Motto týdne

"Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti."

Žl 51

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

26. Listopad – 2. Prosinec 2017

Aktuální ohlášky doplníme později...

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

33. neděle v mezidobí

19. – 25. Listopad 2017
  • Dnešní neděli 19.11. prožíváme národní Den Bible. Sbírka tuto neděli ve farnosti je věnována na podporu biblického díla. Pro ty, kteří by se chtěli zapojit víc do farního společného čtení Bible, ať se zapíšou na arch, který je vzadu na stolku. Četba začne ve 13:00 hodin a bude ukončena ve 22:00 hodin. Četba Bible neprobíhá v kostele, ale doma. Každý se může podílet půl hodinou čtení Písma svatého. Součástí Dne Bible může být i rodinná četba Písma svatého.
  • Každé úterý v 17:30 hod. zveme do kostela v Rad. Svratce na modlitbu sv. růžence. Zároveň vás zveme na adorace Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za kněžská a řeholní povolání, která se konají po mši sv. ve středu v Rad. Svratce a ve čtvrtek v Řečici.
  • Každé úterý po mši sv. v Olešné je adorace Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za
    kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
    . Srdečně vás všechny zveme.
  • V pátek 24.11. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat ZŠ a mší sv. v 18:00 hod. začne další formační setkání pro biřmovance.
  • Příští neděli 26.11. na slavnost Ježíše Krista Krále budeme prožívat v naší farnosti žehnání nových varhan. Tuto neděli bude mše sv. v 10:00 hod. a hlavním celebrantem bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnský biskup, odpoledne v 15:30 hod. Te Deum, svátostné požehnání a v 16:00 varhanní koncert v podání Davida Postráneckého. Z tohoto důvodu mše sv. v Olešné bude v 8:00 hod. Více podrobností najdete na pozvánkách, které jsou vzadu na stolku. Zároveň prosíme kuchařky o napečení koláčů a jejich přinesení na faru v sobotu 25.11.
  • Od neděle 26.11. budou dostupné lístky na úmysly mší sv. na 1. pololetí 2018 v Olešné, v Řečici a v Nové Vsi. V Rad. Svratce úmysly mší sv. na 1. pololetí zapisujte do kalendáře v zákristii.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech