foto: cirkev.cz

Jeden Zdrávas za papeže Františka – takový název má iniciativa, vyhlášená tzv. digitální synodou (tedy synodálním procesem na sociálních sítích a mezi katolickými influencery) měsíc před desátým výročím pontifikátu, které připadne na 13. březen.

K onlinové modlitbě se může připojit každý prostřednictvím zvláštních webových stránek a poté, co se za papeže pomodlí jeden nebo více Zdrávasů, může zažehnout virtuální svíčku na mapě světa. V závěru papež František obdrží tuto mapu, která se již postupně plní mnoha plaménky na důkaz celosvětové modlitby za jeho službu.

„Petrovská služba“, čteme v tiskovém prohlášení k této modlitební iniciativě, „je nesmírná milost, kterou Ježíš udělil své církvi a za níž máme být trvale vděční. Naše modlitba tudíž má být tím nejpatřičnějším darem, aby Bůh podporoval ve službě toho, koho si do tohoto úřadu vyvolil, neboť právě na této skále buduje svou církev v čase a dějinách.“

Převzato: Církev.cz | Zprávy (cirkev.cz)