Jste zde

Kaple

Kaple Panny Marie, královny apoštolů

Kaple se nachází v přízemí farní budovy v Radešínské Svratce. I když kaple je přístupná veřejnosti, plní dva hlavní účely: pro potřebu místní řeholní komunity (společné modlitby, rozjímání, adorace, soukromá modlitba apod.), a také pro modlitby exorcizmu. Samozřejmě, že bude také využita pro pastorační účely. Kapli požehnal na Slavnost Zvěstování Páně dne 25.3.2014 Mons. Karel Orlita, soudní vikář brněnské diecéze a exorcista. Kaple je zasvěcená Panně Marii, královně apoštolů. Tímto zasvěcením navazuje na spiritualitu pallotinů (Společnost katolického apoštolátu). Scéna seslání Ducha svatého, o které čteme v Písmu svatém a která se odehrála o Letnicích ve večeřadle, byla mimořádnou událostí a impulsem pro zakladatele pallotinů sv. Vincence Pallotiho, a vždy stála ve středu jeho duchovního života a cesty ke svatosti. Velký a upřímný dík patří všem, kteří se podíleli na vzniku této kaple. „Ať Vám, drazí farníci, kteří jste ochotně a obětavě při této kapli pracovali Bůh žehná a Panna Maria Vás provází“. Královno apoštolů, veď nás a oroduj za nás.

Modlitba ke Královně apoštolů

Neposkvrněná Matko Boží, královno apoštolů, tvůj Syn nám dal dokonalý příklad lásky k bližnímu. Podle jeho příkladu jsme odhodláni vykonat všechno, co je v našich možnostech, abychom my i naši bližní měli účast na životě, který pro nás získal tvůj Syn. Víme, že naše vlastní úsilí nic neznamená, a proto tě prosíme o přímluvu. Vypros nám u svého Syna milosti, potřebné k oživování víry a rozněcování lásky mezi lidmi. Věříme ve tvé prostřednictví a jsme rozhodnuti, že všechno, co od Boha dostaneme, použijeme k jeho oslavě. S radostí očekáváme den, kdy se s tebou setkáme v nebi, abychom měli navždy účast na Boži lásce. Amen.

Sdílet na signálech