Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

2. neděle velikonoční - neděle Božího Milosrdenství

8. – 14. Duben 2018
 • Ještě dnes v neděli 8.4. zveme do Slavkovic na pouť k Božímu milosrdenství. Mši svatou v 15:00 hod. bude celebrovat Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký. Podrobnosti najdete na plakátku před kostelem. Mše svaté ve farnosti budou jenom dopoledne.
 • Dnes můžete odevzdat do zákristie papírovou kasičku tzv. postničku, do které jste vkládali své postní almužny, abychom je mohli předat Charitě.
 • Zítra, v pondělí 9.4. mše sv. na slavnost Zvěstování Páně bude v Rad. Svratce v 18:00 hod. a v Olešné v 17:00 hod. Během mše sv. bude možné přijmout závazky adopce nenarozeného dítěte.
 • V pondělí 9.4 mší svatou v Rad. Svratce v 18:00 hod. začne další setkání pro děti a rodiče před 1. sv. přijímáním.
 • Informujeme, že mše sv. v úterý 10.4. bude v Olešné v 8:00 hod. a v Nové Vsi v 17:00 hod. Mše sv. v Olešné v pátek 13.4. a v Nové Vsi v sobotu 14.4. bude v 8:00 hod.
 • Další mariánská pouť Nový Jeruzalém bude ve čtvrtek 12.4. v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně. Program začne v 18:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Pavel Sobotka.
 • Od pátku 13.4. do neděle 15.4 se uskuteční v Radešínské Svratce evangelizační kurz Nový život, který povede Škola sv. Ondřeje z Českého Těšína. Cílem kurzu je obnova a posílení víry. Podmínkou je zúčastnit se celého kurzu od začátku do konce. Kurz je adresovaný pro všechny, kteří chtějí oživit svůj vztah k Pánu Bohu. V rámci tohoto evangelizačního víkendu budou mše svaté, přednášky, modlitby, ale také i společné obědy a večeře. Je třeba se zapsat jmenovitě na seznam vzadu v kostele do dnešní neděle 8.4. Cena je 300,- Kč. Více informací je na plakátku.
 • Příští neděli 15.4. sbírka ve farnosti bude věnována na pomoc migrantům.
 • Setkání manželů na faře v Rad. Svratce bude v neděli 15.4. v 19:30 hod.
 • Dne 15.4. v 17:00 hod. se uskuteční v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce Velikonoční koncert mladých umělců. Na varhany zahraje Ondřej Horňas z Nového Města (student Janáčkovy akademie múzických umění Brno), zazpívá Vladimír Jindra ze Zvole (Janáčkova akademie múzických umění Brno) a zazpívá a na violu zahraje Hana Kuželová z Nové Vsi (Konzervatoř Brno). Jako host přijal pozvání a na trubku zahraje P. Jan David. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 22.4. v Olešné po mši svaté bude misijní jarmark. Chceme nahradit dosavadní misijní štrúdlování novým rozšířeným nápadem s úmyslem, aby se zapojilo více farníků do této pastorační akce farnosti. Výtěžek bude věnován na Papežské misijní dílo. V dřívějších letech bylo vybráno kolem 17 tis. Kč, ale v poslední době pouze kolem 8 tis. Kč. Každý, kdo by se chtěl podílet na tomto díle, může přispět různými výrobky, a to nejenom štrúdlem, ale i jinými pochoutkami, např. cukrovinkami, sýry, klobáskami, čajem, ... Zájemci ať se ozvou do neděle 15.4. paní Ireně Pejchalové z Olešné.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání od milosrdného Pána na celý týden.
otcové pallotini

