Motto týdne

"Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne."

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

19. neděle v mezidobí

12. – 18. Srpen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: v úterý: památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; ve středu: Slavnost Nanebevzetí Panny;
 • V pátek, tj. 10.8. se ukončil TYNAF - týden pro děti na faře. Děkujeme všem, kteří ho připravili a vedli. Především Jiřímu Trávníčkovi, který byl hlavním vedoucím. A ostatním také děkujeme za modlitbu.
 • V úterý 14.8. zveme do Olešné na mariánskou pobožnost Nový Jeruzalém. Program začne v 18:00 hod. Hlavním celebrantem mše sv. bude novokněz brněnské diecéze, o. Tomáš Marada. Z tohoto důvodu mše sv. v Nové Vsi z úterý 14.8. bude přesunuta na středu 15.8. v 19:00 hod. Prosíme ochotné ženy o napečení koláčků a přinesení v úterý 14.8. do 18:00 hod. na faru v Olešné.
 • Ve středu 15.8. slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek. V Rad. Svratce mše sv. bude v 18:00 hod. a v Nové Vsi v 19:00 hod. V Olešné budeme slavit vigilii této slavnosti v úterý 14.8.
 • Ve čtvrtek 16.8. ve 20:00 hod. zveme do Rad. Svratky na další Večer chval spojený s adorací Nejsvětější svátosti.
 • Připomínáme poutě třetích sobot v měsíci k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Zveme na sobotu 18.8. v 17 hod. na mši svatou, kterou bude sloužit o. Przemyslav Krakowczyk, pallotin z Varšavy. Celoroční informace o poutích ve Slavkovicích, mší svatých a svátosti smíření jsou k dispozici na plakátku ve venkovní a také vnitřní nástěnce.
 • Jáhen L. Kinc zve na pěší pouť na Velehrad, která se uskuteční ve dnech od 20. do 25.8. V neděli 19.8. v 13:30 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970).
 • V neděli 26.8. zveme na XIV. pouť na Kalvárii v Řečici. Začátek je v 15:00 hod. u kapličky v Řečici, kde začne modlitba křížové cesty a kolem 16:30 hod. mše sv. Hl. celebrantem bude o. Józef Gruba, SAC.
 • V neděli 26.8. po mši svaté zveme na faru na společné posezení při dobré kávě.
 • V sobotu 18.8.2018 v 11:00 hod. chtějí v kostele sv. Václava v Rad. Svratce uzavřít sňatek pan Jiří Dvořák, bytem Olešná a slečna Adéla Hronová, bytem Radešínská Svratka. Kdo by věděl okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden.
otcové pallotini

18. neděle v mezidobí

5. – 11. Srpen 2018
 • Nedělní sbírka z 29.7. v Řečici a v Rad. Svratce věnovaná na nové topení činila 6 991,- Kč a poutní sbírka v Nové Vsi věnovaná na opravu harmonia činila 101 811,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Nedělní sbírka z 29.7. v Olešné věnovaná na opravy činila 3 480,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Od soboty 4.8. celý tento týden bude probíhat na faře v Rad. Svratce TYNAF. Prosíme o modlitbu za děti a za ty, kteří se o ně starají a dětem se věnují. Z důvodu probíhajícího TYNAFu budou tento týden v Rad. Svratce od pondělí do pátku mše svaté v 9:00 hod.
 • Zveme na pouť Nový Jeruzalém, který se bude konat v úterý 14.8. v Olešné. Program začne v 18:00 hod. Hlavním celebrantem mše sv. bude novokněz brněnské diecéze P. Tomáš Marada.
 • Letošní pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve dnech od 20. do 25.8. V neděli 19.8. ve 13:30 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970).
 • V sobotu 18.8.2018 v 11:00 hod. chtějí v kostele sv. Václava v Rad. Svratce uzavřít sňatek pan Jiří Dvořák, bytem Olešná a slečna Adéla Hronová, bytem Radešínská Svratka. Kdo by věděl okolnosti bránící uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech