PASTORAČNÍ PROGRAM 2022

PASTORAČNÍ PROGRAM 2022

LEDEN
01.01.2022 sobota      Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie
                                 I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
06.01.2022 čtvrtek     Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
07.01.2022 pátek       I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                                Radešínská Svratka: Nikodémova noc
13.01.2022               Začátek novény k sv. Vincenci Pallotimu
21.01.2022 pátek      Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
22.01.2022 sobota    Slavnost sv. Vincence Pallottiho, zakladatele pallotinů
27.01.2022 čtvrtek    Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce

ÚNOR
02.02.2022 středa     Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice, žehnání svící
04.02.2022 pátek      I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                               Radešínská Svratka: Nikodémova noc
05.02.2022 sobota    I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
11.02.2022 pátek     Světový den nemocných, Památka Panny Marie Lurdské
18.02.2022 pátek     Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
24.02.2022 čtvrtek   Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce

BŘEZEN
02.03.2022 středa    Popeleční středa
04.03.2022 pátek     I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                              Radešínská Svratka: Nikodémova noc
05.03.2022 sobota   I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
06.03.2022 neděle   Rad. Svratka a Olešná: slavnostní uvítání dětí připravující se na I. sv. přijímání
10.03.2022             Začátek novény k sv. Josefovi
13.03.2022 neděle   IX. výročí zvolení papeže Františka
18.03.2022 pátek    Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
19.03.2022 sobota  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
24.03.2022 čtvrtek  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
25.03.2022 pátek   Slavnost Zvěstování Páně

DUBEN
01.04.2022 pátek     I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                              Radešínská Svratka: Nikodémova noc
02.04.2022 sobota   I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
10.04.2022 neděle   Květná neděle
14.04.2022 čtvrtek  Zelený čtvrtek, bdění v Getsemanské zahradě
                             Brno: pouť ministrantů na Missa Chrismatis
15.04.2022 pátek    Velký pátek, noční bdění u Božího hrobu
                             Začátek noveny k Božímu milosrdenství
16.04.2022 sobota  Bílá sobota, vigilie Zmrtvýchvstání Páně
17.04.2022 neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
22.04.2022 pátek   Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
24.04.2022 neděle  Radešínská Svratka: pouť ke sv. Vojtěchu
                             Žehnání polí na svátek sv. Marka
28.04.2022 čtvrtek Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce

KVĚTEN
01.05.2022 neděle   Radešínská Svratka: svátek hasičů
                              Radešínská Svratka: Velikonoční koncert
02.05. – 08.05.2022 Týden modliteb za duchovní povolání
06.05.2022 pátek     I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                               Radešínská Svratka: Nikodémova noc
07.05.2022 sobota    I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
08.05.2022 neděle    Neděle Dobrého pastýře
                               Řečice: Svátek matek – pouť matek
15.05.2022 sobota    Radešínská Svratka: Svátost biřmování
16.05.2022 pondělí   pouť starších
20.05.2022 pátek     Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
23.05.2022 pondělí   Radešínská Svratka: Adorační den a den modliteb za bohoslovce
24.05.2022 úterý     Olešná: farní a ekonomická rada
26.05.2022 čtvrtek   Slavnost Nanebevstoupení Páně
                              Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
27.05.2022 pátek    Radešínská Svratka: farní a ekonomická rada
28.05.2022 sobota   Olešná: zpověď dětí před I sv. přijímáním
29.05.2022 neděle   Radešínská Svratka + Olešná: 1. Sv. Přijímání
30.05.2022 pondělí   Radešínská Svratka: předání památek na I. sv. přijímání
31.05.2022 úterý     Olešná: předání památek na I. sv. přijímání

ČERVEN
03.06.2022 pátek     I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                              Radešínská Svratka: Nikodémova noc
04.06.2022 sobota   I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
                              Radešínská Svratka: pouť ke Královně Apoštolů na faře v kapli
05.06.2022 neděle   Slavnost Seslání Ducha svatého
10. -12.06.2022      Slavkovice: IV Kongres o Božím milosrdenství
12.06.2022 neděle   Slavnost Nejsvětější Trojice
16.06.2022 čtvrtek  Radešínská Svratka: Slavnost Těla a Krve Páně – průvod obcí
17.06.2022 pátek    Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
19.06.2022 neděle   Olešná: Slavnost Těla a Krve Páně – průvod obcí
24.06.2022 pátek    Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
26.06.2022 neděle   Zubří: pouť ke sv. apoštolům Petru a Pavlu
29.06.2022 středa   Slavnost sv. Petra a Pavla
30.06.2022 čtvrtek  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce

ČERVENEC
začátek měsíce        XXIII. farní tábor – Březina
01.07.2022 pátek    I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                             Radešínská Svratka: Nikodémova noc
02.07.2022 sobota  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
05.07.2022 úterý    Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
17.07.2022 neděle  Řečice: pouť k Panně Marii Karmelské
                             Olešná: pouť k sv. Máří Magdaléně
23. – 30.07.2022    Slavkovice: Pěší pouť do Slavkovic
24.07.2022 neděle   Nová Ves: pouť ke sv. Anně

SRPEN
srpen 2022             TYNAF – týden na faře v Radešínské Svratce
03.08.2022 středa   Radešínská Svratka: výročí posvěcení kostela
05.08.2022 pátek    I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                             Radešínská Svratka: Nikodémova noc
06.08.2022 sobota   I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
09.-14.08.2022       Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
15.08.2022 pondělí  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
21.08.2022 neděle   Velehrad: Radešínská Svratka – Vítochov, předetapa XXII. pěší pouti
22. – 27.08.2022     Vítochov: XXII. pěší pouť na Velehrad
27.08.2022 sobota   Žďár n. Sázavou: XVIII. diecézní pouť rodin
28.08.2022 neděle   Řečice: XVI. pouť na řečickou Kalvárii

ZÁŘÍ
02.09.2022 pátek     I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                              Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější Svátosti
03.09.2022 sobota   I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
04.09.2022 neděle   Radešínská Svratka a Olešná: žehnání školákům do nového školního roku
11.09.2022 neděle   Křídla: pouť ke Svátku Povýšení sv. Kříže
16.09.2022 pátek    Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
                              Radešínská Svratka: Začátek novény k sv. Václavovi
18.09.2022 neděle   Radešínská Svratka + Olešná: poděkování za úrodu
19.09.2022 pondělí  Olešná: Adorační den a den modliteb za bohoslovce
                              Radešínská Svratka a Olešná: začátek výuky náboženství
25.09.2022 neděle   Radešínská Svratka: pouť ke sv. Václavu
28.09.2022 středa   Slavnost sv. Václava
29.09.2022 čtvrtek  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce

ŘÍJEN
01.10.2022 sobota    I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
07.10.2022 pátek      I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                               Radešínská Svratka: Nikodémova noc
09.10.2022 neděle    Slavkovice: podzimní pouť ke sv. Faustyně
10.10.2022 pondělí   Radešínská Svratka a Olešná: pouť starších
21.10.2022 pátek      Radešínská Svratka: farní a ekonomická rada
                               Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
25.10.2022 úterý      Olešná: výročí posvěcení kostela
                               Olešná: farní a ekonomická rada
27.10.2022 čtvrtek   Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce

LISTOPAD
01.11.2022 úterý      Slavnost Všech svatých
02.11.2022 středa     Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
04.11.2022 pátek     I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                               Radešínská Svratka: Nikodémova noc
05.11.2022 sobota    I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
18.11.2022 pátek     Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
20.11.2022 neděle    Slavnost Ježíše Krista Krále, patronační svátek pallotinů
24.11.2022 čtvrtek   Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
27.11.2022 neděle    I. neděle adventní

PROSINEC
02.12.2022 pátek      I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
                               Radešínská Svratka: Nikodémova noc
03.12.2022 sobota    I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
08.12.2022 čtvrtek   Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
11. - 13.12.2022      Farní exercicie
11.12.2022 neděle    Radešínská Svratka: adventní jarmark
16.12.2022 pátek     Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
24.12.2022 sobota   Štědrý den
25.12.2022 neděle   Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
26.12.2022 pondělí  Svátek sv. Štěpána
27.12.2022 úterý     Svátek sv. Jana, žehnání vína
30.12.2022 pátek    Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12.2022 sobota   Zakončení občanského roku
1.01.2023 neděle    Řečice: Pout k Svaté rodině