Motto týdne

"Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne."

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?
Články
1%
Ohlášky
28%
Fotky
28%
Nejbližší akce
13%
Termíny bohoslužeb
17%
Informace v sekci Pastorace
13%
Celkem hlasů: 71

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

21. neděle v mezidobí

26. Srpen – 1. Září 2018
 • Dnešní neděli 26. 8. sbírka ve farnosti je věnována na nové topení a v Olešné na opravy.
 • V neděli 26.8. po mši svaté v Rad. Svratce zveme na faru na společné posezení u dobré kávy.
 • XIV. pouť na Kalvárii v Řečici se uskuteční dnes, v neděli 26.8. Začátek je v 15:00 hod. u kapličky v Řečici, kde začne modlitba křížové cesty a kolem 16:30 hod. mše sv. Hl. celebrantem bude o. Josef Gruba, SAC.
 • V sobotu 1.9. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Po mši sv. bude mariánské rozjímání.
 • Zveme na 15. diecézní pouť rodin do Žďáru nad Sázavou, která se uskuteční 1.9. Letos půjde o skutečné putování, a to ze čtyř míst – z Obyčtova v 9:30 hod., ze Slavkovic v 10:30 hod., ze Sázavy v 10:00 hod. a ze Žďáru nad Sázavou z kostela sv. Prokopa v 11:45 hod. Program na Zelené Hoře začne ve 13:30 hod. Pontifikální mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude v 16:00 hod. sloužit biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku.
 • Informujeme, že od soboty 1.9. se mění pořad a čas bohoslužeb v kostelech i kaplích našich farností. Podrobnosti najdete na lístkách.
 • Další Večer Chval v Rad. Svratce bude v sobotu 1.9. ve 20:00 hod.
 • Školáky a jejich rodiče zveme na mši sv. v neděli 2.9. do Rad. Svratky a do Olešné, aby přijali požehnání do nového školního roku. Děti a studenti si mohou s sebou přinést k požehnání i svoje aktovky a školní potřeby.
 • V kostelech a v kaplích vzadu najdete přihlášky dětí do náboženství. Vyplněné odevzdejte nejpozději do 10.9. do zákristie, katechetům, kněžím nebo do schránky na faře.
 • Příští neděli 2.9. v 19:30 hod zveme do Rad. Svratky na faru manžele na společné setkání. V rámci setkání bude modlitba sv. růžence, zamyšlení nad nedělním evangeliem a diskuze.
 • Kruh živého růžence farnosti Rad. Svratka zve mezi sebe nové osoby, které by se chtěly připojit ke společné modlitbě. Členové živého růžence se zavazují denně modlit jeden daný desátek, na stejné úmysly, který obdrží na začátku každého měsíce. Podrobnosti a informace u o. Mariusze.

Přejeme farníkům a hostům požehnaný týden.
otcové pallotini

20. neděle v mezidobí

19. – 25. Srpen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme:
  Pondělí: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
  Úterý: Památka sv. Pia X., papeže
  Středa: Památka Panny Marie Královny
  Pátek: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  Sobota: Sobotní památka Panny Marie
 • Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu různým způsobem pomohli při přípravě Nového Jeruzaléma v Olešné. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost a ochotu. Ať sám Pán je pro vás největší odměnou.
 • 18. cyrilometodějská pouť na Velehrad: Před-etapa vychází dnes (v neděli 19.8.) ve 13:30 hod. z Rad. Svratky. Končí na Vítochově v 19:00 hod. mší svatou. Úvodní etapa bude pokračovat z Vítochova v pondělí 20. 8. ve 12:00 hod.
 • V sobotu 25.8. v 8:00 hod. bude mše sv. v Zubří. Srdečně zveme.
 • Příští neděli 26. 8. bude sbírka ve farnosti Rad. Svratka věnována na nové topení a v Olešné na opravy.
 • V neděli 26.8. po mši svaté v Rad. Svratce zveme na faru na společné posezení u dobré kávy.
 • XIV. pouť na Kalvárii v Řečici se uskuteční v neděli 26.8. Začátek je v 15:00 hod. u kapličky v Řečici, kde začne modlitba křížové cesty a kolem 16:30 hod. mše sv. Hl. celebrantem bude o. Josef Gruba, SAC. S tohoto důvodu nebude mše sv. v sobotu 25.8.
 • V sobotu 1. září zveme na 15. diecézní pouť rodin do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelenou Horu do Žďáru nad Sázavou. Letos půjde o skutečné putování, a to ze čtyř míst – z Obyčtova, ze Slavkovic, ze Sázavy a ze Žďáru nad Sázavou z kostela sv. Prokopa. Pontifikální mši svatou bude v 16:00 hod. sloužit biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku.
 • Kruh živého růžence farnosti Rad. Svratka zve mezi sebe nové osoby, které by se chtěly připojit ke společné modlitbě. Členové živého růžence se zavazují denně modlit jeden daný desátek, na stejné úmysly, který obdrží na začátku každého měsíce. Podrobnosti a informace u o. Mariusze.
 • Informujeme, že ve Slavkovicích je možnost pravidelné sv. Smíření, a to po celý rok v sobotu a v neděli od 14:00 do 17:00 hod., 1. a 3. sobotu v měsíci od 10:00 do 17:00 hod., 4. čtvrtek měsíce během Nikodémovy noci od 20:30 do 23:00 hod. Ve farnosti Rad. Svratka a Olešná sv. zpověď je podle možnosti kněze 30. minut přede mší sv. nebo po domluvě po mši sv. Srdečně vás zveme.

Všem farníkům a hostům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech