Bohoslužby a poutě

Farnost Radešínská Svratka

Farní kostel sv. Václava v Radešínské Svratce

Neděle 8:00

Pondělí 18:00

Čtvrtek 18:00

Pátek 18:00

Sobota 18:30

V září hlavní pouť ke sv. Václavu


Nová Ves – kaple sv. Anny

Úterý 19:00 květen - srpen / 17:00 září - duben

Sobota 17:00

V červenci hlavní pouť ke sv. Anně


Řečice – kaple Svaté Rodiny

Čtvrtek 19:00 květen - srpen / 17:00 září - duben

V květnu na svátek matek - pouť matek

V červenci pouť k Panně Marii Karmelské

V srpnu pouť na řečickou Kalvárii

V prosinci hlavní pouť na Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Farní kostel sv. Máří Magdalény v Olešné

Neděle 10:00

Úterý 18:00

Pátek 19:00 květen - srpen / 17:00 září - duben

Na slavnost Božího Těla průvod obcí

V červenci hlavní pouť ke sv. Máří Magdaléně + farní den


Křídla – kaple Povýšení svatého kříže

V září hlavní pouť ke svátku Povýšení sv. Kříže


Zubří – kaple sv. Petra a Pavla

sobota 8:00 (poslední sobota v měsíci)

V září hlavní pouť ke sv. Apoštolům Petru a Pavlu

Sdílet na signálech