Motto týdne

"Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne."

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

23. neděle v mezidobí

9. – 15. Září 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: středa - památka Jména Panny Marie; čtvrtek - památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; pátek - svátek Povýšení svatého kříže; sobota - památka Panny Marie Bolestné.
 • V kostelech a kaplích vzadu najdete přihlášky dětí do náboženství. Vyplněné odevzdejte nejpozději do 16.9. do zákristie, katechetům, kněžím nebo do schránky na faře. Výuka náboženství začne od pondělí 17.9. Rozpis výuky na nástěnce před kostelem.
 • Ve středu 12.9. vás zveme na mariánskou pobožnost (Nový Jeruzalém) do Pavlova. Program začne v 18:00 hod. a hl. celebrantem bude o. Tomáš Šíma.
 • První poprázdninové setkání děvčat na faře v Rad. Svratce bude v pátek 14.9. v 16:45 hod.
 • Biblická hodina bude v Rad. Svratce v pátek 14.9. po mši sv.
 • Setkání mládeže připravující se na svátost biřmování bude v Rad. Svratce v pátek 14.9. Setkání se začne mši sv. v 18:00 hod. Prosíme, aby do tohoto času si mládež vybrala patrona, připravila si jeho životopis a na setkání ho představila.
 • Další Večer Chval v Rad. Svratce bude v sobotu 15.9. ve 20:00 hod.
 • Příští neděli 16.9. v 10:30 hod. zveme na pouť do Křídel. Z tohoto důvodu mše sv. v Olešné bude v 8:30 hod.
 • Potáborové setkání dětí v Rad. Svratce bude v neděli 16.9. v 15:00 hod. Srdečně zveme na společné posezení všechny účastníky a jejich rodiče, animátory a vedoucí letošního tábora v Březině.
 • Zveme vás na adorace Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za nová, kněžská a řeholní povolání, které se konají po mši sv. v úterý v Nové Vsi, ve čtvrtek v Řečici a Rad. Svratce, v pátek v Olešné.
 • Blíží se letošní pouť na sv. Václava v Rad. Svratce, která se uskuteční 30.9. Proto zveme ochotné farníky na brigádu, jejímž cílem bude generální úklid kostela, fary a terénu kolem kostela a fary. Zájemci ať se ozvou faráři, aby byl domluven čas a termín brigády.
 • Informujeme, že v letošním roce, stejně jako v minulých letech, mše sv. pro děti, společné setkání s různými aktivitami a také Biblická hodina pro dospělé bude v Olešné na třetí pátek v měsíci. Prví setkání bude už 21.9.
 • Biskupství brněnské zahajuje v letošním roce Teologický kurz 2018-2019 a také začíná Animátorský kurz 2018-2020. Bližší informace o kurzech a přihláškách, také kontakty a odkazy na webové stránky si můžete přečíst na plakátcích pod kůrem a na nástěnce před kostelem.
 • Informujeme, že v pondělí 8.10. se uskuteční farní pouť nejenom pro starší do Klokot a do Želivu. Cena 550 Kč. Podrobnosti na plakátku. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na arch.

Manželské ohlášky

V sobotu dne 22.9.2018 ve 12:00 hod. chtějí v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce uzavřít sňatek pan Roman Vodička z Horního Bradla a slečna Eliška Eichlerová z Řečice. Kdo by věděl okolnosti bránící uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

22. neděle v mezidobí

2. – 8. Září 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: Pondělí: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve; Sobota: Svátek Narození Panny Marie.
 • Sbírka v neděli 26.8. v Rad. Svratce věnovaná na nové topení činila 8 074,- Kč. a sbírka v Olešné věnovaná na opravy činila 8 105,- Kč.
 • Ještě dnes v neděli 2.9. v 19:30 hod. zveme na první poprázdninové setkání manželů na faře v Rad. Svratce. V rámci setkání bude modlitba sv. růžence, zamyšlení nad nedělním evangeliem a diskuze.
 • V kostelech i v kaplích vzadu najdete přihlášky dětí do náboženství. Vyplněné odevzdejte nejpozději do 16.9. do zákristie, katechetům, kněžím nebo do schránky na faře. Výuka náboženství začne od pondělí 17.9. Rozpis výuky na nástěnce před kostelem.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 6.9. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 7.9. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:15 hod.
 • Na 1. pátek v měsíci září zveme do kostela v Olešné. Na programu od 16:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi, v 17:00 hod. mše sv.
 • V souvislosti s prvním pátkem (7.9.) vás zveme na mši sv. a po ní na Nikodémovou noc v kostele v Rad. Svratce. Využijme tento čas na osobní modlitbu před Nejsvětější svátostí a ke svátosti smíření. Zpověď bude do 22:00 hod. a pokračování adorace Nejsvětější svátosti bude na faře od pátku od 22:00 hod. do soboty do 7:00 hod.
 • Mše sv. na svátek Narození Panny Marie v Rad. Svratce bude v sobotu 8.9. v 8:00 hod.
 • Potáborové setkání dětí v Rad. Svratce bude v neděli 16.9. v 15:00 hod. Srdečně zveme na společné posezení všechny účastníky a jejich rodiče, animátory a vedoucí letošního tábora v Březině.
 • Informujeme, že od soboty 1.9. je nový pořad a čas bohoslužeb v kostelech i kaplích našich farností. Podrobnosti najdete na lístkách. Zároveň zveme vás na adorace Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za nová, kněžská a řeholní povolání, které se budou konat po mši sv. v úterý v Nové Vsi, ve čtvrtek v Řečici a Rad. Svratce, v pátek v Olešné.
 • Od září úřední hodiny farní kanceláře v Radešínské Svratce budou v úterý, ve čtvrtek a v pátek vždy od 8:00 do 10:00 hod. Mimo úřední hodiny je možné volat kdykoliv na telefonní čísla (č. 566 673 331 nebo o. Mariusz č. 730 584 839). Svatost smíření podle možnosti kněze 30 min. přede mší sv. nebo po domluvě po mši sv.
 • Biskupství brněnské zahajuje v letošním roce Teologický kurz 2018-2019 a také začíná Animátorský kurz 2018-2020. Bližší informace o kurzech a přihláškách, také kontakty a odkazy na webové stránky si můžete přečíst na plakátcích pod kůrem a na nástěnce před kostelem.
 • Informujeme, že v pondělí 8.10. se uskuteční pouť starších do Klokot a do Želivu. Podrobnosti budou dostupné od příštího týdne na plakátku a také arch, na který bude možné se zapsat. Cena za dopravu a oběd je 400 Kč.
 • Pan Václav Šustr informuje, že jsou ještě volná místa na poutní zájezd na Turzovku v neděli 9.9. Cena za dopravu 430 Kč. Odjezd autobusu z NMNM u Billy v 5:00 hod. a návrat kolem 20:00 hod. Je možnost nastoupit v Olešné, v Bystřici, případně dle dohody. Přihlášky na telefonním čísle 777 640 961.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden
a dětem, mládeži i učitelům hodně moudrosti, zápalu a horlivosti v novém školním roce.

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech