Motto týdne

"Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti."

Žl 51

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

4. neděle adventní

24. – 30. Prosinec 2017
 • Děkujeme všem, kteří připravili vánoční výzdobu kostela, ženám z Rad. Svratky, které vytvořily ze sena postavy do Betléma a také těm, kteří darovali stromky. Pán Bůh zaplať za vaši obětavost.
 • Ještě dnes, v neděli 24.12. na Štědrý večer vás zveme na mši sv. do Olešné v 16:00 hod, do Nové Vsi v 21:00 hod. a do Rad. Svratky v 23:00 hod.
 • Zítřejší sbírka (v pondělí 25. 12.) v Rad. Svratce a Olešné bude věnována na opravy kostela.
 • Na Boží hod vánoční v pondělí 25.12. zveme do kostela v Olešné v 14:00 hod. a do Rad. Svratky v 15:00 hod. na slavnostní požehnání, při kterém společně poděkujeme Bohu za dar Vtělení Jeho Syna.
 • V úterý 26.12. v 17:00 hod. zveme na štěpánské koledování do Řečice u kapličky.
 • Ve středu 27.12. na svátek sv. Jana bude mše sv. v 17:00 hod. v Nové Vsi a v 18:00 hod. zveme do kostela v Rad. Svratce na mši sv. s možností žehnání vína. Po požehnání zveme na přátelské posezení do farního sálu.
 • Během vánoční doby o. Jan spolu s dětmi navštíví nemocné: ve středu 27.12. od 9:00 hod. v Rad. Svratce a od 11:00 hod. nemocné v Řečici. Ve čtvrtek 28.12. od 9:00 hod. v Olešné a od 11:00 hod. v Nové Vsi.
 • Informujeme, že v pátek 29.12. mše sv. v Olešné bude v 8:00 hod. a v Rad. Svratce v 18:30 hod. Za změnu bohoslužeb se omlouváme.
 • V neděli 31.12.2017 v 10:45 hod. zveme do Řečice na poutní mši sv. při příležitosti Svátku Svaté Rodiny. Z tohoto důvodu mše sv. v Rad. Svratce bude v 8:00 hod.
 • Příští neděli 31.12. zveme do kostela do Rad. Svratky a do Olešné především manžele, kteří během mše sv. obnoví manželské sliby a odpoledne vás zveme na pobožnost, při které poděkujeme Pánu Bohu za rok 2017. Tato pobožnost bude v Rad. Svratce v 15:00 hod. a v Olešné v 16:00 hod.
 • Betlémské světlo od pátku 22.12. je k dispozici v Rad. Svratce před kostelem pod sochou sv. Václava.
 • Jak již bylo oznámeno, dne 3. února 2018 se uskuteční 2. farní ples v kulturním domě v Radešínské Svratce. Vstupenky bude možné zakoupit i v předprodeji od 7. ledna 2018 na faře v Radešínské Svratce po nedělní mši svaté, případně rezervovat na telefonním čísle 774 253 632 nebo na emailu farniplesrs@gmail.com. Dary do tomboly bude možné donést na faru po Novém roce. 

Všem farníkům a hostům přejeme krásné, požehnané a rodinné Vánoce.
otcové pallotini

3. neděle adventní

17. – 23. Prosinec 2017
 • Ještě dnes, v neděli 17.12., vás zveme  v 15:00 hod. do kostela v Rad. Svratce na poslední varhanní koncert v podání Jana Ševčíka, pedagoga ZUŠ.
 • Další setkání manželů na faře v Rad. Svratce bude dnes, v neděli 17.12. v 19:30 hod.
 • Adventní farní exercicie potrvají do úterý 19.12. Povede je P. Sylwester Jurczak, administrátor farnosti Fryšava a Sněžné. V úterý, na závěr duchovní obnovy, bude sbírka věnovaná pro otce Sylwestra jako naše poděkování. Program exercicií a také rozpis zpovídaní najdete na nástěnce před kostelem a rovněž na lístkách.
 • V tomto týdnu zveme na rorátní mše sv. do Rad. Svratky ve středu a v sobotu; do Řečice ve čtvrtek. Mše sv. rorátní budou v 6:00 hod.
 • V pátek 22.12. zveme mládež z obou farností i okolí na předvánoční setkání v Rad. Svratce. Začneme mší svatou v kostele v 18:00 hod. a pak budeme pokračovat ve farním sále.
 • Betlémské světlo bude k dispozici v kostele v Rad. Svratce a v Olešné od pátku 22.12.
 • V pátek 22.12. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat ZŠ.
 • Vzadu v kostele v Rad. Svratce na stolku jsou k zakoupení vánoční pohlednice za dobrovolný příspěvek a také DVD s filmem ze slavnosti žehnání nových varhan a varhanního koncertu za 200 Kč., kalendáře na rok 2018 rok za 65 Kč.
 • Informujeme, že do celkového zaplacení nových varhan nám zbývá naspořit pouze 220,- Kč. Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste už neposílali peníze na účet VARHANY. Každý, kdo by chtěl věnovat finanční dar pro farnost Rad. Svratka, ať pošle peníze na běžný účet farnosti. Z tohoto účtu pak budou placeny další opravy našeho kostela a nové topení. Číslo účtu je dostupné na webových stránkách farnosti. Také Vás prosíme, abyste už neposílali peníze na účet KAPLE NOVÁ VES. Pokud by někdo chtěl přispět, dar je možné předat v hotovosti na faře v Rad. Svratce nebo na Obecním úřadě Nová Ves.
 • Blíží se prezidentské volby v naší české zemi, které proběhnou ve dnech 12.-13. ledna 2018. Proto bychom vás chtěli vyzvat ke společně modlitbě. Touto modlitbou ať je každodenní modlitba Anděl Páně ve 12:00 hod. za dobrou volbu nového českého prezidenta, za ty, kteří půjdou volit, o také prosba o světlo Ducha svatého a o moudrost.
 • V sobotu 3. února 2018 se uskuteční 2. farní ples v kulturním domě v Radešínské Svratce. Vstupenky bude možné zakoupit i v předprodeji od 7. ledna 2018 na faře v Radešínské Svratce po nedělní mši svaté, případně rezervovat na telefonním čísle 774 253 632 nebo na emailu farniplesrs@gmail.com. Dary do tomboly bude možné donést na faru po Novém roce.

Všem farníkům a hostům přejeme požehnané poslední dny adventní doby.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech