Motto týdne

"Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne."

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

17. neděle v mezidobí

29. Červenec – 4. Srpen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: v úterý: památku sv. Ignáce z Loyoly; ve středu: památku sv. Alfonsa Marie z Liguori; v pátek: Výročí posvěcení kostela v Radešínské Svratce; v sobotu: památku sv. Jana Marie Vianneye.
 • Dnešní sbírka v Řečici a v Rad. Svratce je věnována na nové topení, v Nové Vsi na opravu harmonia do nové kaple a v Olešné na opravy. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • Děkujeme všem, kteří minulý týden pracovali při nátěru lavic před červotočem v Rad. Svratce.
 • Ještě dnes, v neděli 29.7. zveme na Pouť do Nové Vsi ke sv. Anně. Mši sv. v 10:00 hod. spojenou s posvěcením nové kaple bude sloužit Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnsky biskup. Odpoledne ve 14:30 hod. bude svátostné požehnání.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi v úterý 31.7. od 17:30 hod., v Olešné ve středu 1.8. od 17:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme ve čtvrtek 2.8. od 9:00 hod. a v Řečici v pátek 3.8. od 9:00 hod.
 • V pátek 3.8. zveme do kostela v Olešné od 17:00 hod. na adoraci Nejsvětější svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi a na mši sv. v 18:00 hod. Od 19:45 hod. do 22:00 hod. zveme do kostela do Rad. Svratky na Nikodémovu noc. Během tohoto setkání bude příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti a ke svaté zpovědi.
 • V sobotu 4.8. zveme do kostela v Rad. Svratce projevit úctu Panně Marii. Na programu v 7:30 hod. modlitba svatého růžence, v 8:00 hod. mše sv. a po ní mariánské rozjímání.
 • Ve dnech od 4. do 10. srpna se uskuteční na faře v Rad. Svratce TYNAF - týden na faře. Přihlášky odevzdejte do 31.7. Jiřímu Trávníčkovi nebo otcům pallotinům. Ostatní prosíme o modlitbu.
 • Během prázdnin ve středu po mši sv. v Olešné a ve čtvrtek po mši sv. v Rad. Svratce zveme na adoraci Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za nová, kněžská, řeholní, pallotinská povolání v ČR.
 • Informujeme, že ve dnech od 29.7. do 11.8. nebude ve farnosti přítomen o. Mariusz. Všechny podrobnosti prosíme vyřizujte s o. Tomaszem (č. 739 002 737).

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden!
otcové pallotini

16. neděle v mezidobí

22. – 28. Červenec 2018
 • Ještě dnes, v neděli 22.7. po mši sv. v Rad. Svratce zveme do farního sálu na společné setkání, sladkou buchtu a kávu. V 10:30 hod. zveme do Olešné na pouť ke sv. Maří Magdaleně. Slavnostní požehnání bude v 14:30 hod. a od 15:00 hod. bude společné posezení při hudbě a občerstvení.
 • Z důvodu pěší pouti do Slavkovic nebudou ve farnosti od pondělí 23.7. do pátku 27.7. mše sv. V případě potřeby zaopatření nemocných se ozvěte o. Vojtěchovi do Jám (č. 566 502 855, 603 809 888).
 • Srdečně zveme do Slavkovic na setkání poutníků Pěší pouti k Božímu milosrdenství 27. a 28. července. Na programu v pátek 28.7. bude: v 15:00 hod. Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, v 15:30 hod. bude mše sv. a od 19:30 hod. začne večerní modlitební program s celonoční adorací Nejsvětější svátosti. V sobotu 29.7. v 10:00 hod. bude mše sv., která ukončí letošní Pěší pouť k Božímu milosrdenství.
 • V sobotu 28.7. v 8:00 hod. bude mše sv. v Zubří a v 11:00 hod. bude v Nové Vsi v kapli setkání ministrantů před slavnostním svěcením kaple.
 • Příští neděli 29.7. bude v Nové Vsi pouť ke sv. Anně. Mše sv. s obřadem posvěcení nové kaple Mons. Pavlem Konzbulem, pomocným brněnským biskupem bude v 10:00 hod. Z tohoto důvodu mše sv. v Rad. Svratce a v Olešné bude v 7:30 hod.
 • Příští neděle 29.7. sbírka v Rad. Svratce bude věnována na nové topení, v Olešné na opravy a v Nové Vsi na opravu harmonia do nové kaple.
 • Prosíme rodiče, aby do konce července odevzdali přihlášky svých dětí na TYNAF v Rad. Svratce, který se uskuteční ve dnech od soboty 4.8. do pátku 10.8.
 • Letošní pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve dnech od 20. do 25.8. V neděli 19.8. v 13:30 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlásit se můžete u jáhna L. Kince (kinc@biskupstvi.cz, tel.: 606 948 970).
 • Během prázdnin a dovolených nezapomínejme na Pána Boha.

Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden!
otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech