Svátost manželství

Svátost manželství

manz-

Obraz Thomas Breher z Pixabay 

Svátost manželství je svazkem muže a ženy, kteří mezi sebou vytváření nejvnitřnější láskyplné společenství zaměřené na vzájemný prospěch manželů a plození a výchovu dětí. Není jistě náhodou, že právě při svatbě v Káni Galilejské vykonal Ježíš svůj první zázrak. Svátostné manželství je nerozlučitelné, vyjadřuje jednotu manželů a je neseno věrností jejich lásky. Při uzavření této svátosti kněz či jáhen asistují, přijímají jménem církve souhlas novomanželů a udělují požehnání církve. Tuto svátost si udělují manželé navzájem, vyjadřují manželský slib a tím vytvářejí smlouvu, která je dobrovolná. Také k manželství musí být snoubenci připraveni, aby znali své povinnosti a závazky. 

Základem k přípravě na svatost manželství je předmanželský kurz.


SNOUBENCI SI MOHOU ZVOLIT FORMU KURZU VE DVOU VARIANTÁCH:


1/ PRVNÍ VARIANTA: SETKÁNÍ POD VEDENÍM JEDNOHO MANŽELSKÉHO PÁRU

Lektoři: Petra a Martin Sobotkovi 

Kontakt: e-mail: [email protected], tel. 732 852 575

Kurz probíhá na faře ve Žďáře nad Sázavou I. Je založen především na práci v páru při různých aktivitách, prostor je i pro společné zamyšlení nad danými tématy. 
Kapacita je maximálně šest párů v kurzu.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU 
Jarní kurz začíná v pátek 22. 3. 2024 (17.00 – 20.30 hod)
Podzimní kurz začíná v pátek 20. 9. 2024 (17.00 – 20.30 hod)

 

Lektoři: Kateřina a Stanislav Šalandovi

Kontakt: e-mail: [email protected] , tel. 733 740615
Kurz probíhá v domácím prostředí lektorů, uplatňován je individuální přístup - maximálně dva páry v kurzu.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU 
Po domluvě s lektorským párem

 

2/ DRUHÁ VARIANTA: SETKÁNÍ POD VEDENÍM ČTYŘ MANŽELSKÝCH PÁRŮ

Lektoři: Marie a Prokop Horákovi, Jana a Pavel Roseckých, Aneta a Stanislav Šmerdovi, Květoslava a Pavel Pejchalovi

Kontakt: e-mail: [email protected], tel. 602 746 697 

Kurz probíhá na faře ve Žďáře nad Sázavou II. Lektorské páry se střídají v jednotlivých tématech.
Kapacita kurzu je max. čtyři páry v kurzu.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU
Jarní kurz začíná v neděli 7. 4. 2024 (15.00 –18.00 hod.)      
Podzimní kurz začíná v neděli 6. 10. 2024 (15.00 – 18.00 hod.)      

 

Jednotlivá setkání se konají po domluvě s lektorským párem. Je však třeba, aby:

  • se snoubenci domluvili s konkrétním farářem, kde chtějí uzavřít sňatek (jen v případě jedná-li se o církevní sňatek).

  • Následně je třeba se přihlásit lektorskému páru a domluvit se na účasti v konkrétním kurzu, a to s dostatečným předstihem. Délka celého kurzu je cca tři měsíce, proto je třeba počítat s rezervou.

  • Počet snoubeneckých párů v jednom kurzu se liší dle specifik lektorů. Pokud bude naplněna kapacita, je třeba si zvolit jiný kurz.

  • Na prvním setkání se lektoři domluví společně se snoubenci na organizaci kurzu a stanoví termíny vhodné pro všechny zúčastněné.

  • V případě komplikací s přípravou, např. krátká doba na přípravu atd., kontaktujte koordinátorku kurzu (přípravu lze v těchto případech dokončit i po svatbě).

  • V případě nedokončení kurzu, bude tato skutečnost zaznamenána a předána faráři místa sňatku a založena do snubní dokumentace.

  • Poplatek spojený s režií kurzu činí 2 000 Kč. Účastníci provedou úhradu bezhotovostně před zahájením kurzu na účet 1623676319/0800; variabilní symbol 101 nebo v hotovosti při prvním setkání s lektory.

  • Pokud snoubenci absolvují kurz pod Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně či kdekoli jinde nebo v jiném děkanství, doloží doklad o absolvování kurzu faráři.
     

V případě dalších dotazů nebo podnětů k vedení kurzu se vždy obracejte na koordinátorku kurzu: 

Mgr. Lenka Šustrová, tel. 737 972 108, e-mail: [email protected]