00 hod. a v Řečici v pátek 3.8. od 9:00 hod.
 • V pátek 3.8. zveme do kostela v Olešné od 17:00 hod. na adoraci Nejsvětější svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi a na mši sv. v 18:00 hod. Od 19:45 hod. do 22:00 hod. zveme do kostela do Rad. Svratky na Nikodémovu noc. Během tohoto setkání bude příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti a ke svaté zpovědi.
 • V sobotu 4.8. zveme do kostela v Rad. Svratce projevit úctu Panně Marii. Na programu v 7:30 hod. modlitba svatého růžence, v 8:00 hod. mše sv. a po ní mariánské rozjímání.
 • Ve dnech od 4. do 10. srpna se uskuteční na faře v Rad. Svratce TYNAF - týden na faře. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům. Ostatní prosíme o modlitbu.
 • Během prázdnin ve středu po mši sv. v Olešné a ve čtvrtek po mši sv. v Rad. Svratce zveme na adoraci Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za nová, kněžská, řeholní, pallotinská povolání v ČR.
 • Informujeme, že ve dnech od 29.7. do 11.8. nebude ve farnosti přítomen o. Mariusz. Všechny podrobnosti prosíme vyřizujte s o. Tomaszem (č. 739 002 737).

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden!
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech