Motto týdne

"SNÍ-LI NĚKDO SÁM, JE TO JEN SNĚNÍ. POKUD VŠAK SNÍME VŠICHNI SPOLEČNĚ, PAK JE TO ZAČÁTEK NOVÉ SKUTEČNOSTI."

Sv. Vincenc Pallotti

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

26. neděle v mezidobí

30. Září – 6. Říjen 2018
 • Děkujeme všem, kteří připravili kostel a výzdobu v Rad. Svratce před poutí a také za hudební doprovod paní Vítkové a schole.
 • Ještě dnes, v neděli 30.9., zveme do kostela v Rad. Svratce v 15:00 hod. na svátostné požehnání a v 19:30 hod. na setkání manželů na faru do Radešínské Svratky.
 • Dnešní neděli (30.9.) je sbírka věnovaná na opravy kostela v Rad. Svratce (nové topení, restaurování bočních oltářů) a v Olešné sbírka je věnována na opravy.
 • Zítra, v pondělí 1.10., začíná měsíc říjen, měsíc svatého růžence. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby v kostelech a kaplích, ať se společně modlí s rodinou doma. O tuto modlitbu naléhavě prosí Panna Maria ve Fatimě.
 • Setkání farní rady v Olešné bude v úterý 2.10, v 19:00 hod. a v Rad. Svratce ve čtvrtek 4.10. v 19:00 hod.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 4.10. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 5.10. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:15 hod.
 • V pátek 5.10. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • Všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Páně zveme v pátek 5.10. v 18:00 hod na mši sv. do Rad. Svratky a v sobotu 6.10. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. při příležitosti první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
 • V pátek 5.10. po mši sv. od 18:45 hod. do 22:00 hod. zveme do kostela v Rad. Svratce na Nikodémovu noc. Během tohoto setkání bude příležitost k adoraci Nejsvětější Svátosti a ke svaté zpovědi.
 • Všechny biřmovance a jejich rodiny zveme ke společné novéně k Duchu svatému před svátostí biřmování, která bude v Olešné v neděli 14.10. v 10:00 hod. Novéna začíná v pátek 5.10. a budeme se modlit každý den v 19:30 hod. na různých místech: v pátek 5.10. v Rad. Svratce, v sobotu 6.10. v Nové Vsi, v neděli 7.10. v Olešné, v pondělí 8.10. v Rad. Svratce, v úterý 9.10. v Olešné, ve středu 10.10. v Nové Vsi, ve čtvrtek 11.10. v Rad. Svratce, v pátek 12.10. v Rad. Svratce, v sobotu 13.10. v Nové Vsi. Kdo se nemůže zúčastnit, ať modlí novénu s rodinou doma. Texty novény jsou vzadu na stolku.
 • Jako otcové pallotini vás zveme do rodiny. Našemu zakladateli ležela na srdci Unie katolického apoštolátu a to je to, co chceme spolu s vámi vytvářet. Je jedno, jestli už jste v nějakém společenství nebo hnutí, ale jestli chcete prohloubit svůj duchovní život a být aktivní v církvi. První setkání se uskuteční v sobotu 6.10. v 9:00 hod. na faře v Rad. Svratce. Těšíme se na vás.
 • Další Večer Chval v Rad. Svratce bude v sobotu 6.10. ve 20:00 hod.
 • Ještě jednou vás srdečně zveme na farní pouť do Klokot a do Želivu, která se uskuteční v pondělí 8.10. Máme ještě dost volných míst. Cena 550 Kč zahrnuje dopravu autobusem, vstupné na komentovanou prohlídku kláštera Želiv a oběd v  restauraci. Podrobnosti na plakátku. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na arch nebo u Tomáše Mahla (telefonní číslo 777 119 136).

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

25. neděle v mezidobí

23. – 29. Září 2018
 • Děkujeme všem, kteří se v minulém týdnu v Rad. Svratce zúčastnili brigády při úklidu kostela, fary a farního areálu. Pán Bůh zaplať za váš čas a ochotu.
 • Ještě dnes, v neděli 23.9., po mši sv. v Rad. Svratce zveme na faru na společnou kávu a setkání.
 • Dnešní neděli 23.9. sbírka ve farnosti je určena na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Zároveň informujeme o možnosti stát se donátorem fondu PULS. Více informací o fondu PULS obdržíte při východu z kostela. Příští neděli ti, kteří by se chtěli stát donátory, mohou vyplněnou přihlášku dát do připravené krabičky v kostele.
 • Upozorňujeme, že dnes, v neděli 23.9., mše svatá v Řečici bude v 17:00 hod. Zároveň mše sv. z pondělí 24.9. v Rad. Svratce bude přesunuta na středu 26.9. v 18:00 hod. Podrobnosti máte na lístkách.
 • V příštím týdnu bude nově osazena deska padlých občanů v 1. světové válce v našem  kostele v Rad. Svratce. Její posvěcení bude při poutní mši sv. v neděli 30.9.
 • Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 27.9. v Novém Městě na Moravě. Od 8:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. mše svatá.
 • V pátek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v Rad. Svratce v 8:30 hod. a v Olešné v 10:00 hod.
 • Blíží se letošní pouť na sv. Václava v Rad. Svratce. Od pátku 21.9. každý den probíhá novéna ke sv. Václavovi. V den, kdy nebude mše sv. v Rad. Svratce, prosíme, modlete se novénu doma s rodinou. Texty novény jsou k dispozici vzadu v kostele na stolku. V sobotu 29.9. v 18:30 hod. bude mši sv. sloužit o. Pavel Habrovec. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v tento den v Řečici. V neděli 30.9. hlavním hostem pouti na sv. Václava bude o. Pavel Kafka z Brna. Program letošní svatováclavské pouti je na plakátkách pod kůrem, na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti.
 • Příští neděli 30.9. bude sbírka ve farnosti určena na opravy kostela v Rad. Svratce (nové topení, restaurování bočních oltářů) a ve farnosti Olešná sbírka bude určena na opravy.
 • Informujeme, že farní rada farnosti Olešná bude v úterý 2.10. v 19:00 hod. a farní rada farnosti Rad. Svratka bude ve čtvrtek 4.10. v 19:00 hod. Do pátku 28.9. můžete posílat návrhy do programu.
 • Srdečně zveme na farní pouť do Klokot a do Želivu, která se uskuteční v pondělí 8.10. Máme ještě hodně volných míst. Cena 550 Kč zahrnuje dopravu autobusem, vstupné na komentovanou prohlídku kláštera Želiv a oběd v restauraci. Podrobnosti na plakátku. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na arch nebo u Tomáše Mahla (telefonní číslo 777 119 136).
 • Jako otcové pallotini vás zveme do rodiny. Našemu zakladateli ležela na srdci Unie katolického apoštolátu a to je to, co chceme spolu s vámi vytvářet. Je jedno, jestli už jste v nějakém společenství nebo hnutí, ale jestli chcete prohloubit svůj duchovní život a být aktivní v církvi. První setkání se uskuteční v sobotu 6.10. v 9:00 hod. na faře v Rad. Svratce. Těšíme se na vás.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech