Motto týdne

"Měj Boha na první místě."

převzato @vždysbohem

Jak pulsujeme ve farnosti Radešínská Svratka

Jak pulsujeme ve farnosti Olešná

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

>> Pořad bohoslužeb o prázdninách 2022

 

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

1. – 8. Září 2013
 • Pan děkan Jurnečka poslal poděkování za pomoc pro postižené povodněmi na Litoměřicku, Děčínsku a Mělnicku. Za farnost Olešná a Rad. Svratka bylo odesláno 30 000 Kč a za Farní charitu také 30 000 Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • Po prázdninách opět začne setkávání scholičky. Zveme všechny děti, které rády zazpívají a zahrají Pánu Bohu nejen na faře a v kostele. První setkání bude v pondělí 2.9. v 17:15 hod. na faře v RS. Proto, jako obvykle půjdeme na mši sv. Kamarády a spolužáky vezměte s sebou.
 • Středeční adorace v RS bude za mír a usmíření v Sýrii.
 • V Zubří bude mše sv. v sobotu 7.9. v 17:30 hod. u příležitosti památky Narození Panny Marie.
 • Na pouť do Třeboně, která se uskuteční v úterý 10.9., je ještě 13 volných míst. Můžete tak navštívit zámek v Třeboni a také pivovar Radegast (což potěší zvlášť muže). Přihlásit se můžete ve farní kanceláři v Rad. Svratce (tel.: 566 673 331 nebo 739 389 238). Autobus pojede 5:50 od Billy v N. Městě, 5:55 z Nové Vsi na Pinduli, 6:00 z Rad. Svratky a 6:10 z Hlinného.
 • Výuka náboženství ve školách i na farách začne v týdnu od 16. září. Rozpis najdete na nástěnkách.
 • V září začne roční příprava na biřmování. Přihlášené prosíme, aby počítali s tím, že se příprava bude konat dvakrát za měsíc. Starší mládež – animátory (kteří dosáhli alespoň 20 let a kteří chtějí pomoc s přípravou) prosíme, aby se přihlásili u o. Józefa.
 • Společenství živého růžence zve ty, kdo by se chtěli zapojit do každodenní modlitby jednoho desátku růžence na společný úmysl. V současné době je 6 míst volných a přihlásit se můžete ve farní kanceláři v RS nebo u paní Věry Vítkové.
 • V sobotu  5.10.2013  ve 12:30 hod. chtějí v kostele sv. Václava a Vojtěcha v Rad. Svratce přijmout svátost manželství pan Jiří Kříž, narozený 24.6.1984 v Novém Městě na Moravě, bytem Hlinné 46, a slečna Jitka Žáková, narozená 16.6.1986 v Novém Městě na Mor., bytem Řečice 153. Kdo by věděl okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.
 • Pouť Nový Jeruzalém bude v pátek 13.9. od 18:00 hod. v Radostíně nad Oslavou.

Požehnanou neděli přejí pallotini

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

25. Srpen – 1. Září 2013
 • Dnes odpoledne zveme IX. pouť na Kalvárii v Řečici. Začátek ve 14:20 hod. u kapličky v Řečici. Od 14:30 hod. křížová cesta, kolem 16 hod. mše sv.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za Boží požehnání pro školní a katechetický rok pro děti, učitele a katechety.
 • Poděkování za úrodu bude ve farnosti Rad. Svratka v neděli 15.9. Košíky s plody zahrádek a polí můžete přinést před obětní stůl.
 • Poděkování za úrodu bude ve farnosti Olešná při mši sv. v neděli 1.9. Košíky s plody zahrádek a polí můžete přinést před obětní stůl.
 • Žehnání aktovek, batohů a dalších školních pomůcek a také požehnání pro další školní rok pro školáky, jejich rodiče a učitele bude při mši sv. v neděli 1.9. v 8:30 v Rad. Svratce a v 10:00 v Olešné, v úterý 3.9. v 18:30 v Nové Vsi. Děti si mohou s sebou přinést své školní batohy a pomůcky.
 • Přihlášky do náboženství pro děti navštěvující základní školu najdete na stolku vzadu v kostele. Vyplněné odevzdejte do 8.9. katechetům, otci Jozefovi nebo do schránky na faře. Archy s nálepkami za účast na mši svaté v uplynulém školním roce mohou děti odevzdat také do konce prázdnin.
 • Zveme na pouť při svátku Povýšení sv. Kříže do Křídel v neděli 15.9.
 • Zveme na diecézní Pouť rodin do Žďáru n. Sázavou v sobotu 31.8. Mše sv. bude v 10:00 hod. (o. biskup Vojtěch), bližší informace na plakátku.
 • Upozorňujeme na jednodenní autobusovou pouť na Turzovku v neděli 8. 9. Bližší informace a přihlášky u Václava Šustra tel.: 777 640 961.
 • POZVANKA: milí příznivci projektu památníku sv. Zdislavy, zveme Vás na setkání, které se uskuteční v neděli 1. září 2013 v jejím rodišti v Křižanově. Začátek slavnostní bohoslužby, kterou bude celebrovat brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle v kostele sv. Václava, je v 10.30 hodin. Po ní bude poklepán základní kámen památníku a stavba symbolicky zahájená.

Stránky

Sdílet na signálech