Motto týdne

"Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti."

Žl 51

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

5. neděle v mezidobí

4. – 10. Únor 2018
 • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 2. farního plesu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě plesu a také těm, kteří darovali věci do tomboly.
 • Sbírka v neděli 28.1. ve farnosti Rad. Svratka věnovaná na opravy činila 7 497,- Kč a v Olešné sbírka na opravy činila 7 429,- Kč.
 • Vzadu na stolku v kostele v Rad. Svratce je zápis z poslední farní a ekonomické rady, která byla 26. ledna. Prosíme, vezměte si ho a seznamte se s tím, co bylo na radě projednáváno. Na stolku jsou také nabídnuty různé časopisy pro děti, a to Duha, In, Tarsicius; a časopisy pro dospělé Immaculata, Apoštol Božího milosrdenství a také časopis Radia Proglas.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 9.2. po mši sv.
 • V sobotu 10.2. mše sv. v Nové Vsi bude v 8:00 hod. a v 9:00 hod. v Olešné bude setkání pro ministranty.
 • Příští neděli 11.2. v Rad. Svratce a v Olešné oslavíme Světový den nemocných. Během mše sv. bude možnost přistoupit ke svátosti pomazání nemocných. Na tuto mši sv. srdečně zveme nemocné.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude v úterý 13.2. tentokrát v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce. Program začne v 17:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Mgr. Lukáš Okurka, kaplan v Kralupech, novokněz. Mše sv. v Nové Vsi v tento den nebude a úmysl této mše svaté bude odsloužen v Rad. Svratce. Prosíme hospodyňky, aby napekly koláčky a přinesly je na faru v RS do úterý 13.2. do 15:00 hod.
 • Ve čtvrtek 1. března bude na teologické fakultě v Olomouci zajímavý seminář pořádaný Národním centrem pro rodinu na téma „Ideologie Gender“. Podrobnosti najdete na plakátku před kostelem.
 • O jarních prázdninách bude pro děti připraven opět Den a noc na faře v Rad. Svratce a v Olešné. A to od 26.2. do 27.2. v Olešné a od 27.2. do 28.2. v Rad. Svratce. Bližší informace podáme později.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli
a hodně lásky, pokoje a síly Ducha svatého pro celý týden.

otcové pallotini

4. neděle v mezidobí

28. Leden – 3. Únor 2018
 • Dnešní sbírka (v neděli 28.1.) ve farnosti Rad. Svratka je věnována na opravy.
 • Ještě dnes, v neděli 28.1. po mši svaté v Radešínské Svratce a Olešné bude možnost zakoupení vstupenek na 2. farní ples, který se uskuteční v kulturním domě v Rad. Svratce 3. února. Cena vstupenky je 100,- Kč. Při této příležitosti vás také prosíme o dary do tomboly.
 • Ještě dnes, v neděli 28.1. v 19:30 hod. zveme manžele na faru do Rad. Svratky na společné setkání.
 • V pondělí 29.1. v 17:00 hod. bude v Rad. Svratce mše sv. pro děti. Po mši sv. ve farním sále bude další příprava pro děti a jejich rodiče na 1. sv. přijímání.
 • V úterý 30.1. ve 14:00 hod. v Rad. Svratce bude pohřeb paní Marie Milfajtové z Řečice.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 1.2. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 2.2. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:00 hod.
 • V pátek 2.2. na svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic si s sebou přineste svíce. Také už je možnost od dnešní neděle zakoupit si svíce (hromničky) za 100,- Kč, a to vzadu v kostele pod kůrem.
 • V pátek 2.2. od 16:00 hod. v Olešné bude adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi.
 • V pátek 2.2. po mši sv. bude adorace Nejsvětější svátosti v rámci Nikodémové noci. Adorace bude zakončena v sobotu 3.2. v 7:30 hod. Příležitost ke sv. zpovědi bude do 22:00 hod.
 • V pátek 2.2. od 16:45 hod na faře v Rad. Svratce bude spolčo děvčat ZŠ a mší sv. v 18:00 hod. začne další příprava na svátost biřmování.
 • V sobotu 3.2. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. při příležitosti první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Na konci mše sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání. Po mši sv. bude mariánské rozjímání.
 • Příští neděli, 4.2. při mši sv. v Rad. Svratce a v Olešné bude slavnostní uvítání dětí, které letos přijmou 1. sv. přijímání.
 • Na zajištění dalšího studijního roku indických dětí v rámci adopce na dálku je třeba v Rad. Svratce vybrat ještě 1 350,- Kč. a v Olešné třeba vybrat ještě 500,- Kč. Příspěvek můžete dát do sbírky v označené obálce nebo na faru.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli
a hodně lásky, pokoje a síly Ducha svatého pro celý týden.

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech