Motto týdne

"Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá."

Jan 18, 37

Jak pulsujeme ve farnosti Radešínská Svratka

Jak pulsujeme ve farnosti Olešná

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

25. Srpen – 1. Září 2013
  • Dnes odpoledne zveme IX. pouť na Kalvárii v Řečici. Začátek ve 14:20 hod. u kapličky v Řečici. Od 14:30 hod. křížová cesta, kolem 16 hod. mše sv.
  • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za Boží požehnání pro školní a katechetický rok pro děti, učitele a katechety.
  • Poděkování za úrodu bude ve farnosti Rad. Svratka v neděli 15.9. Košíky s plody zahrádek a polí můžete přinést před obětní stůl.
  • Poděkování za úrodu bude ve farnosti Olešná při mši sv. v neděli 1.9. Košíky s plody zahrádek a polí můžete přinést před obětní stůl.
  • Žehnání aktovek, batohů a dalších školních pomůcek a také požehnání pro další školní rok pro školáky, jejich rodiče a učitele bude při mši sv. v neděli 1.9. v 8:30 v Rad. Svratce a v 10:00 v Olešné, v úterý 3.9. v 18:30 v Nové Vsi. Děti si mohou s sebou přinést své školní batohy a pomůcky.
  • Přihlášky do náboženství pro děti navštěvující základní školu najdete na stolku vzadu v kostele. Vyplněné odevzdejte do 8.9. katechetům, otci Jozefovi nebo do schránky na faře. Archy s nálepkami za účast na mši svaté v uplynulém školním roce mohou děti odevzdat také do konce prázdnin.
  • Zveme na pouť při svátku Povýšení sv. Kříže do Křídel v neděli 15.9.
  • Zveme na diecézní Pouť rodin do Žďáru n. Sázavou v sobotu 31.8. Mše sv. bude v 10:00 hod. (o. biskup Vojtěch), bližší informace na plakátku.
  • Upozorňujeme na jednodenní autobusovou pouť na Turzovku v neděli 8. 9. Bližší informace a přihlášky u Václava Šustra tel.: 777 640 961.
  • POZVANKA: milí příznivci projektu památníku sv. Zdislavy, zveme Vás na setkání, které se uskuteční v neděli 1. září 2013 v jejím rodišti v Křižanově. Začátek slavnostní bohoslužby, kterou bude celebrovat brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle v kostele sv. Václava, je v 10.30 hodin. Po ní bude poklepán základní kámen památníku a stavba symbolicky zahájená.

Stránky

Sdílet na signálech