Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

Květná neděle

25. – 31. Březen 2018
 • Dnešní sbírka v neděli 25.3. ve farnosti je věnována na opravy.
 • Ještě dnes v neděli 25.3. po mši sv. v Rad. Svratce bude setkání ministrantů, ve 14:00 hod. zveme na pěší křížovou cestu na řečickou Kalvárii (Křížová cesta v Rad. Svratce nebude) a v 19:30 hod. zveme manžele na společné setkání na faru do Rad. Svratky.
 • Předvelikonoční sv. zpověď bude v Rad. Svratce v neděli 25.3.od 15:00 hod., v Nové Vsi bude v pondělí 26.3. od 18:30 hod. a v Olešné ve úterý 27.3. od 18:30 hod. Využijte také možnost svátosti smíření ve Slavkovicích (sobota, neděle), v Novém Městě (od pondělí 26.3. do středy 28.3.) a ve Žďáru (26.3. pondělí).
 • Informujeme, že mše sv. z úterý 27.3. v Nové Vsi bude přesunuta na pondělí 26.3 v 18:00 hod.
 • V úterý 27.3. ve 20:00 hod. zveme do Žďáru nad Sázavou na Pašijovou hru „Co se stalo s Ježíšem“. Podrobnosti na plakátku před kostelem.
 • Ve středu 28.3. v 20:00 hod. zveme mládež na pesahovou večeři do farního sálu v Rad. Svratce.
 • Ministranti pojedou na Zelený čtvrtek 29.3. na MISSA CHRISMATIS do Brna: Odjezd autobusu: Nové Město (u Billy) 6.00; Nová Ves (Na Pindulce) 6.05; Radešínská Svratka (pod kostelem) 6.10; Řečice 6.15 hod.
 • Zveme po večerní liturgii na Zelený čtvrtek do Olešné na bdění v getsemanské zahradě do 20:00 hod. Během adorace bude příležitost ke sv. zpovědi.
 • Zveme po večerní liturgii na Zelený čtvrtek do Rad. Svratky na bdění v getsemanské zahradě do 22:00 hod. Během adorace bude příležitost ke sv. zpovědi.
 • Velký pátek je dnem přísného postu na znamení vděčnosti za smrt Pána Ježíše, který na kříži zemřel za naše hříchy. Začíná modlitba novény k Božímu milosrdenství. V tento den bude probíhat při uctívání kříže sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. Dary můžete vkládat do kasičky vzadu v kostele u Božího hrobu.
 • Na Bílou sobotu zveme v 15:00 hod. na modlitbu novény k Božímu milosrdenství.
 • Na Boží hod velikonoční se budou při mši sv. žehnat pokrmy. Košíky a tácky s pokrmy můžete připravit před obětní stůl.
 • Dne 15.4. v 17:00 se uskuteční v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce velikonoční koncert. Zazní nejen naše nové varhany, ale i viola, trubka, či sólový zpěv. Jste srdečně zváni!

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý týden.
otcové pallotini

5. neděle postní

18. – 24. Březen 2018
 • Děkujeme sestrám z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství za duchovní postní obnovu. Dnešní sbírka je věnována pro setry jako naše poděkování.
 • Ještě dnes, v neděli 18.3. po mši sv. v Rad. Svratce zveme do farního sálu na společnou kávu nebo čaj.
 • Od neděle 18.3. do 25.3. prožíváme Týden modliteb za mládež. Pamatujme na ně v našich modlitbách.
 • Dnešní (neděle 18.3.) Křížovou cestu povedou v Rad. Svratce a v Nové Vsi ministranti.
 • Ještě dnes, v neděli 18.3. zveme na pěší Křížovou cestu z Olešné do Zubří. Začínáme u kostela v 14:30 hod.
 • V pondělí 19.3. na slavnost sv. Josefa mše sv. v Olešné bude v 17:00 hod. a v Rad. Svratce v 18:00 hod. Je to doporučený svátek.
 • Další setkání děvčat na faře v Rad. Svratce bude v pátek 23.3. v 16:45 hod.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 23.3. do kostela v Olešné na další společný program. V rámci setkání v 15:45 hod. bude zpěv na faře, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • Z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na už poslední v této postní době „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“.
 • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24.března 2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti. Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční předprogram (mše svatá, křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátku na sobotu pro předem přihlášené účastníky předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání. Podrobnosti k předprogramu, dopoledním skupinám a workshopům a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizovány na webu: http://brno.signaly.cz/dcm/.
 • V sobotu 24.3 v 8:00 hod. bude mše sv. v Zubří a v 9:00 hod bude v Olešné setkání pro ministranty.
 • Příští neděli 18.3. po mši sv. v Rad. Svratce bude setkání ministrantů a ve 14:00 hod. zveme na pěší křížovou cestu na řečickou Kalvárii. Začátek je u kapličky v Řečici.
 • Příští neděli 25.3. bude sbírka ve farnosti na opravy.
 • Předvelikonoční sv. zpověď bude ve farnosti v sobotu 24.3. od 17:30 hod. v Řečici, v Rad. Svratce v neděli 25.3.od 15:00 hod., v Nové Vsi bude v pondělí 26.3. od 18:30 hod. a v Olešné ve úterý 27.3. od 18:30 hod. Využijte také možnost svátosti smířeni ve Slavkovicích (sobota, neděle), v Novem Městě (26.3. pondělí a 27.3. úterý), a ve Žďáru (26.3. pondělí).
 • Vzadu na stolku, a také na nástěnce před kostelem je rozpis předvelikonočního zpovídáni a rovněž bohoslužeb na období triduum a na velikonoce.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli i celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech