3. neděle postní

4. – 10. Březen 2018
 • Děkujeme všem, kteří minulý týden připravili a vedli pro děti „Den a noc na faře“ v Rad. Svratce a v Olešné.
 • Sbírka v neděli 25.2. věnovaná ve farnosti Rad. Svratka na Haléř sv. Petra činila 17 116,- Kč.
 • Sbírka v neděli 25.2. věnovaná ve farnosti Olešná na Haléř sv. Petra činila 12 076,- Kč.
 • Dnešní Křížovou cestu (v neděli 4.3.) povede mládež.
 • Dnes, v neděli 4.3 v 16:00 hod. v kostele v Novém Veselí bude přednáška o Gulagu. Podrobnosti nejdete na nástěnce před kostelem.
 • V pondělí 5.3. mší sv. v 17:00 hod začne další příprava na 1. sv. přijímání.
 • Zítra, v pondělí 5.3. naše farnost Rad. Svratka bude prožívat den modliteb za bohoslovce. Modlitební den na tento úmysl má jednou v roce každá farnost. Pamatujme na tento úmysl také při soukromé i společné modlitbě v rodinách. Je to také příležitost připomenout, že otec biskup Vojtěch Cikrle zve mladé muže do semináře. Přihlášky se podávají do konce března. Podrobnosti najdete na nástěnce před kostelem.
 • Nemocné navštívíme v úterý 6.3. v Nové Vsi od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod.
 • Upozorňujeme vás na změny bohoslužeb v příštím týdnu. Mše sv. z úterý 6.3. v Olešné bude přesunuta na čtvrtek 8.3. Ve čtvrtek 8.3. nebude mše sv. v Řečici, ale bude přesunuta do Rad. Svratky v 18:00 hod. Změny bohoslužeb jsou z důvodu kanonické vizitace pallotinů z Polska. Srdečně vás zveme ve čtvrtek 8.3. na mši sv. do Olešné a do Rad. Svratky, při které se představení pallotinů chtějí potkat s vámi a také s farní radou.
 • V pátek 9.3. mší sv. v 18:00 hod. začne v Rad. Svratce další příprava na svátost biřmování.
 • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. probíhá na faře v Rad. Svratce noční adorace Nejsvětější svátosti. Využijme tuto příležitost k osobní modlitbě před Pánem.
 • Od soboty 10.3. začíná novéna před slavností sv. Josefa, kterému jsme před dvěma roky zasvětili naši farnost a stavbu nových varhan v našem kostele. Pokud bude mše sv., tak se novénu budeme modlit po mši sv. Jinak pamatujme na modlitbu doma. Připravené texty novény máte vzadu v kostele na stolku.
 • Letošní postní exercicie budeme prožívat ve farnosti od pátku 16.3. do neděle 18.3. Povedou je sestry z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství z Dvora Králové nad Labem. Program je na nástěnce a také na stolku pod kůrem.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.
otcové pallotini

Sdílet na signálech