Motto týdne

"Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti."

Žl 51

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

2. neděle adventní

10. – 16. Prosinec 2017
 • Ještě dnes, v neděli 10.12., vás zveme  v 15:00 hod. do kostela v Rad. Svratce na varhanní koncert v podání Ondřeje Horňase, studenta JAMU.
 • Vzadu v kostele v Rad. Svratce na stolku jsou k zakoupení vánoční pohlednice za dobrovolný příspěvek, kalendáře na rok 2018 rok za 65 Kč a také DVD s filmem ze slavnosti žehnání nových varhan a varhanního koncertu za 200 Kč.
 • V pondělí 11.12. nebude mše sv. v Rad. Svratce.
 • V úterý 12.12. srdečně zveme rodiče letošních prvokomunikantů na formační setkání. Hostem tohoto setkání bude jáhen Ladislav Kinc. Začneme mší sv. v kostele v Rad. Svratce v 18:00 hod.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve středu 13.12. v kostele v Olešnici. Hlavním celebrantem bude Mons. Martin Holík, ředitel Rádia Proglas. Program začne v 17:00 hod.
 • V pátek 15.12. mší sv. v 18:00 hod. v Rad. Svratce začne další setkání pro biřmovance.
 • Srdečně zveme všechny děti v pátek 15.12. do kostela v Olešné na další společný program. V rámci setkání bude v 15:45 hod. zpěv na faře, v 17:00 hod. mše sv. pro děti a další setkání s různými hrami. Po mši sv. bude biblická hodina pro rodiče a ostatní.
 • Prosíme vás, přineste do příští neděle 17.12. vyplněné lístečky na úmysly mší svatých. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v zákristii.
 • V tomto týdnu zveme na rorátní mše sv. do Rad. Svratky ve středu a v sobotu; do Nové Vsi v úterý; do Olešné v úterý; do Řečice ve čtvrtek. Mše sv. rorátní budou v 6:00 hod.
 • Od neděle 17.12. do úterý 19.12. budeme ve farnosti prožívat adventní exercicie. Povede je P. Sylvester Jurczak, administrátor farnosti Fryšava a Sněžné. Program exercicií a také rozpis předvánočního zpovídaní najdete na nástěnce před kostelem a rovněž na stolku vzadu v kostele.

Všem farníkům přejeme požehnanou adventní neděli i celý týden
otcové pallotini

1. neděle adventní

3. – 9. Prosinec 2017
 • Ještě dnes, v neděli 3.12. bude v Rad. Svratce po mši sv. setkání pro ministranty, v 15:00 hod. varhanní koncert v podání pana Ondřeje Múčky, diecézního organologa, v 17:00 hod. mikulášská nadílka a v 19:30 hod. bude setkání manželů na faře.
 • Po mši sv. v Olešné v neděli 3.12. bude setkání pro děti se sv. Mikulášem
 • V sakristii v Rad. Svratce je k zakoupení DVD s filmem ze slavnosti žehnání nových varhan a koncertu. Cena za 1. kus je 200 Kč.
 • Sbírka v neděli 26.11. věnována na varhany v Rad. Svratce činila 26 037,- Kč. a sbírka v Olešné věnována na opravy činila 4 110,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Od neděle 26.11. jsou dostupné lístečky na úmysly mší svatých v Olešné, v Nové Vsi a v Řečici. Na zadní stranu lístečků uveďte jméno a telefonní číslo. Vyplněné odevzdejte do neděle 17.12. Úmysly na mše sv. v Rad. Svratce zapisujte do kalendáře v zákristii.
 • V průběhu adventní doby vás všechny a zvláště děti a mládež zveme na rorátní mše sv. do Rad. Svratky v pondělí, ve středu a v sobotu, do Nové Vsi v úterý, do Olešné v úterý, do Řečice ve čtvrtek. Mše sv. rorátní budou v 6:00 hod.
 • Nemocné v Nové Vsi navštívíme ve čtvrtek 7.12. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod. 
 • V sobotu 9.12. v 8:00 hod. bude mše sv. v Nové Vsi. S tohoto důvodu nebude mše sv. v neděli 10.12.
 • Letošní pouť pro mládež bude od 8. do 10.12. do Prachatic. Zveme všechny mladé od 14 let a především ty, kteří se připravují na svátost biřmování, na společný čas modlitby, výletů a zážitků. Přihlašovat se můžete u o. Jana Davida nebo u Jiřího Trávníčka.
 • V pátek 8. prosince budeme prožívat slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu: S touto slavností, kterou takto vyhlásil roku 1854 blahoslavený papež PIUS IX. a kteréžto tajemství bylo slavně potvrzeno samotnou Pannou Marií roku 1858 v Lurdech, je spjata HODINA MILOSTI: Ukazuje důležitost přinášení MODLITEB a OBĚTÍ za nevěřící a nekající se. Z tohoto důvodu vás zveme do kostela na společnou modlitbu od 12:00 – 13:00 hod. Kdo nemůže přijít, ať se modlí doma.
 • Na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu v pátek 8.12. při mši sv. bude možné přijmout duchovní adopci počatého dítěte, jehož život je ohrožený úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Modlitba trvá 9 měsíců a každý den se modlíme jeden desátek růžence, snažíme se udělat alespoň jeden dobrý skutek milosrdenství denně a jedenkrát za měsíc se zúčastníme ve všední den mše sv. s přijetím sv. přijímání, a to s osobním úmyslem za adoptované dítě a za jeho rodiče. Můžete se také přihlásit přes internet na webové strance http://hnutiprozivot.cz.

Všem farníkům přejeme krásnou adventní neděli i celý týden

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech