Motto týdne

"Křesťan nemůže přemýšlet o svém poslání, aniž by jej pojal jako cestu ke svatosti, „neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3)."

Papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Boží hod svatodušní

20. – 26. Květen 2018
 • Dnešní sbírka v neděli 20.5. je ve farnosti věnována na charitativní účely.
 • Dnes odpoledne v neděli 20.5. ve 13:30 hod. srdečně zveme na pouť matek na Kalvárii v Řečici. Sejdeme se ve 13:30 hod. u kapličky.
 • Společné posezení na farní zahradě v Rad. Svratce pro letošní prvokomunikanty a jejich rodiče bude dnes, v neděli 20.5. v 16:00 hod. Doneste si s sebou nápoje, koláče a cukroví, ostatní bude zajištěno.
 • V měsíci květnu pamatujme na májovou pobožnost. Pokud bude mše sv., tak litanie k Panně Marii bude po mši svaté. V další dny májová pobožnost bude v 19:00 hod. Pamatujme i na tuto modlitbu v našich rodinách.
 • Kdo by ještě měl zájem o pouť do Křtin, na Vranov u Brna, do Sloupu a Šošůvky, ať se po mši sv. zapíše na seznam vzadu v kostele. Pouť se uskuteční zítra, tj. v pondělí 21.5. Máme ještě 20 míst volných. Odjezd autobusu bude v 7:30 hod. od školy v Řečici, v 7:40 hod. od kulturního domu v Rad. Svratce, v 7:45 hod. z Nové Vsi (na Pinduli), v 7:50 hod. z Olešné. Cena za dopravu a oběd je 350 Kč. Z důvodu poutě nebude mše sv. v pondělí v Rad. Svratce.
 • Ve středu 23.5. naše farnost Radešínská Svratka bude prožívat adorační den. Takový den se koná v každé farnosti jednou za rok a má dané pevné datum. Adorace Nejsvětější svátosti bude od 8:00 hod. do 18:00 hod. Prosíme zapište se na seznam vzadu v kostele, aby po celou dobu někdo bděl před Pánem Ježíšem.
 • Květnová kněžská rekolekce bude 24.5. výjimečně v Bystřici nad Pernštejnem. Mše sv. v 8:30 hod.
 • V sobotu 26.5. v 17:00 hod. jste všichni srdečně zváni na sousedské posezení s dechovým orchestrem Z-UŠáci na výletiště do Nové Vsi. Za nepříznivého počasí bude program přesunutý do kulturního domu.
 • Příští neděli 27.5. v Rad. Svratce bude misijní neděle. Tento den mši sv. bude sloužit o. Günther Ecklbauer, oblát, který několik let pracoval jako misionář v Pákistánu. Po mši svaté se bude konat misijní jarmark, výtěžek bude věnován na misie v Pákistánu. Také po mši sv. bude přednáška s fotkami o. Günthera o Pákistánu a během toho bude možné ve farní kavárně ochutnat misijní kávu. V 17:00 hod. v kostele bude koncert scholy Nathanael z Radostína nad Oslavou. Své příspěvky do misijního jarmarku doneste na faru v Rad. Svratce již v sobotu 26.5., a to od 17:00 hod. do 19:00 hod. Upřímně vás prosíme, udělejte si tuto neděli čas a přijďte.
 • Setkání farní a ekonomické rady farnosti Rad. Svratka se uskuteční ve čtvrtek 24.5. v 19:00 hod.
 • Ve dnech od pátku 8.6. do neděle 10.6. se uskuteční III. Národní Kongres o Božím milosrdenství. Program Kongresu je na nástěnce před vchodem na kůr a zapisovat se můžete ještě dnes na seznam vzadu v kostele.
 • Informujeme, že 19. farní tábor bude Březině v termínu od 2. do 11.7. a jeho patronem bude sv. Vincenc Pallotti. Kdo by měl ještě zájem, může se přihlásit. Přihlášky jsou k dispozici pod kůrem.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

