Motto týdne

"SNÍ-LI NĚKDO SÁM, JE TO JEN SNĚNÍ. POKUD VŠAK SNÍME VŠICHNI SPOLEČNĚ, PAK JE TO ZAČÁTEK NOVÉ SKUTEČNOSTI."

Sv. Vincenc Pallotti

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

28. neděle v mezidobí

14. – 20. Říjen 2018
 • Ještě dnes, v neděli 14.10. v 19:30 hod. zveme na faru do Rad. Svratky manžele na společné setkání.
 • Vzadu na stolku je zápis z poslední farní rady. Vezměte si ho a přečtěte.
 • V měsíci říjnu pamatujme na každodenní modlitbu růžence. Především vyprošujme pro Církev dar jednoty, modleme se za ochranu rodin před vlivem různých moderních ideologií. Na závěr této modlitby se modleme modlitbu Pod ochranu Tvou se utíkáme a modlitbu ke sv. Michaelovi archandělovi.
 • Mše sv. v Rad. Svratce ze čtvrtka 18.10. bude přesunuta na středu 17.10. Podrobnosti máte na lístkách.
 • V pátek 19.10. se uskuteční další formační program pro děti naší farnosti Olešná. Na programu bude v 15:45 hod. scholička na faře, v 17:00 hod. mše sv. s promluvou pro děti a po mši sv. společný program pro děti. Tohoto dne nebude Biblická hodina pro dospělé.
 • V pátek 19.10. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce setkání děvčat a po mši sv. zveme na Biblickou hodinu.
 • V sobotu 20.10. zveme do Slavkovic na třetí sobotní pouť. Program začne v 16:00 hod. Mše sv. bude v 17:00 hod. Svátost smíření tento den bude od 10:00 do 17:00 hod.
 • V sobotu 20.10. od 8:00 hod. zveme ochotné muže na brigádu na dokončení prací kolem kostela v Olešné.
 • Zveme srdečně mládež (ti, kteří přijali svátost biřmování 14.10., ale i ostatní mladé) na společné setkání na faru do Rad. Svratky v sobotu 20.10. ve 20:00 hod.
 • Příští neděli 21.10. budeme slavit misijní neděli, jejíž součástí bude i sbírka věnovaná na potřeby misií.
 • První setkání pro děti, které příští rok přistoupí k 1. sv. přijímání, a jejich rodiče bude v Rad. Svratce v pátek 26.10. Setkání začne mší sv. v 18:00 hod a pak bude pokračovat ve farním sále.
 • Informujeme, že nebudou mše sv. ve farnosti: v neděli 21.10. v Řečici, v pondělí 22.10. v Rad. Svratce a v úterý 23.10 v Nové Vsi a v Olešné. Přijaté úmysly mší sv. v těchto dnech budou odslouženy mimo farnost.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý pracovní týden.
otcové pallotini

27. neděle v mezidobí

7. – 13. Říjen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: Čtvrtek: Památka sv. Jana XXIII., papeže; Pátek: Památka sv. Radima, biskupa; Sobota: Sobotní památka Panny Marie.
 • Ještě dnes, v neděli 7.10., vás zveme do Slavkovic na pouť ke sv. Faustyně. Mši sv. v 15:00 hod. bude sloužit Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Další podrobnosti najdete na plakátku před kostelem.
 • Rad. Svratka: Sbírka věnována na fond PULS z neděle 23.9. činila 13 303,- Kč a sbírka věnována na opravy z neděle 30.9. činila 27 284,- Kč. Pán Bůh záplat za vaši štědrost.
 • Olešná: Sbírka věnována na fond PULS z neděle 23.9. činila 8 460,- Kč a sbírka věnována na opravy z neděle 30.9. činila 5 018,- Kč. Pán Bůh záplat za vaši štědrost.
 • Zítra, v pondělí 8.10., se uskuteční farní pouť do Klokot a do Želivu. Odjezd autobusu bude v 6:25 hod. od školy v Řečici, v 6:30 hod. od kulturního domu v Rad. Svratce, v 6:35 hod. z Nové Vsi (na Pinduli), v 6:40 hod. z Olešné. Cena za dopravu a oběd je 550 Kč.
 • V měsíci říjnu vás zveme ke společné modlitbě sv. růžence. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby v kostelech a kaplích, ať se společně modlí s rodinou doma. Růženec v Nové Vsi a v Rad. Svratce je, když není mše sv., v 18:00 hod.
 • Všechny biřmovance a jejich rodiny zveme ke společné novéně k Duchu svatému před svátostí biřmování, která bude v Olešné v neděli 14.10. v 10:00 hod. Novénu se modlíme každý den v 19:30 hod. na různých místech: v pondělí 8.10. v Rad. Svratce, v úterý 9.10. v Olešné, ve středu 10.10. v Nové Vsi, ve čtvrtek 11.10. v Rad. Svratce, v pátek 12.10. v Olešné, v sobotu 13.10. v Nové Vsi. Kdo se nemůže zúčastnit, ať modlí novénu s rodinou doma.
 • Prosíme ochotné ženy z farnosti Olešná o napečení koláčků na svátost biřmování a přinesení v neděli 14.10. do 9:00 hod. na faru v Olešné. Zároveň upozorňujeme, že z důvodu biřmování a většího počtu lidí na mši sv., kdo může, ať si přinese sedátko na sezení.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve čtvrtek 11.10. v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Program začne v 18:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P.ICLic. Karel Moravec, biskupský vikář, rektor poutního místa Panny Marie v Králíkách.
 • V pátek 12.10. v Olešné po modlitbě noveny kolem 20:00 hod. bude generální zkouška pro všechny kandidáty biřmování.
 • Informujeme, že příští neděle 14.10. mše sv. v Rad. Svratce bude v 8:00 hod.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech