Motto týdne

"Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti."

Žl 51

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

3. neděle v mezidobí - Slavnost sv. Vincence Pallottiho

21. – 27. Leden 2018
 • Ještě dnes, v neděli 21.1. v 14:00 hod. v Olešné a v 15:00 hod. v Rad. Svratce zveme do kostela na slavnostní požehnání, při kterém společně poděkujeme Pánu Bohu za dar sv. Vincence Pallottiho.
 • V neděli 21.1. a v neděli 28.1. po mši svaté v Radešínské Svratce bude na faře možnost zakoupení vstupenek na 2. farní ples v Radešínské Svratce, který se uskuteční v kulturním domě v Rad. Svratce 3. února. Cena vstupenky je 100,- Kč. Při této příležitosti vás také prosíme o dary do tomboly.
 • Příští neděli 28.1. po mši svaté v Olešné bude možnost zakoupení vstupenek na 2. farní ples v Radešínské Svratce. Cena vstupenky je 100,- Kč.
 • Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl při modlitbě.
 • Ve čtvrtek 25.1. bude kněžská rekolekce. Tentokrát bude v Rad. Svratce. Na programu: v 8:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. mše sv. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Řečici a úmysl této mše sv. bude odsloužen v Rad. Svratce.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 26.1. do kostela v Olešné na další společný program. V rámci setkání bude v 15:45 hod. zpěv na faře, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • V pátek 26.1. mší sv. v 18:00 hod. v Rad. Svratce začne setkání farní a ekonomické rady farnosti Rad. Svratka.
 • Příští neděli (28.1.) sbírka ve farnosti Rad. Svratka a Olešná bude věnována na opravy.
 • Prosíme ty páry, které letos mají záměr uzavřít svátost manželství v naší farnosti, aby se nám ozvaly do konce ledna. Tyto informace nám pomohou zorganizovat společnou přípravu ke svátosti manželství.
 • Na zajištění dalšího studijního roku indických dětí v rámci adopce na dálku je třeba v Rad. Svratce vybrat ještě 4 150,- Kč. a v Olešné 500,- Kč. Příspěvek můžete dát do sbírky v označené obálce nebo na faru.

Všem farníkům na přímluvu sv. Vincence Pallottiho
přejeme požehnanou neděli a hodně lásky, pokoje a síly Ducha svatého pro celý týden.

otcové pallotini

2. neděle v mezidobí

14. – 20. Leden 2018
 • Ještě dnes, v neděli 14.1. po mši sv. v Rad. Svatce bude setkání pro ministranty.
 • Letošní tříkrálová sbírka v našich farních obcích činila: v obci Rad. Svratka 23 860 Kč, v obci Řečice 27 834,- Kč a v obci Nová Ves 42 157,- Kč. Celkem za naši farnost bylo vybráno v této sbírce 93 851,- Kč .
 • Od pátku 12.1. se modlitbou novény připravujeme na svátek sv. Vincence Pallottiho. Novénu se modlíme po každé mši sv. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby, ať se modlí novénu doma.
 • Od pátku 19.1. do neděle 21.1. vás zveme do kostela v Rad. Svratce a v Olešné na triduum před svátkem sv. Vincence Pallottiho. Triduum povede P. Josef Gruba, SAC. Z tohoto důvodu v sobotu 20.1. nebude mše sv. v Řečici. Úmysl této mše sv. bude odsloužen v Rad. Svratce.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude v úterý 16.1. v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Program začne v 17:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Jiří Brtník.
 • Setkání farní a ekonomické rady farnosti Olešná se uskuteční ve čtvrtek 18.1. Začneme mší sv. v kostele v 18:00 hod.
 • V pátek 19.1. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat ZŠ.
 • V pátek 19.1. slaví svůj svátek o. Mariusz. Z toho důvodu vás všechny zveme na mši sv. do Rad. Svratky v 18:30 hod.
 • Od 18. do 25. ledna se uskuteční Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6).
 • V neděli 14.1., 21. 1. a 28.1. po mši svaté v Radešínské Svratce bude na faře možnost zakoupení vstupenek na 2. farní ples v Radešínské Svratce, případně rezervovat na telefonním čísle 774 253 632 nebo na emailu farniplesrs@gmail.com. Cena vstupenky je 100,- Kč. Je možné také už nosit na faru dary do tomboly.
 • Informujeme, že od nového roku 2018 farnost Olešná používá novou emailovou adresu olesna@dieceze.cz. Všechny zprávy týkající se farnosti prosíme posílat na tuto emailovou adresu.
 • Informujeme, že od nového roku 2018 farnost Rad. Svratka používá novou emailovou adresu radesinskasvratka@dieceze.cz. Všechny zprávy týkající se farnosti prosíme posílat na tuto emailovou adresu.
 • Prosíme ty páry, které letos mají záměr uzavřít svátost manželství v naší farnosti, aby se nám ozvaly do konce ledna. Tyto informace nám pomohou zorganizovat společnou přípravu ke svátosti manželství.
 • Na zajištění dalšího studijního roku indických dětí v rámci adopce na dálku je třeba v Rad. Svratce vybrat ještě 12 550,- Kč. Příspěvek můžete dát do sbírky v označené obálce nebo na faru.
 • V sobotu 20.1. v 16:00 hod. na faře v Radešínské Svratce bude setkání farní charity.

Vám všem přejeme krásné a požehnané dny v novém roce 2018.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech