Jste zde

Pastorační program 2018

Kalendář nejdůležitějších církevních a farních událostí

Leden
1. 1.Pondělí Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie
leden až květen 2018
1. 1.Pondělí
Radešínská Svratka: příprava dětí na 1. sv. přijímání
do října 2018
1. 1.Pondělí
Radešínská Svratka: pokračování přípravy na svátost biřmování
4. 1.Čtvrtek Radešínská Svratka: vánoční setkání pro seniory
5. 1.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
5. 1.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
6. 1.Sobota Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
6. 1.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
7. 1.Neděle Radešínská Svratka a Olešná: pobožnost u jesliček
18. 1.Čtvrtek Olešná: farní a ekonomická rada
19. 1.Pátek Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
21. 1.Neděle Slavnost sv. Vincence Pallottiho, zakladatele SAC
25. 1.Čtvrtek Radešínská Svratka: kněžská rekolekce
26. 1.Pátek Radešínská Svratka: farní a ekonomická rada
29. 1.Pondělí Radešínská Svratka: mše sv. pro děti
Únor
2. 2.Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice, žehnání svící
2. 2.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
2. 2.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
3. 2.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
3. 2.Sobota Radešínská Svratka: II. farní ples
4. 2.Neděle Rad. Svratka a Olešná: slavnostní uvítání dětí připravující se na 1. sv. přijímání
11. 2.Neděle Světový den nemocných, Památka Panny Marie Lurdské
13. 2.Úterý Radešínská Svratka: Nový Jeruzalém
14. 2.Středa Popeleční středa
16. 2.Pátek Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
26. - 27. 2.
Olešná: Den a noc na faře
27. - 28. 2.
Radešínská Svratka: Den a noc na faře
Březen
2. 3.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
2. 3.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
3. 3.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
5. 3.Pondělí Radešínská Svratka: Den modliteb za bohoslovce
13. 3.Úterý V. výročí zvolení papeže Františka
16. - 18. 3.
Radešínská Svratka a Olešná: Farní exercicie
19. 3.Pondělí Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
24. 3.Sobota Brno: Diecézní setkání mládeže
25. 3.Neděle Květná neděle
26. 3.Pondělí Radešínská Svratka: mše sv. pro děti
28. 3.Středa Radešínská Svratka: Pesach - židovský svátek na faře
29. 3.Čtvrtek Zelený čtvrtek, bdění v Getsemanské zahradě
29. 3.Čtvrtek Brno: pouť ministrantů na Missa Chrismatis
30. 3.Pátek Velký pátek, noční bdění u Božího hrobu
31. 3.Sobota Bílá sobota, vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Duben
1. 4.Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
5. 4.Čtvrtek Radešínská Svratka: velikonoční setkání pro seniory
6. 4.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
6. 4.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
7. 4.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
8. 4.Neděle Slavkovice: hlavní pouť k Božímu milosrdenství
9. 4.Pondělí Slavnost Zvěstování Páně
16. - 22. 4.
týden modliteb za duchovní povolání
17. 4.Úterý Olešná: den modliteb za bohoslovce
20. 4.Pátek Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
22. 4.Neděle Olešná: misijní jarmark
22. 4.Neděle neděle Dobrého Pastýře
22. 4.Neděle Radešínská Svratka: pouť ke sv. Vojtěchu
30. 4.Pondělí Radešínská Svratka: mše sv. pro děti
Květen
4. 5.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
4. 5.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
5. 5.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
5. 5.Sobota Olešná: zpověď dětí před 1. sv. přijímáním
6. 5.Neděle Olešná: první svaté přijímání
6. 5.Neděle Radešínská Svratka: svátek hasičů
10. 5.Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
10. 5.Čtvrtek začátek novény před Sesláním Ducha Svatého
12. 5.Sobota Radešínská Svratka: zpověď dětí před 1. sv. přijímáním
13. 5.Neděle Radešínská Svratka: první svaté přijímání
13. 5.Neděle Řečice: Svátek matek – pouť matek
17. 5.Čtvrtek Olešná: farní a ekonomická rada
18. 5.Pátek Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
19. 5.Sobota Radešínská Svratka: pouť ke Královně Apoštolů na faře v kapli
20. 5.Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého
20. 5.Neděle Radešínská Svratka: setkání pro prvokomunikanty a jejich rodiče
21. 5.Pondělí Radešínská Svratka a Olešná: pouť starších
23. 5.Středa Radešínská Svratka: adorační den farnosti
24. 5.Čtvrtek Radešínská Svratka: farní a ekonomická rada
28. 5.Pondělí Radešínská Svratka: mše sv. pro děti
31. 5.Čtvrtek Radešínská Svratka: Slavnost Těla a Krve Páně – průvod obcí
Červen
1. 6.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
1. 6.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
2. 6.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
3. 6.Neděle Olešná: Slavnost Těla a Krve Páně – průvod obcí
8. 6.Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
8. - 10. 6.
Slavkovice: III. národní kongres o Božím milosrdenství
15. 6.Pátek Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
17. 6.Neděle Radešínská Svratka: Farní zahradní slavnost
19. 6.Úterý Radešínská Svratka: setkání katechetů na faře
23. 6.Sobota Radešínská Svratka: XXV. výročí žďárské Charity
29. 6.Pátek Slavnost sv. Petra a Pavla
Červenec
1. 7.Neděle Zubří: pouť ke sv. apoštolům Petru a Pavlu
2. - 11. 7.
19. farní tábor v Březině
5. 7.Čtvrtek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
6. 7.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
6. 7.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
7. 7.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
15. 7.Neděle Řečice: pouť k Panně Marii Karmelské
21. - 28. 7.
Slavkovice: Pěší pouť do Slavkovic (Fulnek, Praha, Hodonín, České Budějovice)
22. 7.Neděle Olešná: pouť k sv. Máří Magdaléně, farní den
29. 7.Neděle Nová Ves: pouť ke sv. Anně, žehnání nové kaple
Srpen
srpen 2018
1. 8.Středa
TYNAF – týden na faře v Radešínské Svratce
3. 8.Pátek Radešínská Svratka: výročí posvěcení kostela
3. 8.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
3. 8.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
4. 8.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
13. 8.Pondělí Olešná: Nový Jeruzalém
15. 8.Středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
19. 8.Neděle Velehrad: Radešínská Svratka – Vítochov, předetapa XV. pěší pouti
20. - 25. 8.
Vítochov: XV. pěší pouť na Velehrad
26. 8.Neděle Řečice: XIII. pouť na řečickou Kalvárii
Září
1. 9.Sobota Žďár n. Sázavou: XV. diecézní pouť rodin
2. 9.Neděle Radešínská Svratka a Olešná: žehnání školákům do nového školního roku
4. 9.Úterý Radešínská Svratka: setkání katechetů na faře
7. 9.Pátek 1. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
7. 9.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
8. 9.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
10. 9.Pondělí Radešínská Svratka a Olešná: začátek výuky náboženství
16. 9.Neděle Křídla: pouť ke svátku Povýšení sv. Kříže
19. 9.Středa Olešná: adorační den farnosti
23. 9.Neděle Radešínská Svratka: poděkování za úrodu
24. 9.Pondělí Radešínská Svratka a Olešná: organizační setkání před 1. sv. přijímáním
28. 9.Pátek Slavnost sv. Václava
30. 9.Neděle Radešínská Svratka: pouť ke sv. Václavu
Říjen
5. 10.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
5. 10.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
6. 10.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
7. 10.Neděle Olešná: poděkování za úrodu
7. 10.Neděle Slavkovice: podzimní pouť ke sv. Faustyně
8. 10.Pondělí Radešínská Svratka a Olešná: pouť starších
11. 10.Čtvrtek Olešná: farní a ekonomická rada
14. 10.Neděle Olešná: svátost biřmování pro farnosti Radešínská Svratka a Olešná
18. 10.Čtvrtek Radešínská Svratka: farní a ekonomická rada
26. 10.Pátek Olešná: X. výročí přítomnosti Společnosti Sester Ježíšových v Olešné
28. 10.Neděle Olešná: výročí posvěcení kostela
Listopad
1. 11.Čtvrtek Slavnost Všech svatých
2. 11.Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
2. 11.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
2. 11.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
3. 11.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
25. 11.Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále, patronační svátek pallotinů
Prosinec
1. 12.Sobota I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
2. 12.Neděle I. neděle adventní
7. 12.Pátek I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
7. 12.Pátek Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
8. 12.Sobota Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9. - 11. 12.
Farní exercicie
24. 12.Pondělí Štědrý den
25. 12.Úterý Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
26. 12.Středa Svátek sv. Štěpána
27. 12.Čtvrtek Svátek sv. Jana, žehnání vína
30. 12.Neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
30. 12.Neděle Řečice: Pouť k Svaté rodině
30. 12.Neděle Obnova manželského slibu
31. 12.Pondělí Zakončení občanského roku
Sdílet na signálech