Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

6. neděle Velikonoční

6. – 12. Květen 2018
 • Děkujeme všem hasičům, kteří se zúčastnili dnešní mše svaté v Rad. svratce, aby oslavili svého patrona, sv. Floriana. Děkujeme za vaši službu a také už dnes vás zveme na slavnost Božího Těla, která se uskuteční v Rad. Svratce ve čtvrtek 31. května v 18:00 hod.
 • V měsíci květnu vás vybízíme k účasti na májových pobožnostech. Pokud bude mše sv., májová pobožnost bude po mši svaté. V další dny, kdy nebude mše svatá, bude májová pobožnost ve farnosti v 19:00 hod. Kdo se nemůže zúčastnit v kostele nebo v kapli, ať se modlí s rodinou doma.
 • V úterý 8.5. v 18:00 hod. zveme do Olešné na mši sv. děti, které přistoupily v neděli 6.5. k 1. sv. přijímání. Obdrží památku na tuto slavnost a také budou požehnány dárky, které k této příležitosti dostaly.
 • Informujeme, že mše sv. v Nové Vsi v úterý 8.5. bude v 17:00 hod. a mše sv. v Rad. Svratce ve středu 9.5. bude v 8:00 hod.
 • Ve čtvrtek 10.5. na slavnost Nanebevstoupení Páně zveme na mši sv. v 18:00 hod. do Rad. Svratky a v 19:00 hod. na mši sv. do Olešné. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Řečici a úmysl této mše sv. bude odsloužen v Rad. Svratce.
 • V pátek 11.5. mší sv. v 18:00 hod. v Rad. Svratce začne další příprava na svátost biřmování.
 • V neděli 13.5. v 8:30 hod. v naší farností bude slavnost 1. sv. přijímání. V sobotu 12.5. zveme do Rad. Svratky v 15:00 hod. na generální zkoušku a po ní v 16:00 hod. bude sv. zpověď pro děti a jejich rodiny.
 • Setkání farní a ekonomické rady farnosti Olešná se uskuteční ve čtvrtek 17.5. v 19:00 hod. Do soboty 12.5. je možné posílat návrhy do programu na mailovou adresu farnosti: olesna@dieceze.cz.
 • Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II (klášter) zve ve dnech 8. – 10.5. na duchovní obnovu s o. Eliasem Vellou a také ve dnech 11. – 13.5. na pouť ke svatému Janu Nepomuckému. Podrobný program na nástěnce před kostelem.
 • Letošní pouť matek na Kalvárii v Řečici bude třetí květnovou neděli, tj. 20.5. Sejdeme se ve 13:30 hod. u kapličky.
 • Informujeme, že v pondělí 21.5. se uskuteční pouť starších do Křtin, na Vranov u Brna a do Sloupu. Podrobnosti jsou na plakátku před kostelem a zapisovat se můžete na seznam vzadu v kostele. Cena za dopravu a oběd je 350 Kč.
 • V neděli 27.5. v Rad. Svratce po mši sv. bude 1. misijní jarmark. Výtěžek bude věnován pro misie v Pákistánu. Každý, kdo by se chtěl podílet na tomto díle, může přispět různými výrobky, např. cukrovinkami, sýry, klobáskami, čajem, ... Zájemci ať se ozvou do neděle 13.5. Ivaně Stehlíkové z Nové Vsi. Také tento den nás navštíví o. Günther Ecklbauer, oblát, který několik let pracoval jako misionář v Pákistánu.
 • Ve dnech od pátku 8.6. do neděle 10.6. se ve Slavkovicích uskuteční III. Národní Kongres o Božím milosrdenství. Program Kongresu je na nástěnce před vchodem na kůr a všechny zájemce prosíme, aby se do úterý 15.5. zapsali na seznam, který je vzadu v kostele na stolku. Srdečně vás zveme.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

