26. neděle v mezidobí

30. Září – 6. Říjen 2018
 • Děkujeme všem, kteří připravili kostel a výzdobu v Rad. Svratce před poutí a také za hudební doprovod paní Vítkové a schole.
 • Ještě dnes, v neděli 30.9., zveme do kostela v Rad. Svratce v 15:00 hod. na svátostné požehnání a v 19:30 hod. na setkání manželů na faru do Radešínské Svratky.
 • Dnešní neděli (30.9.) je sbírka věnovaná na opravy kostela v Rad. Svratce (nové topení, restaurování bočních oltářů) a v Olešné sbírka je věnována na opravy.
 • Zítra, v pondělí 1.10., začíná měsíc říjen, měsíc svatého růžence. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby v kostelech a kaplích, ať se společně modlí s rodinou doma. O tuto modlitbu naléhavě prosí Panna Maria ve Fatimě.
 • Setkání farní rady v Olešné bude v úterý 2.10, v 19:00 hod. a v Rad. Svratce ve čtvrtek 4.10. v 19:00 hod.
 • Nemocné navštívíme v Nové Vsi ve čtvrtek 4.10. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:30 hod. Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 5.10. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:15 hod.
 • V pátek 5.10. v 16:45 hod. bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat.
 • Všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Páně zveme v pátek 5.10. v 18:00 hod na mši sv. do Rad. Svratky a v sobotu 6.10. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. při příležitosti první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
 • V pátek 5.10. po mši sv. od 18:45 hod. do 22:00 hod. zveme do kostela v Rad. Svratce na Nikodémovu noc. Během tohoto setkání bude příležitost k adoraci Nejsvětější Svátosti a ke svaté zpovědi.
 • Všechny biřmovance a jejich rodiny zveme ke společné novéně k Duchu svatému před svátostí biřmování, která bude v Olešné v neděli 14.10. v 10:00 hod. Novéna začíná v pátek 5.10. a budeme se modlit každý den v 19:30 hod. na různých místech: v pátek 5.10. v Rad. Svratce, v sobotu 6.10. v Nové Vsi, v neděli 7.10. v Olešné, v pondělí 8.10. v Rad. Svratce, v úterý 9.10. v Olešné, ve středu 10.10. v Nové Vsi, ve čtvrtek 11.10. v Rad. Svratce, v pátek 12.10. v Rad. Svratce, v sobotu 13.10. v Nové Vsi. Kdo se nemůže zúčastnit, ať modlí novénu s rodinou doma. Texty novény jsou vzadu na stolku.
 • Jako otcové pallotini vás zveme do rodiny. Našemu zakladateli ležela na srdci Unie katolického apoštolátu a to je to, co chceme spolu s vámi vytvářet. Je jedno, jestli už jste v nějakém společenství nebo hnutí, ale jestli chcete prohloubit svůj duchovní život a být aktivní v církvi. První setkání se uskuteční v sobotu 6.10. v 9:00 hod. na faře v Rad. Svratce. Těšíme se na vás.
 • Další Večer Chval v Rad. Svratce bude v sobotu 6.10. ve 20:00 hod.
 • Ještě jednou vás srdečně zveme na farní pouť do Klokot a do Želivu, která se uskuteční v pondělí 8.10. Máme ještě dost volných míst. Cena 550 Kč zahrnuje dopravu autobusem, vstupné na komentovanou prohlídku kláštera Želiv a oběd v  restauraci. Podrobnosti na plakátku. Zapisovat se můžete vzadu v kostele na arch nebo u Tomáše Mahla (telefonní číslo 777 119 136).

Všem farníkům přejeme požehnaný týden.
otcové pallotini

Sdílet na signálech