7. neděle Velikonoční

13. – 19. Květen 2018
 • Ještě dnes, v neděli 13.5. zveme do kostela v Rad. Svratce manžele na společné setkání. V 19:30 hod. modlitba růžence a po ní adorace Nejsvětější svátosti spojená s novénou k Duchu Svatému.
 • Od pátku 11.5. trvá novéna k Duchu svatému, kterou se modlíme každý den ve 20:00 hod. v kostele v Rad. Svratce. Už dnes vás zveme na vigilii Seslání Ducha svatého, která se uskuteční v kostele v Rad. Svratce v sobotu 19.5. v 20:00 hod. Na programu bude mše sv., adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou chvály a agape (přátelské posezení ve farním sálu). Na toto setkání zveme především ty, kteří se zúčastnili letošního kursu Nový Život, mládež, která se připravuje na svátost biřmování a všechny ostatní, kteří by chtěli zažít Boží přítomnost.
 • V měsíci květnu pamatujme na májovou pobožnost. Pokud bude mše sv., tak litanie k Panně Marii bude po mši svaté. V další dny májová pobožnost bude v 19:00 hod.
 • V pondělí 14.5. v 18:00 hod. zveme do kostela v Rad. Svratce na mši sv. děti, které přistoupily v neděli 13.5. k 1. sv. přijímání. Obdrží památku na tuto slavnost a také budou požehnány náboženské dárky, které k této příležitosti dostaly. Zároveň informujeme, že společné posezení na farní zahradě pro letošní prvokomunikanty a jejich rodiče bude v neděli 3.6. v 15:00 hod. a ne, jak bylo uvedeno na seznamu příprav v neděli 20.5. Za změnu termínu se omlouváme.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude v úterý 15.5. v kostele sv. Vavřince v Bohdalově. Program začne v 18:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Jiří Neliba z Kladna.
 • V pátek 18.5. v 19:00 hod. bude mše sv. v Olešné s promluvou pro děti. Přede mší svatou v 17:45 hod. bude na faře scholička.
 • V pátek 18.5. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • V sobotu 19.5. v den Slavnosti Panny Marie, Královny apoštolů zveme v 8:00 hod. na poutní mši sv. do kaple na faru v Rad. Svratce.
 • Příští neděli 20.5. bude sbírka ve farnosti na charitativní účely.
 • Třetí květnovou neděli, tj. 20.5. srdečně zveme na pouť matek na Kalvárii v Řečici. Sejdeme se ve 13:30 hod. u kapličky.
 • Jsou ještě volná místa na pouť starších do Křtin, na Vranov u Brna, do Sloupu a Šošůvky. Prosíme zapisujte se na seznam vzadu v kostele. Podrobnosti jsou na plakátku před kostelem. Pouť se uskuteční v pondělí 21.5. a cena za dopravu a oběd je 350 Kč.
 • Blíží se 1. misijní jarmark, který se uskuteční v neděli 27.5. po mši sv. v Rad. Svratce. Výtěžek bude věnován na misie v Pákistánu. Každý, kdo se chce ještě podílet na tomto díle, může přispět různými produkty, výrobky, pochoutkami a podobně. Zájemci ať se ozvou Ivaně Stehlíkové z Nové Vsi. Také tento den nás navštíví o. Günther Ecklbauer, oblát, který několik let pracoval jako misionář v Pákistánu.
 • Srdečně vás zveme ve dnech od pátku 8.6. do neděle 10.6. na III. Národní Kongres o Božím milosrdenství do Slavkovic. Program Kongresu je na nástěnce před vchodem na kůr a všechny zájemce prosíme, aby se do úterý 15.5. zapsali na seznam, který je vzadu v kostele na stolku. Je ještě hodně volných míst.
 • Informujeme, že setkání farní a ekonomické rady farnosti Rad. Svratka se uskuteční ve čtvrtek 24.5. v 19:00 hod. Do soboty 19.5. je možné posílat návrhy do programu na mailovou adresu farnosti: radesinskasvratka@dieceze.cz.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý týden.
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech