Kalendář akcí a událostí farnosti

Září 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Mše sv. za Františka a Boženu Starých, Karla Bloudka, Annu a Stanislava Špánkovy a za zemřelé rodiče Starých; za Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:45
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. za nemocnou osobu

 • 19:45 Adorace
  Adorace
  • 19:45 - 21:30
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědí

2sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
322. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Mše sv. za živé a zemřelé farníky

 • 09:00 Farní káva
  Farní káva
  • 09:00 - 10:00
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Farní káva

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Tučkovu, Filipovu, Popelkovu a Drdlovu, s prosbou o Boží pomoc a ochranu

 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 15:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání

 • 15:00 Potáborové setkání
  Potáborové setkání
  • 15:00 - 17:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Potáborové setkání

4pondělí 22. týdne v mezidobí
5sv. Terezie z Kalkaty
6středa 22. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Trödlerovu, Pohankovu, Juračkovu, za kněze, učitele, žáky, studenty a za duše v očistci

 • 18:40 Pobožnost ke sv. Josefu
  Pobožnost ke sv. Josefu
  • 18:40 - 18:50
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Pobožnost ke sv. Josefu

7sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • kaple Svaté Rodiny
  • Označení: Řečice (Řečice)

  Mše sv. za rodiče Janů, sestru Annu, syny Josefa a Milana, zetě Josefa, vnuka Stáňu, rodiče Požárovy, syna, snachu, zetě Františka a vnučku Liduško, za duše v očistci a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

8Narození Panny Marie
9sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
1023. neděle v mezidobí
11pondělí 23. týdne v mezidobí
12Jména Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kaple sv. Anny
  • Označení: Nová Ves (Nová Ves u Nového Města na Moravě)

  Mše sv. za všechny z našeho rodu, kdo v měsíci září mají narozeniny a ti, kdo nosí jméno Václav, také za kněze, kteří nám tu slouží

13sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14Povýšení svatého Kříže
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kaple Svaté Rodiny
  • Označení: Řečice (Řečice)

  Mše sv. za rodiče Křížovy, Šustáčkovy, dva syny, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

15Panny Marie Bolestné
 • 16:00 Adorace
  Adorace
  • 16:00 - 17:00
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Mše sv. za Amálii Juračkovu, rodiče a sourozence

16sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
1724. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. za nemocnou osobu a za Boží požehnání pro celou rodinu

 • 09:00 Společná káva na faře
  Společná káva na faře
  • 09:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Společná káva na faře

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Mše sv. za živé a zemřelé farníky

 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 15:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání

18pondělí 24. týdne v mezidobí
19sv. Januária, biskupa a mučedníka
20sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
21sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • kaple Svaté Rodiny
  • Označení: Řečice (Řečice)

  Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Drdlovu a Kulhánkovu

22pátek 24. týdne v mezidobí
23sv. Pia z Pietrelciny, kněze
2425. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. za živé a zemřelé farníky

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Mše sv. za Jiřího Macha, jeho vnuka Vítka Juránka, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Juránkovu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Šaclovu

 • 15:00 Slavnostní požehnání
  Slavnostní požehnání
  • 15:00 - 15:30
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Slavnostní požehnání

25pondělí 25. týdne v mezidobí
26sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27sv. Vincence z Pauly, kněze
28sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
29sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30sv. Jeronýma, kněze a učitele církve