Motto týdne

"Křesťan nemůže přemýšlet o svém poslání, aniž by jej pojal jako cestu ke svatosti, „neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3)."

Papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

9. neděle v mezidobí - Slavnost Těla a Krve Páně

3. – 9. Červen 2018
 • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošní pouti Božího Těla v Olešné a také všem, kteří se různým způsobem podíleli na její přípravě. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Výtěžek 1. misijního jarmarku v Rad. Svratce činil 19 000 Kč. Děkujeme všem, kteří se různým způsobem podíleli na této akci a podpořili misie v Pákistánu. Pán Bůh zaplať.
 • Další setkání manželů bude na faře v Rad. Svratce dnes v neděli 3.6. v 19:30 hod.
 • Nemocné navštívíme ve čtvrtek 7.6. od 9:00 hod. v Nové Vsi a v Olešné od 10:00 hod.
 • Informujeme, že mše sv. v sobotu 9.6. bude v Nové Vsi v 8:00 hod. a v neděli 10.6. mše sv. v Řečici nebude.
 • Ve dnech od 8. do 10. června zveme do Slavkovic na III. Kongres o Božím milosrdenství, který se bude konat pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského. Především vás upozorňujeme na každodenní mši sv. ve Slavkovicích, která v pátek 8.6. bude v 17:30 hod. sloužena Mons. Antonínem Baslerem, pomocným biskupem olomouckým, v sobotu 9.6. mše sv. bude v 16:00 hod. sloužena Mons. Josefem Halko, pomocným biskupem bratislavským, v neděli 10.6. mše sv. bude v 15:00 hod. a hl. celebrantem této mše sv. bude Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Zveme také v sobotu 9.6. v 19:00 hod. do Slavkovic na Večer Chval s kapelou ESPÉ ze Slovenska.
 • Vzadu na stolku jsou přihlášky na TYNAF, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.6. Prosíme také o odevzdání přihlášek na farní tábor v Březině, který bude probíhat ve dnech od 2. do 11. července.
 • Farní zahradní slavnost v Rad. Svratce bude v neděli 17.6. Mše sv. bude ve 14:00 hod. na farním hřišti. Hlavním celebrantem bude o. Jan Daněk z Nového Města na Moravě. Prosíme hospodyňky o napečení koláčů a buchet a jejich přinesení v sobotu 16.6. na faru do Rad. Svratky mezi 17:00 a 19:00 hod.
 • Otec Tomáš Kazański zve mladé na cyklopouť podél Baltského pobřeží v Polsku, ve dnech od 6. do 16. července. Nejdříve se po cestě vlakem do Varšavy účastníci zúčastní Pallotinského setkání mladých (6. - 7. 7.), a pak bude následovat přesun vlakem k Baltu a od 9. do 15. 7. cesta na kolech do Gdaňska v polsko-české skupině. Každý den se pojede přibližně 80 km. Noclehy budou na farách, proto je třeba mít spacák a karimatku, nebude doprovodné vozidlo. Zpáteční cesta bude také vlakem. Zájemci ať se hlásí u o. Tomáše co nejdříve. (mob. 739 002 737, kazanskisac@gmail.com) Plakátek na nástěnce před kostelem.
 • Zveme na pěší pouť do Slavkovic, ve dnech od soboty 21.7. do 27.7. Letos vyjde 6 proudů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a (Mezylese) Polsko. Přihlásit se můžete na webových stránkách pouti: pout.cz.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Slavnost Nejsvětější trojice