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. – 7. Duben 2018
 • Děkujeme všem, kteří v poslední době věnovali svůj čas a pracovali v kostele a na faře při přípravě na oslavy Velikonoc. Za každou maličkost a drobnost Pán Bůh zaplať.
 • Ještě dnes v neděli 1.4. zveme v 14:00 hod. do Olešné a v 15:00 hod. do kostela v Rad. Svratce na svátostné požehnání.
 • Po každé mši sv. se modlíme novénu k Božímu milosrdenství.
 • Informujeme, že mše sv. v úterý v Nové Vsi a v pátek v Olešné budou v 19:00 hod.
 • Ve čtvrtek 5.4. v 15:00 hod. ve farním sálu v Rad. Svratce se uskuteční velikonoční setkání starších. Srdečně zveme. Hostem tohoto setkání bude paní Zdeňka Šiborová, spisovatelka knížek pro děti. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Řečici v 8:00 hod.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi v čtvrtek 5.4. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 6.2. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:00 hod.
 • Nikodémova noc v Rad. Svratce bude v pátek 6.4. po mši svaté. Adorace Nejsvětější svátosti bude do soboty do 7:30 hod.
 • V pátek 6.4. v 16:45 hod. bude na faře v Radešínské Svratce spolčo pro holky a mší svatou v 18:00 hod. se začne další příprava na biřmování.
 • V pátek 6.4. v 14:00 hod. bude pohřeb pana Eduarda Staříka z Olešné. S tohoto důvodu nebude večerní mše sv. v Olešné.
 • Na první sobotu v měsíci dubnu vás zveme do Radešínské Svratky uctít Pannu Marii. Na programu bude v 7:30 hod. modlitba sv. růžence, v 8:00 hod. mše sv. a po ní mariánské rozjímání.
 • Hnutí pro život pořádá v sobotu 7.4. v Praze pravidelný Národní pochod pro život. V 10:30 hod. bude sloužena mše sv. v pražské katedrále. Více informací najdete na webových stránkách http://pochodprozivot.cz. a také na plakátku před kostelem.
 • Do Neděle Božího milosrdenství (8.4.) doneste do zákristie papírové kasičky tzv. postničky, do kterých jste vkládali své postní almužny, abychom je mohli předat Charitě.
 • V neděli 8.4. zveme do Slavkovic na pouť k Božímu milosrdenství. Mši sv. v 15:00 hod. bude celebrovat Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký. Podrobnosti najdete na plakátku před kostelem. Mše svaté ve farnosti budou jenom dopoledne.
 • Od pátku 13.4. do neděle 15.4 se uskuteční v Radešínské Svratce evangelizační kurz Nový život, který povede škola sv. Ondřeje z Českého Těšína. Cílem kurzu je obnova a posílení víry, uvědomění si, kým jsem pro Pána Boha a povzbuzení na cestě pozemského života. Podmínkou je zúčastnit se celého kurzu od začátku do konce. Kurz je adresovaný pro všechny, kteří chtějí oživit svůj vztah k Pánu Bohu. Tento kurz Nový život probíhá v podobném duchu jako kurz Alfa. V rámci tohoto evangelizačního víkendu budou mše svaté, přednášky, modlitby, ale také i společné obědy a večeře. Je třeba se zapsat jmenovitě na seznam vzadu v kostele do neděle 8.4. Cena je 300,- Kč. Více informací je na plakátku.
 • Dne 15.4. v 17:00 hod. se uskuteční v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce Velikonoční koncert mladých umělců. Na varhany zahraje Ondřej Horňas z Nového Města (student Janáčkovy akademie múzických umění Brno), zazpívá Vladimír Jindra ze Zvole (Janáčkova akademie múzických umění Brno) a zazpívá a na violu zahraje Hana Kuželová z Nové Vsi (Konzervatoř Brno). Jako host přijal pozvání a na trubku zahraje P. Jan David. Jste srdečně zváni!
 • V neděli 22.4. v Olešné po mši svaté bude misijní jarmark. Chceme nahradit dosavadní misijní štrúdlování novým rozšířeným nápadem s úmyslem, aby se zapojilo více farníků do této pastorační akce farnosti. Výtěžek bude věnován na Papežské misijní dílo. V dřívějších letech bylo vybráno kolem 17 tis. Kč, ale v poslední době pouze kolem 8 tis. Kč. Každý, kdo by se chtěl podílet na tomto díle, může přispět různými výrobky, a to nejenom štrúdlem, ale i jinými pochoutkami, např. cukrovinkami, sýry, klobáskami, čajem, ... Zájemci ať se ozvou do neděle 15.4. paní Ireně Pejchalové z Olešné.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání od Vzkříšeného Pána na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech