4. neděle postní

11. – 17. Březen 2018
  • Ještě dnes, v neděli 11.3. zveme na Křížovou cestu, kterou povedou ministranti a v 19:30 hod. na setkání manželů do Rad. Svratky.
  • Od soboty 10.3. probíhá novéna před slavností sv. Josefa, kterému jsme před dvěma roky zasvětili naši farnost a stavbu nových varhan v našem kostele. Pokud je mše sv., tak se novénu modlíme po mši sv. Jinak pamatujme na modlitbu doma.
  • V úterý 13.3. je den 5. výročí zvolení papeže Františka. Pamatujme na něho v našich soukromých a společných modlitbách v rodině.
  • V úterý 13.3. vás zveme na mariánskou pobožnost (Nový Jeruzalém) do Křižanova. Program začne v 17:00 hod. a hlavním celebrantem bude o. Pavel Vybíhal, farář z Jimramova.
  • Srdečně vás zveme na letošní postní exercicie, které budeme prožívat ve farnosti od pátku 16.3. do neděle 18.3. Povedou je sestry z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství z Dvora Králové nad Labem. Program je na nástěnce a také na stolku pod kůrem.
  • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“. Můžete přicházet v jakoukoliv dobu a předkládat Pánu své díky, chvály a prosby. Na faru nezvoňte, protože bude otevřen boční vchod.
  • Další formační setkání před biřmováním bude v rámci duchovní obnovy v pátek 16.3. Téma: „Jak najít své místo v životě“. V 18 hod. křížová cesta, v 18.30 mše sv. a po mši sv. setkání ve farním sále se sestrou Dagmar.
  • Setkání před 1. sv. přijímáním pro děti a rodiče bude výjimečně v sobotu 17.3. v 10:00 hod na faře, o životě sv. sestry Faustyny.
  • Příští neděli 18.3. ve 14:30 hod. zveme na pěší křížovou cestu z Olešné do Zubří.
  • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti. Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční předprogram (mše svatá, křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátku na sobotu pro předem přihlášené účastníky předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání. Podrobnosti k předprogramu, dopoledním skupinám a workshopům a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizovány na webu:  http://brno.signaly.cz/dcm/

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.
otcové pallotini

Sdílet na signálech