Jste zde

Slovo otce biskupa Vojtěcha ke sbírce na církevní školství

7. Září 2014 - 21:58

(V návaznosti na čl. 15 ACEB 07/2014 bude nedělní sbírka ve všech kostelech naší diecéze dne 14. září 2014 určena na podporu církevního školství. Prosím, informujte věřící týden před sbírkou, tj. v neděli 7. září 2014, a na konci všech bohoslužeb přečtěte níže uvedený text.)

Milé sestry a bratři,

na neděli 14. září 2014 vyhlašuji sbírku na podporu církevního školství. V naší diecézi máme sedmnáct katolických škol a školských zařízení různých typů. Od nového školního roku v Brně navíc zahajuje provoz Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna.

Církevní školy mají své velké přednosti, kvůli kterým je rodiče vyhledávají a s důvěrou svěřují své děti do jejich péče. Poskytují možnost stovkám žáků seznámit se s křesťanstvím, a zprostředkují setkání s církví, které je pro ně často překvapivě jiné, než nabízí obvyklý mediální obraz o církvi. Katolické školy v naší diecézi nabízejí nejen možnost vzdělávání na vysoké úrovni, ale také vstřícnou atmosféru a snahu vychovávat žáky s důrazem na křesťanské principy a předávání morálních hodnot, bez nichž by naše společnost nemohla fungovat. To jsou aspekty, které se od církve očekávají a které také chceme naplňovat. Církevní školy jsou financovány dotacemi z ministerstva školství, ale tyto dotace bohužel nepokrývají veškeré jejich potřeby. Navíc jste jistě v poslední době zaznamenali snahu některých politiků výrazně snížit financování církevních škol z prostředků státního rozpočtu.

Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen finančním příspěvkem, ale také pomocí při propagaci církevních škol ve vašem okolí. A prosím také o modlitbu, aby se církevním školám dařilo naplňovat v dnešní společnosti naplňovat své jedinečné poslání.

Děkuji Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomůžete a děkuji těm z Vás, kteří přispěli do sbírky na církevní školství v roce 2012. Její výnos činil 2 027 000 Kč. 

V modlitbě provází a žehná

Váš biskup Vojtěch

Sdílet na signálech