Motto týdne

"Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti."

Žl 51

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Svátek Křtu Páně

7. – 13. Leden 2018
 • Dnešním svátkem Křtu Páně končíme liturgicky vánoční dobu. Stromky a Betlém zůstávají do 2. února.
 • Od dnešní neděle 7. 1. po mši svaté v Radešínské Svratce je možnost zakoupení vstupenek na 2. farní ples v Radešínské Svratce, případně rezervovat na telefonním čísle 774 253 632 nebo na emailu farniplesrs@gmail.com. Cena vstupenky je 100,- Kč. Je možné také už nosit na faru dary do tomboly.
 • Ještě dnes, v neděli 7.1. v 14:00 hod. v Olešné a 15:00 hod. vás zveme do Rad. Svratky na pobožnost u jesliček a v 19:30 hod. zveme manžele na setkání na faru do Rad. Svratky.
 • Zítra, v pondělí 8.1. mší sv. v 17:00 hod. v Rad. Svratce začne další příprava pro děti a jejich rodiče na 1. sv. přijímání. Hostem tohoto setkání pro rodiče bude P. Karel Rozehnal, lékař, kněz, farář v Bystřici nad Pernštejnem.
 • V pondělí 8.1. v 18:00 hod. ve Žďáře nad Sázavou v jídelně Biskupského gymnázia bude setkání s P. Markem Orko Váchou a přednáška na téma „Krajina, zrcadlo duše“.
 • Biblická hodina v Rad. Svratce bude v pátek 12.1. po mši sv.
 • Od pátku 12.1. vás zveme ke společné přípravě na svátek zakladatele pallotinů sv. Vincence Pallottiho, který oslavíme v neděli 21.1. Novénu se budeme modlit po každé mši sv. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby, ať se modlí novénu doma. Text novény je vzadu na stolku.
 • Z důvodu prezidentských voleb v sobotu 13.1. nebude mše sv. v Nové Vsi.
 • V sobotu 13.1. v 9:00 hod. v Olešné bude setkání pro ministranty.
 • V neděli 14.1. po mši sv. v Rad. Svatce bude setkání pro ministranty.
 • Setkání farní a ekonomické rady farnosti Olešná se uskuteční ve čtvrtek 18.1. Do 13.1. je možné posílat návrhy do programu.
 • Setkání farní a ekonomické rady farnosti Rad. Svratka se uskuteční v pátek 26.1. Do 19.1. je možné posílat návrhy do programu.
 • Informujeme, že od nového roku 2018 farnost Rad. Svratka používá novou emailovou adresu radesinskasvratka@dieceze.cz. Všechny zprávy týkající se farnosti prosíme posílat na tuto emailovou adresu.
 • Informujeme, že od nového roku 2018 farnost Olešná používá novou emailovou adresu olesna@dieceze.cz. Všechny zprávy týkající se farnosti prosíme posílat na tuto emailovou adresu.
 • Prosíme ty páry, které letos mají záměr uzavřít svátost manželství v naší farnosti, aby se nám ozvaly do konce ledna. Tyto informace nám pomohou zorganizovat společnou přípravu ke svátosti manželství.
 • Na zajištění dalšího studijního roku indických dětí v rámci adopce na dálku je třeba v Olešné vybrat ještě 6 700,- Kč. Příspěvek můžete dát do sbírky v označené obálce nebo na faru.
 • Na zajištění dalšího studijního roku indických dětí v rámci adopce na dálku je třeba v Rad. Svratce vybrat ještě 12 550,- Kč. Příspěvek můžete dát do sbírky v označené obálce nebo na faru.
 • V sobotu 20.1. v 16:00 hod. na faře v Radešínské Svratce bude setkání farní charity.

Vám všem přejeme krásné a požehnané dny v novém roce 2018.
otcové pallotini

Svátek Svaté Rodiny

31. Prosinec 2017 – 6. Leden 2018
 • Ještě dnes, v neděli 31.12. v 10:45 hod. zveme do Řečice na poutní mši sv. při příležitosti Svátku Svaté Rodiny a odpoledne vás zveme na pobožnost, při které poděkujeme Pánu Bohu za rok 2017. Tato pobožnost bude v Rad. Svratce v 15:00 hod. a v Olešné v 16:00 hod.
 • Sbírka během Vánoc věnována v Rad. Svratce na opravy činila 26 041,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Sbírka během Vánoc věnována v Olešné na opravy činila 23 735,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek 4.1. zveme všechny seniory na vánoční setkání do Rad. Svratky. Setkání začne v 15:00 hod. ve farním sálu. Tento den bude mše sv. v Řečici v 8:00 hod.
 • Nemocné navštívíme až na počátku února. V nutných případech můžete pozvat kněze osobně.
 • Všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Páně zveme do kostela v Olešné v pátek 5.1. v 17:00 hod na mši sv. Od 16:00 bude adorace Nejsvětější svátosti a také příležitost ke sv. zpovědi.
 • Všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Páně zveme do kostela v Rad. Svratce v pátek 5.1. v 18:00 hod na mši sv. Po mši sv. od 18:45 hod. do soboty 8:00 hod. v Rad. Svratce bude Nikodémova noc spojena s adorací Nejsvětější svátosti. Během tohoto setkání bude příležitost ke sv. zpovědi, a to od 19:00 hod. do 22:00 hod.
 • V pátek 5.1. mší sv. v 18:00 hod. v Rad. Svratce začne další setkání pro biřmovance.
 • V sobotu 6.1. na Slavnost Zjevení Páně (lidově Tří králů) budou mše sv. v Rad. Svratce v 8:30 hod. a v Olešné v 17:00 hod. Po mši sv. v Rad. Svratce bude mariánské rozjímání na 1. sobotu v měsíci lednu.
 • Příští neděli 7.1. od 15:00 hod. zveme do Rad. Svratky na pobožnost u jesliček.
 • Příští neděli 7.1. od 14:00 hod. zveme do Olešné na pobožnost u jesliček.
 • Jak již bylo oznámeno, dne 3. února 2018 se uskuteční 2. farní ples v kulturním domě v Radešínské Svratce. Vstupenky bude možné zakoupit i v předprodeji už od příští neděli (7.1.) na faře v Radešínské Svratce po nedělní mši svaté, případně rezervovat na telefonním čísle 774 253 632 nebo na emailu farniplesrs@gmail.com. Dary do tomboly bude možné donést na faru po Novém roce.

Vám všem přejeme krásné a požehnané dny v novém roce.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech