Motto týdne

"Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne."

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

25. neděle v mezidobí

23. – 29. Září 2018
 • Děkujeme všem, kteří se v minulém týdnu v Rad. Svratce zúčastnili brigády při úklidu kostela, fary a farního areálu. Pán Bůh zaplať za váš čas a ochotu.
 • Ještě dnes, v neděli 23.9., po mši sv. v Rad. Svratce zveme na faru na společnou kávu a setkání.
 • Dnešní neděli 23.9. sbírka ve farnosti je určena na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Zároveň informujeme o možnosti stát se donátorem fondu PULS. Více informací o fondu PULS obdržíte při východu z kostela. Příští neděli ti, kteří by se chtěli stát donátory, mohou vyplněnou přihlášku dát do připravené krabičky v kostele.
 • Upozorňujeme, že dnes, v neděli 23.9., mše svatá v Řečici bude v 17:00 hod. Zároveň mše sv. z pondělí 24.9. v Rad. Svratce bude přesunuta na středu 26.9. v 18:00 hod. Podrobnosti máte na lístkách.
 • V příštím týdnu bude nově osazena deska padlých občanů v 1. světové válce v našem  kostele v Rad. Svratce. Její posvěcení bude při poutní mši sv. v neděli 30.9.
 • Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 27.9. v Novém Městě na Moravě. Od 8:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. mše svatá.
 • V pátek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v Rad. Svratce v 8:30 hod. a v Olešné v 10:00 hod.
 • Blíží se letošní pouť na sv. Václava v Rad. Svratce. Od pátku 21.9. každý den probíhá novéna ke sv. Václavovi. V den, kdy nebude mše sv. v Rad. Svratce, prosíme, modlete se novénu doma s rodinou. Texty novény jsou k dispozici vzadu v kostele na stolku. V sobotu 29.9. v 18:30 hod. bude mši sv. sloužit o. Pavel Habrovec. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v tento den v Řečici. V neděli 30.9. hlavním hostem pouti na sv. Václava bude o. Pavel Kafka z Brna. Program letošní svatováclavské pouti je na plakátkách pod kůrem, na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti.
 • Příští neděli 30.9. bude sbírka ve farnosti určena na opravy kostela v Rad. Svratce (nové topení, restaurování bočních oltářů) a ve farnosti Olešná sbírka bude určena na opravy.
 • Informujeme, že farní rada farnosti Olešná bude v úterý 2.10. v 19:00 hod. a farní rada farnosti Rad. Svratka bude ve čtvrtek 4.10. v 19:00 hod. Do pátku 28.9. můžete posílat návrhy do programu.
 • Srdečně zveme na farní pouť do Klokot a do Želivu, která se uskuteční v pondělí 8.10. Máme ještě hodně volných míst. Cena 550 Kč zahrnuje dopravu autobusem, vstupné na komentovanou prohlídku kláštera Želiv a oběd v restauraci. Podrobnosti na plakátku. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na arch nebo u Tomáše Mahla (telefonní číslo 777 119 136).
 • Jako otcové pallotini vás zveme do rodiny. Našemu zakladateli ležela na srdci Unie katolického apoštolátu a to je to, co chceme spolu s vámi vytvářet. Je jedno, jestli už jste v nějakém společenství nebo hnutí, ale jestli chcete prohloubit svůj duchovní život a být aktivní v církvi. První setkání se uskuteční v sobotu 6.10. v 9:00 hod. na faře v Rad. Svratce. Těšíme se na vás.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

24. neděle v mezidobí

16. – 22. Září 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: Čtvrtek: Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků; Pátek: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • Ještě dnes, v neděli 16.9. v 15:00 hod. zveme do Rad. Svratky na společné posezení všechny účastníky a jejich rodiče, animátory a vedoucí letošního tábora v Březině a v 19:30 hod. zveme na faru do Rad. Svratky manžele na společné setkání.
 • Od zítra 17.9. začíná výuka náboženství. V Nové Vsi kromě 4. třídy začne výuka náboženství od 24.9. Rozpis výuky na nástěnce před kostelem. Vyplněné přihlášky dětí do náboženství odevzdejte nejpozději do 16.9. do zákristie, katechetům, kněžím nebo do schránky na faře.
 • Ve středu 19.9. farnost Olešná má Adorační den, který se koná v každé farnosti jednou za rok. Prosíme, udělejte si čas a přijďte do kostela. Adorace bude od 8:00 do 18:00 hod. Vzadu v kostele je arch, na který se můžete zapisovat. Z tohoto důvodu mše svatá z úterý 18.9. bude přeložena na středu 19.9. v 18:00 hod.
 • V pátek 21.9. bude mše svatá v Olešné s promluvou pro děti. V 15:45 bude scholička na faře a po mši svaté program pro děti a pro ostatní biblická hodina.
 • Setkání mládeže připravující se na svátost biřmování bude v Rad. Svratce v pátek 21.9. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod. Prosíme biřmovance, aby si na tuto přípravu donesli vyplněné biřmovací lístky.
 • Od pátku 21.9. se budeme každý den modlit novénu ke sv. Václavovi. Předpouťová zpověď bude v sobotu 22.9. od 16:00 do 18:00 hod.
 • V sobotu 22.9. v 8:00 hod. bude v Zubří mše sv.
 • Příští neděli 23.9. sbírka ve farnosti bude určena na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Zároveň informujeme o možnosti stát se donátorem fondu PULS. Více informace o fondu PULS na letácích pod kurem.
 • V neděli 23.9. během mše sv. v Rad. Svratce poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Proto prosíme doneste na tuto mši sv. letošní plody. Po mši sv. zveme na společné posezení u kávy na faře.
 • Blíží se letošní pouť na sv. Václava v Rad. Svratce, která se uskuteční 30.9. Proto zveme ochotné farníky na brigádu, jejímž cílem bude generální úklid kostela, fary a terénu kolem kostela a fary. Zájemci ať se ozvou, aby byl domluven čas a termín brigády. Příští týden bude také dovezen štěrk na úpravu dětského koutku na farní zahradě a bude složen na parkovišti před hřištěm. Proto vás prosíme o pomoc. Jelikož nevíme, který den bude štěrk dovezen, prosíme zapište se na seznam vzadu v kostele a připište své telefonní číslo, abychom vám mohli zavolat.
 • Upozorňujeme, že v neděli 23.9. mše svatá v Řečici bude v 17:00 hod.
 • Zveme mladé, kteří by se chtěli zapojit do větší aktivity v církvi, na animátorský kurz. Podrobnosti a přihlášky na webových stránkách brno.signaly.cz
 • Zveme na farní pouť do Klokot a do Želivu, která se uskuteční v pondělí 8.10. Cena 550 Kč zahrnuje dopravu autobusem, vstupné na komentovanou prohlídku kláštera Želiv a oběd v klášterní restauraci.. Podrobnosti na plakátku. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na arch nebo u Tomáše Mahla (telefonní číslo 777 119 136).

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech