Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
29. neděle v mezidobí
3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • 00:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 00:00 - 01:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. nebude

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:30
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Pohřeb: p. Miroslav Hanák ze Zubří

6sv. Norberta, biskupa
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:30
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Pohřeb: p. Jan Novotný z Křídel

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kaple Svaté Rodiny
  • Označení: Řečice (Řečice)

  Mše sv. za Jaroslava Kříže a jeho rodiče, švagry a rodiče Sýkorovy

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
8Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • kaple sv. Anny
  • Označení: Nová Ves (Nová Ves u Nového Města na Moravě)

  Svatba: Dominika Fenclová a Tomáš Nečas

910. neděle v mezidobí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Mše sv. za živé a zemřelé farníky

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  mše sv. na výletišti v RS: Mše sv. za živé a zemřelé občany Radešínské Svratky, Nové Vsi a Řečice

10pondělí 10. týdne v mezidobí
11sv. Barnabáše, apoštola
12středa 10. týdne v mezidobí
13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:30
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Nový Jeruzalém: Mše sv. za Františka Koutníka, za živé a zemřelé rodiny Koutníkovy a Dvořákovy

14pátek 10. týdne v mezidobí
15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
1611. neděle v mezidobí
17pondělí 11. týdne v mezidobí
18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Romualda, opata
20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
21 sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
2312. neděle v mezidobí
24Narození sv. Jana Křtitele
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Mše sv. za rodiče Štarhovy, Ondráčkovy, vnuka Vojtěcha, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro děti s rodinami

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. na úmysly přímluvných modliteb, s prosbou o dary a milosti pro otce Jana Davida

25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • kaple Svaté Rodiny
  • Označení: Řečice (Řečice)

  Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Vítkovu, Blahovu, Žákovu, Išovu a Žitných, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Radešínská Svratka (Radešínská Svratka)

  Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za vnoučátka

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Olešná (Olešná)

  Mše sv. za zemřelou rodinu Jinkovu, celé příbuzenstvo a za duše v očistci, na které nikdo nevzpomíná

3013. neděle v mezidobí