Svatá Zdislava z Lemberka

Svatá Zdislava z Lemberka

Svatá Zdislava byla přes svůj šlechtický stav ženou prostého života, dobroditelkou chudých i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, čtením Písma sv., o kterém rozjímala, účastí na mši svaté a přijímáním svatých svátostí. Radostně snášela oběti každého dne a konala skutky kajícnosti.

Číst dál

Oznámení

Poutě do Slavkovic 2023

Poutě do Slavkovic 2023

Detaily
Noc kostelů

Noc kostelů

Detaily
Jarní pouť do Orlických hor

Jarní pouť do Orlických hor

Detaily
Farní den

Farní den

Detaily
24. Farní tábor

24. Farní tábor

  Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde Potvrzení o zdravotní způsobilosti si můžete stáhnout zde Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance si můžete ...

Detaily
Farní pouť na Slovensko

Farní pouť na Slovensko

  V plánu je návštěva poutních míst (Skalky nad Váhom, kamenného sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov, Rajecké Lesné a Starých Hor) a mě...

Detaily