Jste zde

Kurzy Alfa

Fotogalerie: Alfa víkend v želivu

 

Videa: Co o Kurzech Alfa říkají Čeští biskupové, P. Raniero Cantalamessa a jak Kurzy Alfa fungují a jsou podporovány v katolické církvi ve světě

 

 

Film jednoho života

 

Možná ti je osmnáct a říkáš si, tak já mám ještě skoro celý život před sebou. Možná ještě takových 60 let, to je přece dost dlouhá doba abych si života dostatečně užil a také abych se ho naučil žít hodnotně.

Když si pustíš zprávy, nebo si přečteš noviny, tak vidíš, že smrt si nevybírá. Tolik mladých lidí náhle a nečekaně už nejsou mezi námi. 

Možná ti je čtyřicet a říkáš si, tak ještě mám asi půlku života před sebou a to je dost dlouhá doba. Ta první půlka byla někdy dobrá, někdy špatná, ale už jsem získal určité životní zkušenosti a ty použiji proto, abych tu druhou polovinu života prožil opravdu hodnotně.

 „Na golfovém hřišti na Benešovsku zabíjel blesk. V podvečer zasáhl pětačtyřicetiletého muže. Byl na místě mrtev, lékař už jen konstatoval smrt.“ 26. června 2005 - Mladá fronta Dnes

Možná už je ti šedesát a říkáš si, konečně přijde důchod a věříš, že si ho budeš moci aspoň dvacet let užívat. Prožil jsi už větší část svého života, takže ho můžeš hodnotit, ale zjišťuješ, že to bylo všechno trochu jinak, než sis představoval. A proto ses rozhodl, že aspoň ten zbytek života prožiješ co nejkvalitněji.

„Miliardář John Walton (59 let), jehož majetek se odhaduje na osmnáct miliard dolarů, se zabil ve svém ultralehkém letadle. Dědic maloobchodního řetězce Wal-Mart byl zkušený letec a věnoval se experimentálním konstrukcím letadel.“ 28.06.2005 - Mladá fronta Dnes

Možná, že už je ti osmdesát a tvůj život je už skoro u konce a ty už ani nic jiného neočekáváš. Když se ohlédneš zpět, vidíš dobré i špatné věci, které jsi prožil a říkáš si, kdybych tak mohl ten svůj život žít znovu, určitě bych udělal mnohé věci jinak a určitě bych ten život prožil hodnotněji. Ale sám ve svém srdci víš, že už to není možné.  Jedno je jisté, žádný člověk neovlivní své narození a neovlivní ani své umírání. Prostě jednoho dne se narodíme a jednoho dne zemřeme a to mezi tím je náš život.

Má můj život nějaký smysl, který by nezničila nevyhnutelná smrt, jež mě čeká?

„Chceš-li poznat, proč ses ocitl na této planetě, musíš začít u Boha. Narodil ses díky Jeho záměru a pro Jeho záměr. Smysl svého života nenalezneš tím, že budeš nahlížet do svého nitra, jak se nám snaží namluvit mnoho knih, filmů, či seminářů. Proč tomu tak je? Protože ses sám nestvořil, proto nemůžeš sám přijít na to, proč a k čemu jsi stvořen. Je to jako s vynálezem. Pokud by ti někdo předal nějaký vynález, který jsi nikdy před tím neviděl, těžko bys poznal, k čemu slouží a ten vynález sám by ti to také neřekl. Jeho smysl může sdělit jen jeho tvůrce, nebo návod k použití. Podobně nenalezneš smysl svého života, pokud začneš sám u sebe, protože ses sám nestvořil. Potřebuješ začít u Boha, u svého Stvořitele. Jsi tu jen proto, že to chtěl Bůh. Bůh tě stvořil a stvořil tě pro sebe. Dokud to nepochopíš, život ti nebude dávat smysl. Jen v Bohu můžeme nalézt svůj původ, svou identitu, svůj smysl, své určení, svůj význam a svůj osud. Každá jiná cesta vede do slepé uličky.“ Rick Warren 

A když jsme toto pochopili, ale vidíme kolem sebe stovky lidí, kteří tápou, hledají smysl života a stále jen přežívají, můžeme si to, co víme, nechat pro sebe?

 

Co jsou kurzy Alfa?

Cílem kurzů Alfa je praktické uvedení do základů křesťanské víry, koncipované především pro lidi nevěřící. Je to evangelizační kurz, ale může posloužit jako obnovný kurz jak pro praktikující křesťany, tak pro ty, jejichž víra je oslabená.

Kurzy vznikly v Londýně a jejich dnešní podobu jim dal vikář Nicky Gumbel. Osoba Nickyho Gumbela je pro celé hnuti kurzů Alfa klíčová, protože původně vystudovaný oxfordský právník  sám na sobě zažil znovuzrození do aktivního křesťanství. Když dostal za úkol připravit evangelizační kurzy Alfa, byly jeho vlastní zážitky tím nejlepším, z čeho mohl vycházet. Postupně naplnil všechny kostely jejich církve a během let oslovil prostřednictvím kurzů Alfa asi 18 milionů lidí ve 160 zemích světa. Do pořádání kurzů Alfa se postupně zapojily i další církve, v katolické církvi je asi nejznámějším propagátorem kurzů Alfa papežský kazatel a kapucín Raniero Cantalamessa.

K čemu může být účast na takových kurzech dobrá pro katolíka pravidelně se účastnícího bohoslužby, přistupujícího ke svátostem? 

Podívejme se na náš křesťanský život. V určité míře to zná asi každý z nás:

  • pocit osamocení ve víře
  • neschopnost vidět Boha ve svých bližních
  • přesvědčení, že Bůh je možná v kostele, ale rozhodně není s námi ve všedních věcech
  • zkušenost, že Písmo svaté mi „nic neříká“
  • pocit – denně se modlím a „nic z toho“
  • přesvědčení, že můj život se téměř neliší od života člověka, který Boha nezná
  • neschopnost obhájit svou víru před nevěřícími nebo odpovědět na otázky hledajících

Účast na kurzech jistě nevyřeší všechny tyto problémy, ale může nám pomoci podívat se na věc jinak, poslechnout si zkušenost druhých, sdílet své pocity, ptát se na nepochopené, poradit se, žít plnějším křesťanským životem. Když se nám to společně podaří, pak můžeme na příští kurzy Alfa pozvat své známé, přátele, všechny ty, kterým přejeme, aby také žili svůj život plnohodnotným způsobem.

V rámci Alfy nejsme zváni jen k přemýšlení. Budeme zváni k tomu, abychom víře lépe porozuměli – nejen rozumem, ale i srdcem. Důležité je ovšem slovo „zváni“ – každý posoudí sám, zda chce pozvání přijmout, nikdo není a nebude do ničeho nucen a přesvědčován. Zkusme si být v našem hledání vzájemně nápomocni.

Jak kurz Alfa probíhá?

Je to několikatýdenní cyklus setkání s přednáškami a následnou diskuzí ve skupinkách. Každé setkání začíná společným občerstvením v přátelské atmosféře. Promluvy se týkají základních křesťanských témat. Ve skupinkách je pro každého účastníka vytvořen prostor, kde se může vyjadřovat k tématu nebo klást otázky. Na Alfě není žádná otázka pokládaná za nevhodnou nebo zbytečnou.

Tady je možné si přečíst pár svědectví účastníků kurzů:

"Když za mnou známí přišli, tak jsem jim říkal, co tam budu dělat? Vždyť já jako praktikující věřící odmalička to všechno znám! ALFA ale přišla v pravou chvíli, kdy moje známá začala tak nějak koketovat s různými léčitelskými praktikami. Strašně moc Vám děkuji. Uvědomil jsem si, že nikdy není člověk tak znalý, aby se nedostal do situace, kdy by nemohl dále čerpat a učit se a přijímat nové věci…"

"ALFA je setkání, na které se skutečně těším. Měl jsem možnost si tady uvědomit mnoho věcí z mého života. Když jsme tady četli Bibli (sám jsem ji taky kdysi začal číst, ale protože jsem nevěděl jak, tak jsem ji brzy odložil), tak v těch čteních jsem objevil takové dvě věci, které jsem si vzal za své: začal jsem prosit a prosím za to, aby mi Bůh pomohl změnit mě a mé vztahy. Další věc, která mi z toho vyplynula, je ta, že na prvním místě v mém životě musí být Bůh."

"Myslela jsem si, že mi tento kurz nemůže již nic dát, a začala jsem zde původně jezdit kvůli mé kamarádce. Ta sem z časových důvodů pak přestala jezdit, ale já jsem tady zůstala a mohu říci, že ALFA má význam i pro lidi věřící, kteří s Bohem žijí. Je to i pro mne velké povzbuzení a velký přínos, hlavně proto, že nestačí se jednou k Bohu obrátit, nestačí říct Bohu jen jednou ANO, ale člověk to stále musí obnovovat, musí to neustále žít."

"Dozvěděl jsem se spoustu zásadních informací, které je možné aplikovat ve svém životě. Jednoduše, prohloubil jsem si svoji víru a ujasnil všechny souvislosti. Cítil jsem, že Bůh skutečně pomalu a nenásilně začíná působit v mém životě. Spoustu nepříjemných problémů, se kterými jsem se delší dobu potýkal, jsem byl najednou schopen překonat. Myslím, že se tohle musí člověk zažít, aby to pochopil."

Sdílet na signálech