27. Květen – 2. Červen 2018
 • Děkujeme všem, kteří se minulý týden v pondělí zúčastnili farního poutního zájezdu do Křtin, na Vranov u Brna, do Sloupu a Šošůvky. Také děkujeme těm, kteří se minulou středu 23.5. zúčastnili adoračního dne v našem kostele v Rad. Svratce.
 • Sbírka v neděli 20.5. věnována ve farnosti Rad. Svratka na charitativní účely činila 9 028,- Kč.
 • Sbírka v neděli 20.5. věnována ve farnosti Olešná na charitativní účely činila 6 700,- Kč.
 • Od dnešní neděle 27.5. jsou dostupné lístky na úmysly mší sv. v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi. V Rad. Svratce úmysly mší sv. na II. pololetí zapisujte do kalendáře. Lístky na mše sv. odevzdejte nejpozději do neděle 17.6.
 • Dnes v neděli 27.5. v Rad. Svratce prožijeme misijní neděli. Po mši sv. bude misijní jarmark, jehož výtěžek bude věnován na misie v Pákistánu. Také po mši sv. bude přednáška s fotkami o. Günthera o Pákistánu. Ve farní kavárně bude možné ochutnat misijní kávu. V 17:00 hod. v kostele bude koncert scholy Nathanael z Radostína nad Oslavou. Upřímně vás prosíme, udělejte si čas, přijďte a prožijme společně tuto misijní neděli.
 • Na Slavnost Božího Těla ve čtvrtek 31.5. bude mše sv. v Rad. Svratce v 18:00 hod. a po ní eucharistický průvod obcí. Proto zveme zvláště děti, letošní prvokomunikanty, družičky, ministranty a hasiče. Tento den nebude mše sv. v Řečici. Ve 20:00 hod. zveme na adoraci Nejsvětější svátosti s modlitbou chvály.
 • Nemocné navštívíme: v pátek 1.6. od 9:00 hod. v Rad. Svratce a v Řečici od 10:00 hod., ve čtvrtek 7.6. od 9:00 hod. v Nové Vsi a v Olešné od 10:00 hod.
 • V souvislosti s prvním pátkem (1.6.) vás zveme do Olešné v 18:00 hod. na adoraci Nejsvětější svátosti spojenou s příležitostí sv. zpovědi a po ní na mši sv. v 19:00 hod.
 • V pátek 1.6. od 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • V souvislosti s prvním pátkem (1.6.) vás zveme na mši sv. a po ní na Nikodémovou noc v kostele v Rad. Svratce. Využijme tento čas na osobní modlitbu před Nejsvětější svátostí a ke svátosti smíření. Zpověď bude do 22:00 hod. a pokračování adorace Nejsvětější svátosti bude na faře od pátku od 22:00 hod. do soboty do 7:00 hod.
 • Na první sobotu v měsíci červnu vás zveme do Rad. Svratky uctít Pannu Marii. Na programu bude v 7:30 hod. modlitba sv. růžence, v 8:00 hod. mše sv. a po ní mariánské rozjímání.
 • Na slavnost Božího Těla příští neděli 3.6. bude v Olešné mše sv. v 9:00 hod. Po mši sv. půjdeme průvodem obcí. Srdečně zveme muzikanty, hasiče, mládež v krojích z Nové Vsi, družičky, zpěváky a všechny ostatní hosty a farníky.
 • Ve dnech od pátku 8.6. do neděle 10.6. se uskuteční III. Národní Kongres o Božím milosrdenství. Program Kongresu je na nástěnce před vchodem na kůr a na nástěnce před kostelem. Srdečně vás zveme.
 • Informujeme, že 19. farní tábor bude v Březině v termínu od 2.7. do 11.7. a jeho patronem bude sv. Vincenc Pallotti. Kdo by měl ještě zájem, může se přihlásit. Také ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8. se uskuteční pro děti na faře v Rad. Svratce TYNAF. Přihlášky jsou k dispozici pod kůrem.
 • Otec Tomáš Kazański zve mladé na cyklopouť podél Baltského pobřeží v Polsku, ve dnech od 6. do 16. července. Nejdříve se po cestě vlakem do Varšavy účastníci zúčastní Pallotinského setkání mladých (6. - 7. 7.), a pak bude následovat přesun vlakem k Baltu a od 9. do 15. 7. cesta na kolech do Gdaňska v polsko-české skupině. Každý den se pojede přibližně 80 km. Noclehy budou na farách, proto je třeba mít spacák a karimatku, nebude doprovodné vozidlo. Zpáteční cesta bude také vlakem. Zájemci ať se hlásí u o. Tomáše co nejdříve. (mob. 739 002 737, kazanskisac@gmail.com) Plakátek na nástěnce před kostelem.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech