Motto týdne

"Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí."

Jan XXIII.

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Slavnost Nejsvětější Trojice

7. – 13. Červen 2020

Slavnost Seslání Ducha Svatého

31. Květen – 6. Červen 2020

Stránky

Sdílet na signálech