Motto týdne

"Křesťan nemůže přemýšlet o svém poslání, aniž by jej pojal jako cestu ke svatosti, „neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3)."

Papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

11. neděle v mezidobí

17. – 23. Červen 2018
 • Ještě dnes, v neděli 17.6. vás zveme do Rad. Svratky na farní zahradní slavnost. Mše sv. bude ve 14:00 hod. na farním hřišti a její hl. celebrantem bude o. Jan Daněk z Nového Města na Moravě. Po mši sv. zveme na společné posezení s kapelou Moraváci.
 • V pondělí 18.6. v 19:00 hod. bude na faře v Olešné organizační setkání před letošním farním dnem, který se uskuteční v neděli 22.7. Na setkání zveme všechny: mladší a starší, všechny, kteří by se jakýmkoliv nápadem a ochotou chtěli podílet na uskutečnění tohoto dne. Těšíme se na setkání.
 • Katechety zveme na setkání v úterý 19.6. ve 20:00 hod. do Rad. Svratky.
 • Úmysly mší sv. na II. pololetí v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi prosíme odevzdejte do dnešní neděle 17. června. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v sakristii.
 • V pátek 22.6. o. Jan David zve mládež připravující se na svátost biřmování na setkání do Rad. Svratky. Setkání se začne mší sv. v 18:00 hod a po ní bude společné posezení na farní zahradě. Z tohoto důvodu mše sv. v Olešné bude v 17:00 hod.
 • Mše sv. v Nové Vsi v sobotu 23.6. bude v 8:00 hod.
 • Zveme holky ve věku od 12 do 16 let v sobotu 23.6. od 8:45 do 19:00 hod. na společný program na faru do Olešné. Akce je zaměřena na krásu, zdraví, otázky ohledně víry a společného setkání s ostatními děvčaty z naší a vedlejší farnosti. Během setkání se dozvíte o duchovním životě sester Ježíšových. Čeká vás modlitba chval. A samozřejmě nabude chybět spousta zábavných her a mnoho dalšího. Jídlo bude zajištěno. Příspěvek 50 Kč. Více podrobnosti najdete na plakátku před kostelem a také na stolku vzadu kostela.
 • V sobotu 23.6. v 10:00 hod. bude v Olešné pohřeb p. Františka Koutníka.
 • Příští neděli 24.6. při mši sv. v Rad. Svratce zveme do farního sálu na společné setkání, sladkou buchtičku a kávu.
 • Příští neděli 24.6. bude sbírka ve farnosti na bohoslovce brněnské diecéze.
 • Příští neděli 24.6. při mši sv. v 10:00 hod. bude v Olešné slavnostní rozloučení s o. Janem Davidem, který je od 1. července 2018 jmenovaný farářem v Jámách. Zároveň je to den jeho svátku. Proto pamatujme na něho v našich modlitbách.
 • Informujeme, že od 1. července na čas prázdnin se mění pořady bohoslužeb v naší farnosti. Mše sv. budou během týdne v 19:00 hod.: v pondělí v Rad. Svratce, v úterý v Nové Vsi, ve středu v Olešné, ve čtvrtek v Rad. Svratce, v pátek v Olešné a v Rad. Svratce, v sobotu v Řečici. V neděli mše sv. budou pouze dopoledne v Rad. Svratce a v Olešné. V neděli večer mše svatá nebude.
 • Informujeme, že z důvodu dovolené ve dnech od 20.6. do 30.6. nebude ve farnosti přítomen o. Mariusz. Všechny podrobnosti prosíme vyřizujte s o. Janem.
 • Prosíme rodiče o odevzdávání přihlášek dětí na 19. farní tábor. Je ještě 30 volných míst. Kontakty jsou uvedeny na přihláškách v kostelech a na www.farnitabor-rs.cz. Vedoucí a kněží se těší na 10 dní prožitých spolu s dětmi v krásné přírodě.
 • Vzadu na stolku jsou přihlášky na TYNAF, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8.
 • Zveme na pěší pouť do Slavkovic ve dnech od soboty 21.7. do 27.7. Letos vyjde 6 proudů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a (Mezylese) Polsko. Přihlásit se můžete na webových stránkách pouti: www.pout.cz.
 • Otec Tomáš Kazański zve mladé na cyklopouť podél Baltského pobřeží v Polsku, ve dnech od 6. do 16. července. Zájemci ať se hlásí u o. Tomáše (mob. 739 002 737, kazanskisac@gmail.com). Plakátek na nástěnce před kostelem.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

10. neděle v mezidobí

10. – 16. Červen 2018
 • Ještě dnes v neděli 10.6. zveme do Slavkovic na mši sv. v 15:00 hod., kterou bude sloužit Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský v rámci III. Národního Kongresu o Božím milosrdenství.
 • Z důvodu setkání pallotinů na Slovensku informujeme, že nebude mše sv. dnes v neděli 10.6. v Řečici, v pondělí 11.6. v Rad. Svratce, v úterý 12.6. v Olešné a v Nové Vsi.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve středu 13.6. v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou. Program začne v 18:00 hod. a hlavním celebrantem bude Mons. Petr Piťha, probošt kapituly Všech svatých na Pražském hradě.
 • Zveme vás na společné setkání s Pánem do Rad. Svratky na další Večer chval spojený s adorací Nejsvětější svátosti. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14.6. v 20:00 hod.
 • V pátek 15.6. v 16:45 hod. bude na faře v Radešínské Svratce spolčo pro děvčata a mší svatou v 18:00 hod. začne další příprava na biřmování.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 15.6. do kostela v Olešné na v tomto školním roce poslední společný program. V rámci setkání bude v 17:45 hod. zpěv na faře, v 19:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • Srdečně zveme ministranty a jejich kamarády z farnosti Rad. Svratka, Olešná a Jámy na ministrantský fotbalový turnaj do Hlinného na hřiště v sobotu 16.6. ve 14:00 hod. Prosíme, vezměte si sportovní oblečení a obuv.
 • Farní zahradní slavnost v Rad. Svratce bude příští neděli 17.6. Mše sv. bude ve 14:00 hod. na farním hřišti. Hlavním celebrantem bude o. Jan Daněk z Nového Města na Moravě. Při této slavnosti se rozloučíme s o. Janem Davidem, který je od 1. července 2018 jmenovaný farářem v Jámách. Zároveň prosíme hospodyňky o napečení koláčů a buchet a jejich přinesení v sobotu 16.6. na faru do Rad. Svratky mezi 17:00 a 19:00 hod. Prosíme také muže o pomoc při montáži podia na nedělní slavnost v sobotu 16.6. od 9:00 hod.
 • V pondělí 18.6. v 19:00 hod. bude na faře v Olešné organizační setkání před letošním farním dnem, který se uskuteční v neděli 22.7. Na setkání zveme všechny: mladší a starší, všechny, kteří by se jakýmkoliv nápadem a ochotou chtěli podílet na uskutečnění tohoto dne. Těšíme se na setkání.
 • Úmysly mší sv. na II. pololetí v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi prosíme odevzdejte do příští neděle 17. června. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v sakristii.
 • Katechety zveme na setkání v úterý 19.6. ve 20:00 hod. do Rad. Svratky.
 • Vzadu na stolku jsou přihlášky na TYNAF, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8. Prosíme také o odevzdání přihlášek na farní tábor v Březině, který bude probíhat ve dnech od 2. do 11. července.
 • Zveme na pěší pouť do Slavkovic ve dnech od soboty 21.7. do 27.7. Letos vyjde 6 proudů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a (Mezylese) Polsko. Přihlásit se můžete na webových stránkách pouti: www.pout.cz

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech