Slavnost Ježíše Krista Krále

24. – 30. Listopad 2013
  • Dnešní sbírka (neděle 24.11.) je v obou farnostech věnována na opravy.
  • Dnes odpoledne (v neděli 24.11.) od 17:00 hod. zveme do kulturního domu v Řečici na přednášku pana Ing. Josefa Tučka: „Má v dnešní společnosti, založené na poznatcích moderní vědy, opodstatnění víra v Boha?“
  • Mše svatá v Rad. Svratce v pondělí ani v úterý nebude. Mše sv. v Nové Vsi se přesouvá z úterý na středu na 16:30 hodin.
  • Středeční adorace v RS bude na poděkování za plody Roku víry.
  • Ve čtvrtek 28.11. bude v Olešné pohřeb pana Jaroslava Hemzy z Olešné, a proto večerní mše sv. ani biblická hodina nebudou. Úmysl mše sv. za Annu Skalníkovou, Františka Skalníka, celou přízeň a Jaroslava Roseckého se přesouvá na pátek 6.12.
  • Kněžská rekolekce bude v Novém Městě na Mor. ve čtvrtek 28.11. Mše sv. bude v 8:30 hod.
  • V sobotu 30.11. pořádá Kopretina v Rad. Svratce Duchovní obnovu pro ženy vedenou P. Markem Dundou.
  • Pouť mládeže do Českého Krumlova: odjezd v pátek 29.11. v 15:30 hod. od fary v RS, příjezd v neděli 1.12. k faře v RS v odpoledních hodinách (kolem 16:00 hod.). S sebou: 500 Kč na dopravu a pobyt + kapesné, jídlo (zajišťuje si každý sám), spacák, karimatku, růženec, kancionál, dobrou náladu :-).
  • Příští nedělí začíná adventní doba. Při mších svatých v Rad. Svratce, Olešné i Nové Vsi zažehneme první svíci na adventním věnci a budou požehnány adventní věnce, které si můžete donést a položit před oltář.
  • Úmysly mší sv. v Rad. Svratce na neděle 15.12. a 22.12. zatím nebyly nahlášeny. Pokud nebudou lístečky v tomto týdnu odevzdány, budou volné úmysly dány k dispozici dalším zájemcům.

Všem farníkům přejeme krásnou neděli 
pallotini

Sdílet na signálech