Motto týdne

"Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli"

Jan 6, 13

Jak pulsujeme ve farnosti Radešínská Svratka

Jak pulsujeme ve farnosti Olešná

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

13. neděle v mezidobí

27. Červen – 3. Červenec 2021

12. neděle v mezidobí

20. – 26. Červen 2021

Stránky

Sdílet na signálech