Motto týdne

"Křesťan nemůže přemýšlet o svém poslání, aniž by jej pojal jako cestu ke svatosti, „neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3)."

Papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

16. neděle v mezidobí

22. – 28. Červenec 2018
 • Ještě dnes, v neděli 22.7. po mši sv. v Rad. Svratce zveme do farního sálu na společné setkání, sladkou buchtu a kávu. V 10:30 hod. zveme do Olešné na pouť ke sv. Maří Magdaleně. Slavnostní požehnání bude v 14:30 hod. a od 15:00 hod. bude společné posezení při hudbě a občerstvení.
 • Z důvodu pěší pouti do Slavkovic nebudou ve farnosti od pondělí 23.7. do pátku 27.7. mše sv. V případě potřeby zaopatření nemocných se ozvěte o. Vojtěchovi do Jám (č. 566 502 855, 603 809 888).
 • Srdečně zveme do Slavkovic na setkání poutníků Pěší pouti k Božímu milosrdenství 27. a 28. července. Na programu v pátek 28.7. bude: v 15:00 hod. Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, v 15:30 hod. bude mše sv. a od 19:30 hod. začne večerní modlitební program s celonoční adorací Nejsvětější svátosti. V sobotu 29.7. v 10:00 hod. bude mše sv., která ukončí letošní Pěší pouť k Božímu milosrdenství.
 • V sobotu 28.7. v 8:00 hod. bude mše sv. v Zubří a v 11:00 hod. bude v Nové Vsi v kapli setkání ministrantů před slavnostním svěcením kaple.
 • Příští neděli 29.7. bude v Nové Vsi pouť ke sv. Anně. Mše sv. s obřadem posvěcení nové kaple Mons. Pavlem Konzbulem, pomocným brněnským biskupem bude v 10:00 hod. Z tohoto důvodu mše sv. v Rad. Svratce a v Olešné bude v 7:30 hod.
 • Příští neděle 29.7. sbírka v Rad. Svratce bude věnována na nové topení, v Olešné na opravy a v Nové Vsi na opravu harmonia do nové kaple.
 • Prosíme rodiče, aby do konce července odevzdali přihlášky svých dětí na TYNAF v Rad. Svratce, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8.
 • Letošní pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve dnech od 20. do 25.8. V neděli 19.8. v 13:30 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970).
 • Během prázdnin a dovolených nezapomínejme na Pána Boha.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden!
otcové pallotini

15. neděle v mezidobí

15. – 21. Červenec 2018
 • Ještě dnes, v neděli 15.7. zveme na Karmelskou pouť do Řečice. Mše sv. bude v 10:30 hod.
 • Ve středu 11.7. se v Březině ukončil 19. farní tábor. Děkujeme všem, kteří ho připravili a vedli. Především Tomáši Mahlovi, který byl hlavním vedoucím. Ostatním děkujeme za modlitbu.
 • Ve čtvrtek 19.7. ve 20:00 hod. zveme do Rad. Svratky na další Večer chval spojený s adorací Nejsvětější svátosti.
 • Další pouť ve Slavkovicích na 3. sobotu v měsíci bude 21.7. Hl. celebrantem bude P. Lukáš Okurka, novokněz, rodák z Nového Města na Moravě a kaplan v Kralupech nad Vlavou.
 • Příští neděli 22.7. po mši sv. v Rad. Svratce zveme do farního sálu na společné setkání, sladkou buchtičku a kávu.
 • Příští neděli 22.7. bude Pouť ke sv. Maří Magdaléně a Farní den v Olešné. Mše sv. bude v 10:30 hod. a hlavním celebrantem bude o. Martin Sedloň, oblát. Ve 14:30 bude svátostné požehnání a od 15:00 hod. posezení při hudbě a občerstvení, pro děti bude připraven skákací hrad. Udělejte si čas a přijďte se setkat s ostatními. Prosíme také kuchařky o napečení koláčků a moučníků. Přineste je v sobotu 21.7. od 16:00 do 18:00 hod. na faru do Olešné. Tyto dobroty budou v neděli odpoledne nabídnuty ke kávě.
 • Prosíme rodiče, aby do konce července odevzdali přihlášky svých dětí na TYNAF v Rad. Svratce.
 • Během prázdnin upozorňujeme na změny bohoslužeb. Podrobnosti jsou na lístkách. V případě potřeby a pochybností volejte na faru nebo kněžím. Kontakt na faráře, o. Mariusze: 730 584 839. Zároveň informujeme, že z důvodu dovolené správce farních webových stránek v nejbližších dnech nebudou dostupné ohlášky na webových stránkách farnosti.
 • V případě zajmu o letošní pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic, která se uskuteční ve dnech od soboty 21.7. do pátku 27.7., jsou informace dostupné na webových stránkách pouti: pout.cz.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden!
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech