kostel sv. Václava

Logo farní kostel sv. Václava
O místu:

Kostel sv. Václava v Radešínské Svratce je krásnou dominantou obce Radešínská Svratka.

Nachází se uprostřed hřbitova. Byl postaven v roce 1805 na místě původního dřevěného kostela z poloviny 13. stol. Jedná se o jednolodní stavbu na západě s 36 m vysokou věží, na východní straně nad presbytářem je malá věžička, tzv. sanktusník, k presbytáři na severní straně přistavěna sakristie. Od roku 1997 jsou střecha kostela, věž i věžička nově pokryty měděným plechem. Ve věži kostela se nachází 3 zvony, největší zvon sv. Cyril a Metoděj, malý zvon sv. Ludmily, oba ovládané elektrickým pohonem. Na zvon sv. Václava (z r. 1530) je možné zvonit pouze ručně.
 
Kostel je bohatě vyzdoben. Vcházíme do něj velkými dveřmi umístěnými pod věží na západní straně kostela. Portál je pískovcový a je na něm letopočet 1702. Skrze něj vcházíme do prostoru pod kůrem, zde vlevo v místě tzv. Božího hrobu (v době vánoční místo pro betlém) je od r. 2021 obraz milosrdného Ježíše. V lodi kostela jsou umístěny dřevěné lavice z poloviny 70. let 20. stol. a dřevěná zpovědnice z 90. let 20. stol. Naproti zpovědnici je boční vchod. Na pilířích uprostřed kostela je na epištolní straně socha sv. Josefa s Ježíškem v náručí a na evangelijní straně (u zpovědnice) je socha Panny Marie. V lodi kostela jsou dva boční oltáře dvou srdcí: na pravé straně (epištolní) je boční oltář Nejsvětějšího Srdce Páně, naproti němu na levé straně (evangelijní) je boční oltář Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Na pilířích mezi lodí a presbytářem je na epištolní straně žulová deska – památník padlým z 1. světové války, na evangelijní straně je obraz sv. Josefa (tesaře) s Ježíškem. Na evangelijní straně je zdobená kazatelna. V presbytáři je oltář se svatostánkem a s ostatky sv. Vojtěcha (ostatky vloženy v r. 1947 při výročí 950 let od umučení sv. Vojtěcha a také jako vrchol generální opravy kostela  jako poděkování za ochranu během 2. světové války – nikdo v obci nezahynul, slib místního faráře P. Ignáce Lukeše sv. Václavovi již během války). Při této příležitosti byl kostel posvěcen brněnským biskupem ThDr. Karlem Skoupým 3.srpna 1947. Nad oltářem je obraz Zavraždění sv. Václava přenesený z původního kostela. Vedle tohoto obrazu byly původně umístěny ještě 2 obrazy – první – naši věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj a druhý – sv. Ludmila s malým sv. Václavem. Nyní jsou zavěšeny pod kůrem za zadními lavicemi. Na kůru jsou nové varhany z rodinné dílny Žloutek a syn. Presbytář je vybaven vzácným dřevěným mobiliářem, který zhotovil řezbář Bořivoj Krejčí, jedná se o oltář, ambon, sedes, 6 stoliček pro ministranty a abak. Nad abakem (evangelijní strana) je obraz Panny Marie Jednoty křesťanů (Matka unie) a naproti na straně epištolní oltářní obraz Salvator Mundi (Spasitel světa) s malou souškou sv. Jana Nepomuckého. Po obou stranách v lodi kostela jsou obrazy 14 zastavení křížové cesty.
 
Kostel je velmi vzácnou stavbou, památkově chráněnou. Co je ale jeho největším bohatstvím je přítomnost a modlitby věřících shromážděných v něm při bohoslužbách před eucharisticky přítomným Ježíšem.                                                                 

Zpracoval Ing. Mgr. Bc. Tomáš Mahel

kostel_rs

Nejbližší události v místě (rozmezí od 25.6. do 5.7.2024)

Den Čas Druh intence
středa
26.6.
18:00 Mše svatá

Mše sv. za Jana a Antonii Koudelovy, za dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro živé rodiny

18:35 Akce
pátek
28.6.
14:00 Mše svatá

Mše sv. za 25. farní tábor

19:00 Akce
sobota
29.6.
08:00 Mše svatá

Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za vnoučátka

neděle
30.6.
08:00 Mše svatá

Mše sv. za živé a zemřelé farníky

14:00 Akce

Místo uskutečnění

49.5091422N, 16.0836967E

Sdílejte info