Motto týdne

"Křesťan nemůže přemýšlet o svém poslání, aniž by jej pojal jako cestu ke svatosti, „neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3)."

Papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

14. neděle v mezidobí

8. – 14. Červenec 2018
 • Během prázdnin upozorňujeme na změny bohoslužeb. Podrobnosti jsou na lístku ve vývěsce.
 • Nemocné navštívíme v Rad. Svratce v pondělí 9.7. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:00 hod. Nemocné v Nové Vsi navštívíme v úterý 10.7. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:30 hod.
 • Ve čtvrtek 12. 7. zveme na Nový Jeruzalém do kostela sv. Mikuláše v Lísku. Program začne v 18:00 hod. Hlavním celebrantem bude P. Miloslav Kabrda, SDB, kaplan v Brně - Líšni.
 • Z důvodu Charismatické konference v Brně nebude ve farnosti mše svatá ve čtvrtek 12.7. a v pátek 13.7. V Řečici nebude mše svatá v sobotu 14.7., ale v neděli 15.7., kdy bude poutní mše svatá.
 • Příští neděli 15.7. zveme na Karmelskou pouť do Řečice. Mše sv. bude v 10:30 hod., proto bude mše sv. v Rad. Svratce v 7:30 hod. a v Olešné v 9:00 hod.
 • V neděli 22.7. bude Pouť ke sv. Maří Magdaléně a Farní den v Olešné. Mše sv. bude v 10:30 hod. a hlavním celebrantem bude o. Martin Sedloň, oblát. Ve 14:30 bude svátostné požehnání a od 15:00 hod. posezení při hudbě a občerstvení, pro děti bude připraven skákací hrad. Udělejte si čas a přijďte se setkat s ostatními. Prosíme také kuchařky o napečení koláčků a moučníků. Přineste je v sobotu 21.7. od 16:00 do 18:00 hod. na faru do Olešné. Tyto dobroty budou v neděli odpoledne nabídnuty ke kávě.
 • Letošní pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic se uskuteční ve dnech od soboty 21.7. do pátku 27.7. Letos vyjde 6 proudů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a (Mezylese) Polsko. Přihlásit se můžete na webových stránkách pouti: pout.cz.
 • Ve dnech od 4. do 10. srpna se uskuteční na faře TYNAF - Týden na faře v RS. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům.
 • Během prázdnin a dovolených nezapomínejme na Pána Boha a pokusme se s Ním trávit ještě více času. Mnohonásobně nám to vynahradí.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden!
otcové pallotini

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24. – 30. Červen 2018
 • Ještě jednou děkujeme všem, kteří letos jakýmkoliv způsobem pomohli při organizaci Farní zahradní slavnosti. Obcím Rad. Svratka, Řečice, Nová Ves a panu Aloisi Šaclovi za finanční podporu, Ivaně Stehlíkové za vedení a všem ostatním za přítomnost a rodinnou atmosféru.
 • Dnešní sbírka 24.6. je věnována ve farnosti na bohoslovce brněnské diecéze.
 • Ještě dnes v neděli 24.6. po mši sv. v Rad. Svratce vás zveme do farního sálu na společnou kávu se sladkou buchtičkou a večer v 19:30 hod. zveme na faru do Rad. Svratky na setkání pro manžele.
 • Kněžská rekolekce bude v Novém Městě ve čtvrtek 28.6. Mše sv. bude v 8:30 hod.
 • Zveme vás na společné setkání s Pánem do Rad. Svratky na další Večer chval spojený s adorací Nejsvětější svátosti. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28.6. v 20:00 hod.
 • V pátek na slavnost sv. Petra a Pavla mše sv. v Rad. Svratce bude v 18:00 hod. a v Olešné v 19:00 hod. Na tuto slavnost zveme především děti a jejich rodiče, protože při této bohoslužbě společně poděkujeme Pánu Bohu za ukončený školní a katechetický rok.
 • Informujeme, že od 1. července na čas prázdnin se mění pořady bohoslužeb v naší farnosti. Mše sv. budou během týdne v 19:00 hod.: v pondělí v Rad. Svratce, v úterý v Nové Vsi, ve středu v Olešné, ve čtvrtek v Rad. Svratce, v pátek v Olešné a v Rad. Svratce, v sobotu v Řečici. V neděli mše sv. budou pouze dopoledne v Rad. Svratce a v Olešné. V neděli večer mše svatá nebude.
 • V neděli 1.7. při mši sv. přivítáme o. Tomáše Kazaňského, nového kaplana v naší farnosti.
 • V neděli 1.7. v 10:30 hod. bude poutní mše sv. v Zubří. Proto mše sv. v Olešné bude v 7:30 hod.
 • Prosíme rodiče o odevzdávání přihlášek dětí na 19. farní tábor. Je ještě 20 volných míst. Kontakty jsou uvedeny na přihláškách v kostelech a na www.farnitabor-rs.cz. Vedoucí a kněží se těší na 10 dní prožitých spolu s dětmi v krásné přírodě.
 • Vzadu na stolku jsou přihlášky na TYNAF, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8.
 • Zveme na pěší pouť do Slavkovic ve dnech od soboty 21.7. do 27.7. Letos vyjde 6 proudů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a Mezilesí - Polsko. Přihlásit se můžete na webových stránkách pouti: www.pout.cz.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech