27. neděle v mezidobí

7. – 13. Říjen 2018
 • V tomto týdnu si připomínáme: Čtvrtek: Památka sv. Jana XXIII., papeže; Pátek: Památka sv. Radima, biskupa; Sobota: Sobotní památka Panny Marie.
 • Ještě dnes, v neděli 7.10., vás zveme do Slavkovic na pouť ke sv. Faustyně. Mši sv. v 15:00 hod. bude sloužit Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Další podrobnosti najdete na plakátku před kostelem.
 • Rad. Svratka: Sbírka věnována na fond PULS z neděle 23.9. činila 13 303,- Kč a sbírka věnována na opravy z neděle 30.9. činila 27 284,- Kč. Pán Bůh záplat za vaši štědrost.
 • Olešná: Sbírka věnována na fond PULS z neděle 23.9. činila 8 460,- Kč a sbírka věnována na opravy z neděle 30.9. činila 5 018,- Kč. Pán Bůh záplat za vaši štědrost.
 • Zítra, v pondělí 8.10., se uskuteční farní pouť do Klokot a do Želivu. Odjezd autobusu bude v 6:25 hod. od školy v Řečici, v 6:30 hod. od kulturního domu v Rad. Svratce, v 6:35 hod. z Nové Vsi (na Pinduli), v 6:40 hod. z Olešné. Cena za dopravu a oběd je 550 Kč.
 • V měsíci říjnu vás zveme ke společné modlitbě sv. růžence. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby v kostelech a kaplích, ať se společně modlí s rodinou doma. Růženec v Nové Vsi a v Rad. Svratce je, když není mše sv., v 18:00 hod.
 • Všechny biřmovance a jejich rodiny zveme ke společné novéně k Duchu svatému před svátostí biřmování, která bude v Olešné v neděli 14.10. v 10:00 hod. Novénu se modlíme každý den v 19:30 hod. na různých místech: v pondělí 8.10. v Rad. Svratce, v úterý 9.10. v Olešné, ve středu 10.10. v Nové Vsi, ve čtvrtek 11.10. v Rad. Svratce, v pátek 12.10. v Olešné, v sobotu 13.10. v Nové Vsi. Kdo se nemůže zúčastnit, ať modlí novénu s rodinou doma.
 • Prosíme ochotné ženy z farnosti Olešná o napečení koláčků na svátost biřmování a přinesení v neděli 14.10. do 9:00 hod. na faru v Olešné. Zároveň upozorňujeme, že z důvodu biřmování a většího počtu lidí na mši sv., kdo může, ať si přinese sedátko na sezení.
 • Další pouť Nový Jeruzalém bude ve čtvrtek 11.10. v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Program začne v 18:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P.ICLic. Karel Moravec, biskupský vikář, rektor poutního místa Panny Marie v Králíkách.
 • V pátek 12.10. v Olešné po modlitbě noveny kolem 20:00 hod. bude generální zkouška pro všechny kandidáty biřmování.
 • Informujeme, že příští neděle 14.10. mše sv. v Rad. Svratce bude v 8:00 hod.

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

Sdílet na signálech