Ohlášky z 1. neděle adventní

1. – 7. Prosinec 2013
 • Středeční adorace v RS bude za požehnané prožití adventu.
 • Nemocné navštívíme v Rad. Svratce a v Řečici v pátek 6.12. od 8.30.
 • Další Nikodémova noc v Rad. Svratce bude v pátek 6.12. (1. pátek v měsíci). Setkejme se s Kristem při adoraci, ve svátosti smíření, v osobní modlitbě. Srdečně zveme...
 • V pondělí 9.12. na Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny hříchu bude mše sv. v Rad. Svratce i v Olešné v 17:30 hod.
 • Rodiče dětí z Řečice, Nové Vsi a Radešínské Svratky, které chtějí v letošním roce přistoupit k 1. svatému přijímání, zveme na organizační setkání v pátek 13.12. v 17:00 hod. do Radešínské Svratky.
 • Prosíme dárce, sponzory z řad podnikatelů i štědrých farníků o finanční příspěvky pro farnost Radešínská Svratka nebo i na nové varhany v Rad. Svratce. Čísla účtů také najdete na farních webových stránkách. Rádi Vám na požádání vystavíme potvrzení o daru.
 • V neděli 8.12. připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Odpoledne v 15:30 farní schola zve do kostela v RS na mariánskou pobožnost. Z liturgických důvodu slavnost se přenáší na pondělí.
 • Nemocné navštívíme v Olešné a Zubří ve čtvrtek 5.12 od 8:30 hod.
 • Děti se setkají se sv. Mikulášem v Olešné ve čtvrtek 5.12. po mši sv., která bude už v 16:30 hod. Děti můžete nahlásit u sr. Marie. Biblická hodina v Olešné nebude.
 • V pátek 6.12. (1. pátek v měsíci) bude v Olešné od 16:30 hod. adorace a v 17:30 hod. mše sv.
 • Prosíme dárce, sponzory z řad podnikatelů i štědrých farníků o finanční příspěvky pro farnost Olešná. Číslo účtu také najdete na farních webových stránkách. Rádi Vám na požádání vystavíme potvrzení o daru.

"ČLOVĚK BEZ VÍRY JE JAKO POCESTNÝ BEZ CÍLE,
JAKO NĚKDO, KDO BOJUJE NADĚJE A VÍTĚZSTVÍ"

Všem farníkům a přátelům
přejeme krásnou adventní neděli
pallotini

Sdílet na signálech