Jste zde

Proč by křesťané neměli slavit Halloween

5. Listopad 2013 - 17:44

Blíží se Svátek všech svatých a i jemu předcházející svátek Halloween. Mnoho lidí považuje účast na Haloween párty za naprosto nevinnou zábavu. Nicméně historie a význam tohoto svátku svědčí o opaku.

Význam

Haloween je slovo převzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day, což doslova znamená předvečer všech svatých. 

Výročí 

Halloween je esoterickým výročím (esoterismus je realizování moci na někom jiném okultním způsobem). A esoterický svět ho definuje takto: "nejmagičtější den roku, je novým rokem celého esoterického světa." A také: "je to nejdůležitější svátek roku pro všechny následovatele Satana." 

Legenda 

Stará irská legenda vypráví o jistém Jackovi, zlém kováři, převráceném a skoupém, který jedné noci na všech svatých po enormním pití vína dostal smrtelný zásah na játra. Ďábel byl přinucen splnit mu některé jeho přání, mezi nimiž je i to, aby ho nechal při životě, a došlo až ke smlouvě, že se zřekne své duše ve prospěch hříchu. Jack, neuvědomující si důsledky své nemoci, zemřel o rok později. Odmítnutý v ráji, Jack nenachází místo ani v pekle, z důvodu smlouvy uzavřené s ďáblem. Na způsob nějakého ritu ubožák rozřízne řepu a do jejího nitra vloží jeden žhavý uhlík z tohoto místa věčného zatracení. S touto lucernou se Jack, přízrak, vrátí do světa živých. 

Tradice 

Irové postižení morem migrovali kolem r.. 1590 do Ameriky. Přistáli v nové zemi a našli obrovské množství dýní, které byly, na rozdíl od malé a ubohé řepy, mnohem větší a dostatečně velké na to, aby byly vyřezávané a zbavené dužiny. A tak tykve nahradily řepu a staly se lucernou Jacka. Používají se v noci na Všech svatých, protože se předpokládá, že neklidné duše mrtvých, které se pokoušejí, tak jako Jack, vrátit domů, se budou držet daleko. 

Děti se dnes převlékají za neklidné duchy, kteří nenacházejí "klid" ani v pekle ani v nebi a navštěvují rodiny vedené dýňovom lucernou a dostávají sladkosti výměnou za jejich "náklonnost". Trick-or-treat, je používáno pro "sladkost nebo žertík". "Trick-or-treat" doslovně znamená "kulečník nebo zábava", "úskok, nebo požitek", ale má to svůj původ v "prokletí nebo oběť". 

Historická fakta 

Pochmourná legenda o Jackovi ukrytá v historických faktech je připomínkou památného data. Několik století před Ježíšem Kristem měla jedna tajná sekta pod svou vládou keltský svět. Každý rok 31. října slavila na památku svých pohanských božstev festival smrti. Starší sekty chodily z domu do domu žádat oběti pro jejich boha a stávalo se i to, že požadovaly lidské oběti. V případě odmítnutí prorokovaly smrt nad tím - kterým domem. Odtud se zrodil trick or treat. 

Úvahy o ... 

... legendě: ta je založena na lži, že zkažený člověk může být fikanější než ďábel, a že brány pekla se před někým uzavřou. Kromě toho se děj rozvíjí podle satanských praktik: žádat od Satana vyplnění požadavků, uzavřít smlouvu s ďáblem, satanské poslání zjevit se lidem, esoterický ritus. 

... tradici: úkaz Halloween - v tradici, kostýmech a v obchodě je to smíchání rituálů a čarodějnických praktik, které lidé dělají, ať si to uvědomují, nebo ne. 

... dějinách: dějiny nám ukazují, že pod Halloweenem se skrývaly satanské rituály a oběti. Víme, že v našich dnech satanisté praktikují během této noci lidské oběti. 

!!! Pozor: Halloween je ezoterimus !!!

Myslím si, že slova která prohlašujeme, gesta která děláme, pohledy, které "házíme", nejsou neutrální, ale znamenají jistou duchovní realitu. Proto si dejme pozor jaké je pozadí a původ toho, co říkáme a konáme. Prohlédněme a nepřilněme k esoterickému světu skrze masové rituály, které jsou nám nabízeny. Některé skupinové tance jsou počátky satanistických rituálů. 

Pokud máte děti, dávejte pozor na to, aby si nepřivykly, nebo ještě hůře, nenaučily se na okultismus. Jisté veršovačky, které se musí děti naučit, jsou vzývání ducha smrti. Pokud jste obchodníci a prodavači, mějte odvahu říci ne podpoře zboží, které pod rouškou karnevalu naplňují a utvářejí esoterickou mentalitu. Mnohé produkty prodávané jako spotřební zboží jsou amulety, nebo jejich reprodukce, používané při čarodějnických praktikách. 

Křesťané, nenechme se vyvést z pravdy zdánlivými tradicemi a způsoby, ale držme se vítězství, které přemohlo svět, držme se naší víry (srov. 1 Jan 5,4). Nezapomeňme, že otřesné následky esoterické nákazy nejsou okamžité, bezprostřední, ale projeví se s odstupem let jako deprese, krize, násilí. Písmo hovoří jasně: Mluvím jako k rozumným. Posuďte sami, co říkám: Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A chléb, který lámeme, není účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Podívejte na Izrael podle těla: nemají snad ti, co jedí oběti, účast na oltáři? Co tím chci říct? Že maso obětované modlám něco znamená? Nebo že modla je něco? Ale to, co obětují, obětují démonům, ne Bohu. A já nechci, abyste byli společníky zlých duchů. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stole Páně i na stole démonů. Nebo chceme dráždit Pána? Jsme snad silnější než on? "Je dovoleno všechno." Ale ne všechno prospívá. "Je dovoleno všechno." Ale ne všechno buduje (1 Kor 10, 15 - 23). 

Namísto návštěvy Halloween párty doporučuji účast na vigílii mše sv. ze Svátku všech svatých.

Sdílet na signálech