Jste zde

Duchovní sobota pro ženy s P. Markem Dundou

2. Prosinec 2013 - 21:46

Před 1. adventní nedělí jsme se  sešly , asi 40 žen ve farním sále v Radešínské Svratce k duchovní obnově, kterou vedl již po několikáté P. Marek Dunda z Fatimu, vranovské farnosti. Sobotní den byl rozdělen do čtyř bloků, vždy se zamyšlením nad tématem.

Otec Marek nám díky svému klidnému hlasovému projevu navodil tu správnou atmosféru ztišení a rozjímání. Jeho myšlenky, citace a příběhy ze života na nás hluboce zapůsobily a postupně se nám vrývaly do srdcí.

V první části jsme se zamýšleli nad důležitostí denního zpytování svědomí. 

Doporučuje metodu 3 otázek:

  1. Čím mi dnes Pán Bůh udělal radost?
  2. Čím jsem udělal radost Pánu Bohu?
  3. Čím jsem dnes Pána Boha zarmoutil?

První část rozjímání jsme ukončili popěvkem

„Svou sílu hledejte v Pánu v jeho všemohoucnosti.“

V další části jsme se zamýšleli nad tím, jak je důležité třídit své myšlenky a postavit stráž ke svému srdci. Následovalo téma o důvěře v Pána Boha s myšlenkou „ Udělám co mohu, zbytek svěřím Bohu.“  V posledním zamyšlení jsme rozjímali nad Božím milosrdenstvím. Být milosrdný znamená zacházet s bližním lépe, než si zaslouží. 

Během dne byla možnost přijetí svátosti smíření a duchovních rozhovorů a především vzájemného sdílení. Den jsme zakončili mší svatou v místním kostele, kde jsme si na rozloučenou zazpívali verš z Jeremiáše: „ Ti kdo věří Pánu, nabírají síly, dostávají křídla jak orli, běží bez únavy.“  Kéž by to, co bylo dnes zaseto, přineslo všem své ovoce.

Děkujeme za naplněnou sobotu, všem organizátorkám za vytvoření příjemné atmosféry a především otci Markovi za jeho slova, kterými vždy dokáže vyjádřit hlubokou myšlenku.

farnice

Sdílet na signálech