5. neděle Velikonoční

29. Duben – 5. Květen 2018
 • V neděli 22.4. po mši sv. proběhl v Olešné první Misijní jarmark. Zájem o výrobky byl veliký. Výtěžek na Papežské misijní dílo činí 16.535,-Kč. Dárcům, pořadatelům, pomocníkům a všem ostatním, co se nějakým způsobem přičinili, velice děkujeme.
 • Dnes (v neděli 29.4.) v 19:30 hod. zveme na faru do Rad. Svratky manžele na společné setkání.
 • V měsíci květnu vás vybízíme k účasti na májových pobožnostech. Pokud bude mše sv., májová pobožnost bude po mši svaté. V další dny, kdy nebude mše svatá, bude májová pobožnost ve farnosti v 19:00 hod. Kdo se nemůže zúčastnit v kostele nebo v kapli, ať se modlí s rodinou doma.
 • Ve středu 2.5. slaví své čtyřicáté narozeniny o. Mariusz. Z tohoto důvodu vás zveme všechny na mši sv. do Rad. Svratky v 18:00 hod. a po mši sv. na přátelské setkání. Můžete se ovšem na faru zastavit na kávu během celého dne.
 • V tomto týdnu navštívíme nemocné: ve čtvrtek 3.5. od 9:00 hod. v Nové Vsi a v Olešné od 10:00 hod.; v pátek 4.5. od 9:00 hod. v Rad. Svratce a v Řečici od 10:00 hod.
 • V pátek 4.5. od 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • V souvislosti s prvním pátkem (4.5.) vás zveme na mši sv. a po ní na Nikodémovou noc v kostele v Rad. Svratce. Využijme tento čas na osobní modlitbu před Nejsvětější svátostí a ke svátosti smíření. Zpověď bude do 22:00 hod. a pokračování adorace Nejsvětější svátosti bude na faře od pátku od 22:00 hod. do soboty do 7:00 hod.
 • V souvislosti s prvním pátkem (4.5.) vás zveme do Olešné v 18:00 hod. na adoraci Nejsvětější svátosti spojenou s příležitostí sv. zpovědi a po ní na mši sv. v 19:00 hod.
 • Na první sobotu v měsíci květnu vás zveme do Rad. Svratky uctít Pannu Marii. Na programu bude v 7:30 hod. modlitba sv. růžence, v 8:00 hod. mše sv. a po ní mariánské rozjímání.
 • V neděli 6.5. v 8:30 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. všechny hasiče. Při této bohoslužbě na přímluvu sv. Floriana budeme děkovat Pánu Bohu za jejich službu.
 • V neděli 6.5. v 10:00 hod. ve farností Olešná bude slavnost 1. sv. přijímání. V sobotu 5.5. zveme v 15:00 hod. na generální zkoušku a po ní v 16:00 hod. bude sv. zpověď pro děti a jejich rodiny.
 • Informujeme, že v pondělí 21.5. se uskuteční pouť starších do Křtin, na Vranov u Brna a do Sloupu. O podrobnostech budeme informovat příští týden.
 • V neděli 27.5. v Rad. Svratce po mši sv. bude 1. misijní jarmark. Výtěžek bude věnován pro misie v Pákistánu. Každý, kdo by se chtěl podílet na tomto díle, může přispět různými výrobky, např. cukrovinkami, sýry, klobáskami, čajem, ... Zájemci ať se ozvou do neděle 13.5. Ivaně Stehlíkové z Nové Vsi.
 • Ve dnech od pátku 8.6. do neděle 10.6. se ve Slavkovicích uskuteční III. Národní Kongres o Božím milosrdenství. Program Kongresu je na nástěnce před vchodem na kůr a všechny zájemce prosíme, aby se do úterý 15.5. zapsali na seznam, který je vzadu v kostele na stolku. Srdečně vás zveme.
 • Obracíme se na vás s prosbou o pomoc při vyplení plevelu na pozemcích farního areálu v Rad. Svratce. Všechny zájemce prosíme, ať se ozvou.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech