Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

4. neděle postní

11. – 17. Březen 2018
 • Ještě dnes, v neděli 11.3. zveme na Křížovou cestu, kterou povedou ministranti a v 19:30 hod. na setkání manželů do Rad. Svratky.
 • Od soboty 10.3. probíhá novéna před slavností sv. Josefa, kterému jsme před dvěma roky zasvětili naši farnost a stavbu nových varhan v našem kostele. Pokud je mše sv., tak se novénu modlíme po mši sv. Jinak pamatujme na modlitbu doma.
 • V úterý 13.3. je den 5. výročí zvolení papeže Františka. Pamatujme na něho v našich soukromých a společných modlitbách v rodině.
 • V úterý 13.3. vás zveme na mariánskou pobožnost (Nový Jeruzalém) do Křižanova. Program začne v 17:00 hod. a hlavním celebrantem bude o. Pavel Vybíhal, farář z Jimramova.
 • Srdečně vás zveme na letošní postní exercicie, které budeme prožívat ve farnosti od pátku 16.3. do neděle 18.3. Povedou je sestry z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství z Dvora Králové nad Labem. Program je na nástěnce a také na stolku pod kůrem.
 • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“. Můžete přicházet v jakoukoliv dobu a předkládat Pánu své díky, chvály a prosby. Na faru nezvoňte, protože bude otevřen boční vchod.
 • Další formační setkání před biřmováním bude v rámci duchovní obnovy v pátek 16.3. Téma: „Jak najít své místo v životě“. V 18 hod. křížová cesta, v 18.30 mše sv. a po mši sv. setkání ve farním sále se sestrou Dagmar.
 • Setkání před 1. sv. přijímáním pro děti a rodiče bude výjimečně v sobotu 17.3. v 10:00 hod na faře, o životě sv. sestry Faustyny.
 • Příští neděli 18.3. ve 14:30 hod. zveme na pěší křížovou cestu z Olešné do Zubří.
 • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti. Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční předprogram (mše svatá, křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátku na sobotu pro předem přihlášené účastníky předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání. Podrobnosti k předprogramu, dopoledním skupinám a workshopům a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizovány na webu:  http://brno.signaly.cz/dcm/

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.
otcové pallotini

3. neděle postní

4. – 10. Březen 2018
 • Děkujeme všem, kteří minulý týden připravili a vedli pro děti „Den a noc na faře“ v Rad. Svratce a v Olešné.
 • Sbírka v neděli 25.2. věnovaná ve farnosti Rad. Svratka na Haléř sv. Petra činila 17 116,- Kč.
 • Sbírka v neděli 25.2. věnovaná ve farnosti Olešná na Haléř sv. Petra činila 12 076,- Kč.
 • Dnešní Křížovou cestu (v neděli 4.3.) povede mládež.
 • Dnes, v neděli 4.3 v 16:00 hod. v kostele v Novém Veselí bude přednáška o Gulagu. Podrobnosti nejdete na nástěnce před kostelem.
 • V pondělí 5.3. mší sv. v 17:00 hod začne další příprava na 1. sv. přijímání.
 • Zítra, v pondělí 5.3. naše farnost Rad. Svratka bude prožívat den modliteb za bohoslovce. Modlitební den na tento úmysl má jednou v roce každá farnost. Pamatujme na tento úmysl také při soukromé i společné modlitbě v rodinách. Je to také příležitost připomenout, že otec biskup Vojtěch Cikrle zve mladé muže do semináře. Přihlášky se podávají do konce března. Podrobnosti najdete na nástěnce před kostelem.
 • Nemocné navštívíme v úterý 6.3. v Nové Vsi od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod.
 • Upozorňujeme vás na změny bohoslužeb v příštím týdnu. Mše sv. z úterý 6.3. v Olešné bude přesunuta na čtvrtek 8.3. Ve čtvrtek 8.3. nebude mše sv. v Řečici, ale bude přesunuta do Rad. Svratky v 18:00 hod. Změny bohoslužeb jsou z důvodu kanonické vizitace pallotinů z Polska. Srdečně vás zveme ve čtvrtek 8.3. na mši sv. do Olešné a do Rad. Svratky, při které se představení pallotinů chtějí potkat s vámi a také s farní radou.
 • V pátek 9.3. mší sv. v 18:00 hod. začne v Rad. Svratce další příprava na svátost biřmování.
 • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. probíhá na faře v Rad. Svratce noční adorace Nejsvětější svátosti. Využijme tuto příležitost k osobní modlitbě před Pánem.
 • Od soboty 10.3. začíná novéna před slavností sv. Josefa, kterému jsme před dvěma roky zasvětili naši farnost a stavbu nových varhan v našem kostele. Pokud bude mše sv., tak se novénu budeme modlit po mši sv. Jinak pamatujme na modlitbu doma. Připravené texty novény máte vzadu v kostele na stolku.
 • Letošní postní exercicie budeme prožívat ve farnosti od pátku 16.3. do neděle 18.3. Povedou je sestry z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství z Dvora Králové nad Labem. Program je na nástěnce a také na stolku pod kůrem.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech