Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

4. neděle Velikonoční - Neděle Dobrého pastýře

22. – 28. Duben 2018
 • Dnešní neděli 22.4. prožíváme Světový den modliteb za duchovní povolání.
 • Sbírka v RS v neděli 15.4. věnována na pomoc migrantům činila 16 574,- Kč.
 • Sbírka v Olešně v neděli 15.4. věnována na pomoc migrantům činila 7 098,- Kč.
 • Dnes v neděli 22.4. po mši sv. v Olešné bude misijní jarmark, při kterém bude možné koupit různé výrobky, a to nejenom štrúdl, ale i jiné pochoutky. Výtěžek z této akce bude předán na Papežské misijní dílo.
 • Dnes po mši sv. zveme do farního sálu na společné setkání, na sladkou buchtičku a kávu.
 • Také dnes, kdy slavíme v naší farnosti spolupatrona farnosti sv. Vojtěcha zveme v 15 hod. na svátostné požehnání.
 • Další setkání pro děti a jejich rodiče před 1. sv. přijímáním bude v pondělí 23.4. Příprava začíná mší svatou v 18:00 v Rad. Svratce.
 • Dne 24.4. v 19:00 hod. na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou se uskuteční beseda „Rozumět internetovým dětem“. Besedu povede P. Mgr. Libor Všetula, SDB – ředitel Salesiánského mediálního centra, delegát pro sociální komunikaci české salesiánské provincie, který se dlouhodobě věnuje přednáškám z oblasti mediální výchovy jak pro děti, tak pro jejich rodiče. SMEČ (Salesiánský mediální čas) je iniciativa Salesiánského mediálního centra v Brně-Žabovřeskách, která si klade za cíl pomáhat rodičům a vychovatelům lépe se orientovat ve světě médií a mediální výchovy. Více na www.medialnivychova.org.
 • Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 26.4. v Novém Městě na Moravě. Od 8:00 hod. je adorace Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. mše svatá.
 • V sobotu 5.5 bude diecézní pouť ministrantů na Vranov. Podrobnosti a přihlášky u Tomáše Mahla.
 • V sobotu 28.4. v 8:00 hod. bude mše sv. v Zubří. Srdečně vás zveme.
 • 19. farní tábor, který bude Březině, se uskuteční v termínu od pondělí 2.7. do středy 11.7.2018. Přihlášky jsou k dispozici v našich kostelech pod kůrem. Prosíme o jejich odevzdání do konce května.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

3. neděle Velikonoční

15. – 21. Duben 2018
 • Ještě dnes v neděli 15.4. v 17:00 hod. se uskuteční v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce Velikonoční koncert mladých umělců a v 19:30 hod. zveme na faru do Rad. Svratky manžele na společné setkání.
 • Dnešní sbírka v neděli 15.4. z rozhodnutí České Biskupské Konference je věnována na pomoc migrantům. Děkujeme za vaši štědrost.
 • V úterý 17.4. farnost Olešná bude prožívat den modliteb za bohoslovce. Pamatujme na tento úmysl v našich modlitbách.
 • Od pondělí 16.4. do neděle 22.4. budeme prožívat v Česku Týden modliteb za duchovní povolání. Pamatujme na tento úmysl při našich společných modlitbách v rodině, ale rovněž i v modlitbách soukromých. Můžeme k tomu přidat i nějakou oběť, např. den bez internetu, počítače, piva, kávy, omezení v jídle nebo jiných stimulantů. Při této příležitosti připomínáme, že po mši sv. v úterý v Olešné, ve středu v Rad. Svratce a ve čtvrtek v Řečici se konají adorace Nejsvětější svatosti za posvěcení rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.
 • V pátek 20.4. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • V pátek 20.4. v 19:00 hod. bude v Olešné mše sv. pro děti. V 17:45 hod bude scholička na faře a po mši sv. pro děti společné setkání a pro rodiče a ostatní Biblická hodina.
 • Informujeme, že z rozhodnutí předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky, v pátek 20.4. v 18:00 hod., tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut se rozezní ve všech kostelech, také i v naší farnosti, zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.
 • V sobotu 21.4. v 17:00 hod. zveme do Slavkovic na měsíční pouť. Letos, z důvodu 15. výročí pallotinů v ČR, jsou zváni různí kněží pallotini. Hl. celebrantem této pouti bude o. Mariusz Marszalek, SAC z Polska. Zpověď v tento den bude ve Slavkovicích od 10:00 hod. do 17:00 hod. Srdečně zveme.
 • Příští neděli 22. 4. se v Olešné po mši svaté bude konat misijní jarmark, který nahradí dosavadní misijní štrúdlování. Výtěžek jarmarku bude věnován na Papežské misijní dílo. Každý, kdo se chce podílet na tomto díle, může přispět různými produkty, výrobky, pomůckami, pochoutkami a podobně. Své příspěvky do misijního jarmarku doneste na faru v Olešné již v sobotu 21.4. a to od 17 do 18 hod.
 • Příští neděli 22.4. při mši sv. v Rad. Svratce oslavíme sv. Vojtěcha, druhého patrona našeho kostela a farnosti. Hl. celebrantem této mše sv. bude o. Vojtěch Zubkowicz z Jam. Po mši sv. zveme do farního sálu na společné setkání, sladkou buchtičku a kávu.
 • 19. farní tábor, který bude v Březině, se uskuteční v termínu od pondělí 2.7. do středy 11.7.2018. Přihlášky jsou k dispozici v našich kostelech pod kůrem.
 • Příští neděli z důvodu pouti k sv. Vojtěchu bud v 15 hod. svátostné požehnání a po něm ve farním sále další přípravné setkání na farní tábor.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech